Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


BERAT KANDİLİ


Öncelikle bizleri varlığından halk eyleyen, bizleri varlığından haberdar edip kulluğuyla şereflendiren ve kendisine muhatap kılan Rabbimize varlığının sınırsızlığı ve sonsuzluğunca hamd ve şükrederiz. Onun habibine, yaratılmışların en seçkini, varlığımızın bânisi Cenâb-ı Resûlullah’a ve onun aziz pâk Ehlibeytine ebeden salât ve selam ederiz.

O’nun ashâbına, enbiyâsına, evliyâsına cümle pîrân, azizân, mürşidân, müridân, muhibbân, dedehan, dervişân, sâlikân, kalenderâna ve Kur’an’ın, İslam’ın günümüze kadar ulaşmasında emeği geçenlere salât ve selam ediyor, Mevlâ’dan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Şefaat ve himmetleri üzerimizde hazır ve daim olsun, inşallah.

Değerli dostlar, malumunuz; Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece, Berat gecesidir. Aslı "Beraettir." Beraetin sözlük anlamı, bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak demektir. Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi manalara da gelir.

Berat kandili; Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, müminlerin dualarına icabet ettiği ve günahlarını affettiği bir rahmet gecesidir.

Bu mübarek gecenin en meşhur adı, “leyle-i beraa” berat gecesi olmakla birlikte bu gecenin “leyle-i mübareke”, “leyle-i rahmet”, “leyle-i sakk” gibi başka isimleri de vardır.

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gecesi; günahların affedilmesi ve kulların temize çıkarılması sebebiyle beraat gecesi, kulların ihsana kavuşmaları sebebiyle de rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat gecesi; rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir. Ramazan-ı şerife adım adım yaklaşıldığı bu günlerde hızla akıp giden bir ömür içerisinde böylesine mübarek bir geceye bir kez daha ulaşmış olmaktan dolayı Cenâb-ı Hakk’a ne kadar hamd ü sena etsek ne kadar şükretsek azdır.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'de: “Apaçık kitaba yemin olsun ki, biz Kur'an’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” diye anlatılmıştır.(Duhân, 44/1 - 4)

Ayette geçen mübarek geceden maksat; Berat Gecesidir. Kur'an, bu gecede yedinci semadan dünya semasına indirilmiştir. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlamıştır.

Dostlar, kandil olarak adlandırılan bu mübarek geceler; dünyanın koşuşturması içerisinde yaratılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koca bir ömrü heba eden bizlere, özümüze dönmek ve kendimizi sorgulamak, geçici olanla kalıcı olanı fark etmek, gönül dünyamızı mâsivâdan temizlemek ve berata ermek için birer fırsat olarak sunulmuştur.

Rabbimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamak, bu sorumluluklarımızı ikmal edip etmediğimizi yeniden değerlendirmek, tövbe ederek azim ve kararlılıkla ânımızı ve geleceğimizi Muhammedî bir duruş olarak inşa etmek adına bu mübarek kandiller bizler için birer ganimettir.

Berat Kandili, bizlere her türlü şerden, kötülükten, zulümden, haksızlıkdan ve adaletsizlikten beri olmayı hatırlatır. Berat Kandili, yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu gibi Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmamız ve kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmamız gerektiğini de hatırlatır.

Berat; kırılan kalpleri onarma günüdür. Berat; kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaratan’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür.

Berat Kandili; arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı bizlere yeniden hatırlatır.

Beraat kandili; beratımızı almamızın ancak nefsin ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı yüksek teyakkuzda olma bilincini diri tutarak hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’i anlamakla ve yaşamakla, Cenâb-ı Resûlullah'ın bizlere miras bırakmış olduğu sünneti ve evrensel ahlâkî erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını hatırlatır.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve selem, bu gece çok ibadet ve dua ederdi. Hadis-i şeriflerde: “Şaban-ı şerifin on beşinci gecesi olunca, o geceyi ihya ediniz ve gününde oruç tutunuz! Muhakkak ki Allahü Teâlâ: “Mağfiret olunmak isteyen yok mudur? Mağfiret edeyim. Rızk isteyen yok mudur? Rızk vereyim. Kim ne isterse vereyim!” diye buyurur ve bu hal sabaha kadar devam eder.” diye buyrulur.

Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua ve tevbe ret olunmaz. Bu geceler, Fıtr ve Kurban Bayramının birinci, Şaban’ın on beşinci ve arife geceleridir. İçinde bulunduğumuz bu müstesna berat gecesini de affımıza ve beratımıza ganimet, fırsat ve rahmet bilelim.

Ayet-i Kerime’de geçen ‘de ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir’ müjdesinin farkına vararak kendi özümüze dönelim, ümitlerimizi ve bağışlanma duygularımızı böyle gecelerde güçlendirelim.

Bu gece, Allahü Teâlâ’nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükredelim ve yapılan hatalar, günahlar için de tevbe istiğfar edelim. Cenâb-ı Resûlullah Efendimiz bu gecede Rabbine: “Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana, Senden yine Sana sığınırım. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin.” diye dua etmiştir.

Rabbim, hidayetini, Cenâb-ı Resûllah’ın şefaatini, sâdât-ı kiramın ve bütün evliyanın himmetini ihvanımızın ve insanlık ailesinin üzerinde hazır ve daim eylesin.

Ya Rabbi, ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifa, dertlerine deva, borçlu kullarına borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Nâ-murad olanları ber-murad, geçmişlerimize de gani gani rahmet eyle.

Rabbim, bizlere kendi sevgisini, Resûlullah’ın ve Ehlibeytin sevgisini kerem eylesin ve bizleri beratını alan veli kullarından eylesin.

Ya Rabbi, sen bu istemeyi bize vermezsen biz isteyemeyiz. Bize basireti vermezsen biz hakikati göremeyiz. Ya Rabbi, Sen istemeden Sen dilemeden bu gönüller de müzeyyen olmayacak.

Ya Rabbi, bizleri nur-u yezdân ve nur-u tevhid ile inşa eyle. Necat, ancak senin hidayetin ile mümkün olacaktır. Bizi, bizliğimizden al ve sende ebed eyle.

Bizleri razı olduğun kulların zümresine dâhil eyle. Cenâb-ı Resûlullah’ın ‘bizimdir’ hitabına bütün ihvan-ı mübîni ve insanlık ailesini dâhil eyle.

Rabbim, bizleri de ashâb-ı güzin gibi hayatını, kulluğunu ve dostluğunu “rağmen” yaşayanlardan eyle. Rabbim, bizleri de sevgisi, ikrarı ve teslimiyatı uğruna ölecek kadar, Hüseynî Kerbela gibi onurlu kıyam duranlardan eyle.

Bugün kulluk günüdür, bugün tövbe günüdür. Bugün Kur’an günüdür. Bugün, namaz günüdür. Bugün ganimet, bugün fırsat günüdür. Bugün, yeniden gayret günüdür. Ne olacaksa bugün olmalıdır. Zira bugün BERAT günüdür. Hakk’ı sevenlerin yarını ve sonrası bugündür. Teslim olanın nedeni, niçini, aması olmaz. ‘Sensin Ya Rabbi’ dediğin zaman bir daha ben demek şirk olur.

Rabbim, cümlemizi hayatı sensin zevkiyle yaşayıp biz dediğimiz anlayışın içerisinde bütün mevcudiyeti var kabul ederek yaşayanlardan ve BERATını alan bahtiyar kullarından eylesin.Berat kandilimiz affımıza ve hayrımıza vesile olsun.Ali BEKTAŞ
İstanbul, 2013
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ