Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


BİŞR (ZÜLKİFL) ALEYHİSSELAM


Bişr, As. Eyyüb As.’in oğludur. Eyyüb As.’ın vefatından sonra ağabeyi Haymel’e yardımcı olarak köyün idari işlerini birlikte yönetirlerdi. Zaman geçtikçe evvela çevre köyler olmak üzere halkın çoğu doğru yoldan sapmaya başladılar. Bişr As. onları tekrar vahdaniyete davet ettiyse de bir sonuç alamadı. En nihayet ağabeyi Haymel de dinini terkedip Asurlular’ın himayesine girmeyi, Etililer’le savaşmayı ve Asurlular gibiputlara tapmayı kabul edince ağabeyi ile arası açıldı. Bunun üzerine Bişr As. ülkesini terketmeye karar verdi. Kendisine inanlarla birlikte o gece mescitte toplandılar. Cebrail As. gelerek orada kendisini peygamberlikle müjdeledi ve Şam tarafına gitmelerini müjdeledi. (Enbiya,85)(Sa’d-48)

Bişr As. ailesiyle birlikte Şam’a yerleşip çiftçilikle meşgul olmaya karar verdi. Bu sıralarla Asurlular, Etililer’i yenip Şam’ın idaresini ellerine geçirmişlerdi. Daha da kötüsü o sıralarda Şam halkı çekirge afetiyle karşı karşıya idiler. Vatta çöl kabilelerinin çekirgeleri gıda olarak kullandıklarını bildiğinden Bişr As. ile birlikte çekirge toplayarak çöl kabilelerine sattılar ve bu işten büyük gelir elde ettiler. Bişr As. bu ticaretten payını alarak Şam’a yerleşti. Zamanla çalışması sayesinde büyük toprak ve sürülere sahip oldu. Birgün Şam’a satılmaya giden köle kervanı gördü ki bunlar ya satılır ya da Asurlular tarafından yakılarak ateş tanrısına kurban edilirlerdi. Bu köleler Üst diyarından Eyyüb As.’ın dinine isyan eden gençlerdi. Bişr As. onları satınalarak azad etti. Bu gençler de tekrar iman ederek oraya yerleşip uzun seneler çalıştılar. Orada toprak sahibi olup, yuva kurarak yaşamlarını sürdürdüler.

Takdiri İlahi gereği yörenin yerli halkı bunları çekemediklerinden Bişr As.’a inanmadıkları gibi O’nu putlara tapmaya zorlayınca Bişr As. Hakk dinini yaymak ve çevredeki kabileleri de vahdaniyete devat etmek için orayı da terk etmeye karar verdi. Kendisine inananlar, birlikte gitmeyi teklif ettilerse de Bişr As. yalnız gitmeyi uygun gördü.

Uzun seneler birçok beldeleri gezerek rastladığı insanları Hakk dinine davet etti. Hiçbir yerde rağbet ve hoşnutluk göremedi. Hatta bazı kereler çeşitli kabilelere esir düştüyse de kendisine inanan diğer esirler tarafından kaçıp kurtulması sağlandı. Böylece geze geze Bitlis yöresine geldi. Orada yaşayanlar kendisine iman ettiler ve uzun seneler birlikte çalıştılar. Buraya yerleşt,kten 10 yıl kadar sonra kendisine inananlarla birlikte tekrar Şam’a dönüp yerleşerek yaşamının geri kalan bölümünü burada geçirdi ve 75 yaşlarında beka alemine göç etti.

Bişr As.’ın Aban isminde bir oğlu olmuştur. Başka oğulları varsa da bilinmemektedir.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ