Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Mayıs 2024
14 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


G harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Gafur :ArapçaErkek1. Bağışlayan, merhamet eden.
2. Allah’ın adlarındandır.
Gümeç :TürkçeErkek1. Bal peteği.
2. Külde pişirilen ekmek.
Gönder :TürkçeErkek1. Bayrak veya mızrağın sapı.
2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa.
Gülebetin :FarsçaKız1. Bezekli dikiş.
2. Güzellik, incelik simgesi.
Gözlem :TürkçeKız1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.
2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.
4. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5. Bir gök cismini veya olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat.
Görgü :TürkçeErkek1. Bir toplum içinde uyulması gerekli saygı ve incelik kuralları.
2. Bir kimsenin anlayış, seziş ve bilgisini artıracak nitelikte etki yapan deneysel bilgi.
3. Göz tokluğu.
Gökdoğan :TürkçeErkek1. Bir tür doğan.
2. Çakır gözlü.
Gövem :TürkçeKız1. Bitki yeşilliği
2. Sonbaharda yetişen bir tür siyah zeytin.
Gür :TürkçeErkek1. Bol, fazla, güçlü olarak çıkan.
2. Ormanlık, çalılık.
3. Kesilmiş ağacın sürgünü.
Gedik :TürkçeErkek1. Büyük çentik, yıkık yer.
2. Dağ geçidi.
3. Güçlük, güç durum.
4. Yüksek yer, tepe.
5. Ayrıcalık, verilmiş hak.
6. Görev, vazife.
Gayret :ArapçaErkek1. Çalışma, çabalama.
2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
Gaffar :ArapçaErkek1. Çok bağışlayıcı, bağışlayan.
2. Allah’ın sıfatlarındandır.
Gazel :ArapçaErkek1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi.
2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim.
3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
Gazel :ArapçaKız1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi.
2.Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim.
3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
Gerçek :TürkçeErkek1. Doğru, dürüst.
2. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.
Güney :TürkçeKız1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan.
2. Her zaman güneş alan yer.
Güvercin :TürkçeKız1. Dünyanın pek çok yerinde rastlanan, hızlı ve uzun zaman uçabilen, çoğu evcilleşmiş kuş.
2. Barış simgesi.
Görgüç :TürkçeErkek1. Dürbün.
2. Pencere.
Gerçeker :TürkçeErkek1. Dürüst kimse.
2. Ermiş, veli.
3. Kılavuz, yol gösteren.
Ganimet :ArapçaKız1. Düşmandan alınan mal.
2. Beklenmedik kazanç veya olanak.
Gazi :ArapçaErkek1. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse.
2. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.
Gevher :FarsçaKız1. Elmas, mücevher, inci.
2. Bir şeyin aslı, mayası.
Gelin :TürkçeKız1. Evlenmek üzere hazırlanıp, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın.
2. Genç kız.
Gurbet :ArapçaKız1. Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu.
2. Yabancı.
Gençer :TürkçeErkek1. Genç-er.
2. Toplantı, eğlenti.
Gökşin :TürkçeKız1. Gökkuşağı, alkım.
2. Mavi renkli.
Gökçül :TürkçeErkek1. Gökle ilgili, semavi.
2. Maviye çalan renk.
Göksu :TürkçeErkek1. Gökten inen su.
2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
Görkem :TürkçeKız1. Gösteriş, heybet.
2. İyi gelişmiş, gürbüz.
Güçlü :TürkçeErkek1. Gücü çok olan.
2. Etkili, önemli, nitelikli.
3. Şiddetli.
Gün :TürkçeKız1. Güneş.
2. Gündüz.
3. İyi yaşanmış zaman.
Güvenç :TürkçeKız1. Güvenme duygusu.
2. Sevinçli.
3. Dayanak, arka, yardım.
Gökçe :TürkçeKız1. Güzel, gösterişli kimse.
2. Melek.
3. Mavi gözlü kimse.
Gökçe :TürkçeErkek1. Güzel, gösterişli kimse.
2. Yiğit, cesur.
3. Mavi gözlü kimse.
Gökçek :TürkçeKız1. Güzel, sevimli, hoş kimse.
2. Yiğit, cesur.
3. Taze, körpe.
Güzelce :TürkçeKız1. Güzele yakın, güzel gibi.
2.İyice, adamakıllı.
Görk :TürkçeErkek1. Güzellik, gösteriş.
2. İyi huy.
3. Süs, ziynet.
Gediz :TürkçeErkek1. İçinde su birikmiş çukur.
2. Ege bölgesinde bir akarsu.
Gözem :TürkçeErkek1. İlgi çeken, sevimli, hoşa giden kimse.
2. Sulak yer.
3. Pınar.
Güman :FarsçaErkek1. İnanç.
2. Kanaat.
3. İstek, heves.
4. Neşe.
Gazanfer :ArapçaErkek1. İri aslan.
2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam.
Gölge :TürkçeKız1. Işığın önüne gelen bir cismin yere veya yanına bıraktığı karartı.
2. Güneş ışınlarından korunulacak yer.
3. Koruma, gözetme.
Göze :TürkçeKız1. Kaynak.
2. Suların kıyılarında olan küçük çayır.
3. Hücre.
4. Örme, örgü.
5. Sonbaharda çıkıp yazın kaybolan su.
Genez :TürkçeErkek1. Kolay.
2. Yaraşır, uygun.
Gürgân :FarsçaErkek1. Kurtlar.
2. Aksak Timur´un lakabı.
Gevheri :FarsçaErkek1. Mücevherle ilgili.
2. Kuyumcu.
Gündöndü :TürkçeErkek1. Öğleden sonraki zaman.
2. Ayçiçeği.
Görez :TürkçeKız1. Süslü,zarif, şık.
2. Gösterişe düşkün kimse.
3. Kurumlu.
4. Kuruntulu.
5. Rüzgâr.
Gamze :ArapçaKız1. Süzgün ve yan bakış.
2. Çenedeki veya yanaktaki çukurluk.
Göcek :TürkçeErkek1. Taze, güzel.
2. Bir karış boyunda büyümüş ekin.
3. Köşe, kenar, kıyı.
Garip :ArapçaErkek1. Yabancı.
2. Kimsesiz, zavallı.
3. Şaşılacak, tuhaf.
4. Dokunaklı, hüzün veren.
Gavsi :ArapçaErkek1. Yardım, destekle ilgili.
2. Derine dalan kimse.
Gıyas :ArapçaErkek1. Yardım.
2. Yardımcı kimse.
Genç :TürkçeErkek1. Yaşı ilerlememiş olan.
2. Dinç, sağlıklı.
Göçer :TürkçeErkek1. Yer, yurt edinmeyen, göç etmekten hoşlanan.
2. Göçebe.
Gök :TürkçeKız1. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk.
2. Mavi renk.
Göğem :TürkçeErkek1. Yeşile çalar mor renk.
2. Bir çeşit yabani ekşi erik.
3. Yapraklanmış ekin.
Göğen :TürkçeErkek1. Yeşillik.
2. Bir tür mantar.
Güder :TürkçeErkek1. Yöneten, idare eden.
2. Düşüncelerini, ilkelerini gerçekleştirmeye çalışan.
Güç :TürkçeErkek1. Yorucu, emekle yapılan.
2. Zor, çetin.
3. Şiddet.
4. İş, meşguliyet.
5. Kuvvet.
Gani :ArapçaErkek1. Zengin, varlıklı.
2. Bol.
3. Allah adlarındandır.
Ganiye :ArapçaKız1. Zengin, varlıklı.
2. Çok hoş.
3. Kadın şarkıcı.
Gönç :TürkçeErkek1. Zengin, varlıklı.
2. Şen, neşeli.
3. Yiğit, kuvvetli.
Gönen :TürkçeErkek1. “Mutlu ol, refaha kavuş, rahat et, sevin“ anlamında kullanılan bir ad.
2. “Yavrum, kuzum“ anlamında sevgi belirten sözcük.
3. Bolluk, bereket.
Gözütok :TürkçeErkekAç gözlü olmayan kimse.
Güldehan :FarsçaKızAğzı gül gibi olan, küçük ağızlı.
Gizem :TürkçeKızAklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
Gülev :TürkçeKızAlev.
Gaye :ArapçaKızAmaç, erek, hedef.
Güdek :TürkçeErkekAmaçlanan sonuç, güdülen amaç.
Gençaslan :TürkçeErkekAslan gibi güçlü olan genç.
Gülasya :Farsça +ArapçaKızAsya gülü.
Gürata :TürkçeErkekAtası güçlü ve kuvvetli olan.
Günçiçeği :TürkçeKızAyçiçeği.
Günalan :TürkçeErkekAydınlanan, aydın olan.
Gültab :FarsçaKızAydınlatan, ışık veren güzel.
Gümberk :Türkçe +ArapçaErkekAydınlık gün.
Gülertan :TürkçeErkekAydınlık şafak.
Gönüldeş :TürkçeErkekAynı düşünceleri paylaşan, birbirini seven kimseler.
Gündeş :TürkçeErkekAYnı günde doğan.
Gedikbaş :TürkçeErkekAyrıcalıklı kimse.
Gediktaş :TürkçeErkekAyrıcalıklı, güçlü kimse.
Gülender :Farsça +ArapçaKızAz bulunur, gül gibi güzel.
Gülbadem :FarsçaKızBadem gözlü güzel.
Gafir :ArapçaErkekBağışlayan, merhamet eden.
Gülengübin :FarsçaKızBal ve gül yaprağından yapılan tatlı.
Gültaç :Farsça +ArapçaKızBaşlara taç olan, çok sevilen güzel.
Günergin :TürkçeErkekBatmak üzere olan güneş.
Gülbeyaz :Farsça +ArapçaKızBeyaz gül.
Güfte :FarsçaKızBir müzik yaptının bestelenmiş sözleri.
Gülbeşeker :FarsçaKızBir tür gül tatlısı.
Gökbelen :TürkçeErkekbk. Belen
Gencalp :TürkçeErkekbk. Gençalp
Gencaslan :TürkçeErkekbk. Gençaslan
Gencay :TürkçeErkekbk. Gençay
Gencer :TürkçeErkekbk. Gençer
Güher :FarsçaKızbk. Gevher
Geray :TürkçeErkekbk. Giray
Göken :TürkçeErkekbk. Göğen
Gökçer :TürkçeErkekbk. Gökçeer
Gökçün :TürkçeErkekbk. Gökçin
Gökçil :TürkçeErkekbk. Gökçül
Göksal :TürkçeKızbk. Göksel
Gonce :FarsçaKızbk. Gonca
Güze :TürkçeKızbk. Göze
Gözenç :TürkçeKızbk. Gözen
Gücal :TürkçeErkekbk. Güçal
Gücalp :TürkçeErkekbk. Güçalp
Gücel :TürkçeErkekbk. Güçel
Güçlükhan :TürkçeErkekbk. Güçlühan
Gülbüz :FarsçaKızbk. Gülbiz
Gülbin :FarsçaKızbk. Gülbün
Gülçün :FarsçaKızbk. Gülçin
Güldehen :FarsçaKızbk. Güldehan
Gülergün :Farsça +TürkçeKızbk. Gülergin
Gülgün :FarsçaKızbk. Gülgûn
Gülnare :FarsçaKızbk. Gülnar
Günbek :TürkçeErkekbk. Günbey
Günçiçek :TürkçeKızbk. Günçiçeği
Güntimur :TürkçeErkekbk. Gündemir
Gündaş :TürkçeErkekbk. Gündeş
Gündoğar :TürkçeErkekbk. Gündoğan
Girizan :FarsçaKızbk. Gürizan
German :FarsçaErkekbk. Kirman
Gürakan :TürkçeErkekBol, fazla akan.
Gürhan :TürkçeErkekBolluk içindeki güçlü han.
Gönenç :TürkçeErkekBolluk, rahatlık ve varlık içinde yaşama.
Gönenç :TürkçeKızBolluk, rahatlık, varlık içinde yaşama.
Gökbudak :TürkçeErkekBudak.
Gürsu :TürkçeKızÇağlayan.
Gökdeniz :TürkçeErkekÇakır gözlü kimse.
Gürcan :Türkçe +FarsçaErkekCanlı, güçlü, kuvvetli kimse.
Gürkan :TürkçeErkekCanlı, kanlı kimse.
Gülşahin :FarsçaErkekCesur ve kuvvetli olan.
Gazal :ArapçaErkekCeylan.
Güldan :FarsçaKızÇiçek konulan kap, çiçeklik.
Gülçimen :FarsçaKızÇimende yetişen gül gibi güzel olan.
Gürak :TürkçeErkekÇok beyaz, temiz.
Gayur :ArapçaErkekÇok çalışkan, gayretli.
Gezginer :TürkçeErkekÇok gezen kimse.
Gezgin :TürkçeErkekÇok gezen, çok gezi yapan kimse.
Gülmen :TürkçeErkekÇok gülen, her zaman gülen kimse.
Güleğen :TürkçeErkekÇok gülen, neşeli.
Güneç :TürkçeErkekÇok güneş alan yer.
Gülseli :Farsça +Arapça +TürkçeKızÇok sayıda gül.
Gözde :TürkçeKızÇok sevilen, beğenilen, nitelikli, üstün tutulan.
Gürşen :TürkçeKızÇokça neşeli ve şen olan kimse.
Gülsemin :Farsça +ArapçaKızDeğerli gül.
Güçkan :TürkçeErkekDelikanlı kimse.
Güldeniz :Farsça +TürkçeKızDeniz gibi coşkulu güzel.
Gündeniz :TürkçeErkekDeniz gibi coşkun bir biçimde etrafına ışık ve aydınlık saçan
Gıyasettin :ArapçaErkekDinin yayılmasına yardımı dokunan kimse.
Gazale :ArapçaKızDişi geyik.
Gökhun :TürkçeErkekDoğu insanı.
Günyeli :TürkçeErkekDoğu rüzgârı.
Gezer :TürkçeKızDolaşan, gezen, gezici.
Gülcihan :FarsçaKızDünyanın en güzel gülü.
Güldünya :Farsça +ArapçaKızDünyanın güzeli.
Gümüştekin :TürkçeErkekDürüst, doğru ve değerli olan.
Güçel :TürkçeErkekEli güçlü olan kimse.
Gülel :Farsça +TürkçeErkekElinde gül olan.
Görkel :TürkçeErkekEline ayağına düzgün kimse.
Gökhan :TürkçeErkekEski Türklerde gök Tanrısı.
Giray :Moğ.ErkekEskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Güray :TürkçeKızEtrafa çokça ışık ve aydınlık saçan.
Güral :TürkçeErkekFazlaca kırmızı olan.
Gürakın :TürkçeErkekFazlaca yapılan akın.
Gökbora :TürkçeErkekFırtına.
Ganime :ArapçaKızGanimet alan.
Gelengül :Türkçe +FarsçaKızGelen gül gibi güzel.
Gelener :TürkçeErkekGelen kimse.
Gelinkız :TürkçeKızGelinlik çağındaki kız.
Gençsu :TürkçeErkekGenç bir soydan gelen kimse.
Gençel :TürkçeErkekGenç kimse.
Genco :TürkçeErkekGenç sözcüğünden yapılmış bir ad.
Gençtürk :TürkçeErkekGenç Türk.
Gençalp :TürkçeErkekGenç yiğit.
Gençağa :TürkçeErkekGenç, sağlıklı kimse.
Gence :TürkçeErkekGeniş, genişçe.
Güneş :TürkçeErkekGezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.
Göktaş :TürkçeErkekGezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim.
Gezenay :TürkçeErkekGezip dolaşan kimse.
Gizmen :TürkçeErkekGiz saklayan kimse.
Giz :TürkçeErkekGizli tutulan şey, sır.
Göçen :TürkçeErkekGöçmen, muhacir.
Gökel :TürkçeErkekGöğe açılan el.
Gökdal :TürkçeErkekGöğe ulaşmış dal.
Gökduman :TürkçeKızGöğe yükselen duman.
Gökşen :TürkçeKızGök gibi şen olan kimse.
Gökçel :TürkçeKızGök rengini andıran, mavimsi.
Göknel :TürkçeErkekGökle ilgili olan.
Göksel :TürkçeKızGökle ilgili, semavi.
Gökbayrak :TürkçeErkekGökte dalgalanan bayrak.
Gökbaran :Türkçe +FarsçaErkekGökten inen yağmur.
Gökten :TürkçeErkekGökten, yüksekten.
Gülsema :Farsça +ArapçaKızGökyüzünün gülü.
Güzey :TürkçeKızGölgede kalan, az güneş alan yer.
Goncafem :FarsçaKızGonca ağızlı olan.
Goncafer :FarsçaKızGonca gibi parlak olan.
Goncagül :FarsçaKızGonca ve gül.
Gönülay :TürkçeKızGönlü ay gibi parlak, temiz olan.
Gülhatır :Farsça +ArapçaKızGönlü gül gibi saf ve temiz olan.
Gülgönül :Farsça +TürkçeKızGönlü gül gibi temiz ve saf olan.
Görgünay :TürkçeErkekGörgülü, bilgili kimse.
Görgün :TürkçeErkekGörgülü, bilgili.
Garibe :ArapçaKızGörülmemiş, tuhaf, şaşılacak.
Görker :TürkçeErkekGösterişli kimse.
Görkemli :TürkçeKızGösterişli, göz alıcı kimse.
Gözalan :TürkçeKızGösterişli, ilgi çekici.
Görklü :TürkçeErkekGösterişli, yakışıklı, güzel.
Görkemli :TürkçeErkekGösterişli, yakışıklı, iri yapılı, kuvvetli kimse.
Gözay :TürkçeErkekGözleri parlayan kimse.
Göymen :TürkçeErkekGözleyen, dikkatle bakan kimse.
Güçhan :TürkçeErkekGüçlü hükümdar.
Gücer :TürkçeErkekGüçlü kimse.
Güçmen :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli kimse.
Güçlütürk :TürkçeErkekGüçlü Türk.
Gürboğa :TürkçeErkekGüçlü ve kuvvetli kimse.
Gürbay :TürkçeErkekGüçlü ve kuvvetli zengin.
Güçeren :TürkçeErkekGüçlü yiğit.
Gürbaşkan :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli başkan.
Güçsel :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli kimse.
Gürten :Türkçe +FarsçaKızGüçlü, kuvvetli.
Gürer :TürkçeErkekGüçlü, yiğit kimse.
Güçyener :TürkçeErkekGüçlükleri yenen kimse.
Güçalp :TürkçeErkekGüçlükleri yenen yiğit.
Güçyeter :TürkçeErkekGücü yeten kimse.
Güçsalan :TürkçeErkekGücünü, kuvvetini gösteren kimse.
Güçsan :TürkçeErkekGücüyle tanınan kimse.
Gülfem :FarsçaKızGül ağızlı, küçük ağızlı.
Gülbağ :FarsçaKızGül bahçesi.
Gülendam :FarsçaKızGül boylu, ince uzun, güzel endamlı.
Güldal :Farsça +TürkçeKızGül dalı.
Gülören :Farsça +TürkçeKızGül demeti yapan.
Güldeste :Farsça +TürkçeKızGül demeti.
Güldermiş :Farsça +TürkçeKızGül devşirmiş, gül toplamış.
Gülbün :FarsçaKızGül fidanı.
Gülfide :Farsça +Rum.KızGül fidesi.
Gülâver :FarsçaKızGül getiren, gül taşıyan.
Gülboy :Farsça +TürkçeKızGül gibi boyu olan.
Güldeğer :Farsça +TürkçeKızGül gibi değerli olan.
Gülbeden :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel bedeni olan.
Güldilek :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel dileği olan.
Gülhanım :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel hanım.
Güleser :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel iz bırakan.
Gülbanu :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel kadın.
Gülhan :Farsça +TürkçeErkekGül gibi güzel kimse.
Gülkız :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel kız.
Gülbu :FarsçaKızGül gibi güzel kokusu olan..
Güleren :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel olan dost.
Gülâfet :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel olan sevgili.
Gülaydın :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel olan.
Gülcanan :FarsçaKızGül gibi güzel sevgili.
Gülcemal :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel yüzlü.
Gülmisal :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel, güle benzeyen.
Güldoğan :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel.
Gülbeyi :Farsça +TürkçeErkekGül gibi güzelin kocası.
Gülferah :Farsça +ArapçaKızGül gibi insanı rahatlatan.
Güleda :Farsça +ArapçaKızGül gibi nazlı olan.
Gülözer :Farsça +TürkçeKızGül gibi özü doğru ve dürüst olan.
Güldenur :Farsça +Türkçe +ArapçaKızGül gibi parlak olan güzel.
Gülnur :Farsça +ArapçaKızGül gibi parlak ve aydınlık olan.
Gülfer :FarsçaKızGül gibi parlak, gül parlaklığında olan.
Gülsoy :Farsça +TürkçeKızGül gibi saf ve temiz bir soydan gelen.
Gülsan :Farsça +TürkçeKızGül gibi tanınmış, ünlü olan.
Gültop :Farsça +TürkçeKızGül gibi tombul olan.
Gülşeref :Farsça +ArapçaKızGül gibi ünlü olan.
Gülşan :Farsça +ArapçaKızGül gibi ünlü, tanınmış, gösterişli olan.
Gülce :Farsça +TürkçeKızGül gibi, güle benzeyen.
Gülnuş :FarsçaKızGül içen.
Gülgüney :Farsça +TürkçeKızGül renkli güzel.
Gülgûn :FarsçaKızGül renkli, pembe.
Gülfam :FarsçaKızGül renkli.
Gülriz :FarsçaKızGül saçan, gül serpen.
Gülefşan :FarsçaKızGül saçan.
Gülbiz :FarsçaKızGül serpen.
Gülden :FarsçaKızGül soluklu, nefesi gül kokan.
Gülara :FarsçaKızGül süsleyen, gül bezeyen.
Gülsu :Farsça +TürkçeKızGül suyu.
Güldane :FarsçaKızGül tanesi.
Gülşeker :FarsçaKızGül tatlısı.
Gülten :FarsçaKızGül tenli, pembe tenli.
Gültane :FarsçaKızGül tohumu.
Gülçin :FarsçaKızGül toplayan, gül devşiren.
Gülderen :Farsça +TürkçeKızGül toplayan, gülleri derleyen. Gül-deren.
Gülçiçek :Farsça +TürkçeKızGül ve çiçek gibi güzel olan..
Gülinci :Farsça +TürkçeKızGül ve inci.
Gülipek :Farsça +TürkçeKızGül ve ipek.
Gülperi :FarsçaKızGül ve peri gibi güzel olan.
Gülveren :Farsça +TürkçeKızGül veren.
Gülruh :FarsçaKızGül yanaklı güzel.
Gülizar :Farsça +ArapçaKızGül yanaklı, al yanaklı.
Gülgûne :FarsçaKızGül yanaklı, gül renkli.
Gülberk :FarsçaKızGül yaprağı.
Gülhiz :FarsçaKızGül yetiştiren.
Gülru :FarsçaKızGül yüzlü, al yanaklı.
Gülbeniz :Farsça +TürkçeKızGül yüzlü.
Güldem :FarsçaKızGül zamanı.
Gülbay :Farsça +TürkçeErkekGül-bay.
Güllühan :Farsça +TürkçeKızGüle benzeyen kadın.
Güllü :Fat. +TürkçeKızGüle benzeyen.
Güleray :TürkçeKızGülen ay gibi güzel.
Gülengül :Türkçe +FarsçaKızGülen gül gibi güzel.
Gülennur :Türkçe +ArapçaKızGülen nur gibi parlak güzel.
Gülener :TürkçeErkekGülen, gülümseyen kimse.
Gülgen :TürkçeKızGülen, gülümseyen.
Gülerman :TürkçeErkekGüler yüzlü, güleç kimse.
Gülek :TürkçeErkekGüler yüzlü, güleç.
Gülsel :Farsça +TürkçeKızGülle ilgili olan.
Gülân :FarsçaKızGüller.
Gülseren :Farsça +TürkçeKızGülleri seren, çevreyi güllerle bezeyen.
Gülay :Farsça +TürkçeKızGüllerin açtığı ay.
Gülşehri :FarsçaKızGüllerin yetiştiği şehirden olan.
Gülzemin :FarsçaKızGüllerle kaplı yer, gül bahçesi.
Gülüş :TürkçeKızGülme işi veya biçimi.
Gülseven :Farsça +TürkçeKızGülü, gül gibi güzel olanı seven.
Gülsezer :Farsça +TürkçeKızGülü, güzeli tanıyan, güzelden anlayan.
Gülmüş :TürkçeKızGülümsemiş, güler yüzlü.
Gülbek :TürkçeErkekGülümseyen bey.
Gülercan :Türkçe +FarsçaKızGülümseyen sevgili.
Gülenay :TürkçeKızGülümseyen, gülen kimse.
Gülen :TürkçeKızGülümseyen, güler yüzlü.
Gülüstü :TürkçeKızGülün üst tarafı.
Gülsim :FarsçaKızGümüş gibi beyaz renkli gül.
Gümüşhatun :TürkçeKızGümüş gibi değerli olan.
Gülsimin :FarsçaKızGümüşten gül.
Günvar :Türkçe +FarsçaErkekGün gibi parlak olan kimse.
Günsel :TürkçeErkekGün ışığı, ışık seli.
Günfer :Türkçe +FarsçaKızGün ışığı.
Günyıl :TürkçeErkekGün ve yıl.
Gündüzbey :TürkçeErkekGündüz gibi aydınlık ve ışık saçan bey.
Gündüzhan :TürkçeErkekGündüz gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Gündüzalp :TürkçeErkekGündüz gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
Güntülü :Türkçe +ArapçaKızGündüz rüyası.
Günkurt :TürkçeErkekGünei gibi aydın ve parlaklık saçan kimse.
Günkan :TürkçeErkekGüneş gibi aydınlık bir soydan gelen kimse.
Güniz :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık bırakan ize sahip kimse.
Gündal :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan genç.
Günaltan :TürkçeErkekGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Güneren :TürkçeErkekGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
Günel :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan.
Günkaya :TürkçeErkekGüneş gibi aydınlık ve parlak kimse.
Günseren :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık, ışık saçan.
Günalp :TürkçeErkekGüneş gibi aydınlım ve ışık saçan yiğit.
Günbey :TürkçeErkekGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan bey.
Güneşhan :TürkçeErkekGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan hükümdar.
Güntekin :TürkçeErkekGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan kimse.
Güntürk :TürkçeErkekGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan Türk.
Günnur :Türkçe +ArapçaKızGüneş gibi ışık ve aydınlkı saçan.
Güngül :Türkçe +FarsçaKızGüneş gibi parlak gül.
Güneşhanım :TürkçeKızGüneş gibi parlak ve güzwl olan kadın.
Günyüz :TürkçeErkekGüneş gibi parlak yüz.
Günşıray :TürkçeKızGüneş gibi parlak yüzü olan kimse.
Günaltay :TürkçeErkekGüneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
Günışık :TürkçeErkekGüneş ışığı.
Günizi :TürkçeErkekGüneşin izini taşıyan kimse.
Günçe :TürkçeErkekGüneşli yer.
Günay :TürkçeKızGüney, güneş gören yer.
Günnar :Türkçe +ArapçaKızGünü heyecanlı ve ateşli geçen.
Günkut :TürkçeKızGünü kutlu ve mutlu geçen kimse.
Günkutlu :TürkçeErkekGünü kutlu ve mutlu olan.
Güneşen :TürkçeErkekGünü mutlu ve neşeli geçen.
Günşen :TürkçeKızGünü mutlu ve şen olan.
Günmutlu :TürkçeErkekGünü neşeli ve mutlu olan.
Güneri :TürkçeErkekGünün adamı, günün kişisi.
Günerim :TürkçeKızGünün iyi haberi, müjdesi.
Gündüz :TürkçeKızGünün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
Günşah :Türkçe +FarsçaKızGünün şahı, hükümdarı.
Günkutan :TürkçeErkekGününü neşeli ve mutlu geçiren.
Gövez :TürkçeErkekGururlu, mağrur kimse.
Güvenay :TürkçeKızGüvenilen güzel.
Gültekin :Farsça +TürkçeErkekGüvenilir kimse.
Güzelay :TürkçeKızGüzel kimse.
Gökçebey :TürkçeErkekGüzel, gösterişli, sevimli bey.
Gökçebala :TürkçeErkekGüzel, gösterişli, sevimli çocuk.
Gökçeer :TürkçeErkekGüzel, gösterişli, sevimli insan.
Gökçebel :TürkçeErkekGüzel, gösterişli, sevimli soydan geleen kimse.
Görklü :TürkçeKızGüzel, gösterişli.
Gökçen :TürkçeErkekGüzel, hoş kimse.
Gökcen :TürkçeKızGüzel, taze, dinç, sağlıklı.
Gülsunan :Farsça +TürkçeKızGüzellğini gösteren, güzelliğini belli eden.
Gülfeza :FarsçaKızGüzellik artıran.
Görkey :TürkçeErkekGüzellik.
Gökbudun :TürkçeErkekHalk, ulus.
Gürel :TürkçeKızHareketli, coşkun kimse.
Gülhayat :Farsça +ArapçaKızHayat veren güzel.
Gülgonca :FarsçaKızHenüz açılmamış gül.
Güleçer :TürkçeErkekHer zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü kimse.
Güleç :TürkçeErkekHer zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü.
Girginer :TürkçeErkekHerkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
Girginalp :TürkçeErkekHerkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan yiğit.
Girgin :TürkçeErkekHerkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan.
Gençay :TürkçeErkekHilal, ayça.
Güzel :TürkçeKızHoşa giden, hayranlık uyandıran, beğenilen.
Girayer :TürkçeErkekHükümdar olan kimse.
Girayalp :TürkçeErkekHükümdar yiğit.
Girayhan :TürkçeErkekHükümdar.
Gülhuri :Farsça +ArapçaKızHuri gibi güzel olan.
Göksav :TürkçeErkekİleri görüşlü kimse.
Gülsefa :Farsça +ArapçaKızİnsana rahatlık veren gül.
Gültan :Farsça +TürkçeKızİnsanı şaşırtan nitelikte güzel olan.
Güngöze :TürkçeErkekIşıklı kaynak.
Günyol :TürkçeErkekIşıklı, aydınlık yol.
Göktürk :TürkçeErkekİslamlıktan önce Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu.
Günak :TürkçeErkekİyi, hayırlı, mutlu gün.
Gül :FarsçaKızKatmerli, kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi.
Göçmen :TürkçeErkekKendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse.
Gülfeda :Farsça +ArapçaKızKendini feda eden güzel.
Gürarda :TürkçeErkekKendisinden sonra gelenleri çok olan.
Gülbahar :FarsçaKızKırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak.
Gülkan :Farsça +TürkçeErkekKırmızı renkli gül.
Güven :TürkçeKızKorku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.
Gülçe :FarsçaKızKüçük gül, gülcük.
Gücümen :TürkçeErkekKüçük.
Gökbörü :TürkçeErkekKurt.
Gökbulut :TürkçeErkekMavi bulut.
Göktalay :Türkçe +Moğ.ErkekMavi deniz.
Gökbey :TürkçeErkekMavi gözlü bey.
Gökmete :TürkçeErkekMavi gözlü hükümdar.
Gökay :TürkçeErkekMavi gözlü kimse.
Gökçem :TürkçeKızMavi gözlü kız.
Gökalp :TürkçeErkekMavi gözlü yiğit.
Gökdemir :TürkçeErkekMavi gözlü, güçlü kimse.
Gökperi :Türkçe +FarsçaKızMavi gözlü, peri gibi güzel.
Gökselen :TürkçeKızMavi gözlü, varlıklı kimse.
Göktuna :TürkçeErkekMavi suları olan Tuna.
Gökçin :TürkçeKızMaviye çalan, mavimsi.
Gülnazik :FarsçaKızMenekşe.
Güldüren :TürkçeKızMutlu eden, sevindiren.
Güngörmüş :TürkçeErkekMutlu, güzel hayat sürmüş.
Gönener :TürkçeErkekMutlu, rahat kimse.
Gümüşkut :TürkçeErkekMutlu, şen.
Gülşadiye :Farsça +ArapçaKızMutlu, seviçli güzel.
Güngörbey :TürkçeErkekMutluluk, neşe içinde yaşayan bey.
Güngören :TürkçeErkekMutluluk, neşe içinde yaşayan.
Gülnar :FarsçaKızNar çiçeği.
Gülinaz :FarsçaKızNaz yapan güzel.
Günnaz :Türkçe +FarsçaKızNazlı güzel.
Gülergin :Farsça +TürkçeKızOlgun gül.
Gelenay :TürkçeKızOrtaya çıkan ay gibi güzel.
Göksaltuk :TürkçeErkekÖzgür kişi.
Göğünç :TürkçeKızÖzlem, hasret.
Gökben :TürkçeKızÖzü genç olan kimse.
Gülöz :Farsça +TürkçeKızÖzü gül gibi temiz olan.
Gümüş :TürkçeErkekParlak beyaz renkte, kolay işlenir, değerli bir maden.
Göknur :Türkçe +ArapçaKızParlak olan gökyüzü.
Günten :Türkçe +FarsçaKızParlak teni olan.
Gümüş :TürkçeKızParlak, beyaz renkli kolay işlenir, değerli bir maden.
Gülpembe :FarsçaKızPembe renkli gül gibi güzel olan.
Gülayşe :Farsça +ArapçaKızRahat ve huzur içinde yaşayan güzel.
Gündoğmuş :TürkçeErkekSabaha karşı doğan çocuklar için kullanılan bir ad.
Gündoğan :TürkçeErkekSabaha karşı doğan çocuklara verilen bir ad.
Güneralp :TürkçeErkekSabahın erkeninde kalkıp işe başlayan yiğit.
Güneray :TürkçeErkekSabahın ilk vakitleri gibi parlak ve saf olan.
Gençtan :TürkçeErkekSabahın ilk vakti.
Günaydın :TürkçeKızSabahları söylenen esenleme sözü.
Gülserim :FarsçaKızSabırlı güzel kimse.
Günsu :TürkçeKızSaf, dürüst ve temiz kimse.
Göktan :TürkçeErkekŞafak vakti.
Göktunç :TürkçeErkekSağlam karakterli olan kimse.
Gündemir :TürkçeErkekSağlam ve kuvvetli ışık saçan.
Gürbüz :TürkçeKızSağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri.
Gürbüz :TürkçeErkekSağlam,güçlü ve iyi gelişmiş, iri.
Gençsoy :TürkçeErkekSağlıklı bir soydan gelen kimse.
Göğüş :TürkçeErkekSarı saçlı, mavi gözlü kimse.
Gökmen :TürkçeErkekSarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmenalp :TürkçeErkekSarışın, mavi gözlü yiğit.
Göktulga :TürkçeErkekSavaşçı kimse.
Göktuğ :TürkçeErkekSavaşmayı seven kimse.
Göksan :TürkçeErkekSaygın kimse.
Güzinay :Farsça +TürkçeKızSeçilmiş, seçkin, beğenilmiş güzel.
Güzin :FarsçaKızSeçilmiş, seçkin, beğenilmiş.
Güzide :FarsçaKızSeçkin, seçilen, beğenilmiş.
Gürsel :Türkçe +ArapçaErkekSel gibi çağlayan, hareketli kimse.
Gürselin :TürkçeKızSel gibi coşkulu, hareketli kimse.
Gülneşe :Farsça +ArapçaKızŞen ve neşeli olan güzel.
Gürses :TürkçeKızSesi gür olan.
Gözaydın :TürkçeErkekSevinçli, mutlu bir olayı kutlama.
Gülşad :FarsçaKızSevinçli, mutlu güzel.
Gizay :TürkçeErkekSır saklayan kimse.
Güzay :TürkçeKızSonbahar ayı.
Güz :TürkçeKızSonbahar.
Gürdal :TürkçeErkekSoyu çok geniş olan kimse.
Gülaslı :Farsça +Arapça +TürkçeKızSoyu sopu gül gibi güzel olan.
Göksoy :TürkçeErkekSoyu yüce olan kimse.
Gökgöl :TürkçeErkekSuları bulanık olmayan göl.
Gülziba :FarsçaKızSüslü, güzel gül.
Gonca :FarsçaKızTam açılmamış çiçek, gül.
Gümüştan :TürkçeErkekTan vakti gibi temiz ve saf olan.
Güner :TürkçeKızTan vakti.
Gökçesu :TürkçeErkekTatlı, güzel su.
Gülter :FarsçaKızTaze gül, gonca.
Goncater :FarsçaKızTaze, açılamamış gonca.
Gültaze :FarsçaKızTaze, yeni yetişmiş gül.
Göktay :TürkçeErkekTek, biricik.
Gümüştay :TürkçeErkekTemiz ve dürüst olan.
Günsili :TürkçeKızTemiz, iffetli, namuslu kimse.
Göktöre :TürkçeErkekTörelere bağlı kimse.
Gökşan :Türkçe +ArapçaKızÜnlü, meşhur kimse.
Günbatu :TürkçeKızÜstün gelen, gücü yeten, galip.
Galibe :ArapçaKızÜstün gelen, yenen, önde gelen.
Galip :ArapçaErkekÜstün gelen, yenen.
Göndem :TürkçeErkekUyan, itaat eden, uysal.
Günden :TürkçeKızUysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.
Görkmen :TürkçeErkekYakışıklı, gösterişli kimse.
Göyük :TürkçeErkekYanmış, yakılmış.
Gıyasi :ArapçaErkekYardımla ilgili, yardımcı.
Gelincik :TürkçeKızYazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki.
Gençsav :TürkçeErkekYeni düşüncelere sahip kimse.
Gökbel :TürkçeErkekYeşil geçit.
Gökberk :Türkçe +FarsçaErkekYeşil yaprak.
Günerkan :TürkçeErkekYiğit soydan gelen aydın kimse.
Gökseven :TürkçeErkekYükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Gönül :TürkçeKızYürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.
Gönülden :TürkçeKızYürekten, içten, candan.
Gülsüm :ArapçaKızYuvarlak, dolgun yüzlü.
Gülçehre :FarsçaKızYüzü gül gibi güzel olan.
Gülyüz :Farsça +TürkçeKızYüzü güzel olan.
Güleryüz :TürkçeErkekYüzü hep gülen, neşeli.
Günbay :TürkçeErkekZenginlik içinde geçen gün.
Günal :TürkçeKız“Aydın ol, aydınlan“ anlamında kullanlıan bir ad.
Güntürkün :TürkçeErkek“Aydınlık ve ışık saçmak Türk'e yakışır“ anlamında kulanılan bir ad.
Günver :TürkçeKız“Aydınlık ve ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülver :Farsça +TürkçeKız“Bana gül ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülben :Farsça +TürkçeKız“Ben gül gibi güzelim“ anlamında kullanılan bir ad.
Güran :TürkçeErkek“Çokça hatırla“ anlamında kullanılan nir ad.
Gürsevil :TürkçeKız“Çokça sevil“ anlamında kullanılan bir ad.
Gürsev :TürkçeKız“Çokça sev“ anlamında kullanılan bir söz.
Gürsen :TürkçeKız“Coşkulu ve hareketlisin“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksay :TürkçeErkek“Değerli olduğunu kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Gözegir :TürkçeErkek“Dikkat çek“ anlamında kullanılan bir ad.
Gençkal :TürkçeErkek“Dinç ve sağlıklı kal anlamında kullanılan bir ad.
Gencal :TürkçeErkek“Genç birisiyle evlen“ anlamında kullanılan bir ad.
Gencel :TürkçeErkek“Gençleş, genç kal“ anlamında kullanılan bir ad.
Günder :TürkçeErkek“Gönder, yolla“ anlamında kullanılan bir ad.
Göral :TürkçeErkek“Görüp al“ anlamında kullanılan bir ad.
Görbil :TürkçeErkek“Görüp bil“ anlamında kullanılan bir ad.
Görsev :TürkçeKız“Görüp sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Güçal :TürkçeErkek“Güçlen, kuvvetlen“ anlamında kullanılan bir ad.
Güçsal :TürkçeErkek“Gücünü, kuvvetini göster“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbende :Farsça +TürkçeKız“Gül benim elimdedir“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülal :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel bil kızla evlen“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbikem :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel kadınım“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsunam :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olan sevdiğim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsinem :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olan sevgilim“ anlanmında kullanılan bir ad.
Gülsezin :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olanı tanıyın“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbil :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olarak kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Güldöne :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülayım :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel sevgilim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsen :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzelsin“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsalın :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi nazlı ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsevil :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi sevil“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülüm :Farsça +TürkçeKız“Gül kadar güzel olan sevdiğim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülder :Farsça +TürkçeKız“Gül topla“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbitti :Farsça +TürkçeKız“Gül yetişti“ anlamında kullanılan bir ad.
Gültaş :TürkçeErkek“Gül, eğlen, coş“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülgez :TürkçeKız“Gülerek dolaş“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülersin :TürkçeKız“Gülersin, gülümsersin“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülser :Farsça +TürkçeKız“Gülleri ser, çevreyi güllerle beze“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsevin :Farsça +TürkçeKız“Gülü, gül gibi güzel olanı sevin“ anlamnda kullanılan bir ad.
Gülsev :Farsça +TürkçeKız“Gülü, gül gibi güzel olanı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülaçtı :Farsça +TürkçeKız“Gülümsedi“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülaç :Farsça +TürkçeKız“Gülümse“ anlamında kullanılan bir ad.
Günaç :TürkçeErkek“Gün gibi doğ, aydınlat“ anlamında kullanılan bir ad.
Günol :TürkçeErkek“Güneş gibi aydınlık ve ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Günser :TürkçeKız“Güneş gibi aydınlık, ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Günsar :TürkçeErkek“Güneş gibi her tarafı çevrele, herkese yararın olsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Günsav :TürkçeErkek“Güneş gibi herkese etki et“ anlamında kullanılan bir ad.
Günçağ :TürkçeErkek“Güneş gibi ışık ve aydınlık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Gökçebalan :TürkçeErkek“Güzel, gösterişli, sevimli çocuğun“ anlamında kullanılan bir ad
Görksev :TürkçeErkek“Güzeli, güzelliği sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Güngördü :TürkçeErkek“Her zaman neşe, mutluluk ,çinde yaşadı“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksenin :TürkçeErkek“Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla“ anlamında kullanılan bir ad.
Günana :TürkçeKız“Işığı ve aydınlığı her zaman hatırlasın“ anlamında kullanılan bir ad.
Günan :TürkçeKız“Işığı ve aydınlığı her zaman hatırla“ anlamında kullanılan bir ad.
Gökyay :TürkçeErkek“Işık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksen :TürkçeKız“Mavi gözlüsün“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülesin :TürkçeKız“Mutlu olasın, gülesin“ anlamında kullanılan bir ad..
Gülsün :TürkçeKız“Mutlu olsun, şen olsun, gülsün“ anlamında kullanılan bir ad.
Güngör :TürkçeErkek“Mutluluk, neşe içinde yaşa” anlamında kullanılan bir ad.
Gözal :TürkçeKız“Niteliklerinle ve güzelliğinle ilgi topla“ anlamında kullanılan bir ad.
Güneral :TürkçeErkek“Sabah erkenden al“ anlamında kullanılan bir ad.
Gündoğdu :TürkçeErkek“Sabaha karşı doğdu“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülesen :TürkçeKız“Sağlık ve mutlulukla gül“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülümşen :TürkçeKız“Şen, mutlu olan sevdiğim“ anlamında kullanılan bir ad.
Günsenin :Kız“Senin günün“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksun :TürkçeKız“Yüksel, yücel“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksev :TürkçeKız“Yükselmeyi yücelmeyi sev“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın!
(TÂHÂ - 12 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ