Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


F harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Fetih :ArapçaErkek1. Açma.
2. Alma, zaptetme.
Fakih :ArapçaErkek1. Anlayışlı, zeki kimse.
2. Fıkıh bilgini.
Ferah :Erkek1. Ar. Gönül açıklığı, sevinç, sevinme.
2. Far. Açık, aydınlık.
Fırat :ArapçaErkek1. Asurca. Geniş akarsu.
2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun.
3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.
Faris :ArapçaErkek1. Atlı, süvari.
2. İyi ata binen.
3. Anlayışlı, sevgili.
Fer :FarsçaErkek1. Aydınlık, ışık.
2. Güç, kuvvet.
Faiz :ArapçaErkek1. Başarı kazanan.
2. Taşan, coşan.
Falih :ArapçaErkek1. Başarılı ve mutlu kimse.
2. Toprağı süren, eken kimse.
Feyyaz :ArapçaErkek1. Bereket ve bolluk veren.
2. Allah.
Fuzuli :ArapçaErkek1. BFaziletli, erdemli.
2. Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan.
3. XVI. yy.'da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.
Ferzane :FarsçaKız1. Bilge, filozof.
2. Bilgili kimse.
Feda :ArapçaErkek1. Bir amaç uğruna değerli bir şeyi gözden çıkarma.
2. Kurban.
Feyiz :ArapçaErkek1. Bolluk, bereket.
2. Suyun taşıp akması.
3. Bilim, bilgi.
Feyzan :ArapçaErkek1. Bolluk, bereket.
2. Taşma, taşkın.
Feyza :ArapçaKız1. Bolluk, çokluk.
2. Coşma, taşma.
Feyzi :ArapçaErkek1. Bollukla, bereketle ilgili.
2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
Ferman :FarsçaErkek1. Buyruk, emir.
2. Tanrı buyruğu.
Fahim :ArapçaErkek1. Büyük, ulu.
2. Onurlu, saygın.
3. Anlayışlı, akıllı.
Fehamet :ArapçaErkek1. Büyüklük, ululuk.
2. Saygınlık, değer, onur.
Füsunkâr :FarsçaKız1. Büyüleyici.
2. Sihirbaz, büyücü.
Firdevsi :FarsçaErkek1. Cennete ait, cennetle ilgili.
2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.
Fatma :ArapçaKız1. Çocuğunu sütten kesen kadın.
2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.
Feriser :FarsçaKız1. Çok ışıklı, aydınlık.
2. Çok güçlü.
Fikret :ArapçaErkek1. Düşünce, fikir.
2. Zihin, akıl.
3. Kuruntu.
Fikir :ArapçaKız1. Düşünce.
2. Anlayış.
3. Zihin, us.
Fermude :FarsçaKız1. Emir, buyruk, ferman.
2. Emrolunmuş, buyurulmuş.
Feridun :FarsçaErkek1. Eşi olmayan, tek.
2. İran'da Pişdâdiyan sülâlesinin hükümdarı (M.Ö. 750).
Farabi :ArapçaErkek1. Farap adlı ilden olan kimse.
2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
Fatih :ArapçaErkek1. Fetheden, zafer kazanan.
2. Açan, kapılar açan.
3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.
Felek :ArapçaErkek1. Gökyüzü.
2. Dünya, âlem.
3. Talih, baht, şans.
Ferhun :FarsçaErkek1. Güçlü, şanlı soydan gelen kimse.
2. Sevinçli.
Ferhat :ArapçaErkek1. Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren.
2. Sevinç, neşe.
3. Ferhat ile Şirin efsanesindeki erkek kahramanın adı.
Faruk :ArapçaErkek1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli.
2. Keskin.
3. Hz. Ömer’in lakabı.
Furkan :ArapçaErkek1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey.
2. Kur'an-ı Kerim.
Faysal :ArapçaErkek1. Keskin kılıç.
2. Hâkim.
3. Kesin hüküm, karar.
Ferve :FarsçaKız1. Kürk.
2. Zenginlik, servet.
Ferhunde :FarsçaKız1. Kutsal, kutlu, uğurlu.
2. Mutlu, mesut.
Ferişte :FarsçaKız1. Melek.
2. Günahsız, masum.
3. İyi ve yumuşak huylu.
Fütüvvet :ArapçaErkek1. Mertlik, yiğitlik.
2. Soy temizliği.
3. Cömertlik.
Firuz :FarsçaErkek1. Mutlu, sevinçli, uğurlu.
2. Bahtlı, talihli.
Fani :ArapçaErkek1. Ölümlü.
2. Geçici.
3. Yaşlı.
Fahri :ArapçaErkek1. Onurla ilgili, onursal.
2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.
Fahriye :ArapçaKız1. Onurla ilgili, onursal.
2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.
3. Divan şairlerinin kendi erdemlerini övmek için yazdıkları şiir.
Fahir :ArapçaErkek1. Şanlı, şerefli, onurlu.
2. Övünen, iftihar eden.
3. Parlak, gösterişli, güzel.
Ferhan :ArapçaErkek1. Sevinçli, neşeli.
2. Memnun.
Ferdi :ArapçaErkek1. Tek olan şey.
2. Fertle ilgili, bireysel.
Ferdiye :ArapçaKız1. Tek olan, tek şey.
2. Fertle ilgili, bireysel.
Filiz :Rum.Kız1. Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe sürgün.
2. İnce uzun, zayıf, narin kız.
Ferruh :FarsçaErkek1. Uğurlu, kutlu.
2. Aydınlık yüzlü.
Fettah :ArapçaErkek1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış.
2. Fetheden, açan.
3. Allah'ın adlarındandır.
Feza :ArapçaErkek1. Uzay.
2. Geniş alan.
3. Geniş ova.
Füruzende :FarsçaKız1. Yanıcı, yakıcı.
2. Parlatan, parlayın, aydınlatan.
Ferda :FarsçaKız1. Yarın.
2. Gelecek zaman.
3. Öbür dünya, ahiret.
Ferda :FarsçaErkek1. Yarın.
2. Gelecek.
3. Öbür dünya, ahiret.
Fidan :Rum.Kız1. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık.
2. Ağacın kökünden çıkan.
3. İnce uzun, narin, zarif.
Fakir :ArapçaErkek1. Yoksul.
2. Zavallı, garip.
3. Derviş.
Fedai :ArapçaErkek1. Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse.
2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan, muhafız.
Firaz :FarsçaKız1. Yüksek, yukarı.
2. Yokuş, çıkış.
Fereç :ArapçaErkek1. Zafer, utku.
2. Sevinç, teselli.
Firuze :ArapçaKızAçık mavi renkli, değerli bir süs taşı.
Feyman :FarsçaErkekAhlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.
Feribe :FarsçaKızAldanmış.
Feyzullah :ArapçaErkekAllah’ın bereketi.
Fazlullah :ArapçaErkekAllah’ın erdemi, üstünlüğü.
Fethullah :ArapçaErkekAllah’ın fethi.
Fevzullah :ArapçaErkekAllah’ın üstünlüğü.
Fehmi :ArapçaErkekAnlayış, kavrayışla ilgili olan.
Fehim :ArapçaErkekAnlayışlı, zeki, akıllı kimse.
Feri :ArapçaKızAsılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı.
Feray :Farsça +TürkçeErkekAy ışığı, ayın parlaklığı.
Ferahnur :ArapçaKızAydınlık veren, nur veren.
Fernur :Farsça +ArapçaKızAydınlık, ışık, nur.
Fergün :Farsça +TürkçeKızAydınlık, ışıklı gün.
Farik :ArapçaErkekAyıran, ayırıcı.
Firkat :ArapçaKızAyrılık, dostlardan ve sevgiliden ayrılma.
Fide :Rum.KızBaşka bir yere dikilmek için hazırlanmış körpe çiçek.
Ferzan :FarsçaErkekBilim ve hikmet.
Ferdaniye :ArapçaKızBirlik, teklik, eşsizlik.
Fadik :ArapçaKızbk. Fatma
Fadıl :ArapçaErkekbk. Fazıl
Fadıla :ArapçaKızbk. Fazıla
Feraye :Farsça +TürkçeKızbk. Feray
Ferdane :ArapçaKızbk. Ferdaniye
Fariha :ArapçaKızbk. Feriha
Fügen :FarsçaKızbk. Figen
Feruze :ArapçaKızbk. Firuze
Fitnat :ArapçaKızbk. Fıtnat
Firuzan :FarsçaKızbk. Füruzan
Ferahi :FarsçaErkekBolluk, genişlik, ucuzluk.
Fermani :FarsçaErkekBuyrukla, fermanla ilgili olan.
Ful :ArapçaKızBüyük beyaz çiçekleri kokulu, boyu üç metreyi bulabilen bir ağaççık ve bunun beyaz, kokulu çiçeği.
Feyha :ArapçaErkekBüyük, geniş, engin.
Feraset :ArapçaKızÇabuk seziş, anlayış.
Ferican :FarsçaKızCan aydınlığı, ruhun ışığı.
Firdevs :FarsçaKızCennet, cennet bahçesi.
Ferih :ArapçaErkekÇok mutlu, sevinçli.
Ferdal :Arapça +TürkçeErkekDalın tomurcuğu.
Fersan :FarsçaErkekDerisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
Fikrettin :ArapçaErkekDin düşüncesi.
Feyzettin :ArapçaErkekDinin bereketi.
Fehamettin :ArapçaErkekDinin büyüklüğü, ululuğu.
Ferhattin :ArapçaErkekDinin coşkusu, sevinci.
Fahrettin :ArapçaErkekDinin övünç kaynağı.
Fikri :ArapçaErkekDüşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.
Feriz :TürkçeErkekEkini alınmış tarla.
Fazlı :ArapçaErkekErdemli, üstün, iyiliksever.
Fazıl :ArapçaErkekErdemli.
Feride :ArapçaKızEşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.
Feritkan :Arapça +TürkçeErkekEşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.
Fatmagül :Arapça +FarsçaKızFatma ve gül.
Fatmanur :ArapçaKızFatma ve nur.
Fenni :ArapçaErkekFene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Ferahfeza :Arapça +FarsçaKızFerah artıran, ferahlatan.
Feriha :ArapçaKızFerah, rahat, sevinçli.
Fethi :ArapçaErkekFethetme, alma ile ilgili olan.
Filizer :Rum. +TürkçeErkekGenç, toy, delikanlı.
Fesih :ArapçaErkekGeniş, açık, aydınlık.
Fuat :ArapçaErkekGönül, kalp, yürek.
Ferdar :FarsçaErkekGüce, saygınlığa sahip kimse.
Fercan :FarsçaErkekGüçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
Ferkan :Farsça +TürkçeErkekGüçlü, saygın bir soydan gelen kimse.
Fersoy :Farsça +TürkçeErkekGüçlü, saygın bir soyu olan, eşsiz.
Fidangül :Rum. +FarsçaKızGül fidanı.
Ferahru :Arapça +FarsçaKızGüler yüzlü, güleç.
Fasih :ArapçaErkekGüzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Feragat :ArapçaErkekHakkından vazgeçme, el çekme.
Feruzat :Arapça +FarsçaErkekHayırlı, kutlu.
Fazilet :ArapçaKızİnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar, erdem.
Figan :FarsçaKızIstırap ile bağırma, inleme.
Fahrünnisa :ArapçaKızKadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.
Feramuz :FarsçaErkekKale muhafızı, koruyucusu.
Fedakâr :ArapçaErkekKendini, kendi çıkarlarını feda etmekten çekinmeyen, özverili.
Funda :Rum.KızKurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.
Fevzi :ArapçaErkekKurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Faik :ArapçaErkekManevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Fulya :İt.KızNergisgillerden bir bitki ve onun güzel renkli, kokulu çiçeği.
Ferzend :FarsçaErkekOğul, çocuk.
Filbahar :FarsçaKızOrmanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarılgan bitki.
Füruzan :FarsçaKızParlayıcı, parlayan, parlak.
Fecir :ArapçaKızSabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti.
Fekahet :ArapçaKızŞakacılık, hoş mizaçlılık.
Ferahet :FarsçaKızŞan ve şeref.
Ferahnüma :Arapça +FarsçaKızSevinç gösteren, sevinçli.
Ferahnisa :ArapçaKızSevinçli, rahat kadın.
Füsun :FarsçaKızSihir, büyü.
Felât :ArapçaErkekSusuz çöl.
Fecri :ArapçaErkekTan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fakirullah :ArapçaErkekTanrı’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
Feramuş :FarsçaErkekUnutma, akıldan çıkma.
Fezanur :ArapçaKızUzay gibi parlak ve aydınlık olan.
Fezai :ArapçaErkekUzayla ilgili, uzaya ait.
Figen :FarsçaKızYaralayan, kıran, düşüren.
Fâkihe :ArapçaKızYemiş, meyve.
Fetanet :ArapçaKızYüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği.
Fezahan :Arapça +TürkçeErkekYükselmeyi amaçlayan hükümdar.
Fehimdar :Arapça +FarsçaErkekZekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse.
Fatin :ArapçaErkekZeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Fakihe :ArapçaKızZeki, anlayışlı.
Fıtnat :ArapçaKızZihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ