Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


TASAVVUFU ARAŞTIRMA, YAŞAMA VE YAŞATMA DERNEĞİ


TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ;

MADDE 1- DERNEĞİN ADI: TASAVVUFU ARAŞTIRMA, YAŞAMA VE YAŞATMA
DERNEĞİ’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ: İSTANBUL’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI;

MADDE 2 – Dernek, İslam Tasavvuf Kültürünün araştırılması, tanıtılması, yaşatılması ve
yorumları ile ilgili çalışmalar yapmak; siyasi bir gaye gütmeksizin üyeler arasında sosyal
dayanışmayı tesis ve temin etmek amacıyla kurulmuştur.

MADDE 3 – DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULAR VE BİÇİMLERİ;
1-Tasavvuf Kültürü ile ilgilinen diğer dernek ve sivil toplum kurumlarından tamamen ayrı, çağdaş ilmi kabul eden İslam Tasavvuf Kültürünü araştırmak, yaşatmak, anlatmak, bu konuyla ilgili kütüphanelerde bulunan eserlerin şerhlerini hazırlamak ve eserleri insanlığın hizmetine sunmak,

2- İslam Tasavvufu ile ilgili konferanslar tertip etmek makaleler yazmak, dergi çıkarmak, kitap yazmak, web sitesi kurmak, çay, kermes, yemek ve gezi etkinlikleri, kurs, seminer sempozyum gibi anma programları ve söyleşiler düzenlemek,

3- İslam Tasavvufunun tüm alanlarını araştırmak, bu alanlarda Türk Tasavvuf Musikisi dinletmek, icra etmek, öğretmek ve bu konuda gereken faaliyetleri, modern insan kaynaklarıyla (üyeler ile) irfan merkezlerinde yerine getirmek,
4- Yaşadıkları zamana ve geleceğe fikirleriyle ışık tutan Tasavvuf Kültürünün Sultanlarından Ahmet Yesevi hazretleri, Muhittin Arabi hazretleri, Abdulkadir Geylani hazretleri, Yunus Emre hazretleri, Mevlana Celaleddin hazretleri, Hacı Bektaşi Veli hazretleri, Niyazi Mısri hazretleri, Hacı Bayramı Veli hazretleri, Ömer-ül Halveti hazretleri, Seyyid Yahya Şirvani hazretleri, Ramazanı Mahvi hazretleri gibi gönül sultanlarının fikirlerini ve eserlerini yaşatmaya çalışmak, günümüze ulaşan yazılı eserlerin şerhlerini hazırlayıp insanlığın hizmetine sunmak,
5- İslam Tasavvufu hakkında yazılmış diğer dillerdeki eserleri Türkçe’ye çeviri yapmak,
6- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi eserler yayınlamak, web sayfası gibi sanal yayınlar hazırlamak, hazırlanan yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
7- Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
8- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
9- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
10- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
11- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
12- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
13- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
14- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve hibe kabul etmek,
15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
16- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
17- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
18- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
19- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
20- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
21- Aday gösterilen kişiler arasından dernek onursal başkanını belirlemek,
22- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, mesleki kuruluşlardan maddî yardım almak ve bu kurumlara maddi yardımda bulunmak,
23- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, kanunlara uygun olmak kaydıyla derneğin vakıf tüzel kişiliğine dönüşümünü sağlamak,
24- Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak; Dernek yerleşim yerinde yukarıdaki maddelerde belirtilen çalışmaları yapmak üzere; üyelerin tamamı veya bir kısmı herhangi bir çoğunluk aranılmaksızın ve herhangi bir gündem söz konusu olmaksızın her zaman toplayabilmek,
25- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.
26- Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak; Dernek, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
27- Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,


Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ