Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Temmuz 2024
8 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


R harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Rahime :ArapçaKız1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli.
2. Hafif sesli, latif sözlü kız.
Rasime :ArapçaKız1. Âdet, eskiden kalma âdet.
2. Tören, merasim.
Ramiz :ArapçaErkek1. Akıllı, zeki.
2. İşaretlerle, simgelerle gösteren.
Ramazan :ArapçaErkek1. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay.
2. Bu ayda doğanlara verilen ad.
Refik :ArapçaErkek1. Arkadaş, yoldaş.
2. Koca, eş.
3. Yardımcı.
Rahman :ArapçaErkek1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan.
2. Tanrı’nın adlarından.
Rebii :ArapçaErkek1. Baharla ilgili.
2. Baharda doğan kimse.
Reviş :FarsçaKız1. Biçim, tarz, üslup.
2. Tutum, davranış, yol.
3. Gidiş, yürüyüş.
Rüknü :ArapçaErkek1. Bir şeyin en sağlam yanı.
2. Saygın, güçlü, önemli kimse.
Ruat :ArapçaErkek1. Bulut, gök gürültüsü.
2. Konuşkan.
3. Tehdit eden.
Rikap :ArapçaErkek1. Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü.
2. Binilecek yer, üzengi.
Regaip :ArapçaErkek1. Çok istek gören, beğenilen.
2. Armağanlar.
3. İstekler, arzular.
Resmiye :ArapçaKız1. Devlet tarafından veya devlet adına olan.
2. Alayla, törenle olan.
3. Ciddi.
Resmî :ArapçaErkek1. Devletle ilgili olan.
2. Törenle yapılan.
3. Çok ciddi.
Rüştü :ArapçaErkek1. Doğru yolda olan kimse.
2. Akıllı, ergin.
Reşide :ArapçaKız1. Doğru yolu tutan.
2. İyi hareket eden, akıllı.
3. Ergin.
Rabia :ArapçaKız1. Dördüncü.
2. Saatteki salisenin altmışta biri.
3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
Rüya :ArapçaKız1. Düş.
2. Hayal, umut.
Resul :ArapçaErkek1. Elçi.
2. Peygamber.
Risalet :ArapçaKız1. Elçilik.
2. Peygamberlik.
Rical :ArapçaErkek1. Erkekler.
2. Devlet büyükleri.
Rauf :ArapçaErkek1. Esirgeyen, acıyan, çok merhametli.
2. Tanrı adlarından.
Rahim :ArapçaErkek1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli.
2. Tanrı´nın adlarından.
Recep :ArapçaErkek1. Gösterişli, heybetli.
2. Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.
Rekin :ArapçaErkek1. Gururlu, ağırbaşlı.
2. Saygın yüce, yüksek.
Rakip :ArapçaErkek1. Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
2. Koruyucu.
3. “Görüp gözeten“ anlamında Tanrının adlarından biri.
Rikkat :ArapçaKız1. İncelik, naziklik.
2. Sevecenlik, acıma duygusu.
Rağbet :ArapçaKız1. İstek, arzu.
2. İstekle karşılama.
Refika :ArapçaKız1. Kadın, eş.
2. Kadın arkadaş.
Rafi :ArapçaErkek1. Kaldıran, yükselten, yücelten.
2. Tanrı´nın adlarından biri.
Rebiyye :ArapçaKız1. Kış sonlarında yapılan ekim.
2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
3. Baharla ilgili.
Rasih :ArapçaErkek1. Köklü, kök salan
2. Bilgisi çok geniş olan.
Rümeysa :ArapçaKız1. Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük yıldızın adı.
2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
Ramis :ArapçaErkek1. Kumda saklı.
2. Gerçekleri saklayan.
Reha :FarsçaErkek1. Kurtulma, kurtuluş.
2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.
Ragibe :ArapçaKız1. Rağbet eden, isteyen.
2. Bol hediye.
Rahi :ArapçaErkek1. Rahat, huzurlu, dingin.
2. Far. Yolcu.
Rıdvan :ArapçaErkek1. Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.
2. Cennetin kapıcısı olan büyük melek.
Rengin :FarsçaKız1. Renkli, parlak renkli.
2. Güzel, hoş.
3. Süslü.
Raciye :ArapçaKız1. Rica eden, yalvaran.
2. Umutlu.
Ruhani :ArapçaErkek1. Ruhla ilgili.
2. Gözle görülmeyen.
3. Din adamı.
Rüsuhi :ArapçaErkek1. Sağlam, güçlü.
2. Becerikli, yetenekli.
Ratibe :ArapçaKız1. Sıraya koyan, tertipleyen.
2. Görev.
Rabbani :ArapçaErkek1. Tanrı´yla ilgili, Tanrısal.
2. Kendini olanca gücüyle Tanrı’ya veren.
Reca :ArapçaErkek1. Umut, umma.
2. İstek dilek.
Rüçhan :ArapçaErkek1. Üstünlük, üstün olma.
2. Üstün tutma.
Rezin :ArapçaKız1. Vakarlı, temkinli, ağır, ağırbaşlı.
2. Sağlam.
Raci :ArapçaErkek1. Yalvaran, rica eden.
2. Umutlu, umut veren.
Ruhsar :FarsçaKız1. Yanak.
2. Yüz, çehre.
Rüstem :FarsçaErkek1. Yiğit, kahraman.
2. İran'ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
Revan :FarsçaKız1. Yürüyen, giden, akan.
2. Ruh, can.
Rüzgâr :FarsçaErkek1. Zaman, devir.
2. Dünya.
3. Yel.
Rezzak :ArapçaErkekAbdürrezzak adının kısaltılmış biçimi.
Rahmet :ArapçaErkekAcıma, esirgeme, koruma.
Refet :ArapçaKızAcıma, esirgeme, merhamet etme.
Raif :ArapçaErkekAcıması olan, merhametli.
Raife :ArapçaKızAcıyan, esirgeyen, merhametli.
Rahmi :ArapçaErkekAcıyan, merhamet eden.
Rezzan :ArapçaKızAğır, ağırbaşlı, onurlu kimse.
Raşide :ArapçaKızAkıllı, doğru yola giden.
Raik :ArapçaErkekAlımlı, güzel, hoş.
Rızkullah :ArapçaErkekAllah'ın rızkı, Allah'ın verdiği nimet.
Renginar :Farsça +ArapçaKızAteş renginde olan.
Ruşen :FarsçaKızAydın, parlak.
Rahiye :ArapçaKızBal arısı.
Reis :ArapçaErkekBaş, başkan.
Rebia :ArapçaKızBir Arap kavmi adı.
Revza :ArapçaKızbk. Ravza
Radi :ArapçaErkekbk. Razı
Rafet :ArapçaErkekbk. Refet
Rafettin :ArapçaErkekbk. Refettin
Refiye :ArapçaKızbk. Refia
Rezan :ArapçaKızbk. Rezzan
Rızvan :ArapçaErkekbk. Rıdvan
Rıfat :ArapçaErkekbk. Rifat
Ruhsare :FarsçaKızbk. Ruhsar
Rükni :ArapçaErkekbk. Rüknü
Rüveyde :ArapçaKızbk. Rüveyda
Refiğ :ArapçaErkekBolluk ve rahat içinde geçinen kimse.
Refih :ArapçaErkekBolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refah :ArapçaKızBolluk, rahatlık.
Razı :ArapçaErkekBoyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Rukiye :ArapçaKızBüyü, sihir, efsun.
Rasiye :ArapçaKızBüyük dağ.
Ravza :ArapçaKızÇimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
Renan :ArapçaKızÇok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.
Racih :ArapçaErkekDeğerli, üstün.
Risalettin :ArapçaErkekDinin elçisi, peygamber.
Rehayeddin :Farsça +ArapçaErkekDinin kurtarıcısı, dini kurtaran.
Reşididdin :ArapçaErkekDinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün.
Ruhittin :ArapçaErkekDinin ruhu, özü.
Rüknettin :ArapçaErkekDinin temel direği.
Radife :ArapçaKızDinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Reşat :ArapçaErkekDoğru yolda yürüme, Hak yolunda ilerleme.
Rabi :ArapçaErkekDördüncü çocuk.
Rindan :FarsçaKızDünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
Rakide :ArapçaKızDurgun, sessiz, hareketsiz.
Rüştiye :ArapçaKızErginlikle ilgili, erginliğe ait.
Reside :FarsçaKızErişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Rüksan :FarsçaKızFirdevsi’nin Şahname”sinde geçen, XI. yüzyıl İran efsanevi prensesinin adı.
Ramiye :ArapçaKızFırlatan, atan.
Reftar :FarsçaKızGidiş, yürüyüş.
Resmigül :Arapça +FarsçaKızGül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.
Ruhugül :FarsçaKızGül yanaklı.
Ruziye :FarsçaKızGündüze ait, gündüzle ilgili.
Rayiha :ArapçaKızGüzel koku.
Reyhan :ArapçaKızGüzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
Rana :ArapçaKızGüzel, göze hoş görünen.
Rayıhan :Arapça + Farsça Raye-i han’danErkekHan bayrağı, han sancağı.
Rakibe :ArapçaKızHerhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
Rıza :ArapçaErkekHoşnutluk, memnuniyet.
Resulhan :Arapça +TürkçeErkekHükümdarın elçisi.
Rebi :ArapçaErkekİlkbahar.
Rüveyha :ArapçaKızİncelik, zariflik.
Ruhullah :ArapçaErkekİsa Peygamber.
Remzi :ArapçaErkekİşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Refettin :ArapçaErkekİslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu.
Ragıp :ArapçaErkekİstekli, isteyen, rağbet eden.
Recai :ArapçaErkekİsteyen, rica eden, yalvaran.
Ruhsat :ArapçaKızİzin, müsaade.
Rafia :ArapçaKızKaldıran, yükselten, destek olan.
Rahmeti :ArapçaErkekKoruyan, esirgeyen.
Reset :FarsçaErkekLayık, değer, yakışır.
Raufe :ArapçaKızMerhametli, acıyan.
Ruhşen :Arapça +TürkçeKızNeşeli, şen, mutlu kimse.
Ruhinur :Farsça +ArapçaKızNur yüzlü, aydınlık yüzlü.
Rami :ArapçaErkekOk, mermi vb. atan, kimse.
Resane :FarsçaKızÖzlem, hasret.
Rahşende :FarsçaKızParıldayan, parıldayıcı.
Rahşan :FarsçaErkekParlak, parıltılı, ışıklı.
Rafih :ArapçaErkekRahat ve huzurlu yaşayan.
Rasim :ArapçaErkekResim yapan, çizgi çizen kimse.
Radiye :ArapçaKızRıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Ruhcan :Arapça +FarsçaErkekRuh ve can.
Ruhfeza :Arapça +FarsçaKızRuha canlılık katan.
Ruhsal :Arapça +TürkçeKızRuhla ilgili olan, ruhi.
Ruhiye :ArapçaKızRuhla ilgili,ruha ait.
Ruhi :ArapçaErkekRuhsal, ruhla ilgili.
Rasin :ArapçaErkekSağlam, dayanıklı, güçlü.
Rayet :ArapçaErkekSancak, bayrak.
Ruhişen :ArapçaKızŞen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
Ratip :ArapçaErkekSıraya koyan, tertipleyen.
Resai :ArapçaErkekSüs, süsler.
Reyyan :ArapçaErkekSuya kanmış, suya doymuş.
Rahmetullah :ArapçaErkekTanrı’nın esirgemesi, koruması.
Rahmani :ArapçaErkekTanrı’ya özgü, Tanrı’dan gelen, kutsal.
Remide :FarsçaKızÜrkmüş, korkmuş.
Reşik :ArapçaErkekUzun boylu ve yakışıklı erkek.
Refhan :ArapçaErkekVarlık içinde yaşayan kimse.
Ruhan :FarsçaKızYanaklar.
Ruhunur :FarsçaKızYanakları parlayan.
Rabih :ArapçaErkekYararlı, kazançlı, kârlı.
Rüveyda :ArapçaKızYavaş yavaş, adım adım.
Rakım :ArapçaErkekYazan, çizen kimse.
Rakıme :ArapçaKızYazan, çizen.
Rakime :ArapçaKızYazılan şey, mektup.
Rehber :FarsçaErkekYol gösterici, kılavuz.
Rahile :ArapçaKızYolcu, sefere çıkan.
Ruhşan :ArapçaErkekYüce, üstün, şanlı ruh.
Refii :ArapçaErkekYüksek, yüce, saygın kimse.
Refi :ArapçaErkekYüksek, yüce.
Rifat :ArapçaErkekYükseklik, yücelik, büyüklük.
Rıfkı :ArapçaErkekYumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Ruhsen :Arapça +TürkçeKız“Sen cana can katıyorsun“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ve derler ki: "Eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!"
(MÜLK-10)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ