Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


N harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Nuh :ArapçaErkek1. Ağlama.
2. İnanışa göre, üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur.
Nehir :ArapçaKız1. Akarsu, ırmak.
2. Çok, bol, fazla.
Nariye :ArapçaKız1. Ateşle ilgili.
2. Cin, peri.
Niran :FarsçaKız1. Ateşler.
2. Cehennem.
Nur :ArapçaErkek1. Aydınlık, ışık, parıltı.
2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.
3. Kur´an-ı Kerim.
Nadiye :ArapçaKız1. Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen.
2. Toplantı, meclis.
Nazır :ArapçaErkek1. Bakan, gören.
2. Bakan, vekil.
Nazar :ArapçaErkek1. Bakma, göz atma.
2. Düşünme.
3. Göz değme.
4. İtibar, saygı.
Noyan :Moğ.Erkek1. Başkomutan.
2. Bey.
Nefer :ArapçaErkek1. Bir adam, tek kişi.
2. Er, asker.
Nakip :ArapçaErkek1. Bir kavim veya kabilenin başkanı.
2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede
Nasıf :ArapçaErkek1. Bir şeyi iki eşit parçaya bölen.
2. Ekmek.
Naip :ArapçaErkek1. Birinin yerine geçen.
2. Kadı.
3. Nöbet bekleyen.
Naim :ArapçaErkek1. Bolluk, varlık içinde yaşayış.
2. Cennetin bir bölümü.
Nergis :FarsçaKız1. Çiçekleri ayrı ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda, beyaz veya sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi.
2. Güzelin gözü.
Nazenin :FarsçaKız1. Cilveli, nazlı, hoş.
2. Nazlı büyütülmüş, şımarık.
3. Yapısı ince, narin.
Neclâ :ArapçaKız1. Çocuk, evlat.
2. Kuşak, soy, nesil.
3. Güzel gözlü kadın.
Nehip :ArapçaErkek1. Dehşet, korku.
2. Yağmacı, çapulcu.
Nafiz :ArapçaErkek1. Delip geçen.
2. İçe işleyen, giren.
3. Etkili, sözü geçen.
Nevfel :ArapçaErkek1. Deniz.
2. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki Mecnun'un adı.
Necmettin :ArapçaErkek1. Dinin yıldızı.
2. Erkek adı.
Neccar :ArapçaErkek1. Dülger.
2. Marangoz.
Nazım :ArapçaErkek1. Düzenleyen, tanzim eden.
2. Manzum yazan.
Nüzhet :ArapçaKız1. Eğlence, neşe.
2. Ferahlık, sevinç.
Nihal :FarsçaKız1. Fidan, taze sürgün.
2. İnce ve düzgün vücutlu sevgili.
Nevber :FarsçaKız1. Genç, yeni yetme kız.
2. Turfanda meyve veya sebze.
Nihan :FarsçaKız1. Gizli, saklı.
2. Sır, giz.
Nabi :ArapçaErkek1. Haberci, haber veren.
2. Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
3. Yüksek, yüce.
Nebi :ArapçaErkek1. Haberci.
2. Peygamber.
Nadi :ArapçaErkek1. Haykıran, çağıran.
2. Meclis, toplantı.
Nefaset :ArapçaKız1. Hoşluk, güzellik.
2. Değerlilik.
Nafile :ArapçaKız1. İşe yaramayan, boş.
2. Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.
Nevra :ArapçaKız1. Işıklı olma, parlaklık.
2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.
Nurlu :Arapça +TürkçeKız1. Işıklı, aydınlık, parlak.
2. Saygı uyandıran, temiz.
Neyyire :ArapçaKız1. Işıklı, aydınlık.
2. Işık veren cisim, cisme dönüşmüş, cisimleşmiş nur.
3. Güneş.
Nurani :ArapçaErkek1. Işıklı, ışık saçan.
2. Saygı uyandıran, nurlu.
Nimet :ArapçaKız1. İyilik, bağış, lütuf.
2. Mutluluk, saadet.
3. Yiyecek, içecek, azık.
Nisa :ArapçaKız1. Kadın.
2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.
Numan :ArapçaErkek1. Kan.
2. Gelincik.
Nezir :ArapçaErkek1. Kendini Tanrı'ya ve ibadete adayan.
2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.
Nogay :Moğ.Erkek1. Köpek.
2. Kafkasya'da yaşayan bir Türk kavmi.
Nizam :ArapçaErkek1. Kural.
2. Düzen, tertip, sıra.
3. Kanun.
Naci :ArapçaErkek1. Kurtulan, selamete kavuşan.
2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
Nil :FarsçaKız1. Mavi, lacivert.
2. Mısır’dan geçip Akdeniz’e dökülen nehir.
Name :FarsçaKız1. Mektup.
2. Aşk mektubu.
3. Kitap, dergi.
Nardan :FarsçaKız1. Nar taneleri.
2. Gözyaşı damlası.
Nazende :FarsçaKız1. Naz eden, nazlanan, nazlı.
2. Sevgili.
Nazmi :ArapçaErkek1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili.
2. Sıralı, tertipli.
Nüzhet :ArapçaErkek1. Neşe, eğlence.
2. Ferahlık, sevinç
Neyyiri :ArapçaErkek1. Nurlu, parlak.
2. Işıklı cisim.
3. Güneş
Nasuh :ArapçaErkek1. Öğütçü, öğüt veren.
2. Temiz, saf.
Nevir :ArapçaKız1. Parlaklık.
2. Ağaç çiçeği.
Nasip :ArapçaKız1. Pay, hisse.
2. Allah’ın kısmet ettiği şey.
Nasibe :ArapçaKız1. Pay, hisse.
2. Allah’ın kısmet ettiği şey.
3. Yollara nişan için dikilen tas.
Nasip :ArapçaErkek1. Pay, hisse.
2. Tanrı´nın kısmet ettiği şey.
Nigâr :FarsçaKız1. Resim gibi güzel, sevgili.
2. Put.
3. Resim.
Nazik :FarsçaErkek1. Saygılı davranan.
2. İnce yapılı, narin.
Nayman :Moğ.Erkek1. Sekiz.
2. Batı Moğolistan'da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
Neva :FarsçaKız1. Ses, ahenk, nağme.
2. Refah, mutluluk.
Neşide :ArapçaKız1. Şiir, manzume.
2. Atasözü durumuna gelmiş olan dize veya beyit.
Nedime :ArapçaKız1. Sohbet arkadaşı.
2. Güzel öykü anlatan, güzel konuşan.
3. Kadın arkadaş.
Nedim :ArapçaErkek1. Sohbet arkadaşı.
2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan.
Nejat :FarsçaErkek1. Soy, nesil.
2. Doğa, yaradılış, yapı.
Natık :ArapçaErkek1. Söyleyen, konuşan.
2. Düşünen.
3. Bildiren, bildirici.
Natıka :ArapçaKız1. Söz söyleyen, konuşan.
2. Düşünen.
3. Bildiren, bildirici.
Neval :ArapçaKız1. Talih, kader.
2. Bağış, ihsan.
Nevale :ArapçaKız1. Talih, kısmet.
2. Bağış, ihsan.
3. Yiyecek, içecek şey, azık.
Nezih :ArapçaErkek1. Temiz, lekesiz, masum.
2. Rahat ve huzur veren.
3. Güzel, kibar.
Naki :ArapçaErkek1. Temiz, pak.
2. Çok ince, çok güzel, arif.
Nakiye :ArapçaKız1. Temiz, pak.
2. Çok ince, çok güzel, zarif.
Nazife :ArapçaKız1. Temiz, pak.
2. Zarif, kibar.
Niyaz :FarsçaKız1. Yalvarma, yakarma.
2. İstek, arzu.
3. Dua.
Nafi :ArapçaErkek1. Yararlı, kârlı.
2. Tanrı adlarındandır.
3. Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nusret :ArapçaErkek1. Yardım.
2. Allah’ın yardımı.
3. Üstünlük, başarı.
Naşir :ArapçaErkek1. Yayan, dağıtan, saçan.
2. Kitap vb. yayımlayan, çıkaran.
Nasir :ArapçaErkek1. Yayan, saçan.
2. Nesir yazan.
Nevruz :FarsçaKız1. Yeni gün.
2. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve baharın başlangıç günü.
3. Güneşin Koç burcuna girdiği gün.
Nevruz :FarsçaErkek1. Yeni gün.
2. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve ilkbaharın başlangıç günü.
3. Güneşin koç burcuna girdiği gün.
Namiye :ArapçaKız1. Yetişen, büyüyen, artan.
2. Güç kazanma.
Nebil :ArapçaErkek1. Yüksek nitelikli ve onurlu.
2. Akıllı, anlayışlı.
3. Bilgili ve erdemli.
Nebile :ArapçaKız1. Yüksek nitelikli ve onurlu.
2. Akıllı, anlayışlı.
3. Bilgili, erdemli.
Nesim :ArapçaErkek1. Yumuşak esinti, yel.
2. Yumuşak huylu.
Natuvan :FarsçaErkek1. Zayıf, güçsüz.
2. Beceriksiz.
Nahit :FarsçaErkek1. Zühre, Venüs gezegeni.
2. Ar. Ergenliğe erişmiş
Nevvare :ArapçaKızAğaç çiçeği.
Nevnihal :FarsçaKızAğacın taze sürgünü, yeni, körpe fidan.
Nesteren :FarsçaKızAğustos gülü, yaban gülü.
Nasrullah :ArapçaErkekAllah'ın yardımı.
Nurzer :Arapça +FarsçaKızAltın gibi parlak ve değerli olan.
Nagehan :FarsçaKızAnsızın, birdenbire, vakitsiz.
Nargül :Arapça +FarsçaKızAteş renginde, kırmızı gül.
Naire :ArapçaKızAteş, alev, sıcaklık.
Nurmah :Arapça +FarsçaKızAy gibi güzel ve nurlu.
Nurhilâl :ArapçaKızAy ışığı, parlaklığı.
Nurfide :Arapça +Rum.KızAydın, ışıklı genç.
Nurkadın :Arapça +TürkçeKızAydın, parlak kadın.
Nurgül :Arapça +FarsçaKızAydınlı, ışık saçan güzel.
Nurdağ :Arapça +TürkçeKızAydınlığı dağlara vuran.
Nurseven :Arapça +TürkçeKızAydınlığı, ışığı seven.
Nursim :Arapça +FarsçaKızAydınlık ve gümüş gibi parlak.
Nurhanım :Arapça +TürkçeKızAydınlık, ışık saçan hanım.
Nuraydın :Arapça +TürkçeErkekAydınlık, ışık, parlaklık.
Nurşen :Arapça +TürkçeKızAydınlık, ışıklı ve mutlu, neşeli kimse.
Nurşah :Arapça +FarsçaErkekAydınlık, parak şah.
Nurdal :Arapça +TürkçeErkekAydınlık, parlak bir soydan gelen.
Nursan :Arapça +TürkçeErkekAydınlık, temiz adı olan.
Nahire :ArapçaKızAyın ilk günü veya son gecesi.
Nuray :Arapça +TürkçeKızAyın parlaklığı, ay ışığı.
Nilay :Farsça +TürkçeKızAyın parlaklığı.
Nesil :ArapçaErkekAynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
Nedret :ArapçaErkekAzlık, seyreklik, az bulunma.
Nidai :ArapçaErkekBağıran, seslenen.
Nida :ArapçaErkekBağırma, seslenme.
Nafia :ArapçaKızBayındırlık, bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmaların tümü.
Nazir :ArapçaErkekBenzer, eş, örnek.
Nazire :ArapçaKızBenzer, örnek, eş.
Niyet :ArapçaKızBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.
Nesrin :FarsçaKızBir tür yaban gülü.
Nakıp :ArapçaErkekbk. Nakip
Narkadın :Farsça +TürkçeKızbk. Narhanım
Nejlâ :ArapçaKızbk. Neclâ
Necmeddin :ArapçaErkekbk. Necmettin
Neşve :ArapçaKızbk. Neşe
Neyire :ArapçaKızbk. Neyyire
Nezahat :ArapçaKızbk. Nezahet
Nilgûn :FarsçaKızbk. Nilgün
Neyran :ArapçaKızbk. Niran
Nuyan :Moğ.Erkekbk. Noyan
Nurseli :Arapça +TürkçeKızbk. Nursel
Nasuhi :ArapçaErkekBozulmaz biçimde tövbe eden.
Narter :TürkçeErkekCesur, yürekli kimse.
Nurtop :Arapça +TürkçeKızÇok güzel, ışıktan bir top kadar güzel olan.
Nurdanay :Arapça +TürkçeKızÇok ışıklı, çok parlak.
Nehire :ArapçaKızÇok, bol, fazla.
Nurselen :Arapça +TürkçeKızÇokça aydınlık, parlaklık.
Naşire :ArapçaKızDağıtan, yayan, saçan.
Nasrettin :ArapçaErkekDine yardımı dokunan kimse, yardımcı.
Nevrettin :ArapçaErkekDinin ışığı, aydınlığı.
Nurettin :ArapçaErkekDinin ışığı, nuru.
Nizamettin :ArapçaErkekDinin nizamı, düzeni.
Nebahattin :ArapçaErkekDinin şanı ve şerefi.
Necabettin :ArapçaErkekDinin soyluluğu.
Nezahattin :ArapçaErkekDinin temizliği.
Nusrettin :ArapçaErkekDinin üstünlüğü.
Nihat :FarsçaErkekDoğa, huy, yaradılış.
Nurcihan :Arapça +FarsçaKızDünyayı aydınlatan nur, âlemin, dünyanın ışığı.
Nurâlem :ArapçaKızEvreni, âlemi aydınlatan ışık.
Nergise :FarsçaKızFil dişi veya kemikten nergis biçiminde oyulmuş tavan süsü.
Nevcivan :FarsçaErkekGenç, delikanlı.
Nevsale :FarsçaKızGenç, taze, küçük.
Nevcivan :FarsçaKızGenç, yeni yetişen.
Nurgök :Arapça +FarsçaKızGöğün aydınlığı, parlaklığı.
Nazıdil :FarsçaKızGönül nazı, gönül cilvesi.
Nakşıdil :Arapça +FarsçaKızGönül resmi, gönül süsü.
Nadide :FarsçaKızGörülmemiş, az bulunan, değerli.
Nurdide :Arapça +FarsçaKızGöz nuru, göz ışığı.
Nehar :ArapçaErkekGündüz.
Nurgün :Arapça +TürkçeKızGüneş ışığı, aydınlığı.
Neptün :Fr.KızGüneşe yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen.
Nükhet :ArapçaKızGüzel koku.
Nağme :ArapçaKızGüzel ve uyumlu ses, ezgi.
Natuk :ArapçaErkekGüzel, düzgün konuşan, söz söyleyen.
Nurbige :Arapça +TürkçeKızGüzel, parlak kadın.
Nebiye :ArapçaKızHaberci, haber veren, elçi.
Nabiye :ArapçaKızHaberci, haber veren.
Neslihan :Arapça +Türkçe +FarsçaKızHan soyundan gelen, soylu.
Nurhayal :ArapçaKızHayalleri süsleyen aydınlık, ışık.
Nurhayat :ArapçaKızHayat veren ışık, aydınlık.
Nuhbe :ArapçaKızHer şeyin iyisi, seçkini.
Nefis :ArapçaErkekHerkes tarafından beğenilen, çok güzel.
Nuşabe :FarsçaKızİçene ölümsüzlük vereceğine inanılan su, bengi su, hayat suyu.
Nevbahar :FarsçaKızİlkbahar.
Nişan :FarsçaErkekİm, iz, belirti.
Narin :FarsçaKızİnce yapılı, zarif.
Nezaket :ArapçaKızİncelik, kibarlık.
Nalân :FarsçaKızİnleyen, inleyici.
Nasfet :ArapçaKızİnsaf, adaletli olma.
Nas :ArapçaErkekİnsanlar, halk, herkes.
Nurfeza :Arapça +FarsçaKızIşığı artıran, ışık saçan.
Nurper :Arapça +FarsçaKızIşık kanatlı.
Nurhan :Arapça +TürkçeErkekIşık saçan hükümdar.
Nurbanu :Arapça +TürkçeKızIşık saçan, aydınlık yüzlü, nur yüzlü kadın, hanım.
Nurefşan :Arapça +FarsçaKızIşık saçan, çevresini aydınlatan.
Nursel :ArapçaErkekIşık seli, aydınlık seli.
Nurseren :Arapça +TürkçeKızIşık seren, aydınlık saçan.
Nursevim :Arapça +TürkçeKızIşık, aydınlık sevgisi.
Nurışık :Arapça +TürkçeKızIşık, aydınlık, parlaklık.
Nurfer :Arapça +FarsçaKızIşık, aydınlık.
Nurveren :Arapça +TürkçeKızIşık, parlaklık, aydınlık veren.
Nursine :Arapça +FarsçaKızIşıklı, aydınlık göğsü olan.
Nursema :ArapçaKızIşıklı, aydınlık gökyüzü.
Nursabah :ArapçaKızIşıklı, aydınlık sabah.
Nurnigâr :Arapça +FarsçaKızIşıklı, aydınlık sevgili.
Nurtan :Arapça +TürkçeKızIşıklı, aydınlık tan.
Nursima :Arapça +FarsçaKızIşıklı, aydınlık yüz.
Nurkut :Arapça +TürkçeKızIşıklı, aydınlık, kutlu, uğurlu kimse.
Nurperi :Arapça +FarsçaKızIşıklı, aydınlık, peri kadar güzel.
Nuri :ArapçaErkekIşıklı, aydınlık.
Nevri :ArapçaErkekIşıklı, parlak.
Nurdan :Arapça +TürkçeKızIşıktan oluşmuş, nurlu, ışıklı, parlak.
Nemutlu :TürkçeErkekİyi bir olay, mutlu bir durum karşısında söylenen bir söz.
Nevide :FarsçaKızİyi, sevinçli haber, müjde.
Nisvan :ArapçaKızKadınlar.
Nurinisa :ArapçaKızKadınlığın nuru, ışığı.
Necdet :ArapçaErkekKahramanlık, yiğitlik, kuvvetli ve gözü pek olma.
Naz :FarsçaKızKendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.
Nihade :FarsçaKızKonulmuş, bırakılmış.
Nahide :ArapçaKızKörpe, genç kız.
Nilgün :FarsçaKızKoyu mavi renkli, çivit renginde olan.
Necati :ArapçaErkekKurtulmuş.
Necat :ArapçaErkekKurtuluş, kurtulma.
Nili :FarsçaKızLacivert renkli.
Nurmelek :ArapçaKızMelek gibi saf ve temiz güzel.
Neşet :ArapçaErkekMeydana gelme, oluşma.
Nüvide :FarsçaKızMüjde, hayırlı haber.
Nüvit :FarsçaErkekMüjde, iyi haber.
Nail :ArapçaErkekMuradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Nebih :ArapçaErkekNamlı, ünlü, şerefli.
Namdar :FarsçaErkekNamlı, ünlü.
Narhanım :Farsça +TürkçeKızNar tanesi gibi kırmızı yüzlü kadın.
Nardane :FarsçaKızNar tanesi.
Nazlı :Farsça +TürkçeKızNaz yapan, kendini ağıra satan, işveli, edalı.
Nazan :FarsçaKızNazlanan, nazlı, cilveli.
Naime :ArapçaKızNazlı büyütülmüş, güzel ve zarif.
Nazlıgül :Farsça +TürkçeKızNazlı güzel.
Nazlıhan :Farsça +TürkçeKızNazlı hükümdar.
Nazlıcan :Farsça +TürkçeKızNazlı kimse.
Nazbike :Farsça +TürkçeKızNazlı kız.
Nehri :ArapçaErkekNehirle ilgili olan.
Neşegül :Arapça +FarsçaKızNeşeli, sevinçli güzel.
Neşecan :Arapça +FarsçaKızNeşeli, sevinçli kimse.
Nesli :Arapça +TürkçeKızNesligül, Neslihan, Neslişah adlarının kısaltılmış biçimi.
Neyzen :FarsçaErkekNey çalan kimse.
Nilhan :Farsça +TürkçeErkekNil ve han.
Nilsu :Farsça +TürkçeKızNil ve su.
Nisani :ArapçaErkekNisan ayında doğan.
Nuhcan :Arapça +FarsçaErkekNuh Peygamber gibi uzun ömürlü olması istenilen.
Nuhkan :Arapça +TürkçeErkekNuh Peygamber soyundan olan.
Nurtek :Arapça +TürkçeKızNur gibi parlak ve aydınlık olan.
Nurdane :Arapça +FarsçaKızNur tanesi.
Nurçin :Arapça +FarsçaKızNur toplayan, ışık derleyen.
Nuriş :TürkçeKızNuriye adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
Nurdil :Arapça +FarsçaKızNurlu gönül, ışıklı gönül.
Nurfidan :Arapça +Rum.KızNurlu, aydınlık genç.
Nurtekin :Arapça +TürkçeErkekNurlu, aydınlık hükümdar.
Nurbay :Arapça +TürkçeErkekNurlu, aydınlık kimse.
Nurzat :ArapçaErkekNurlu, aydınlık kişi.
Nurer :Arapça +TürkçeErkekNurlu, aydınlık, ışık saçan kimse.
Nurel :Arapça +TürkçeErkekNurlu, ışık saçan kimse.
Nuratay :Arapça +TürkçeErkekNurlu, ışık saçan tanınmış kimse.
Nurzen :Arapça +FarsçaKızNurlu, ışıklı kadın.
Nurtaç :ArapçaErkekNurlu, ışıklı taç giymiş olan.
Nurcan :Arapça +FarsçaErkekNurlu, ışıklı, aydın kimse.
Nuran :ArapçaKızNurlu, ışıklı, aydınlık.
Nurdoğan :Arapça +TürkçeErkekNurlu, parlak biri biçimde doğan.
Nasih :ArapçaErkekÖğüt veren.
Nuröz :Arapça +TürkçeErkekÖzü, içi aydınlık, nurlu olan.
Nilberk :Farsça +ArapçaKızParıltı, ışık.
Nursu :Arapça +TürkçeKızParlak ve berrak su gibi temiz ve saf olan.
Nurtane :Arapça +FarsçaKızParlak ve ışıklı olan.
Nuralp :Arapça +TürkçeErkekParlak, ışıklı, aydınlık yiğit.
Neriman :FarsçaKızPehlivan, yiğit, cesur.
Nerim :FarsçaErkekPehlivan, yiğit.
Nadime :ArapçaKızPişmanlık duyan, pişman olan.
Nadim :ArapçaErkekPişmanlık duyan, pişman.
Nevinur :ArapçaKızRenk renk ışık.
Neslişah :Arapça +Türkçe +FarsçaKızŞah soyundan gelen.
Nebahat :ArapçaKızŞan, şeref, onur.
Neşat :ArapçaKızSevinç, keyif, neşe, şenlik.
Neşe :ArapçaKızSevinç, mutluluk.
Neşit :ArapçaErkekSevinçli, neşeli, şenlikli.
Nadir :ArapçaErkekSeyrek, az bulunur.
Naşide :ArapçaKızŞiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
Nihayet :ArapçaErkekSon, bitim, uç.
Netice :ArapçaKızSonuç.
Nihai :ArapçaErkekSonuncu.
Necabet :ArapçaErkekSoy temizliği, soyluluk.
Nesibe :ArapçaKızSoylu, soyu temiz.
Nesligül :Arapça +Türkçe +FarsçaKızSoyu gül gibi güzel olan.
Nacil :ArapçaErkekSoyu sopu temiz olan kimse..
Necibe :ArapçaKızSoyu temiz, soylu.
Nurbaki :ArapçaErkekSürekli aydınlık, nurlu, parlak olan.
Nasri :ArapçaErkekTanrı yardımıyla, üstünlük ve ülke almakla ilgili.
Nurullah :ArapçaErkekTanrı'nın nuru.
Nurihak :ArapçaErkekTanrının ışığı, nuru.
Nimetullah :ArapçaErkekTanrının verdiği nimet.
Nuşin :FarsçaKızTatlı, lezzetli.
Nurkan :Arapça +TürkçeKızTemiz, aydınlık soydan gelen kimse.
Nazif :ArapçaErkekTemiz, pak.
Nezihi :ArapçaErkekTemiz, saf, ince.
Nezahet :ArapçaKızTemizlik, ahlak temizliği.
Nezafet :ArapçaKızTemizlik, paklık.
Nurten :Arapça +FarsçaKızTeni berrak, ışıklı, aydınlık olan.
Nizami :ArapçaErkekTertipli, düzenli.
Necve :ArapçaKızTümsek ve yüksek yer
Neveser :Farsça +ArapçaKızTürk müziğinde eski bileşik bir makam.
Nişanbay :Farsça +TürkçeErkekÜnlü, meşhur, tanınmış kimse.
Nami :FarsçaErkekÜnlü, namlı, şöhretli.
Nasiye :ArapçaKızUnutan, unutmuş olan.
Naibe :ArapçaKızVekil, birinin yerine geçen.
Niyazi :FarsçaErkekYalvaran, niyaz eden.
Nilüfer :FarsçaKızYaprakları uzun saplı, çiçekleri büyük, beyaz, su yüzeyinde açan, göl ve su birikintilerinde yetişen su bitkisi
Nefi :ArapçaErkekYararlı.
Nasır :ArapçaErkekYardımcı, yardım eden.
Namık :ArapçaErkekYazıcı, yazar, kâtip.
Namıka :ArapçaKızYazıcı, yazar.
Nevgül :FarsçaKızYeni açmış gül, gonca.
Nevcan :FarsçaKızYeni doğmuş, küçük, genç.
Nevzat :FarsçaErkekYeni doğmuş, yeni doğan çocuk.
Neveda :Farsça +ArapçaKızYeni tarz, yeni biçim.
Nevres :FarsçaKızYeni yetişen, genç, körpe.
Nevreste :FarsçaKızYeni yetişmiş, genç, taze.
Nevhiz :FarsçaKızYeni yetişmiş, taze, körpe.
Nevsal :FarsçaErkekYeni yıl.
Nevin :FarsçaKızYeni, çok yeni.
Nabia :ArapçaKızYerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
Necmi :ArapçaErkekYıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.
Nisan :ArapçaErkekYılın dördüncü ayı.
Nafiye :ArapçaKızYok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nesimi :ArapçaErkekYumuşak huylu.
Nermin :FarsçaKızYumuşak, nazik, ince.
Nermi :FarsçaErkekYumuşaklık, gevşeklik.
Nart :TürkçeErkekYürekli, yiğit.
Nizar :FarsçaErkekZayıf.
Namal :Farsça +TürkçeErkek“Adın duyulsun, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursevin :Arapça +TürkçeKız“Aydınlığı, ışığı, parlaklığı sevin“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurol :Arapça +TürkçeKız“Aydınlık ol, ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Nural :Arapça +TürkçeErkek“Aydınlık, ışık al“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursenin :Arapça +TürkçeKız“Aydınlık, parlaklık, ışık senindir“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursev :Arapça +TürkçeKız“Işığı, aydınlığı, parlaklığı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursaç :Arapça +TürkçeKız“Işık saç, aydınlat“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursal :Arapça +TürkçeKız“Işık saç, çevreni aydınlat“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurser :Arapça +TürkçeKız“Işık ser, çevreni aydınlat“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurver :Arapça +TürkçeErkek“Işık, aydınlık ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurlan :Arapça +TürkçeKız“Işıklan, ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Neşever :Arapça +TürkçeKız“Mutluluk, sevinç ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Nazlan :Farsça +TürkçeKız“Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurdoğdu :Arapça +TürkçeKız“Nur topu gibi bir çocuk dünyaya geldi“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurben :Arapça +TürkçeKız“Nurluyum, ışık saçıyorum“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursevil :Arapça +TürkçeKız“Parlak, aydın güzelller tarafından sevil“ anlamında kullanılan bir ad.
Nurersin :Arapça +TürkçeErkek“Sana nur, aydınlık, ışık ulaşsın“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursun :Arapça +TürkçeKız“Sen ışıksın, nur gibi aydınlıksın“ anlamında kullanılan bir ad.
Nursen :Arapça +TürkçeKız“Sen nur gibi aydınlık, ışıklı, güzelsin anlamında kullanılan bir ad.
Nazlım :Farsça +TürkçeKız“Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım“ anlamında kullanılan bir ad.
Neşem :Farsça +TürkçeKız“Sevincim, mutluluğum“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
(Bkz. Şura, 23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ