Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


U harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Urluk :TürkçeErkek1. Aile, soy sop.
2. Tohum.
Us :TürkçeErkek1. Akıl, zekâ.
2. Yarar, çıkar.
3. Sessiz, yavaş.
Ülfet :ArapçaErkek1. Alışma, kaynaşma.
2. Görüşme, konuşma.
3. Dostluk, arkadaşlık.
Ünsi :ArapçaErkek1. Alışmış, sokulgan.
2. Arkadaş, dost.
Umaç :TürkçeErkek1. Amaç, hedef.
2. Umulan şey, umut.
Ukuş :TürkçeErkek1. Anlayış, zekâ.
2. Benzeyiş.
3. Soy sop, kabile, soy.
Uma :TürkçeErkek1. Armağan, hediye.
2. Konuk, misafir.
Ümek :TürkçeErkek1. Asker.
2. Köle.
Ulaç :TürkçeErkek1. Bağlayan, bağlayıcı.
2. Sınır.
Ülez :TürkçeErkek1. Batmakta olan güneş.
2. Salgın.
Uğut :TürkçeErkek1. Baygın, kendinden geçmiş.
2. Renksiz, solgun.
3. Kuru.
4. Yağmuru bol yılların buğdayı.
Ümran :ArapçaKız1. Bayındırlık, mamurluk.
2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.
Ügü :TürkçeErkek1. Baykuş.
2. Boş, ıssız.
Uğur :TürkçeKız1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.
2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.
3. İyilik, şans, talih, baht.
4. Fırsat, tesadüf.
Üstün :TürkçeErkek1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan.
2. Yenen, galip gelen.
3. Sayıca çok, fazla.
Üstat :FarsçaErkek1. Bir bilim veya sanat alanında üstün bir yeri olan kimse.
2. Öğretmen.
3. Usta.
4. Sanatçı.
Ülke :TürkçeKız1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü.
2. Devlet.
Ümmet :ArapçaErkek1. Bir peygambere inananların tümü.
2. Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.
Üleş :TürkçeErkek1. Bölüşme, paylaşma.
2. Pay.
Ulun :Erkek1. Büyük, ulu.
2. Temrensiz ok.
3. Buğday, arpa kökü.
Ulun :Kız1. Büyük, yüce.
2. Temrensiz ok.
3. Buğday, arpa kökü.
Uçmak :TürkçeKız1. Cennet.
2. Yar, uçurum.
Ürek :TürkçeErkek1. Çok üreyen, çoğalan.
2. Eli çabuk, çok iş çıkaran, hızlı.
3. At, kısrak sürüsü.
Uçma :TürkçeErkek1. Dağın karla örtülmüş dik yamacı.
2. Olay.
Urı :TürkçeErkek1. Dere, yol.
2. Oğul.
3. Genç, delikanlı.
4. Ses, gürültü.
Ürün :TürkçeErkek1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey.
2. Yapıt, eser.
3. Sık orman.
4. Çokluk, bolluk.
Unat :TürkçeErkek1. Doğru yol tutan.
2. Akıllı.
3. Ergin.
Ufuk :ArapçaErkek1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.
2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü.
3. Çevre, dolay.
Ulu :TürkçeErkek1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.
2. Zengin.
3. Saygın.
Usal :TürkçeErkek1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün.
2. Önemsiz.
Ulak :TürkçeErkek1. Haber götüren kimse, postacı.
2. Yardımcı.
3. Amaç, hedef.
4. İri yarı, güçlü kimse.
5. Ek, yama.
6. At.
Uraza :ArapçaErkek1. Hediye, armağan.
2. Konuğa çıkarılan yiyecek.
Übük :TürkçeKız1. İbibik kuşu.
2. İbik.
Uz :TürkçeErkek1. İlyi, güzel.
2. Uygun, doğru.
3. Usta.
4. Temir, dikkatli.
5. Becerikli, akıllı, anlayışlı.
6. Yakın, içten.
Ünek :TürkçeErkek1. Kahraman, yiğit.
2. Ünlü, tanınmış.
Ur :TürkçeErkek1. Kale hendeği.
2. Şehir, kent.
3. Yüksek ve korunaklı yer.
Ulam :TürkçeErkek1. Kesintisiz, sürekli.
2. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü.
3. Yetenekli, becerikli.
4. Grup, demet, topluluk, kategori.
Uçkun :TürkçeKız1. Kıvılcım.
2. Pahalı, yüksek.
3. Uçan, çapkın.
4. Becerikli, eli tez.
Üçük :TürkçeErkek1. Köşe.
2. Kaymış arazi.
3. Sönmüş.
4. Soluk.
Übeyde :ArapçaKız1. Küçük köle, kölecik.
2. Kul.
Üren :TürkçeErkek1. Kurak, susuz yer.
2. Şimşek.
3. Soy.
Ulus :Erkek1. Millet, halk, insan topluluğu.
2. Göçebe.
3. Oba, aşiret kavim.
Ungan :TürkçeErkek1. Onmuş kişi, mutlu.
2. Yürekli, yiğit kişi.
Umay :TürkçeKız1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı.
2. Devlet kuşu.
Unan :TürkçeErkek1. Sadakat, bağlılık.
2. Hak.
Urundu :TürkçeErkek1. Seçkin, seçilmiş.
2. Hayırlı.
Ülger :TürkçeErkek1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy.
2. Vecize.
Ülger :TürkçeKız1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy.
2. Vecize.
Ünlem :TürkçeErkek1. Ses, seda.
2. Çağrı.
Uca :TürkçeErkek1. Sırt, arka.
2. Yüksek, yüce.
Uç :TürkçeErkek1. Son, nihayet.
2. Kıyı, kenar.
3. Sınır, hudut.
4. Neden, sebep.
Uruk :TürkçeErkek1. Tane, tohum.
2. Nesil, kuşak, soy.
Üftade :FarsçaKız1. Tutkun, âşık, sevdalı.
2. Düşmüş, düşkün.
Uçan :TürkçeErkek1. Uçma eylemini yapan.
2. İki yelkenli gemi.
Uçuk :TürkçeErkek1. Uçmuş, soluk renk.
2. Çökmüş yer, toprak.
3. İyi.
4. Sivri dağ tepesi.
Uşak :TürkçeErkek1. Ufak, küçük.
2. Çocuk.
3. Genç, delikanlı.
4. Erkek hizmetçi.
Ümniye :ArapçaKız1. Umut.
2. İstek, arzu.
3. Niyet.
Ürpek :TürkçeKız1. Ürperen, ürpermiş.
2. Mazı ağaçlarının üstündeki tüylü nesne.
Üs :TürkçeErkek1. Üst.
2. Asıl, kök.
Üzer :TürkçeErkek1. Üst.
2. Kaymak.
3. Faiz.
4. Can sıkıcı, üzücü.
Uyar :TürkçeErkek1. Uygun, yerinde.
2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uçur :TürkçeErkek1. Vakit, an,
2. Fırsat.
3. Mevsim.
Urgun :TürkçeErkek1. Vurulan, vurulmuş.
2. Vurgun, âşık.
3. Gizli.
Ülgü :TürkçeErkek1. Yakışıklı kimse.
2. Pay, hisse.
3. Tutum, tavır.
Uygun :TürkçeErkek1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı.
2. Oranlı.
Ülgen :TürkçeKız1. Yüce, üstün, ulu.
2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.
Ülgen :TürkçeErkek1. Yüce, yüksek, ulu.
2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.
Üçe :TürkçeErkek1. Yüce, yüksek.
2. Arka.
Ün :TürkçeErkek1. Yüksek ses, ses.
2. Şöhret, şan.
Üsgen :TürkçeErkek1. Yüksek.
2. Gelişmiş.
3. Birine göre yüksek aşamada olan kimse.
Uysal :TürkçeKız1. Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen.
2. Terbiyeli.
Üz :TürkçeErkek1. Yüz.
2. Ovalık, düzlük.
3. Katı, sert.
4. Sağır.
Utkan :TürkçeErkek1. Zafer kazanmış, muzaffer.
2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
Ulusan :TürkçeErkekAdı yüce tanınmış kişi.
Ünsan :TürkçeErkekAdını duyuran, ünlü.
Usalan :TürkçeErkekAkıl alan, akıllı.
Usbey :TürkçeErkekAkıllı bey.
Ushan :TürkçeErkekAkıllı hükümdar.
Usluer :TürkçeErkekAkıllı kimse.
User :TürkçeErkekAkıllı kişi.
Uskan :TürkçeErkekAkıllı soydan gelen kimse.
Usalp :TürkçeErkekAkıllı yiğit.
Usbay :TürkçeErkekAkıllı, saygın kişi.
Usman :TürkçeErkekAkıllı, zeki kimse.
Uslu :TürkçeErkekAkıllı, zeki, uysal, sakin kimse.
Usum :TürkçeErkekAkıllı.
Usberk :TürkçeErkekAklı sağlam, akıllı kimse.
Ülkü :TürkçeKızAmaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
Umak :TürkçeErkekAmaç, istek.
Ulaş :TürkçeErkekAmacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
Umnise :ArapçaKızAna kadın, kadınana.
Usuk :TürkçeErkekAnlayışlılık, çabuk sezme yeteneği.
Ümmiye :ArapçaKızAnneye ait, anneyle ilgili olan.
Ürem :TürkçeErkekArtma, çoğalma, faiz.
Ünay :TürkçeKızAy gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.
Üstay :TürkçeErkekAy gibi yüksek, yüce.
Ülküdeş :TürkçeKızAynı ülküye bağlı olanlardan her biri.
Uzer :TürkçeErkekBecerikli, akıllı kişi.
Uzsan :TürkçeErkekBecerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan kimse.
Uzman :TürkçeErkekBelli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
Uğurtay :TürkçeErkekBenzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Uçkara :TürkçeErkekBir kuş.
Ülkühan :TürkçeKızBir ülküsü, amacı olan hükümdar.
Ülkücü :TürkçeErkekBir ülküye bağlı olan.
Uflaz :TürkçeErkekbk. Oflaz
Ugan :TürkçeErkekbk. Ogan
Ulcan :TürkçeErkekbk. Oğulcan
Uguz :TürkçeErkekbk. Oğuz
Ükkaşe :ArapçaErkekbk. Ökkeş
Ulcay :Moğ.Erkekbk. Olcay
Urun :TürkçeErkekbk. Orun
Uytun :TürkçeErkekbk. Oytun
Üzek :TürkçeErkekbk. Özek
Ubeyde :ArapçaKızbk. Übeyde
Ubeydullah :ArapçaErkekbk. Übeydullah
Ubeyt :ArapçaErkekbk. Übeyt
Uça :TürkçeErkekbk. Uca
Uğuş :TürkçeKızbk. Ukuş
Ülgür :TürkçeKızbk. Ülker
Uluğ :TürkçeErkekbk. Ulu
Uluğbey :TürkçeErkekbk. Ulubey
Umran :ArapçaKızbk. Ümran
Uras :TürkçeErkekbk. Uraz
Ürgün :TürkçeErkekbk. Ürkün
Uzmen :TürkçeErkekbk. Uzman
Uldız :TürkçeErkekbk. Yıldız
Ülker :TürkçeErkekBoğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.
Uyarel :TürkçeErkekBoyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uyaralp :TürkçeErkekBoyun eğen, uysal, nazik yiğit.
Uztürk :TürkçeErkekBütün iyi nitelikleri kendinde toplayan Türk.
Uzay :TürkçeErkekBütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.
Ülfer :ArapçaErkekBüyük su, ırmak.
Uram :TürkçeErkekBüyük, geniş yol.
Uluhan :TürkçeErkekBüyük, saygın hükümdar.
Umar :TürkçeKızÇare, çıkar yol.
Uruş :TürkçeErkekÇarpışma, savaş, mücadele.
Ulualp :TürkçeErkekÇok erdemli, yüce yiğit.
Ürünay :TürkçeKızÇok parlak, çok aydınlık olan.
Uçanay :TürkçeErkekÇok sevinen insan.
Uçantekin :TürkçeErkekÇok sevinen kimse.
Uçantürk :TürkçeErkekÇok sevinen Türk.
Uçkan :TürkçeErkekÇok uçan, uçucu.
Ulukut :TürkçeErkekÇok uğurlu, kutlu kimse.
Ünsel :Türkçe +ArapçaKızÇok ünlü, çok meşhur.
Ünüçok :TürkçeErkekÇok ünlü.
Ulya :ArapçaKızÇok yüce, en yüce.
Uludağ :TürkçeErkekDağlar kadar yüce, erdemli olan kimse.
Ulunay :TürkçeKızDeğerli, saygın, erdemli kimse.
Ucaer :TürkçeErkekDeğerli, yüce kimse.
Ulutay :ErkekDeğerli, yüce ve benzersiz kimse.
Ulutaş :TürkçeErkekDeğerli, yüce ve güçlü kimse.
Ülmen :TürkçeErkekDenizci, deniz adamı.
Uğurel :TürkçeErkekEli uğurlu olan kimse.
Üstüngü :TürkçeErkekEn üstteki, en yüksekteki.
Uzkan :TürkçeErkekErdemli bir soydan gelen kimse.
Ulubek :TürkçeErkekErdemli, saygın bey.
Uluberk :TürkçeErkekErdemli, saygın, güçlü kimse.
Ulucan :Türkçe +FarsçaErkekErdemli, saygın, yüce kişi.
Ular :TürkçeErkekErkek keklik.
Uzgören :TürkçeErkekGerçeği önceden görebilen kimse.
Uçarlı :TürkçeErkekGerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.
Umur :ArapçaErkekGörgü, bilgi, deneyim.
Umurbey :Arapça +TürkçeErkekGörgülü, bilgili bey.
Umuralp :Arapça +TürkçeErkekGörgülü, bilgili yiğit.
Umurbay :Arapça +TürkçeErkekGörgülü, bilgili, saygın kişi.
Uğanbike :TürkçeKızGüçlü, kuvvetli kadın.
Ünkaya :TürkçeErkekGücüyle, kuvvetiyle tanınan kimse.
Uluçağ :TürkçeErkekHayırlı, uğurlu dönem.
Uruz :TürkçeErkekHedef, amaç.
Üye :TürkçeErkekHerhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri.
Ümmühan :Arapça +TürkçeKızHükümdar anası.
Usun :TürkçeKızHüzün.
Usunbike :TürkçeKızHüzünlü kadın.
Ünzile :ArapçaKızİndirilmiş, inzal olunmuş.
Ulaçkan :TürkçeErkekİnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.
Ulaçhan :TürkçeErkekİnsanları birbirine kaynaştıran hükümdar.
Usta :FarsçaErkekİşinin eri, becerikli kimse.
Umdu :TürkçeErkekİstek, dilek.
Uzsoy :TürkçeErkekİyi nitelikli soydan gelen kimse.
Uzbay :TürkçeErkekİyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uzhan :TürkçeErkekİyi, temiz, akıllı, anlayışlı hükümdar.
Uzalp :TürkçeErkekİyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.
Urbeyi :TürkçeErkekKale, şehir beyi.
Uhuvvet :ArapçaErkekKardeşlik, dostluk, arkadaşlık.
Uralp :TürkçeErkekKentli yiğit.
Ürkmez :TürkçeErkekKorkmaz, yılmaz.
Ürkün :TürkçeErkekKorku, çekingenlik.
Uygar :TürkçeErkekKültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
Üveys :ArapçaErkekKurt, küçük kurt.
Üzeyir :ArapçaErkekKutsal kitaplarda geçen bir ad.
Uluant :TürkçeErkekKutsal, büyük yemin.
Üngür :TürkçeErkekMağara.
Ulumeriç :TürkçeErkekMeriç Irmağı gibi coşkun olan kimse.
Üçok :TürkçeErkekOğuz Destanı'na göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
Uçanok :TürkçeErkekOk gibi uçarak giden kimse.
Üke :TürkçeErkekOnur, şeref.
Uluöz :TürkçeErkekÖzü yüce, saygın kişi.
Uluşahin :Türkçe +FarsçaErkekŞahin gibi güçlü ve saygın olan kimse.
Ürmegül :Türkçe +FarsçaKızSarmaşık.
Urungu :TürkçeErkekSavaşçı, savaşkan.
Ulufer :Türkçe +FarsçaKızSaygın ve aydın olan kimse.
Üster :TürkçeErkekSaygın, değerli kimse.
Ulutekin :TürkçeErkekSaygın, değerli, yüce hükümdar.
Ulukaya :TürkçeErkekSaygın, erdemli ve güçlü kimse.
Uluer :TürkçeErkekSaygın, uğurlu, yüce kimse.
Uluerkan :TürkçeErkekSaygın, yüce, soylu kimse.
Üründü :TürkçeErkekSeçilmiş, seçkin.
Üründübay :TürkçeErkekSeçkin nitelikli, saygın kimse.
Üstünbay :TürkçeErkekSeçkin, başarılı kimse.
Urhan :TürkçeErkekŞehir, kale hükümdarı.
Urkan :TürkçeErkekŞehirli bir soydan gelen kimse.
Uraltay :TürkçeErkekŞehirli saygın kişi.
Uraltan :TürkçeErkekŞehirli, kentli hükümdar.
Utman :TürkçeErkekŞerefli, edepli, terbiyeli kimse.
Uçhan :TürkçeErkekSınır beyi.
Üge :TürkçeErkekŞöhretli, tanınmış, ünlü.
Uçay :TürkçeErkekSon ay.
Uçbay :TürkçeErkekSon derece zengin olan kimse.
Ulukan :TürkçeErkekSoylu, yüce soydan gelen kimse.
Ünsoy :TürkçeErkekSoyu ünlü olan kimse.
Ulusoy :TürkçeErkekSoyu yüce ve saygın olan kimse.
Ulusu :TürkçeErkekSu gibi değerli olan kimse.
Uraz :TürkçeErkekTalih, şans.
Urazlı :TürkçeErkekTalihli, kutlu.
Uğurtan :TürkçeErkekTan vakti gibi uğurlu olan.
Üngördü :TürkçeErkekTanınan, şöhretli, ünlü.
Üngören :TürkçeErkekTanınan, ünlü, meşhur.
Ünkan :TürkçeErkekTanınmış soydan gelen kimse.
Ünlü :TürkçeKızTanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı.
Ünalmış :TürkçeErkekTanınmış, meşhur, şöhretli.
Üner :TürkçeErkekTanınmış, ünlü kimse.
Üntürk :TürkçeErkekTanınmış, ünlü Türk.
Ünalp :TürkçeErkekTanınmış, ünlü yiğit.
Üngörmüş :TürkçeErkekTanınmış, ünlü, meşhur.
Übeydullah :ArapçaErkekTanrı'nın kulu.
Ürper :TürkçeKızTitreme, titreyiş.
Üçel :TürkçeErkekÜç el.
Üçışık :TürkçeKızÜç ışık.
Üçkök :TürkçeErkekÜç kök.
Üçer :TürkçeErkekÜç-er.
Uçar :TürkçeErkekUçan, uçucu.
Uçbeyi :TürkçeErkekUçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
Uludoğan :TürkçeErkekUDoğuştan yüce, uğurlu olan kimse.
Ufukay :ArapçaKızUfuk ve ay.
Ufukdeniz :Arapça +TürkçeErkekUfuk ve deniz.
Ufuktan :Arapça +TürkçeErkekUfuk ve tan.
Uğurata :TürkçeErkekUğurlu ata.
Uğurlubey :TürkçeErkekUğurlu bey.
Uğuray :TürkçeKızUğurlu güzel.
Uğurhan :TürkçeErkekUğurlu hükümdar.
Uğuray :TürkçeErkekUğurlu kimse.
Uğurlu :ErkekUğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan; kutlu, kutsal.
Uğursoy :TürkçeErkekUğurlu soydan gelen kimse.
Uğuralp :TürkçeErkekUğurlu yiğit.
Uğurcan :Türkçe +FarsçaErkekUğurlu, hayırlı kimse.
Uğurlubay :TürkçeErkekUğurlu- kimse.
Uğursel :Türkçe +ArapçaKızUğuru çok olan kimse.
Uğurlu :KızUğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu.
Uğursan :TürkçeErkekUğuruyla tanınan kimse.
Ülküye :TürkçeKızÜlkü adına yanlış olarak Arapça dişillik getirilerek elde edilmiş bir ad.
Ülküsel :TürkçeErkekÜlkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan.
Ülkülü :TürkçeErkekÜlküsü olan kimse.
Ülkümen :TürkçeErkekÜlküsü olan, bir ülküye bağlı olan kimse.
Ülkütan :TürkçeErkekÜlküsü tan vakti gibi aydın olan.
Umman :ArapçaKızUlu, büyük, engin deniz, okyanus.
Uluman :TürkçeErkekUlu, yüksek, saygın kimse.
Ulum :TürkçeErkekUluluk, haşmet, büyük gösteriş.
Ulusal :TürkçeErkekUlusla ilgili, ulusa özgü.
Umut :TürkçeKızUmmaktan doğan güven duygusu, ümit.
Uman :TürkçeErkekUmudu olan, bekleyen, umutlu.
Umutlu :TürkçeKızUmudu olan, umut besleyen.
Umu :TürkçeErkekUmut, istek, arzu, beklenen şey.
Ümit :FarsçaErkekUmut.
Ünalan :TürkçeErkekÜn-alan. Adı duyulmuş, ün kazanmış.
Ünseven :TürkçeKızÜnlü olmayı, tanınmayı seven kimse.
Ünaldı :TürkçeErkekÜnlü, tanınan, meşhur.
Ünüvar :TürkçeErkekÜnlü, tanınmış kimse.
Ünübol :TürkçeKızÜnü yayılmış olan, çok tanınan kimse.
Ünüdeğer :TürkçeErkekÜnüne yakışır nitelikte olan kimse.
Uzel :TürkçeErkekUsta, becerikli kişi.
Uluca :TürkçeErkekÜstte, üst derecede bulunan kimse, önder.
Utku :TürkçeErkekÜstünlük, zafer.
Ütügen :TürkçeErkekÜşüyen,çok üşüyen.
Uyguralp :TürkçeErkekUygar, medeni yiğit.
Uygur :TürkçeKızUygar, medeni.
Uzcan :Türkçe +FarsçaErkekUysal, uyumlu, iyi insan.
Ucatekin :TürkçeErkekUYücelikte eşsiz kimse.
Uygu :TürkçeErkekUyum, uygunluk.
Uyarer :TürkçeErkekUyumlu, nazik kimse.
Uygan :TürkçeErkekUyumlu, uyan.
Üçgül :Türkçe +FarsçaKızYaban yoncası.
Uygunel :TürkçeErkekYakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
Ulakbey :TürkçeErkekYardım eden, yardımcı olan bey.
Uztekin :TürkçeErkekYetenekl, becerikli hükümdar.
Uztan :TürkçeErkekYetenekli, becerikli kimse.
Uztaş :TürkçeErkekYetenekli, becerikli ve güçlü kimse.
Uran :TürkçeErkekYetenekli, usta, becerikli kimse.
Ulutan :TürkçeErkekYüce, erdemli ve saygın kişi.
Uluçam :TürkçeErkekYüce, erdemli ve saygın olan kimse.
Uluşan :Türkçe +ArapçaErkekYüce, şanlı kişi.
Uluç :TürkçeErkekYüce, saygın kimse.
Ulubaş :TürkçeErkekYüce, saygın kişi.
Uluçkan :TürkçeErkekYüce, saygın ve erdemli bir soydan gelen kimse.
Ulubey :TürkçeErkekYüce, saygın, değerli bey.
Ulubay :TürkçeErkekYüce, saygın, erdemli kişi.
Ulutürk :TürkçeErkekYüce, soylu Türk.
Ülgener :TürkçeErkekYüce, ulu kimse.
Ülgenalp :TürkçeErkekYüce, ulu yiğit.
Ulvi :ArapçaErkekYüksek, yüce.
Ülkenur :Türkçe +ArapçaKızYurdu aydınlatan ışık.
Ünal :TürkçeKız“Adın duyulsun, tanın, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünlüol :TürkçeErkek“Adın duyulsun, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsaç :TürkçeErkek“Adın duyulsun, ünlen“ anlamında kullanılan bir ad.
Ülküm :TürkçeKız“Amacım, ulaşmak istediğim şey“ anlamında kullanılan bir ad.
Üresin :TürkçeErkek“Çoğalsın, soyu genişlesin“ anlamında kullanılan bir ad.
Üstol :TürkçeErkek“Değerli ol, yücel“ anlamında kullanılan bir ad.
Umural :Arapça +TürkçeErkek“Görgülü, bilgili ol, deneyim kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Ural :TürkçeErkek“Kale, şehir, kent al, ele geçir“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğurol :TürkçeErkek“Mutlu ve bereket getir“ anlamında kullanılan bir ad.
Ülken :TürkçeErkek“Senin yurdun, senin vatanın“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğural :TürkçeErkek“Uğur al“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğursal :TürkçeKız“Uğur dağıt, uğur sal“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğurser :TürkçeKız“Uğur dağıt“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğursay :TürkçeErkek“Uğur olarak kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünlen :TürkçeErkek“Ün kazan, meşhur ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsay :TürkçeKız“Ünlen, adın duyulsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünver :TürkçeKız“Ünlen, tanınmış bir insan ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsev :TürkçeErkek“Ünlü olmayı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsevin :TürkçeErkek“Ünlü olmayı, tanınmayı sevin“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünyay :TürkçeErkek“Ününü yay, ünün duyulsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Ülkem :TürkçeKız“Yurdum, vatanım“ anlamında kullanılan bir ad..

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ