Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

24 Nisan 2024
15 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


H harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Hudavent :FarsçaErkek1. Allah, Tanrı.
2. Efendi, sahip.
3. Hükümdar.
Halilullah :ArapçaErkek1. Allah’ın sadık dostu.
2. Hz. İbrahim’e verilen san.
Hazine :ArapçaKız1. Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya, servet.
2. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen kimse.
Hudavendigâr :FarsçaErkek1. Amir, hâkim.
2. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı.
Heves :ArapçaKız1. Arzu, istek.
2. Gelip geçici istek.
Hamza :ArapçaErkek1. Aslan, güçlü adam.
2. İslam tarihinde Hz. Muhammed'in amcası.
Haydar :ArapçaErkek1. Aslan.
2. Cesur, yiğit kimse.
3. Hz.Ali’nin lakabı.
Hüma :FarsçaKız1. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu.
2. Mutluluk, saadet.
Hüner :FarsçaErkek1. Beceri, marifet.
2. Ustalık.
Hatıra :ArapçaKız1. Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izlenim, duygu veya olay.
2. Bir kimse veya olayı hatırlatan nesne, yadigâr.
Hikmet :ArapçaKız1. Bilgelik.
2. Neden, gizli neden.
3. Allah'ın insanlarca anlaşılamayan amacı.
4. Özlü söz, vecize.
Hikmet :ArapçaErkek1. Bilgelik.
2. Neden, gizli neden.
3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı.
4. Özlü söz, vecize.
Hicret :ArapçaKız1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme.
2. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi.
Hicret :ArapçaErkek1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme.
2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi.
Hicran :ArapçaKız1. Bir yerden veya bir kimseden ayrılma.
2. Ayrılığın verdiği büyük üzüntü, keder.
Halef :ArapçaErkek1. Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, sonradan gelen.
2. Soy.
Halife :ArapçaErkek1. Birinin yerine geçen kimse.
2. Hz. Muhammed'in vekili ve dünyadaki Müslümanların başı olan kimse.
Haşmet :ArapçaErkek1. Büyüklük, görkem.
2. Kibarlık, nezaket.
3. Alçak gönüllülük.
Huri :ArapçaKız1. Cennet kızı.
2. Sevgili.
3. Çok güzel kadın.
Hadra :ArapçaKız1. Çok yeşil, en yeşil.
2. Yeşillik.
Hasip :ArapçaErkek1. Değerli, saygın, soyu temiz kimse.
2. Muhasebeci.
Hadiye :ArapçaKız1. Doğru yolu gösteren, kılavuz, rehber.
2. Önde giden.
Hâkime :ArapçaKız1. Egemen, hükmeden, hüküm süren.
2. Başta olan, üstün gelen.
Han :TürkçeErkek1. Eski Türklerde kağana bağlı veya kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı.
2. Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.
Hanüman :FarsçaKız1. Ev bark, ocak, yuva.
2. Ev halkı, çoluk çocuk.
Himmet :ArapçaErkek1. Gayret, emek, çaba.
2. Yüksek irade.
3. Yardım, kayırma.
4. Kutsal sayılan bir kişi tarafından yapılan etki.
Hakikat :ArapçaKız1. Gerçek, doğru.
2. Gerçek olan şey, gerçeklik.
Hatip :ArapçaErkek1. Güzel, düzgün.
2. Bir topluluk karşısında etkili konuşan kimse.
3. Camide hutbe okuyan kimse.
Hüsün :ArapçaKız1. Güzel, iyi.
2. Güzellik
Hasene :ArapçaKız1. Güzel, iyi.
2. İyi, hayırlı iş, iyilik.
Hasan :ArapçaErkek1. Güzel.
2. İyi ve hayırlı iş.
Hidayet :ArapçaErkek1. Hak yolunu, doğru yolu gösterme.
2. Hak yolu, doğru yol.
Hayalî :ArapçaErkek1. Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgesel.
2. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.
Hayran :ArapçaErkek1. Hayranlık duyan, hayrette kalan.
2. Son derece beğenen, tutkun.
Hamiye :ArapçaKız1. Himaye eden, koruyan, koruyucu.
2. Kayıran, kayıncı.
Hanif :ArapçaErkek1. İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse.
2. İslamiyetten önce tek Tanrı'ya inanan.
Hüsam :ArapçaErkek1. İyi bilenmiş, keskin kılıç.
2. Hüsamettin adının kısa söylenişi.
Hatun :TürkçeKız1. Kadın.
2. Bayan, hanım.
3. Eş, zevce.
4. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.
Hanım :TürkçeKız1. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın.
2. Kız ve kadınlara verilen bir san.
3. Eş, karı.
Halis :ArapçaErkek1. Karışık olmayan, saf, katışıksız.
2. İçten, samimi.
Haşim :ArapçaErkek1. Kıran, ezen, parçalayan.
2. Ekmek doğrayan.
Hami :ArapçaErkek1. Koruyan, koruyucu, himaye eden.
2. Kayıran, kayırıcı.
Hisar :ArapçaErkek1. Küçük kale.
2. Kuşatma, etrafını çevirme.
Hulagu :Moğ.Erkek1. Kula tüylü at.
2. İlhanlılar Devletinin kurucusu olan hükümdar.
Hafıza :ArapçaKız1. Kur’an-ı Kerim'ibaşından sonuna kadar ezberlemiş olan kadın.
2. Yaşantıları, öğrenilen konuları bilinçli olarak akılda tutma, saklama gücü, bellek.
Hümayun :FarsçaErkek1. Kutlu, kutsal.
2. Padişaha özgü, hükümdarla ilgili.
Havva :ArapçaKız1. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın.
2. Esmer kadın.
Hatem :ArapçaErkek1. Mühür.
2. Cömert.
3. Son, en son, sonuncu.
Hatemî :ArapçaErkek1. Mühürle ilgili olan.
2. Mühür yapan.
3. Cömertlik.
4. Sonuncu.
Hamit :ArapçaErkek1. Övülmeye değer.
2. Allah'ın adlarındandır.
3. Hamdeden, şükreden.
Hamide :ArapçaKız1. Övülmeye değer.
2. Hamdeden, şükreden
Harun :İbr.Erkek1. Parlayan.
2. Hz. Musa'nın ağabeyi.
Hulûsi :ArapçaErkek1. Saf halis, içi temiz.
2. İçten, candan.
Hıfzı :ArapçaErkek1. Saklama, koruma ile ilgili.
2. Ezberleme, akılda tutma.
Hüccet :ArapçaErkek1. Seçkin âlimlere verilen san.
2. Delil, kanıt.
Hatife :ArapçaKız1. Sesi işitilip de kendisi görünmeyen kimse.
2. Çağıran, seslenen.
Hatif :ArapçaErkek1. Sesi işitilip kendisi görülmeyen kimse.
2. Çağıran, seslenen.
3. Gaipten seslenir gibi haber veren melek.
Hürrem :FarsçaKız1. Sevinçli, şen, güler yüzlü, gönül açan.
2. Taze, körpe.
Hitam :ArapçaErkek1. Son, nihayet.
2. Bitme, tükenme.
Hatim :ArapçaErkek1. Sona erdiren, bitiren.
2. Mühürleyen, mühürleyici.
3. Sonuncu.
Hacer :ArapçaKız1. Taş, kaya.
2. İsmail Peygamber’in annesinin adı.
Hamil :ArapçaErkek1. Taşıyan, taşıyıcı.
2. Sahip olan.
3. Destek.
Hülya :ArapçaKız1. Tatlı düş.
2. Kuruntu, vehim, hayal.
Hakan :FarsçaErkek1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı“ anlamında kullanılan bir unvan.
2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
Hamiyet :ArapçaKız1. Ulusseverlik, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası.
2. İnsanlık, fazilet.
Hilkat :ArapçaKız1. Yaradılış, yaratılma.
2. Huy güzelliği.
Hilkat :ArapçaErkek1. Yaradılış, yaratılma.
2. Huy özelliği.
Hulki :ArapçaErkek1. Yaradılışla ilgili.
2. İyi yaradılışlı, iyi ahlaklı.
Hayat :ArapçaKız1. Yaşam, dirim.
2. Canlılarda, doğumdan ölüme kadar geçen süre.
3. Yaşama, yaşayış.
Hayati :ArapçaErkek1. Yaşamla ilgili, yaşamsal.
2. Büyük önem taşıyan, önemli.
Hilâlî :ArapçaErkek1. Yeni ay biçiminde olan.
2. Yeni ay ile ilgili.
Hazret :ArapçaErkek1. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan.
2. Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz.
3. Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü.
Halim :ArapçaErkek1. Yumuşak huylu, sert olmayan.
2. Allah’ın adlarındandır.
Hürmüz :FarsçaKız1. Zerdüştlerin hayır Tanrısının adı.
2. Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü.
3. Jüpiter gezegeni.
Hayal :ArapçaKız1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey.
2. Gölge.
Hanımkız :TürkçeKızAğırbaşlı kız.
Haktan :Arapça +TürkçeKızAllah'tan gelen, Allah'ın verdiği.
Hamdi :ArapçaErkekAllah’ı övmeyle, Allah’a şükretmekle ilgili.
Hamdiye :ArapçaKızAllah’ı övmeyle, Allah’a şükretmeyle ilgili.
Hayrullah :ArapçaErkekAllah’ın hayırlı kıldığı.
Hikmetullah :ArapçaErkekAllah’ın hikmeti.
Hamdullah :ArapçaErkekAllah’ın övgüsü.
Hakverdi :Arapça +TürkçeErkekAllah’ın verdiği kimse.
Hudayi :FarsçaErkekAllah’ın yarattığı.
Hasay :Arapça +TürkçeKızAy gbi özel olan.
Hilâl :ArapçaKızAyın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.
Hazar :ArapçaErkekBarış ve güven.
Huzur :ArapçaErkekBaş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç.
Hale :ArapçaKızBazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire, ayla.
Halenur :ArapçaKızBazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire.
Hüveyda :FarsçaKızBelirgin, apaçık, ortada, belli.
Hemta :FarsçaKızBenzer, denk, eşit.
Hamis :ArapçaErkekBeşinci.
Hediye :ArapçaKızBirini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, armağan.
Hemdem :FarsçaErkekBirlikte yaşayan, arkadaş.
Hanbiken :TürkçeKızbk. Hanbike
Hasane :ArapçaErkekbk. Hasene
Hazel :TürkçeKızbk. Hazal
Hıdır :ArapçaErkekbk. Hızır
Hüceste :FarsçaKızbk. Huceste
Hüdavendigâr :FarsçaErkekbk. Hudavendigâr
Hüdavent :FarsçaErkekbk. Hudavent
Hüdaverdi :Farsça +TürkçeErkekbk. Hudaverdi
Hüdayi :FarsçaErkekbk. Hudayi
Hülâgü :Moğ.Erkekbk. Hulagu
Hulya :ArapçaKızbk. Hülya
Hurrem :FarsçaKızbk. Hürrem
Hüsmen :TürkçeErkekbk. Hüsamettin
Hüsne :ArapçaKızbk. Hüsna
Hüsnüye :ArapçaKızbk. Hüsniye
Hızlıer :TürkçeErkekÇabuk, süratli kimse.
Hızlı :TürkçeErkekÇabuk, süratli.
Hare :FarsçaKızCam, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş.
Hüsnügüzel :Arapça +TürkçeKızCamekânlarda yetiştirilen, sarı çiçekli, güzel yapraklı bir süs bitkisi.
Hamaset :ArapçaErkekCesaret, kahramanlık, yiğitlik.
Hezarfen :Farsça +ArapçaErkekÇok bilen, elinden çok iş gelen.
Hurican :Arapça +FarsçaKızÇok güzel kadın.
Hamra :ArapçaKızÇok kırmızı, kızıl.
Hüsna :ArapçaKızÇok, en çok, pek çok güzel.
Hürsel :ArapçaErkekCoşkuda özgür olan.
Hüsnühâl :ArapçaKızDavranış güzelliği.
Hasibe :ArapçaKızDeğerli, saygın, soyu temiz.
Hatunana :TürkçeKızDeneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.
Haşmettin :ArapçaErkekDinin büyüklüğü, ihtişamı.
Hidayettin :ArapçaErkekDinin gösterdiği doğru yol.
Hayrettin :ArapçaErkekDinin hayırlısı.
Hikmettin :ArapçaErkekDinin hikmeti.
Hüsamettin :ArapçaErkekDinin keskin kılıcı.
Halittin :ArapçaErkekDinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü.
Hakkı :ArapçaErkekDoğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.
Hekim :ArapçaErkekDoktor, tabip, bilge kişi, filozof.
Heyecan :ArapçaErkekDuygularda meydana gelen coşma, coşkunluk.
Huriser :Arapça +FarsçaKızEn güzel kadın.
Haticenur :ArapçaKızErken doğan güzel kız çocuğu.
Hatice :ArapçaKızErken doğan kız çocuğu.
Hava :ArapçaKızGökyüzü.
Hanbek :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli hükümdar.
Hüsnügül :Arapça +FarsçaKızGül gibi güzel olan.
Handan :FarsçaKızGülen, gülücü, güleç, sevinçli.
Hande :FarsçaKızGülüş, gülme.
Hurşide :FarsçaKızGüneş.
Haver :FarsçaKızGüneşin doğduğu yön, doğu.
Hazan :FarsçaKızGüz, yaprak dökümü mevsimi, sonbahar.
Hoşkadem :Farsça +ArapçaKızGüzel ayaklı, uğurlu, kutlu.
Hattat :ArapçaErkekGüzel el yazıları yazan ve mesleği hattatlık olan kimse.
Hoşfidan :Farsça +Rum.KızGüzel endamlı, boylu boslu kadın.
Hoşnur :Farsça +ArapçaKızGüzel ışık.
Hasna :ArapçaKızGüzel ve namuslu kadın.
Hasanalp :Arapça +TürkçeErkekGüzel yiğit.
Hurisel :ArapçaKızGüzel, coşkulu kadın.
Hoşnigâr :FarsçaKızGüzel, hoş sevgili.
Hüsniye :ArapçaKızGüzel.
Huban :FarsçaKızGüzeller, sevgililer.
Hacıgül :Arapça +FarsçaKızHacca gitmiş gül gibi güzel kadın.
Hacıhanım :Arapça +TürkçeKızHacca gitmiş kadın.
Hâlet :ArapçaKızHal, durum.
Hızır :ArapçaErkekHalk inanışlarına göre ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğuna inanılan ulu kimse.
Hankan :TürkçeErkekHan soyundan gelen kimse.
Hanefi :ArapçaErkekHanefi mezhebinden olan kimse.
Hanbegüm :TürkçeKızHanın karısı, hükümdar eşi
Hoşeda :FarsçaKızHareketi, davranışı hoş, güzel olan.
Hayri :ArapçaErkekHayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.
Hayrani :ArapçaErkekHayranlık, şaşkınlık.
Hepgül :Türkçe +FarsçaKızHer zaman güzel olan kimse.
Hepşen :TürkçeKızHer zaman neşeli ve mutlu olan.
Hepyener :TürkçeErkekHer zaman üstün gelen, yenen kimse.
Heper :TürkçeErkekHer zaman yiğit, yürekli olan kimse.
Hiçsönmez :Farsça +TürkçeErkekHiç sönmeyen, her zaman ışık ve aydınlık saçan.
Hiçyılmaz :Farsça +TürkçeErkekHiç yılmayan, bıkmayan.
Hanzade :Türkçe +FarsçaErkekHükümdar çocuğu.
Hanbike :TürkçeKızHükümdar karısı.
Hankız :TürkçeKızHükümdar kızı.
Hanbey :TürkçeErkekHükümdar ve bey.
Hansultan :Türkçe +ArapçaKızHükümdar vr sultan.
Hüsrev :FarsçaErkekHükümdar, padişah.
Hükmiye :ArapçaKızHükümle ilgili, hükme ait, bir karara dayanan.
Hürdoğan :Arapça +TürkçeErkekHür, özgür olarak doğan.
Hüray :Arapça +TürkçeErkekHür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız.
Hazin :ArapçaKızHüzünlü, kederli.
Havi :ArapçaErkekİçine alan, kaplayan.
Hazime :ArapçaKızİhtiyatlı, akıllı kadın.
Haslet :ArapçaErkekİnsanın yaradılışındaki huyu, doğası.
Heybet :ArapçaErkekİnsanlara korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş, büyüklük, ululuk.
Hâlinur :ArapçaKızIşıklı, aydınlık.
Hasbi :ArapçaErkekİsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.
Halûk :ArapçaErkekİyi ahlak sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.
Haskız :Arapça +TürkçeKızİyi nitelikleri kendinde toplamış kız.
Hasbek :Arapça +TürkçeErkekİyi, dürüst, saf insan.
Hayırgül :Arapça +FarsçaKızİyiliği seven güzel kimse.
Hayır :ArapçaErkekİyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım.
Hayrünnisa :ArapçaKızKadınların hayırlısı, uğurlusu.
Haspolat :Arapça +FarsçaErkekKatışıksız, saf, çelik gibi kimse.
Hafide :ArapçaKızKız torun.
Hümeyra :ArapçaKızKızıllık, pembelik.
Hafize :ArapçaKızKoruyan, saklayan.
Hüseyin :ArapçaErkekKüçük sevgili.
Halâskâr :Arapça +FarsçaErkekKurtarıcı.
Halâs :ArapçaErkekKurtuluş, kurtulma.
Hazal :TürkçeKızKuruyup dökülen ağaç yaprakları.
Hoşnut :FarsçaKızMemnun, kıvançlı.
Hıfzırrahman :ArapçaErkekMerhamet eden, acıyan Allah’ın koruyuculuğu.
Hürnaz :Arapça +FarsçaKızNazlanmakta özgür olan.
Hükminaz :Arapça +FarsçaKızNazlı, edalı.
Halile :ArapçaKızNikâhlı kadın, karı, eş.
Harika :ArapçaKızNitelikleriyle hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz.
Hürbey :Arapça +TürkçeErkekÖzgür, bağımsız bey.
Hürgül :Arapça +FarsçaKızÖzgür, bağımsız güzel.
Hürcan :Arapça +FarsçaErkekÖzgür, bağımsız kimse.
Hür :ArapçaErkekÖzgür, bağımsız.
Hüryaşar :Arapça +TürkçeErkekÖzgür, serbest yaşayan.
Hürkan :Arapça +TürkçeErkekÖzgürlüğü, bağımsızlığı seven, özgür soydan gelen.
Hürriyet :ArapçaKızÖzgürlük, bağımsızlık, serbestlik.
Hasret :ArapçaErkekÖzlem, özleyiş.
Hükümdar :Arapça +FarsçaErkekPadişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.
Hünkâr :FarsçaErkekPadişah, sultan, hükümdar.
Hanedan :FarsçaErkekPeygamber, hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kimseye dayanan soy, büyük aile.
Halil :ArapçaErkekSadık, samimi, dost.
Hıraman :FarsçaKızSalına salına, naz ve eda ile yürüyen.
Hayret :ArapçaErkekŞaşkınlık, şaşma.
Hunalp :Farsça +TürkçeErkekSavaşçı yiğit.
Harbiye :ArapçaKızSavaşla ilgili.
Hürmet :ArapçaErkekSaygı.
Hasgül :Arapça +FarsçaKızSeçkin gül.
Hasefe :Arapça +TürkçeErkekSeçkin kabadayı.
Hoşsel :Farsça +ArapçaKızSel gibi çağlayan güzel.
Hoşses :Farsça +TürkçeKızSesi güzel olan.
Hürşen :Arapça +TürkçeKızSevinçli olan özgür kimse.
Hazım :ArapçaErkekSindiren, sindirici kimse.
Hatime :ArapçaKızSon, nihayet.
Haldun :ArapçaErkekSonsuz olan, ebedî olan.
Halide :ArapçaKızSürekli, sonsuz, ebedî.
Hacergül :Arapça +FarsçaKızTaşlar arasında yetişen gül.
Halâvet :ArapçaKızTatlılık, şirinlik.
Hüzzam :FarsçaKızTürk müziğinin en eski birleşik makamlarından biri.
Huceste :FarsçaKızUğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu.
Hazık :ArapçaErkekUsta, mahir, becerikli.
Hicap :ArapçaErkekUtanma, sıkılma.
Hicabi :ArapçaErkekUtanmayla ilgili.
Hoşten :FarsçaKızVücudu güzel olan.
Hanalp :TürkçeErkekYiğit, cesur hükümdar.
Hilmiye :ArapçaKızYumuşak huylu, ince nazik kimse.
Hilmi :ArapçaErkekYumuşak huylu, nazik, ince kimse.
Halime :ArapçaKızYumuşak huylu, sert olmayan.
Hoşgör :Farsça +TürkçeErkek“Anlayışlı, görgülü ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Hoşsun :Farsça +TürkçeKız“Güzelsin, beğenilensin, sevilensin“ anlamında kullanılan bir ad.
Hoşsen :Farsça +TürkçeKız“Güzelsin, hoşsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Hanbeğendi :TürkçeKız“Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.
Hepyüksel :TürkçeErkek“Her zaman gözün yükseklerde olsun, yüksel“ anlamında kullanılan bir ad.
Hıncal :TürkçeErkek“Hıncını al“ anlamnda kullanılan bir ad.
Hızlan :TürkçeErkek“Hız kazan, hızını artır“ anlamında kullanılan bir ad.
Hürkal :Arapça +TürkçeErkek“Özgür, bağımsız yaşa“ nalamında kullanılan bir ad.
Hürsev :Arapça +TürkçeErkek“Özgür, serbest olanı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Hürol :Arapça +TürkçeErkek“Özgür, serbest ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Hürsen :Arapça +TürkçeKız“Özgürsün, serbestsin“ anlamında kullanılan bir ad.
Hudaverdi :Farsça +TürkçeErkek“Tanrı verdi, bağışladı“ anlamında kullanılan bir ad.
Hüdaver :Farsça +TürkçeErkek“Tanrı'm! Bana uzun ömürlü bir çocuk ver“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Önce) en yakın akrabanı uyar.
(ŞUARÂ - 214)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ