07 Şubat 2023
16 Recep 1444
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


I harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Ilgın :TürkçeErkek1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık.
2. Hafif esen rüzgâr.
3. Kavurucu sıcak.
4. Belli belirsiz, hafif.
5. Serap.
6. Hayal.
7. İnce.
Ilgın :TürkçeKız1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaççık.
2. Hafif esen rüzgâr.
3. Kavurucu sıcak.
4. Belli belirsiz, hafif.
5. Serap.
6. Hayal.
7. İnce.
8. Konya'nın bir ilçesi.
İsa :İbr.Erkek1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti.
2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İmre :TürkçeErkek1. Âşık, tutkun.
2. Kardeş.
3. Arkadaş.
Ilgaz :TürkçeErkek1. Atın dört nala koşması.
2. Hücum, akın.
Işık :TürkçeErkek1. Aydınlık, ziya.
2. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, yüzde ve gözlerde beliren parıltı.
3. Yol gösteren, aydınlatan, önderlik eden kimse.
İkbal :ArapçaErkek1. Baht açıklığı.
2. Arzu, istek.
İleri :Erkek1. Benzerlerini geride bırakmış.
2. Henüz gelmemiş zaman, gelecek.
İrfan :ArapçaKız1. Bilme, anlama
2. Kültür, ekin.
3. Tasavvufta, evrenin sırlarını bilme gücü.
İrfan :ArapçaErkek1. Bilme, anlama.
2. Kültür, ekin.
3. Tasavvufta evrenin sırlarını bilme gücü.
İlim :ArapçaErkek1. Bilme, biliş, bir şeyin doğrusunu bilme.
2. Bilim.
İnkılâp :ArapçaErkek1. Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm.
2. Devrim.
İnanç :TürkçeErkek1. Bir düşünceye gönülden bağlılık.
2. Allah’a, bir dine inanma, iman.
3. Güven ve inanma duygusu.
Işım :TürkçeKız1. Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti.
2. Simşek.
İpek :TürkçeKız1. Bir tür böceğin ördüğü kozadan elde edilen ve kumaş yapımında kullanılan ince parlak tel ve bundan yapılan kumaş.
2. Zarif, kibar, ince.
İklim :ArapçaErkek1. Bir ülke veya bölgenin ortalama hava koşullarıyla beliren durumu.
2. Ülke, diyar.
3. Çevre, ortam.
İclâl :ArapçaKız1. Büyüklük, ululuk.
2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram.
Ilgarlı :TürkçeErkek1. Çabuk davranan, hızlı.
2. Sözünde duran.
3. Öfkeli.
İrem :ArapçaKız1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe.
2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.
3. Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.
İslim :FarsçaKız1. Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek.
2. Buhar.
İslimî :FarsçaKız1. Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek.
2. Buharlı.
İba :TürkçeKız1. Çiy, nem.
2. İncelik, nezaket.
Ilgar :TürkçeErkek1. Çok çabuk, hızlı.
2. Hücum, akın.
3. Verilen söz.
4. Havanın parlak, açık olması.
5. Öfke.
İme :TürkçeKız1. Çukur, kuytu yer.
2. Bir tür dağ keçisi veya geyik.
3. İlaç, çare, şifa, deva.
İzzet :ArapçaErkek1. Değer, kıymet.
2. Yücelik, ululuk.
3. Güç, kuvvet.
4. Saygı, ikram.
İhya :ArapçaKız1. Diriltme, canlandırma.
2. İyilik, lütuf.
3. Uyandırma, canlandırma, tazelik verme.
İmam :ArapçaErkek1. En önde bulunan, önder.
2. Namazda kendisine uyulan kimse.
3. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.
4. Halife olan kimse.
Idıkut :TürkçeErkek1. Eski Türklerde bir san.
2. Devlet yönetme gücü.
İstikbal :ArapçaErkek1. Gelecek zaman, gelecek.
2. Karşılama.
İlvan :TürkçeErkek1. Gösteriş, çalım.
2. Süs.
İdi :TürkçeErkek1. Güç, kuvvet.
2. Sahip.
İshak :İbr.Erkek1. Gülen.
2. Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi.
Itır :ArapçaKız1. Güzel koku.
2. Itır çiçeği.
İyimser :TürkçeKız1. Her olayı umutla karşılayan ve her şeyin sonunu iyi gören.
2. İyiliksever kimse.
İlhan :TürkçeErkek1. Hükümdar, imparator.
2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san.
İslâm :ArapçaErkek1. Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık.
2. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.
İlham :ArapçaErkek1. İçe, gönle doğma, esin.
2. İçe, gönle doğan şey.
3. Allah’ın Peygamberlerin yüreğine doğdurduğu Tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.
İkrami :ArapçaErkek1. İkram ile ilgili, saygı ve ağırlamayla ilgili.
2. İkramı seven.
İman :ArapçaErkek1. İnanma, inanç.
2. İslam dinini kabul etme.
İzgü :TürkçeErkek1. İyi, güzel.
2. Akıllı, adaletli.
İhsan :ArapçaKız1. İyilik etme, iyilik.
2. Bağış, bağışlama.
3. Bağışlanan şey.
İbik :TürkçeErkek1. Köşe, kenar, uç.
2. Tavuk, kuş vb. hayvanların gagası.
İbat :ArapçaErkek1. Kullar, insanlar.
2. İbadet edenler.
İlyas :İbr.Erkek1. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
2. Mersin ağacı.
İsmet :ArapçaErkek1. Masumluk, günahsızlık, temizlik.
2. Haramdan çekinme, namus.
İdris :ArapçaErkek1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü.
2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adı.
İskit :Yun.Erkek1. Milattan önce Orta Asya’dan Güney Rusya’ya göç ederek burada imparatorluk kuran kavim.
2. Koşuda dördüncü gelen at.
İris :Yun.Kız1. Mitolojide geçen, Tanrıların elçisi ve gökkuşağının simgesi olarak bilinen kızın adı.
2. Çiçek adı.
3. Gözün bir tabakası.
Ira :TürkçeErkek1. Öz yapı, karakter.
2. Yüz, çehre, görünüş.
İskender :ArapçaErkek1. Padişah.
2. M.Ö. 356-323 arasında yaşayan, Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Hindistan’ı ele geçirmiş olan büyük kumandan.
Ildır :TürkçeKız1. Parıltı, parlayış.
2. Alaca karanlık.
3. Ege Denizi kıyısında Karaburun yarımadasının batısında arkeolojik nitelikte bir köy.
Ildır :TürkçeErkek1. Parıltı, parlayış.
2. Alacakaranlık.
3. Ege denizi kıyısında Karaburun Yarımadasının batısında arkeolojik nitelikte bir köy.
Işılak :TürkçeErkek1. Parlak.
2. Göz.
3. Temiz.
4. Geniş yapraklarının bir yüzü parlak olan bir tür ot.
İncilâ :ArapçaKız1. Parlaklık, ışık.
2. Parlama, aydınlanma.
3. Görünme, ortaya çıkma.
Işılar :TürkçeErkek1. Parlayan, ışıldayan.
2. Neşeli, canlı, şen.
İsabet :ArapçaKız1. Rast gelme, yerini bulma.
2. Doğru bir fikir söyleme.
İhvan :ArapçaErkek1. Sadık, candan dostlar.
2. Bir tarikata mensup kişiler.
İrtek :TürkçeErkek1. Şafak vaktinde doğan.
2. Masal, efsane.
İtibar :ArapçaKız1. Saygı gösterme, önem verme.
2. Onur, şeref.
İkram :ArapçaKız1. Saygı gösterme.
2. Ağırlama.
3. Bir şeyi armağan olarak verme
İkram :ArapçaErkek1. Saygı gösterme.
2. Ağırlama.
3. Bir şeyi armağan olarak verme.
Ilgım :TürkçeErkek1. Serap, belli belirsiz görünme.
2. Gök erimi, ufuk.
Ilgım :TürkçeKız1. Serap, belli belirsiz görünme.
2. Göz erimi, ufuk.
Ilıcak :TürkçeErkek1. Sıcak su kaynayan yer.
2. Ilıkça.
3. Yoğurt yapmak için yeni mayalanmış süt.
Ilgı :TürkçeErkek1. Soy sop.
2. Sürü.
3. Çoban.
4. Hısım, akraba.
İsmail :İbr.Erkek1. Tanrı'yı işiten.
2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.
İmdat :ArapçaErkek1. Tehlikede veya güç durumda olana yapılan yardım.
2. Yardım için gelen kuvvet.
İlke :TürkçeErkek1. Temel düşünce, temel kanı.
2. Temel bilgi.
3. Davranış kuralı.
İlke :TürkçeKız1. Temel düşünce, temel kanı.
2. Temel bilgi.
3. Davranış kuralı.
İhlâs :ArapçaErkek1. Temiz, doğru sevgi.
2. Gönülden gelen dostluk, içtenlik, bağlılık.
İffet :ArapçaErkek1. Temizlik.
2. Namus.
İdil :TürkçeKız1. Volga Nehri'ne Türklerin verdiği isim.
2. Aşkla ilgili olup köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı.
3. Yun. İçten ve saf aşk.
İnayet :ArapçaErkek1. Yardım, ihsan, iyilik, lütuf.
2. Gözetme, kayırma.
3. İnsanları rahata kavuşturmak için Allah’ın yapmış olduğu doğaüstü bağış veya yardım.
Ildız :TürkçeKız1. Yıldız.
2. Gün dönümünden on gün önceki gün.
Ildız :TürkçeErkek1. Yıldız.
2. Gündönümünden 10 gün önceki zaman.
İvecen :TürkçeErkekAceleci, canı tez.
İnsaf :ArapçaKızAcımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet.
İsmigül :Arapça +Türkçe +FarsçaKızAdı da kendi gibi güzel olan.
İsmican :Arapça +Türkçe +FarsçaKızAdı da kendi gibi sevimli olan.
İsminaz :Arapça +Türkçe +FarsçaKızAdı gibi kendi de nazlı olan.
İsmihan :Arapça +TürkçeKızAdı hükümdar adı gibi olan.
Ilgazcan :Türkçe +FarsçaErkekAkıncı, savaşçı kimse.
İbadullah :ArapçaErkekAllah'ın kulları, insanlar.
İbadet :ArapçaErkekAllah’ın buyruklarını yerine getirme, tapınma.
Işınay :TürkçeKızAy gibi parlak yüzlü kimse.
Işıkay :TürkçeErkekAy ışığı.
Işıkkan :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü bir soydan gelen kimse.
Işıkhan :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü hükümdar.
Işıker :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü kimse.
Işıkalp :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü yiğit.
Işıtan :TürkçeErkekAydınlatan, ışık saçan.
İlkay :TürkçeErkekAyın hilal durumu, yeni ay.
İldeş :TürkçeKızAynı ülkeden olanlardan her biri.
İldeş :TürkçeErkekAynı ülkeden olanların her biri.
İstiklâl :ArapçaKızBağımsızlık, özgürlük
İstiklâl :ArapçaErkekBağımsızlık, özgürlük.
İnciser :Türkçe +FarsçaKızBaş inci, en güzel inci.
İyiyürek :TürkçeErkekBaşkaları için hep iyilik düşünen, iyiliksever kimse.
İlimdar :Arapça +FarsçaErkekBilim sahibi, bilgili kimse.
İkiz :TürkçeErkekBir çift, iki tane.
Işın :TürkçeKızBir ışık kaynağından çıkarak her yöne dağılıp giden ışık demeti.
Işın :TürkçeErkekBir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti.
İnan :TürkçeErkekBir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İnan :TürkçeKızBir kimsenin veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İlmen :TürkçeErkekBir ülke halkından olan kimse, yurttaş.
İlbasan :TürkçeErkekBir ülke üzerine yürüyen, o ülkeyi fetheden.
İlbaş :TürkçeErkekBir ülkenin başı, hükümdar.
İmece :TürkçeKızBirçok kimsenin el birliğiyle, bir kişinin veya topluluğun işini yapması.
İlçi :TürkçeErkekbk. Elçi
İlgin :TürkçeKızbk. Elgin
İbad :ArapçaErkekbk. İbat
İbiş :TürkçeErkekbk. İbrahim
İlaldı :TürkçeErkekbk. İlalan
İlbasmış :TürkçeErkekbk. İlbasan
İlbeg :TürkçeErkekbk. İlbey
İltemir :TürkçeErkekbk. İldemir
İlgar :TürkçeErkekbk. Ilgar
İncilây :ArapçaKızbk. İncilâ
İşman :TürkçeErkekbk. İşmen
İzgi :TürkçeErkekbk. İzgü
Iraz :TürkçeKızbk. Raziye
İzem :ArapçaKızBüyüklük, ululuk.
İşcan :Türkçe +FarsçaErkekÇalışkan, becerikli, iş bilen.
Irız :TürkçeErkekCesur, yiğit.
İklil :ArapçaKızÇiçekten taç.
Irmak :TürkçeErkekÇoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
İmer :TürkçeErkekÇok zengin, varlıklı.
İmbat :Yun.KızDenizden esen serin rüzgâr.
İlteriş :TürkçeErkekDevleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren.
İlmiye :ArapçaKızDinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İzzettin :ArapçaErkekDinin değeri, gücü ve ululuğu.
İmadettin :ArapçaErkekDinin direği.
İmamettin :ArapçaErkekDinin öncüsü, önderi.
İmat :ArapçaErkekDirek, sütun.
İrşat :ArapçaErkekDoğru yolu gösterme, uyarma.
İyidoğan :TürkçeErkekDoğumu uğur getiren.
İnce :TürkçeKızDüşünce, duygu veya davranış bakımından sevgi ve saygı uyandıran, nazik.
İnce :TürkçeErkekDüşünce, duygu veya davranış bakımından, sevgi ve saygı uyandıran, nazik.
İlgü :TürkçeErkekEngel.
İsen :TürkçeKızEsen, esenlikte olan.
İsenbike :TürkçeKızEsenlikte olan kadın.
İsenkutluğ :TürkçeKızEsenlikte ve uğurlu olan.
İlig :TürkçeErkekEski Türklerde hükümdar.
Işkın :TürkçeErkekFiliz, sürgün.
İlginay :TürkçeKızGarip, yabancı, gurbette yaşayan güzel kimse.
İlgazi :Türkçe +ArapçaErkekGazi olan.
İnak :TürkçeErkekGerçek dost, arkadaş, sırdaş.
İstemihan :TürkçeErkekGöktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın kardeşi olan Türk hakanı.
İmren :TürkçeErkekGörülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği.
İmren :TürkçeKızGörünen bir şeyi veya benzerini edinme isteği.
İdikurt :TürkçeErkekGüçlü kimse.
İzboğa :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli bir iz bırakan kimse.
İzgül :Türkçe +FarsçaKızGül gibi güzel etki yapan.
İzgün :TürkçeKızGüneş gibi parlak bir iz bırakan.
İyem :TürkçeErkekGüzellik.
İlgün :TürkçeErkekHalk, ulus, ahali.
İfakat :ArapçaKızHastalıktan kalkma, iyileşme, kurtulma, onma.
İçim :TürkçeKızHoş, güzel
İçimbike :TürkçeKızHoş, güzel kadın.
İçaçan :TürkçeErkekİç açan, gönlü rahatlatan, beğenilen.
İlhami :ArapçaErkekİçe, gönle doğan duygularla, düşüncelerle, esinle ilgili.
İçöz :TürkçeErkekİçi özlü, değerli.
İlgi :TürkçeErkekİki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.
İlkiz :TürkçeErkekİkiz doğan çocuklarda ikinci doğanın adı.
İlginç :TürkçeErkekİlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çeken.
İlkim :TürkçeErkekİlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.
İlkbal :TürkçeKızİlk doğan çocuklara verilen adlardandır.
İlker :TürkçeErkekİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
İlkgül :Türkçe +FarsçaKızİlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlkyaz :TürkçeKızİlkbahar.
İnanır :TürkçeErkekİnanan, inançlı.
İbrahim :İbr.Erkekİnananların, halkların babası.
İnançlı :TürkçeErkekİnancı olan, imanlı.
İbili :TürkçeKızİnce, narin, nazik
İncifem :Türkçe +FarsçaKızİnci gibi güzel ağızlı.
İncigül :Türkçe +FarsçaKızİnci gibi güzel olan.
İnciden :TürkçeKızİnci gibi güzel, zarif, değerli.
İncinur :Türkçe +ArapçaKızİnci gibi parlak olan.
İncifer :Türkçe +FarsçaKızİnci gibi parlak, güzel.
İsfendiyar :FarsçaErkekİran Mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı.
İrfani :ArapçaErkekİrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
İşgüden :TürkçeErkekİş yapan, çalışan.
İşseven :TürkçeErkekİş yapmayı seven kimse.
İşmen :TürkçeErkekİş yapmayı seven, çalışkan kimse.
Işıklı :TürkçeErkekIşığı olan, aydınlık.
Işıl :TürkçeKızIşıldayan, parlayan.
İsrafil :ArapçaErkekİslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
İnci :TürkçeKızİstiridye gibi kimi kavkılı deniz hayvanlarının içinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
İşvekâr :Arapça +FarsçaKızİşveli, nazlı, edalı.
İyisan :TürkçeErkekİyi adla anılan, iyi tanınan kimse.
İyigün :TürkçeErkekİyi günde doğan.
İyicil :TürkçeErkekİyilik etmeyi seven, iyiliksever.
İzel :TürkçeKızİz bırakan bir ele sahip olan kimse.
Irkıl :TürkçeErkekKâhin, falcı.
İlkehan :TürkçeErkekKendine göre ilkeleri olan hükümdar.
İnalbey :TürkçeErkekKendisine inanılan, güvenilen bey.
İnal :TürkçeErkekKendisine inanılan, güvenilen kimse.
İnalkut :TürkçeErkekKendisine inanılan, güvenilen kutlu kimse.
Itri :ArapçaErkekKokulu; güzel koku ile ilgili.
İçli :TürkçeErkekKolay duygulanan, duygulu, hassas.
İzbörü :TürkçeErkekKurt izi.
İdikut :TürkçeErkekKutlu, saadetli, yüksek rütbeli.
Idık :TürkçeErkekKutsal, mübarek.
İğdemir :TürkçeErkekMarangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç.
İlbudun :TürkçeErkekMemleket halkı.
İlgül :Türkçe +FarsçaKızMemleketin güzeli.
İlcan :Türkçe +FarsçaErkekMemleketin sevimlisi.
İlbey :TürkçeErkekMemleketin, ülkenin hükümdarı.
Irısgül :Türkçe +FarsçaKızMutluluk gülü.
Irıs :TürkçeKızMutluluk, saadet.
İncebey :TürkçeErkekNazik kimse.
İncebay :TürkçeErkekNazik, kibar kimse.
İpekel :TürkçeKızNazik, zafir, kibar kimse.
İlerigün :TürkçeErkekÖnceki gün
İren :TürkçeErkekÖzgür, hür.
İnanöz :TürkçeErkekÖzünde inanç olan, iman eden.
Işıman :TürkçeErkekParlak, aydınlık yüzlü kimse.
Işıldar :TürkçeKızParlak, göz alıcı, ışıldayan.
Işıltı :TürkçeKızParlaklık, aydınlık.
Işılay :TürkçeKızParlayan, ışıldayan ay, ay ışığı.
İrgün :TürkçeKızSabahın erken saatleri.
Işıltan :TürkçeErkekSabahın ilk aydınlığı.
İsvan :TürkçeErkekSacda pişen ekmeği çevirmeye yarayan araç.
Ismık :TürkçeErkekSessiz, utangaç, az konuşan kimse.
Ilıcan :Türkçe +FarsçaErkekSıcakkanlı kimse.
İzbudak :TürkçeErkekSoyu iyi bir iz bırakmış olan kimse.
Işınsu :TürkçeErkekSu gibi parlak ve saf olan.
İncesu :TürkçeErkekSu gibi saf ve temiz olan nazik kimse.
İlayda :TürkçeKızSu perisi.
İzbudun :TürkçeErkekTarihe geçen millet.
İyisoy :TürkçeErkekTemiz ve iyi tanınmış soydan gelen kimse.
İpekten :Türkçe +FarsçaKızTeni ipek gibi yumuşak olan.
İnönü :TürkçeErkekTürkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanı, kumandan ve devlet adamı İsmet Paşanın soyadı.
İlalan :TürkçeErkekÜlke alan, ülke fetheden.
İlbozan :TürkçeErkekÜlkenin altını üstüne getiren kimse.
İltan :TürkçeErkekÜlkenin beğenilen insanı.
İltay :TürkçeErkekÜlkenin benzersiz insanı.
İldeniz :TürkçeErkekÜlkenin denizi.
İlbilge :TürkçeErkekÜlkenin en bilge kişisi.
İlarslan :TürkçeErkekÜlkenin en güçlü insanı.
İlpars :Türkçe +FarsçaErkekÜlkenin en güçlü kimsesi.
İlay :TürkçeKızÜlkenin en güzeli.
İldemir :TürkçeErkekÜlkenin güçlü kimsesi.
İlbike :TürkçeKızÜlkenin hanımefendisi.
İlkut :TürkçeErkekÜlkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.
İlkutlu :TürkçeErkekÜlkenin kutlusu, saygın kimsesi.
İlşen :TürkçeKızÜlkenin mutlu ve şen insanı.
İlkutay :TürkçeErkekÜlkenin mutlusu olan kimse.
İltaş :TürkçeErkekÜlkenin sert, güçlü insanı.
İlsu :TürkçeErkekÜlkenin su gibi sar ve temiz insanı.
İltekin :TürkçeErkekÜlkenin tek ve eşsiz insanı.
İltemiz :TürkçeErkekÜlkenin temiz ve dürüst insanı.
İltüzün :TürkçeErkekÜlkenin yumuşak huylu, saygın kimsesi.
İlaydın :TürkçeErkekÜlkenini aydın ve mutlu kimsesi.
İlbars :Türkçe +FarsçaErkekÜlkenini en güçlü kimsesi.
İlergin :TürkçeErkekÜlkenini olgun kimsesi.
İlsavaş :TürkçeErkekÜlkenini savaşçı kimsesi.
İltüze :TürkçeErkekÜlkeninin adaletini sağlayan kimse.
İlseven :TürkçeErkekÜlkesini seven.
İltutmuş :TürkçeErkekÜlkeyi idare altında yöneten kimse.
İlbay :TürkçeErkekVali.
İldem :TürkçeErkekYaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.
İlden :TürkçeKızYaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan.
İrfat :ArapçaErkekYardım etme, bir şey verme.
İlkbahar :Türkçe +FarsçaKızYılın ılık mevsimi, bahar.
İpar :TürkçeKızYüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen bir çeşit dikenli otun sarımtırak çiçekleri.
İlter :TürkçeErkekYurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.
İçten :TürkçeErkekYürekten, candan, samimi.
İl :TürkçeErkekYurt, ülke, devlet, halk.
Işınkan :TürkçeErkekYüzü ay gibi parlak bir soydan gelen kimse.
Işınhan :TürkçeErkekYüzü ay gibi parlak hükümdar.
Işınbike :TürkçeKızYüzü ay gibi parlak kadın.
Işıner :TürkçeErkekYüzü ay gibi parlak kimse.
İmge :TürkçeKızZihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal.
Işıkal :TürkçeErkek“Aydınlan“ anlamında kullanılan bir ad.
Işıt :TürkçeKız“Aydınlat, ışık saç, parlaklık ver“ anlamında kullanılan bir ad.
İşkur :TürkçeErkek“Bir iş edin“ anlamında kullanılan bir ad.
Işınsal :TürkçeKız“Etrafı aydınlat, ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
İyiol :TürkçeErkek“İyi ol, iyi davran“ anlamında kullanılan bir ad.
İlkan :TürkçeErkek“Öncelikle an, hatırla“ anlamında kullanılan bir ad.
İzbul :TürkçeErkek“Soyunu, sopunu araştır“ anlamında kullanılan bir ad.
İlal :TürkçeErkek“Ülke al, fethet“ anlamında kullanılan bir ad.
İlsavun :TürkçeErkek“Ülkeni düşmanlardan koru, savun“ anlamında kullanılan bir ad.
İlsev :TürkçeErkek“Ülkeni sev“ anlamında kullanılan bir ad.
İlbozdu :TürkçeErkek“Ülkenin altını üstüne getirdi“ anlamında kullanılan bir ad.

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız."
(A’RÂF – 23)
ÖZLÜ SÖZLER
 • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
 • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
 • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
 • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
 • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
 • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
 • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
 • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
 • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
 • Mutaşabih ayetler ledünidir.
 • Ölüm ve cehennem korkusu Hak'ka dost olmayanlar içindir.
 • Şartlanmalardan ve önyargılardan arınmadan kimse masum olamaz.
 • Uzlaşmak için bahane arayan düşman zıtlaşmak için bahane arayan dosttan daha iyidir.
 • Baki hakikatler fani merkezli inşa edilemez.
 • Her zorluğun çözümü sevgidir.
 • Allah var gayrı yok sevgi var dert yok.
 • Allah de ötesini bırak.
 • Sorunları erteleyen ve örten değil çözüm üretip sorunları çözen olmalıyız.
 • Kişinin irfanı kemalatı nispetinde şeytanı da nefsinin şiddetinde olur.
 • Kötü huylardan kurtulmanın en keskin yolu ilahi aşka yanmaktır.
 • Mücevherden sarraf olan anlar, başkası bilemez. Ne fark eder kör için elmas da bir, cam da bir. Eğer sana bakan kör ise sakın sen kendini cam sanma.(Mevlana)
 • Kendini oldum ve doğru zannedenler kendileri gibi düşünmeyenlerden rahatsız olurlar.
 • Eflatun'a dediler ki "Ne kadar çok çalışıyorsun". O da dedi ki "hayır ben sevdiğim işi yapıyorum"
 • Allah kuluna sevdirdiği her işi kuluna kolaylaştırır.
 • Kurtuluş hidayete tabi olanlar içindir. Selam olsun hidayete tabi olanlara.
 • Tevhid-i Ef-al meratibi ihvanın kendi gerçeğine seyir haritasıdır.
 • Kişi ilk önce kendisinin arifi olacak ki Rabbinin arifi olabilsin.
 • İnanmak başka şey, teslim ve tabii olmak başka şeydir.
 • Kalıcı dostluklar edinin.
 • İhvan gibi yaşa, gerisine karışma.
 • Mutlu insan başkalarının mutluluğu için yaşayandır.
 • İslam dini istişare esaslıdır.
 • Allah için affet, Allah için paylaş.
 • İhvanlığını işine göre değil, işini ihvanlığına göre ayarlayacaksın.
 • Kul, iradesini Allah’a teslim edendir.
 • Hakk'ı hatırladığımız unuttuğumuzdan fazla olsun.
 • "Olacağım" diyene engel yok, "olmayacağım" diyene bahane çok.
 • Ben merkezli değil, biz merkezli olun.
 • Dervişçe yaşamak, tevhitçe yaşamaktır.
 • Yaptığınızı azimle yapın, hırs ile yapmayın.
 • Kullukta devamlılık esastır.
 • Önce emin insan olmalıyız.
 • Derviş, halinden belli olmalıdır.
 • Beşeriyet kemalâtın hammaddesidir.
 • Mükemmeliyet istikamette daim olmaktır.
 • İnsanın cismi arza, ruhaniyeti semaya mensuptur.
 • Yaradılış farziyetimiz hakkı bilmektir.
 • Hakk'ı tanımanın ön şartı Resulûllah’ı tanımaktır.
 • İnsanın sırrında Allah’ın sonsuzluğu vardır.
 • Kulluğa bahane yok değer üreteceksiniz.
 • Şikayet, Mevla’ya hürmetsizliktir.
 • Kulluk adına yapmadıklarımıza hiçbir bahane geçerli olmayacak.
 • Bu âleme kavga için gelmedik.
 • Telkin öncelikle bizim nefsimize olmalıdır.
 • İnsan, Allah’ın sırrı Allah da insanın sırrıdır.
 • Varlığımızın sebebi zuhuru, Cenab-ı Resulûllah’tır.
 • Kullukta teslimiyet “Rağmen” olmalıdır.
 • Kazası olmayan tek şey hayatımızdır.
 • Sevgi dışındaki bütün hallerde zorluk vardır.
 • Nefsinde mevsimi hazan olanın, gönül mevsimi bahar, Ahireti bayram olur.
 • Hayat yaşamak, yaşamaksa sevmektir.
 • En güzel keramet istikamet üzere olmaktır.
 • Kişinin Rabbini tanıması için kendini tanıması lazım.
 • Hakk’ı ancak Mirat-ı Muhammet’ten görebiliriz.
 • İnsanı Hakk’ta sonsuzlaştıran ve yaşatan, sevgidir.
 • Sevgi bütün yaratılanların varoluş mayasıdır.
 • Sevgisiz olan her mekân ve mahâl mundardır.
 • Sevgi Allah için yanmak ve olmaktır.
 • Allah’ın ve Resulullah’ın sevgisi ile yanmayan gönül hamdır, ahlâttır.
 • Hakikat ehlinin sermayesi aşk-ı sübhandır.
 • Talepte kararlılık, kararlılıkta da sabır esastır.
 • Sabır, sadrın genişliği kadardır. Sadır genişliği ise; kabulümüz, sevgimiz kadardır.
 • Kamil insan demek;Bütün duygularda,düşüncede ruhta olgunlaşmış insan demektir.,
 • Dervişân, Mürşidinin eşiğinde sadık olduğu sürece, farkında olsa da olmasa da tekamül halindedir.
 • Kim ki Allah’ı ciddiye almaz ise; Allah o kimseyi ciddiye almaz.
 • Hakkı görmeyen gözler amadır.
 • Gayret olmadan kişinin ulaşacağı hiçbir âliyet olamaz.
 • Kendi gerçeğimize yol bulmak için arz üzerinde var olan bütün mevcudiyetten istifade edeceğiz.
 • Bu fırsat âleminin bir tekrarı daha yoktur.
 • Hiçbir oluşum kendi halinde, kendi başına müstakil değildir.
 • İhvan isek bir iddianın sahibiyiz demektir.
 • İhvanın kemâlâtı, olgunluğu, karşılaşmış olduğu olumsuz tecellilere verdiği tepkilerle ölçülür.
 • Kişi muhatabı ve müdahili olmadığı hiçbir meselenin şahidi olamaz.
 • Herkes kazanımlarını kayıplarını tespit etsin ki şuurlu bir hayat yaşayabilsin.
 • Birebir uyarılar insanı daha çok uyandırır.
 • Bütün canlılara dostça yakın olmalıyız.
 • Tekâmül için her anı yeniden yaşamak , her anın yeniden talibi olmak zorundayız.
 • Gayret etmeyen kişiden Kâmil insan olmaz.
 • Ehl-i talip bu Kâinatın özelidir, özetidir.
 • Kul, hizmeti kadardır. Kul, sevgisi kadardır, Kul hoş görebildiği kadardır. Kul feragat edebildiği kadardır. Kul paylaşabildiği kadardır.
 • Ehl-i ihvan’ın sevgisi Rabbi’nin sevgisi, meşguliyeti Rabbi’nin meşguliyeti olmalıdır.
 • Her an Rabbi ile meşgul olanın, muhatabı Rabbi olur.
 • Güzel bakmalı, güzel konuşmalı, güzel dinlemeliyiz.
 • Hayırları geciktirdiğimiz zaman şerre dönüşür. Şerleri geciktirdiğimiz zaman hayra dönüşür.
 • İhvanın irşad olmasının ön şartı teslimiyattır.
 • İlmen yâkinlik; bilmek ve kabul etmektir.
 • İhvan telkin edileni yaşadıktan sonra Hakkel yâkina ulaşır.
 • Kul, Rabbini ne kadar ciddiye alırsa, Rabbi’de onu o kadar ciddiye alır.
 • Rahman’ın sevgilisi olmak gönlü cenab-ı Resulullah’a yönetmek ve tabi olmakla orantılıdır.
 • İhvan, kendi özünde kâmil duruşa ulaşırsa, onda bir değil de nice esmanın açılımı, nice sıfatın inkişaf ve izhariyeti yaşanacaktır.
 • Dünkü gibi konuşan, dünkü gibi anlayan, dünkü gibi yaşayanın anı ve akibeti hüsrandır.
 • Ehli gönül olan, ,Resulullah’a ve Ehli Beyt’egönül veren Ehl-i İhvan’ın seyr-i sülüğü nefis merkezli akıl ile değil gönül merkezli akıl iledir.
 • İhvan, hayırda ve şerde damlayı derya mesafesinde görecek kadar Rabbini önemseyen olmalıdır.
 • Hakka vuslat, ancak aşk- sübhân ile olur.
 • Aşığın, sevgisinin sancısıyla uykularının kaçması lazım ki, orada aşktan söz edilebilsin.
 • Hayatla zıtlaşan değil hayatla uzlaşan olmalıyız.
 • Eğer kişi yarışacaksa hayırda yarışsın selâmda, yarışsın, paylaşmada hoş görüde affetmede yarışsın.
 • Kişi tercihinin neticesini yaşar.
 • İnsan, sevebildiği kadar, değer üretebildiği kadar insandır.
 • İhvan, arif olmalı ve gönlünü bütün olumsuzluklardan arındırmalıdır.
 • Herkes yaptıklarının neticesini yaşayacak.
 • Biz kulluğumuzu her gün yeniden yenilemeliyiz.
 • Üstünlük ancak takva ile sevgi iledir.
 • Allah hiçbir zaman abes ile iştigal etmez.
 • Her işte bizim için hikmet ve hayır vardır.
 • Ehl-i ihvan hiçbir zaman olumsuzluk adına hesap yapmamalıdır.
 • Herkesin şeytanı, Cebrail’i, Mikail’i, İsrafil’i ve Azrail’i kendisiyle beraberdir.
 • Ehl-i ihvan demek arif olan, Hakk'a eren demektir.
 • Sevginin tezahürü ibadettir.
 • Eğer inanıyor, iman ediyor, seviyorsanız, yap denileni yapacak ve aksatmayacaksınız.
 • Sevenin ne gecesi ne gündüzü ne yorgunluğu ne bahanesi ne de mazereti olur.
 • Karşılaştığımız zorlukların tamamı tekâmül için ikrarımızı ispat içindir.
 • Bu âlem teşbih, tespit, tenzih, takdis ve şahadet âlemidir.
 • İnsanın Hak katında kadri, kıymeti sevgisi kadardır.
 • İnsan, yaşadığı zorluklar aşabildiği engeller kadar insandır.
 • Hiç zorluk, acı çekmeden, uğraş ve çaba sarf etmeden kimsenin başarıya ulaştığı görülmemiştir.
 • Hepimiz Allah’ın Resulûllah’ın ve Ehlibeyt’in aşkından muhabbetinden istifade edip Hakk’ta bakileşebilecek yetilere sahibiz.
 • İnsan, asliyeti kendisine unutturulmuş varlıktır.
 • Müsemmâ ehli olan için, isimler değişşe de asliyet değişmez.
 • Hiçbir güzelliği kendimize mal etmeden, bütün güzellikleri Rabbimizden bilmeliyiz.
 • Herkesin imtihanı iddiası kadar olur. Yani iddiası büyük olanın, imtihanı da büyük olur.
 • Kâinat, insan için, insana hizmet için halk edilmiştir.
 • Hayatın tamamı, kulluğun ve dostluğun talimidir.
 • Kişi bilgisinde değil yaşantısında kâmil insan olur.
 • Bizim yaşadıklarımız; tercihlerimizin, taleplerimizin ve dualarımızın neticesidir.
 • Mezheplerin farklı olması, dünya iklimlerinin, ırkların ve kültürlerin farklı olmasındandır.
 • İrfan mekteplerinin temelde aynı, detaylarda farklı farklı olması insanların, meşreplerinin farklı farklı olmasındandır.
 • Kimi takva ile kimi zikrullah ile, kimi hizmet ile, kimi de ibadet ile Hak rızasına ulaşmak ve kâmil insan olmak arzusundadır.
 • Din adına zıtlaşmalar, taraflaşmalar ve tefrikalar çıkarmak Rahman’ın ve Kuran’ın reddettiği duruşlardır.
 • Elin eksiğiyle uğraşan, kendi eksiğini hiçbir zaman göremez.
 • Biz bu âleme eksik tespit zabıtalığına gönderilmedik.
 • Âşık; mâşûkunu hususiyetle geceleyin, en çok yalnızlık halindeyken düşünür.
 • Geceleri ve seher vakti çok özeldir.
 • Dostluğun ilk şartı sevmektir. Fakat çıkarsız beklentisiz sevmektir.
 • Dost olmak, dostun her türlü yüküne katlanmaktır.
 • Bizim için yaşamak bir gündür, o da bugündür.
 • Kulluk adına yapmamız gereken ne varsa sabırla ve ihlâsla yapmalıyız.
 • Hak katında gıdalanmanın birinci esası, âdab-ı Muhammediye ve hakıkati Mahmudiye ile kıyam durmaktır.
 • Biz eyvallah tacını, ‘sensin’ tacını başımızdan, hiçlik hırkasını da eğnimizden hiçbir zaman çıkartmayacağız.
 • Bir damlanın hiçliğe ulaşması, onun deryaya düşmesiyle olur.
 • Bize ulaşan her tecellinin, Mevlâ'dan olduğunun bilincinde olalım ve rıza gösterelim.
 • Sakın tecellilerden kahreden, kederlenen olmayalım.
 • Tecellilerden şikayetçi olmak, kulun Rabbine olan saygısızlığıdır.
 • İhvan, hangi tecelli içinde olursa olsun, mutlaka güzel düşünmeli ve güzel değerlendirmelidir.
 • Edep ve âdap dışında nefes almayalım.
 • Biz, Cenâb-ı Resûlullah’ın vitrini olmalıyız.
 • Bütün nimetler ve âliyetler, gayret ve hizmet iledir.
 • Biz hangi hali yaşıyorsak bizim için hayırdır ve hikmetlidir.
 • Hikmete tabi olanlar hikmet ehli olurlar.
 • "Senin için Ya Rabbi" zevkiyle hayatı yaşayalım.
 • Huzur, ancak tevhid ile aşk ile sevgi ile Allah’a ve Resûlun’e yönelmek iledir.
 • Güzel ahlâk ve sevgi insanlığın omurgasıdır.
 • Her gününü son gün, her namazını son namaz, her muhabbetini son muhabbet gibi kabul eden kişinin yaşantısı Ehl-i ihvanca olur.
 • Büyük laf etmemeye çalışalım.Tevazu sahibi olalım.
 • Ehl-i Beyt olmak, hem nesebi hem de mezhebidir.
 • Ehl-i Beyt, Kur’an’ın ete kemiğe bürünmüş halidir.
 • Yaptığımız her şey kulluğumuzu ispat edercesine olmalıdır.
 • Halkı memnun etmek için Hakk'ı incitmeyelim.
 • Kemalat, hissedilen ilk nefesten son nefese kadar sadece Allah ve Resûl’u için say ve gayret etmektir.
 • Tevhid-i Ef-al hakikatin zübdesi, tevhidin nüvesidir.
 • Kullukta edebi olmayanın Hak’ta izzet bulması mümkün olamaz.
 • Hikmetleri seyretmenin tek şartı, tecellilere karşı sabırlı olmaktır.
 • Kişi yaşamış olduğu imtihanları aşabildiği kadar tekâmül etmiş olur.
 • Aslında bize zor gelen tecelliler, bizim için ikramdır.
 • Kulluğun esasında yap denileni yapıp sonucuna da razı olmak vardır.
 • Bütün kâinat, kişinin kendi hakikatine misaldir.
 • Öncelediğimiz Allah ve Resûl’u olmalı. Ertelediğimiz ise nefsimizin arzu ve istekleri olmalıdır..
 • Dervişi tekâmül ettirecek olan iştiyakı, kendine olan telkini, ve gayretindeki kararlılığıdır.
 • Her günü yaşamak, her günü diğer günden farklı bir alana taşımak için biz bugünün talebesiyiz.
 • Hatasını kabul edip hatasından dönen kul hayırlı kuldur.
 • Hedefi olmayanın istikameti de olmaz.
 • İhvan ne dünle ne de yarınla zaman kaybedecek sadece anını ve gününü değerlendirecek.
 • İhvanlık, halde örnek olmaktır.
 • Aile yaşantımızla, tecellilere olan tepkilerimizle, kişilerle olan ünsiyetimizle, her halimizle hele hele de ibadete olan düşkünlüğümüzle fark edilmeliyiz.
 • Cenab-ı Resûlullah’ın tezahür etmediği hiçbir mekân, Hak katında şerefli olamaz.
 • İbadet etmenin hoşnutluğunu yaşarken bu hoşnutluğu, ibadet etmeyenlere karşı bir üstünlük saymadan fail Allah'tır zevkiyle yaşamalıyız.
 • Kıyas, şeytani sıfatlardandır.
 • Karşımızda gördüğümüz eksikliği önce kendimizde tetkik etmeliyiz.
 • Hiç kimse kendi gerçeğine olan seyrine mürşitsiz yol bulamaz.
 • Baki olabilmenin, sonsuzluğa ulaşabilmenin tek şartı; Hak ile Hak olmak Hak’ta ölüp Hak’ta dirilmektir.
 • Hayata ders veren değil de hayattan ders alan talip olmalıyız.
 • Anlayan ve öğrenen olmalıyız.
 • Anladığını genişleten, hayatına uyarlayan olmalıyız.
 • Tasavvuf önce şeriat-ı Muhammediye ile yaşanır.Sonra hakikat-ı Mahmûdiye ile hikmetler talim edilir.
 • Bir meselenin görevlisi olmak ayrı şeydir, gönüllüsü olmak ayrı şeydir.
 • Ehl-i ihvanla konuşularak halledilmeyecek hiçbir mesele olmamalıdır.
 • Hak dostları bir araya geldikleri zaman bakışmaları bile muhabbettir.
 • İhvanlığın dört ana esası vardır; ihlas, şecaat, cesaret ve cömertliktir.
 • Hayatın tamamında, her adımda, her bir nefeste; bir tuzak, bir imtihan vardır.
 • Gönül, Rahman ile coşarsa; kişi karşılaştığı her türlü tecelliye sabır ve tefekkür ile mukavemet gösterir.
 • İhvan, ne Dünya ne de ahiret beklentisi olmaksızın kulluğunu fi-sebilillah yaşamalıdır.
 • Kur’ân'ı öğrenmeye, okumaya, okutmaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım.
 • İslam, yap denileni yapmak; yapma denilenden uzak durmaktır.
 • Kulluğunu yarına erteleyenin Allah sevgisi yeterli değildir.
 • Tekâmül etmek için sürekli gayret halinde olmalıyız.
 • İnsana olan sevgisizlik Allah’a olan sevgisizliktir.
 • Allah’a vuslat ancak Aşk-ı sübhan ile olur.
 • Hak’ta bâki olabilmek için kayıtsız şartsız teslim olmalıyız.
 • Dilimizde zikrullah ile gönlümüzde her daim muhabbetullah ile inşa olmaya çalışmalıyız.
 • Şeriatın ihlâl olduğu yerde hakikat olmaz.
 • Her türlü tecelliden istifade edecek kadar arif,hiçbir zorluktan yılmayacak kadar da dirayetli olalım.
 • Arif olan baktığı her zerreden, karşılaştığı her tecelliden kendisine istikamet arar.
 • Ehl-i ihvan hatasında ve günahında ısrar etmeyen ve tövbesinde aceleci davranandır.
 • Âşık maşukundan gelen cefalardan haz duymazsa gerçek aşık olamaz.
 • Kendisindeki gayrilikten arınan insan için dışarıda ve içeride gayri olan hiçbir şey kalmaz.
 • Kişinin samimiyeti, sadakati ve sevgisi ona istikamet verir.
 • Bizden istenilen öncelikle safiyet, samimiyet ve sadakattir.
 • Ehl-i ihvan öyle bir kristalize olacak, safiyet kazanacak, kendi benliğinden öyle bir sıyrılıp latifleşecek, şeffaflaşacak, kendine ait bir renk zan düşünce ve duygu kalmayacak ki Allah’ın boyasıyla boyansın yani Resûlullah’ın haliyle hallenmiş olsun.
 • Gayret, kulluğun esasıdır.
 • Biz bildiklerimizle amel edelim. Bilmediklerimiz, bize bildirilecektir.
 • Her Ehl-i ihvan bulunduğu cemiyette fark edilmelidir.
 • Bizim sabrımıza, bize kötülük yapanların şahitlik etmesi lazım.
 • Asli maksadımız, nefsimizi ve Rabbimizi tanımaktır.
 • Gayret etmeyen kişiden kâmil insan olmaz.
 • İhvan, kendi hakikatine seyri sülük ederken hem dünyasını hem de ukbâsını saadete erdirmiş olur.
 • Muhabbetimiz Resûlullah’ın ve Ehl-i Beyt’in muhabbeti, davamız Hak davası olsun.
 • Eğer insan Rahman’ın aynası olacaksa yansıtıcılığının çok net,arı ve duru olması lazımdır.
 • Eğer bir olumsuzlukla, zorlukla karşılaşıyorsak, bu bizim olumsuzluluğumuzdandır.
 • Arz ve semada her ne olursa insan ile ilişkilidir.
 • Sözümüzün ilk müşterisi kendi kulağımız olmalıdır.
 • İslâm şahitlik ile başlar, şuhut ile yaşanır. Ve yine şahitlik ile kemal bulur.
 • Hangi başarı vardır ki uğraşsız gayretsiz ve gönülsüz zuhura gelsin.
 • Aşığın ölümü Hakk’ta vuslat, sonsuzluğa uyanmak ve sonsuzluğu yaşamak olur.
 • Artık etrafımızla ve kendimizle olan kavgamızı bitirip, sevgiyle nefes almanın gayretinde olmalıyız.
 • Kişinin kararlılığı tecellilere gösterdiği mukavemeti kadardır.
 • Aşık hep maşukundan söz etsinler, hep ondan konuşsunlar ister; zaten gayrı şeyler aşığı rahatsız eder.
 • Kişi mutmain olmadıkça kulluğunda, dostluğunda hep hüsrandadır.
 • Cemal aşıkları için gayri olan her şey haramdır.
 • Zikrin esası namazdır, muhabbetullahdır.
 • İhvan, hayatın tamamında Rahman’ın iradesi altında yaşamaya dikkat ve özen göstermelidir.
 • Her şeye rağmen seveceğiz
 • Her şeye rağmen hizmette gayretli olacağız
 • Kulluk, içinde Rabbi'nden başkasını bulundurmayan, gayrilerden boşalmış hiçlik makamıdır.
 • Hayatın ve kulluğun emanetçisi olduğumuzu, bu emaneti taşımamız ve ehline teslim etmemiz gerektiğini hatırdan çıkartmamalıyız.
 • Hayatı hep Hakkça yaşamanın gayretinde olmalıyız.
 • Hayat, bizi kullukta belirli bir kıvama taşımak içindir.
 • Kendine gafil olan, Allah’a arif olamaz.
 • Her varlık Hakk'tandır ve Hak ile kaimdir.
 • Bütün masivalardan arınmak, “ölmezden önce ölmek” Hak’ta ebed olmak; olağanüstü bir azim ve gayret ister.
 • Kişinin kararlılığı, cesareti, azmi ve sevgisi bir arada tekmil olursa; kişinin önünde aşamayacağı engel ve mâni olmaz.
 • Talibin âli ve en yüce değerlere ulaşabilmesi, Allah ve Resûlu’ne olan muhabbeti, sevgisi ile orantılıdır.
 • Hedefimiz ve gayemiz, bugün tevhid noktasında Allah’ı Resulullah’ı ve Ehl-i Beyt’i dünden daha farklı idrak etmek ve yaşamaktır.
 • Tevhid adına bize yapılan teklifatın tamamını yaşamak, bizi kendimize döndürmek ve kendi hakikatimizle tanıştırmak içindir.
 • Tevhid meratiplerindeki yaşam talimlerinin tamamı, bizi kendi ruh derinliğimizdeki iç potansiyelimizden istifade ettirmek adınadır.
 • İhvanın bilip, yapmak isteyip de yapamamasının sebebi kendisinde yetersiz olan kararlılığı, gayreti ve talebidir.
 • Cenab-ı Resûlullah’ın tezahür etmediği hiçbir mekân, mükerrem ve münevver olamaz.
 • Hiç kimse kendi gerçeğine olan seyrinde mürşitsiz yol kat edemez.
 • Kulluk adına yaşanılacak ne kadar âli değerler varsa, bunların tamamı ancak mürşid-i kâmilin nezaretinde ve refakatinde yaşanılabilir.
 • Bâki olabilmenin, sonsuzluğa ulaşabilmenin tek şartı; Hak ile Hak olmak, Hakk’ta ölüp Hakk’ta dirilmektir.
 • Yaşadığımız ne tür olumsuzluk olursa olsun, bizim hedefimize olan iştiyâkımızı arttırmalıdır.
 • Her türlü olumluluk ve olumsuzluktan istifade eden olalım.
 • Ehl-i ihvan hiçbir zaman olumsuzluk adına hesap yapmamalıdır.
 • İhvan, kendisini yargılayan, kendisini öz eleştiriye açık tutan ve kendini kemâle taşıyan olmalıdır.
 • İhvan, ancak telkin edilen hikmetli sözleri, hadisleri ve ayetleri yaşantısına uyarlayarak gayretinde istikamet bulabilir.
 • Kim hidayeti dilerse hidayete ulaşacak; kim hidayete ulaşmak istemezse Rahmân da ona hidayet etmeyecek.
 • İnancı olmayanın istikameti olmaz.
 • İnsan-ı asli Allah’ın aynasıdır.
 • Nurun olduğu yerde zulüm, dinin olduğu yerde kin, sevginin olduğu yerde nefret olmaz.
 • Ehl-i ihvan demek arif olan gerçeklere eren demektir.
 • Herkes tercihinden yönelişinden meyil ve rızasından sorumludur.
 • Nimete ulaşmak için mutlaka hizmete talip olmalıyız.
 • İhvan düşünmekle, keşfetmekle ve gayret ile kemâlat bulur.
 • “Rabbim” diyen için zaten zorluk yoktur.
 • Hedefi olmayanın istikameti de olmaz.
 • İslam, aslen teslim olmak ve selamet bulmaktır.
NAMAZ VAKİTLERİ