Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Y harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Yumuk :TürkçeKız1. Açılmamış çiçek, gül goncası.
2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı.
Yavaş :TürkçeErkek1. Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin.
2. Şefkatli, sevecen.
Yalım :TürkçeErkek1. Alev, ateş.
2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü.
3. Kaya.
4. Sarp yer, uçurum.
5. Şimşek.
6. Kuvvet, kudret.
7. Orun, derece.
8. Çalım, gurur; onur.
Yoldaş :TürkçeErkek1. Arkadaş, dost, yol arkadaşı.
2. Ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri.
Yelen :TürkçeErkek1. Arzu, istek.
2. Fırtına.
Yunt :TürkçeErkek1. At, kısrak.
2. At sürüsü.
3. Orman.
Yetim :ArapçaErkek1. Babası ölmüş çocuk.
2. Yalnız, tek, eşsiz.
Yağmurca :TürkçeErkek1. Bir tür geyik.
2. Dağ keçisi.
Yegâh :FarsçaKız1. Bir, tek.
2. Türk müziğinde makam adı.
Yarlık :TürkçeErkek1. Buyruk, ferman.
2. Yasa, kanun.
3. Yoksul.
4. Bağış, lütuf.
Yalgı :TürkçeErkek1. Büyü, sihir.
2. Yalnız.
Yada :TürkçeKız1. Büyü,sihir, afsun.
2. Kutsal.
3. Türklerde geçmişte büyü yapımında kullanılan yeşim taşı.
Yadacı :TürkçeErkek1. Büyücü, sihirbaz.
2. Hekim.
Yamaç :TürkçeErkek1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.
2. Karşı.
3. Yan, yakın.
Yalçın :TürkçeErkek1. Dik, sarp.
2. Düz, kaygan.
3. Parlak, cilalı.
Yaşar :TürkçeErkek1. Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan bir ad.
2. Yaşında.
Yakup :ArapçaErkek1. Erkek keklik.
2. İbr. Takip eden, izleyen.
Yağız :TürkçeErkek1. Esmer.
2. Doru.
3. Yiğit.
4. Bakımlı hayvan.
Yörük :TürkçeErkek1. Göçebe.
2. Çabuk yürüyen, hızlı.
Yıldırım :TürkçeErkek1. Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması.
2. Çok hızlı, canlı.
Yıldız :TürkçeKız1. Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri.
2. Baht, talih, yazı.
Yalın :TürkçeKız1. Gösterişsiz, süssüz, sade.
2. Alev, ateş.
3. Taş, büyük kaya.
4. Çıplak, örtüsüz.
Yiğit :TürkçeErkek1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp.
2. Delikanlı, genç erkek.
3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.
Yapalak :TürkçeErkek1. Gürbüz, güçlü.
2. Sevimli, şirin
3. Baykuş, puhu kuşu.
Yalabuk :TürkçeErkek1. Güzel, yakışıklı, sevimli.
2. Parlak, ışıltılı.
3. Şimşek.
4. Çevik, atik, işgüzar.
5. Kavgada üstün gelen.
Yargı :TürkçeErkek1. Hüküm, muhakeme.
2. Adalet.
Yönetmen :TürkçeErkek1. İdareci, yönetici.
2. Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse.
Yusuf :İbr.Erkek1. İnleyen, ah eden.
2. İnilti.
Yaltırak :TürkçeErkek1. Işık, parıltı.
2. Kuyruklu yıldız.
Yaşın :TürkçeKız1. Işık, parlaklık.
2. Şimşek.
3. Gizli.
Yavuz :TürkçeErkek1. İyi, güzel.
2. Mert, cesur.
3. Becerikli, hamarat.
4. Yumuşak huylu.
Yeğrek :TürkçeErkek1. İyiliksever, hayırlı.
2. Güzel.
3. Fazla, çok.
Yatuk :TürkçeErkek1. Kanun, santur vb. sazların genel adı.
2. Saklanan, kullanılmayan şey.
3. Tembel.
Yordam :TürkçeErkek1. Kılavuz, rehber.
2. Beceri, yatkınlık.
3. Gelenek, görenek.
4. Anlayış, yerinde davranış.
5. Kural, yöntem, düzen.
Yalman :TürkçeErkek1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak vb.nin ağzı veya ucu.
2. Sarp, dik.
3. Eğik, eğinik.
Yasavul :TürkçeErkek1. Koruyucu, muhafız.
2. İlhanlılar devrinde ordu müfettişliği görevini yapan kimse.
Yürekli :TürkçeErkek1. Kostak, çalımlı, iyi giyinmiş, güzel, yakışıklı.
2. Kendini beğenen, onurlu.
3. Yiğit, kabadayı,
Yaman :TürkçeErkek1. Kötü, korkulan, şiddetli.
2. Cesur, güçlü.
3. Kurnaz, becerikli.
Yuluğ :TürkçeErkek1. Mutlu, mesut.
2. Hak, adalet.
Yay :TürkçeErkek1. Ok atmaya yarayan, iki ucunun arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç veya metal çubuk.
2. Yaz, sıcak mevsim.
Yurt :TürkçeErkek1. Oturulan yer, ev.
2. Ülke, vatan memleket.
Yoğun :TürkçeErkek1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan.
2. Dolu, sık.
3. Kalabalık.
4. İri, kaba, kalın.
Yalap :TürkçeErkek1. Parıltı.
2. İvedi, hızlı, çabuk.
3. Sarı renkli bir kuş.
Yalçuk :TürkçeErkek1. Parlak, parlayan.
2. Elçi.
Yanar :TürkçeErkek1. Parlayan, parıldayan.
2. Kaplıca.
3. Aralık ve ocak ayı.
Yemen :ArapçaErkek1. Sağ, sağ taraf.
2. Mutluluk.
Yeşil :TürkçeErkek1. San ile mavinin karışımından oluşan, çoğu bitki yapraklarında görülen renk.
2. Genç, taze.
Yeşil :TürkçeKız1. Sarı ile mavinin karışmasından oluşan, çoğu bitki yapraklarında görülen renk.
2. Genç, taze.
Yalgın :TürkçeErkek1. Serap, ılgın.
2. Alev.
Yâr :FarsçaKız1. Sevilen, sevgili.
2. Dost, arkadaş.
3. Yardım eden, destekleyen.
Yarkın :TürkçeKız1. Şimşek, ışık
2. Işıklı.
Yesari :ArapçaErkek1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait.
2. Zenginlikle ilgili.
Yamçı :TürkçeErkek1. Sürücü.
2. Bir yüzü uzun tüylü, kalın yün dokumadan yağmurluk.
Yasun :TürkçeErkek1. Tarz, üslup.
2. Töre
2. Doğa, tabiat.
Yasan :TürkçeErkek1. Tertip, düzen.
2. İm, belirti.
3. Bir işi yapma isteği, karar.
4. Öngörü.
Yümun :ArapçaErkek1. Uğur, mutluluk.
2. Bereket.
Yumlu :TürkçeErkek1. Uğurlu, kutlu.
2. Kutsal, mübarek.
Yönet :TürkçeErkek1. Uygun, doğru.
2. İyi, güzel.
3. Uysal.
4. Becerikli, yatkın.
5. Biçim, tarz, usul.
Yabalak :TürkçeErkek1. Yabancı.
2. Issız kır,ova.
3. Dışan, başka ülke, gurbet.
4. Ekin Tarlası.
Yaban :TürkçeErkek1. Yabancı.
2. Issız kır,ova.
3. Dışarı, başka ülke, gurbet.
4. Ekin tarlası.
Yordamlı :TürkçeErkek1. Yakışıklı, gösterişli.
2. Giyimli kuşamlı.
3. Eğitim görmüş, incelikli.
4. Becerikli.
Yaraşık :TürkçeKız1. Yakışır, uygun, layık.
2. Yakışıklı.
3. Süs, ziynet, güzellik.
Yalkı :TürkçeErkek1. Yalın, tek.
2. Işın
Yanal :TürkçeErkek1. Yanda olan, yana düşen.
2. Alaca, değişik renkli.
3. Kırmızı, pembe.
4. Nehir yatağı.
Yanık :TürkçeErkek1. Yanmış olan.
2. Duygulu, dokunaklı.
3. Kavruk, gelişmemiş.
4. Âşık.
Yaşlak :TürkçeErkek1. Yaşlı, ömürlü, ihtiyar.
2. Gizli.
Yeten :TürkçeErkek1. Yetişen, ulaşan.
2. Olgun, olgunlaşan
3. Süresi dolan, günü gelen.
4. Tüm canlılar, herkes.
Yetik :TürkçeErkek1. Yetişmiş, erginleşmiş, büyümüş.
2. Bilgili, olgun.
3. Güç işleri başaran, becerikli.
4. Delikanlı.
5. İri, büyük.
Yöntem :TürkçeErkek1. Yol, tarz, metot.
2. Yetenek.
3. Uygun, kolay.
Yönetken :TürkçeErkek1. Yönetme yeteneği olan, becekli.
2. Düzenli, tertipli.
Yön :TürkçeErkek1. Yüz, cephe, taraf.
2. Neden, sebep.
3. İyi.
Yosma :TürkçeKız1. Zarif, kıymetli.
2. Edalı, işveli.
3. Şen, güzel.
Yezdan :FarsçaErkek1. Zerdüştlerin iyilik Tanrısı.
2. Allah.
Yeğin :TürkçeErkek1. Zorlu, katı, şiddetli
2. Baskın, üstün.
3. Yiğit, güçlü, çalışkan.
4. Bereketli, bol.
5. İyiliği seven.
6. Yakışıklı, güzel, ince.
Yeşim :ArapçaKızAçık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş.
Yalazay :TürkçeErkekAlev gibi parlak olan.
Yalazalp :TürkçeErkekAlev gibi parlak yiğit.
Yalgınay :TürkçeErkekAlev gibi parlayan kimse.
Yalav :TürkçeKızAlev, ateş.
Yalaz :TürkçeErkekAlev.
Yalazakan :TürkçeErkekAlevli, coşkulu bir soydan gelen kimse.
Yalazahan :TürkçeErkekAlevli, coşkulu hükümdar.
Yalazabay :TürkçeErkekAlevli, coşkun kimse.
Yenal :ArapçaErkekAmacına ulaşan kimse.
Yeterkız :TürkçeKızArka arkaya doğan kız çocuklarından sonra erkek çocuk olması dileğiyle verilen bir ad.
Yâren :FarsçaErkekArkadaş, yakın dost.
Yanbey :TürkçeErkekArkadaşı bey olan kimse.
Yanbek :TürkçeErkekArkadaşları sağlam olan kimse.
Yanıker :TürkçeErkekÂşık, vurgun kimse.
Yaltıray :TürkçeErkekAy gibi parlak olan.
Yücenur :Türkçe +ArapçaKızAydınlık saçan yüce kimse.
Yazgülü :Türkçe +FarsçaKızBaharın ilk günlerinde doğan kız çocuğuna verilen bir ad.
Yonca :TürkçeKızBaşak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, çayır bitkisi.
Yerel :TürkçeErkekBelirli bir yer ile ilgili olan.
Yasemin :FarsçaKızBeyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaççık.
Yadigâr :FarsçaErkekBir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse.
Yaldız :TürkçeKızBir şeye altın veya gümüş görünümü vermek için kullanılan sıvı veya yaprak durumundaki altın, gümüş veya bunların benzeri madde.
Yöner :TürkçeErkekBir tarafa yönelen kimse.
Yegân :FarsçaErkekBir, tek.
Yegâne :FarsçaKızBiricik, tek.
Yaprak :TürkçeKızBitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.
Yinanç :TürkçeErkekbk. İnanç
Yipek :TürkçeKızbk. İpek
Yalvaç :TürkçeErkekbk. Yalavaç
Yalkın :TürkçeErkekbk. Yalgın
Yaldırak :TürkçeErkekbk. Yaltırak
Yargan :TürkçeErkekbk. Yarkan
Yarluk :TürkçeErkekbk. Yarlık
Yabız :TürkçeErkekbk. Yavuz
Yaylak :TürkçeErkekbk. Yayla
Yazgül :Türkçe +FarsçaKızbk. Yazgülü
Yedier :TürkçeErkekbk. Yediger
Yenel :ArapçaErkekbk. Yenal
Yaldırım :TürkçeErkekbk. Yıldırım
Yıbar :TürkçeErkekbk. Yıpar
Yürük :TürkçeErkekbk. Yörük
Yurday :TürkçeKızbk. Yurdaay
Yurtal :TürkçeErkekbk. Yurdal
Yaser :ArapçaErkekBolluk, varlık, zenginlik, varsıllık.
Yatman :TürkçeErkekBoyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.
Yücealp :TürkçeErkekBüyük, ulu yiğit.
Yücetürk :TürkçeErkekBüyük, ulu, değerli Türk.
Yediger :TürkçeErkekBüyükayı takımyıldızı.
Yesügey :TürkçeErkekCengiz Han´ın babası. Kubilay Han´ın kardeşi olan Türk-Moğol hükümdarı.
Yavuzer :TürkçeErkekCesur, güçlü erkek.
Yavuzhan :TürkçeErkekCesur, güçlü hükümdar.
Yamaner :TürkçeErkekCesur, güçlü kimse.
Yavuzsoy :TürkçeErkekCesur, güçlü soydan gelen kimse.
Yamanyiğit :TürkçeErkekCesur, güçlü yiğit.
Yüğrük :TürkçeErkekÇevik, hızlı giden, koşan.
Yosun :TürkçeKızÇoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.
Yârcan :FarsçaKızÇok sevilen, sevgili.
Yangâr :FarsçaErkekÇok vefalı arkadaş.
Yura :TürkçeErkekDağ sırtı.
Yayla :TürkçeKızDeniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek yerler.
Yaşam :TürkçeKızDoğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat.
Yüzüak :TürkçeErkekDürüst, doğru, namuslu, suçsuz kimse.
Yağısıyan :TürkçeErkekDüşmanı yenen, zafer kazanan.
Yoma :TürkçeErkekEfsane.
Yel :TürkçeErkekEsinti, rüzgâr.
Yağızkan :TürkçeErkekEsmer bir soydan gelen kimse.
Yağızhan :TürkçeErkekEsmer hükümdar.
Yağızbay :TürkçeErkekEsmer kimse.
Yağızkurt :TürkçeErkekEsmer, güçlü kimse.
Yağızalp :TürkçeErkekEsmer, güçlü yiğit.
Yararer :TürkçeErkekFaydalı kimse.
Yola :TürkçeErkekGelenek, örf, âdet.
Yetkiner :TürkçeErkekGerekli olgunluğa erişmiş, olgun, ergin kimse.
Yetkin :TürkçeErkekGerekli olgunluğa erişmiş, olgun, ergin.
Yaygır :TürkçeErkekGök kuşağı.
Yandil :FarsçaErkekGönül arkadaşı, sevgili.
Yârıdil :FarsçaKızGönül dostu, sevgili.
Yağmanaz :FarsçaKızGönülleri çalan, yağma eden güzel.
Yalınay :TürkçeErkekGösterişsiz, sade kimse.
Yalınalp :TürkçeErkekGösterişsiz, sade yiğit.
Yaybüke :TürkçeErkekGüçlü kimse.
Yavuzcan :Türkçe +FarsçaErkekGüçlü kişiliği olan kimse.
Yamansoy :TürkçeErkekGüçlü soydan gelen kimse.
Yamantürk :TürkçeErkekGüçlü Türk.
Yağızboğa :TürkçeErkekGüçlü, esmer kimse.
Yiğitkan :TürkçeErkekGüçlü, korkusuz, kahraman bir soydan gelen kimse.
Yiğithan :TürkçeErkekGüçlü, korkusuz, kahraman hükümdar.
Yiğitcan :Türkçe +FarsçaErkekGüçlü, korkusuz, kahraman kimse.
Yeğiner :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli kimse.
Yazık :TürkçeErkekGünah.
Yabar :TürkçeErkekGüzel koku, misk.
Yeliz :TürkçeKızGüzel, aydınlık, havadar.
Yağınalp :TürkçeErkekHareketli yiğit.
Yadigâr :FarsçaKızHatıra, bir kimseyi veya bir olayı anımsatan şey veya kimse.
Yağmur :TürkçeErkekHavadaki su buğusu-nun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.
Yürüker :TürkçeErkekHızlı giden, koşan kimse.
Yeldan :TürkçeErkekHızlı, süratli.
Yergin :TürkçeErkekHüzünlü, tasalı, kaygılı.
Yafes :ArapçaErkekHz. Nuh'un üçüncü oğlu.
Yunus :ArapçaErkekIlık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.
Yepelek :TürkçeKızİnce yapılı, zarif, narin.
Yoğunay :TürkçeErkekİri yarı kimse.
Yumuş :TürkçeErkekİş, güç, çalışma.
Yaruk :TürkçeErkekIşık, aydınlık, parlaklık, parıltı.
Yaşık :TürkçeKızIşık, parıltı, parlaklık.
Yaşıyan :TürkçeKızIşıldayan, parlayan.
Yahşibay :TürkçeErkekİyi tanınan, saygın kimse.
Yahşihan :TürkçeErkekİyi, güzel hükümdar.
Yahşitay :TürkçeErkekİyi, güzel kimse.
Yahşi :TürkçeKızİyi, güzel, çok güzel.
Yahşiboğa :TürkçeErkekİyi, güzel, güçlü kimse.
Yahşikan :TürkçeErkekİyi, soylu bir sülaleden gelen kimse.
Yazgı :TürkçeErkekKader, talih, alın yazısı.
Yücetekin :TürkçeErkekKahraman, büyük, ulu hükümdar.
Yasa :TürkçeErkekKanun, düzen, töre.
Yalmaç :TürkçeErkekKarışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan.
Yoruç :TürkçeErkekKomutan, kumandan.
Yasin :ArapçaErkekKur'an surelerinden biri.
Yula :TürkçeErkekMeşale.
Yıpar :TürkçeKızMisk, güzel koku.
Yarpuz :TürkçeKızNane türünden, güzel kokulu bir bitki.
Yazır :TürkçeErkekOğuzların Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı.
Yetener :TürkçeErkekOlgun erkek.
Yamanöz :TürkçeErkekÖzü güçlü olan.
Yıldıray :TürkçeErkekParlak, ışık saçan ay.
Yıldırer :TürkçeErkekParlak, ışık saçan kimse.
Yıldır :TürkçeErkekParlak, parlayan, ışıklı, ışık.
Yaltır :TürkçeErkekParlak, parlayan.
Yıldıraner :TürkçeErkekParlayan, ışıldayan, ışık saçan kimse.
Yıldıran :TürkçeErkekParlayan, ışıldayan, ışık saçan.
Yakut :ArapçaErkekPembe veya kırmızı renkte değerli bir süs taşı.
Yalavaç :TürkçeErkekPeygamber,elçi.
Yelboğa :TürkçeErkekRüzgâr gibi hareketli ve güçlü kimse.
Yelbay :TürkçeErkekRüzgârlı havayı seven kimse.
Yarkaya :TürkçeErkekSarp, uçurumlu kaya.
Yertan :TürkçeErkekŞaşılacak kadar güzel olan yer.
Yücesan :TürkçeErkekSaygın bir adı olan kimse.
Yücesoy :TürkçeErkekSaygın, ulu bir soydan gelen kimse.
Yülük :TürkçeErkekSaygıyla eğilen, saygılı.
Yalçıner :TürkçeErkekSert kimse.
Yalçınkaya :TürkçeErkekSert, güçlü kimse.
Yaybörü :TürkçeErkekSert, güçlü, kuvvetli kimse.
Yayalp :TürkçeErkekSert, kuvvetli yiğit.
Yankı :TürkçeKızSesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.
Yapıncak :TürkçeKızSeyrek taneli, kırmızı benekli bir tür üzüm.
Yeşne :TürkçeKızŞimşek, yıldırım.
Yalazan :TürkçeErkekŞimşek.
Yeter :TürkçeErkekSonuncu olması istenen çocuklara verilen bir ad.
Yıldızhan :TürkçeErkekTalihi güzel olan hükümdar.
Yekta :FarsçaErkekTek, eşsiz, benzersiz.
Yümni :ArapçaErkekUğurlu, kutlu.
Yetişen :TürkçeErkekUlaşan, kavuşan.
Yurtsan :TürkçeErkekÜlkenin en tanınmış kimsesi.
Yurter :TürkçeErkekÜlkenin yiğit insanı.
Yurtbay :TürkçeErkekÜlkenin zengini olan kimse.
Yurduşen :TürkçeErkekÜlkesi sevinçli olan kimse.
Yurtcan :Türkçe +FarsçaErkekÜlkesine canlılık katan kimse.
Yurtkulu :TürkçeErkekÜlkesine hizmet eden kimse.
Yurtseven :TürkçeKızÜlkesini seven kimse.
Yurtkuran :TürkçeErkekÜlkeyi yöneten kimse.
Yenin :TürkçeErkekÜstün gelen, galip.
Yenen :TürkçeErkekÜstün gelen, kazanan.
Yerik :TürkçeErkekUygun, elverişli, yaraşan.
Yurdaser :Türkçe +FarsçaKızVatana önder, lider olan kimse.
Yağan :TürkçeErkekYağmur, kar
Yağış :TürkçeKızYağmur, kar, dolunun yağması.
Yağan :TürkçeKızYağmur, kar.
Yağın :TürkçeErkekYağmur.
Yalt :TürkçeErkekYalçın, sert.
Yardak :TürkçeErkekYardımcı, arkadaş.
Yaver :FarsçaErkekYardımcı.
Yaşartürk :TürkçeErkekYaşayan Türk.
Yaşdaş :TürkçeErkekYaşıt, akran.
Yaylagül :Türkçe +FarsçaKızYaylada oturan güzel.
Yazgan :TürkçeErkekYazan, yazar.
Yazan :TürkçeErkekYazar.
Yazganalp :TürkçeErkekYazarlık yapan yiğit.
Yazar :TürkçeErkekYazın, bilim veya sanat alanında yapıt veren kimse.
Yeler :TürkçeErkekYel gibi hızlı, çabuk kimse.
Yeneral :TürkçeErkekYenen, kazanan, üstün gelen kimse.
Yomut :TürkçeErkekYenen, üstün gelen.
Yenigül :Türkçe +FarsçaKızYeni açan gül.
Yenisü :TürkçeErkekYeni asjer, ordu.
Yenay :TürkçeErkekYeni ay, hilal, ayça.
Yenisu :TürkçeErkekYeni su.
Yengi :TürkçeErkekYenme, alt etme, zafer, utku.
Yersel :TürkçeErkekYerle ilgili, yere ait.
Yaşıl :TürkçeKızYeşil.
Yılay :TürkçeKızYıl ve ay.
Yılgün :TürkçeKızYıl ve gün.
Yılkan :TürkçeErkekYılan, çekinen kimse.
Yediveren :TürkçeKızYılda birkaç kez çiçek açan gül.
Yıldıralp :TürkçeErkekYıldız gibi parlayan yiğit.
Yıldıku :Moğ.KızYıldız.
Yılgül :Türkçe +FarsçaKızYılın en güzel gülü.
Yıldanur :Türkçe +ArapçaKızYılın en parlak, güzel kızı.
Yılşen :TürkçeKızYılın en şen insanı.
Yelda :FarsçaKızYılın en uzun gecesi.
Yılhan :TürkçeErkekYılın hükümdarı.
Yılbay :TürkçeErkekYılın zengini olan kimse.
Yılmazok :TürkçeErkekYılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı kimse.
Yılmaz :TürkçeErkekYılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.
Yolaç :TürkçeErkekYol gösteren, kılavuz.
Yabgu :TürkçeErkekYol gösterici, kılavuz.
Yanaç :TürkçeErkekYön, taraf.
Yarkan :TürkçeErkekYüksek devlet mahkemesi.
Yücebaş :TürkçeErkekYüksek, büyük, ulu kimse.
Yüce :TürkçeErkekYüksek, büyük, ulu.
Yükselen :TürkçeKızYükseklere çıkan, yücelen, ilerleyen.
Yücelay :TürkçeErkekYükselen, başarı kazanan kimse.
Yücelen :TürkçeErkekYükselen, yüce bir duruma gelen.
Yücelten :TürkçeErkekYükselten, yüce bir duruma getiren.
Yurdacan :Türkçe +FarsçaErkekYurda canlılık veren kimse.
Yurdaay :TürkçeErkekYurdu aydınlatan kimse.
Yurdakul :TürkçeKızYurdu için canını veren kimse.
Yurdaer :TürkçeErkekYurdu için doğmuş kimse.
Yurdaşen :TürkçeKızYurdu şenlendiren kimse.
Yurdanur :Türkçe +ArapçaKızYurdun ışığı olan kimse.
Yurdagül :Türkçe +FarsçaKızYurduna güzellik katan kimse.
Yurtman :TürkçeErkekYurdunu çok seven kimse.
Yurtsal :TürkçeErkekYurtla ilgili, yurda ait.
Yurttaş :TürkçeErkekYurtları veya yurt duyguları aynı olanlardan her biri.
Yayak :TürkçeErkekYürüyerek giden, yaya, piyade, binitsiz.
Yetiş :TürkçeErkek“Amacına ulaş, isteğine kavuş“ anlamında kullanılan bir ad..
Yaşanur :Türkçe +ArapçaErkek“Aydınlık ve huzur içinde yaşamını sürdür“ anlamında kullanılan bir ad.
Yönal :TürkçeKız“Bir tarafa git“ anlamında kullanılan bir ad.
Yolbul :TürkçeErkek“Gideceğin yolu ara, bul“ anlamında kullanılan bir ad.
Yenerol :TürkçeErkek“Her zaman kazan, üstün ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurdal :TürkçeErkek“Kendine yurt edin“ anlamında kullanılan bir ad.
Yolal :TürkçeErkek“Mesafe katet, yüksel“ anlamında kullanılan bir ad.
Yelal :TürkçeErkek“Rüzgâra karşı dur, serinle“ anlamında bir ad.
Yaşa :TürkçeErkek“Sağlıklı ol, varlığını sürdür, rahat bir yaşamın olsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Yahya :İbr.Erkek“Tanrı lütufkârdır“ anlamında bir söz.
Yurdum :TürkçeKız“Ülkem, memleketim“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurtsevil :TürkçeKız“Ülkendekiler tarafından sevil“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurtgüven :TürkçeErkek“Ülkene güven“ anlamında kullanılan br ad.
Yurtsev :TürkçeErkek“Ülkeni sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurtsevin :TürkçeKız“Ülkenizi sevin“ anlamında kullanılan bir ad.
Yılma :TürkçeErkek“Vazgeçme, korkma, doğru bildiğin yoldan yürü“ anlamında kullanılan bir ad.
Yetişal :TürkçeErkek“Yetiş de al“ anlamında kullanılan bir ad.
Yüksel :TürkçeErkek“Yükseklere çık, yücel, başarı kazan, ilerle“ anlamında kullanılan bir ad.
Yücel :TürkçeErkek“Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle“ anlamında kullanılan br ad.
Yücelt :TürkçeErkek“Yükselt, yüce bir duruma getir“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurdaal :TürkçeKız“Yurda kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurtsay :TürkçeKız“Yurduna değer ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurdatap :TürkçeKız“Yurduna hizmet et“ anlamında kullanılan bir ad.
Yurdusev :TürkçeKız“Yurdunu sev“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
(Bkz. Şura, 23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ