Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

13 Temmuz 2024
7 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


E harfiyle başlayan bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Engin :TürkçeKız1. Açık deniz.
2. Çok geniş.
3. İyi, güzel, temiz, sağlam.
Engin :TürkçeErkek1. Açık deniz.
2. Ucu bucağı görünmeyecek kadar çok geniş.
3. İyi, güzel, temiz, sağlam.
Erdi :TürkçeKız1. Amacına ulaşan, erişen.
2. Olgun.
3. Ermiş, veli.
Elif :ArapçaKız1. Arap alfabesinin ilk harfi.
2. İnce uzun boylu kız.
3. Alışmış, alışkın.
Emre :TürkçeErkek1. Âşık, tutkun.
2. Halk şairi.
3. Kardeş.
4. Arkadaş
Ede :TürkçeErkek1. Ata, dede.
2. Büyük erkek kardeş.
3. Kendisine saygı gösterilen kimse.
Eti :TürkçeErkek1. Baba.
2. Küçük kardeş.
Ece :TürkçeErkek1. Başkan, ulu, ileri gelen.
2. Ak sakallı ihtiyar.
3. Arkadaş, dost.
Efe :TürkçeErkek1. Batı Anadolu köy yiğidi.
2. Ağabey.
3. Kabadayı.
Erenler :TürkçeErkek1. Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Allah'a adamış kimseler.
2. Gönül gözüyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimseler.
3. Allah yolunda sırlara ermiş tarikat uluları.
4. Erkekler.
Eke :TürkçeErkek1. Bilgili, deneyli, olgun, yetişkin.
2. Kurnaz, açıkgöz kimse.
3. Bilmiş çocuk.
4. Dâhi.
Ekemen :TürkçeErkek1. Bilgili, görgülü, olgun kimse.
2. Kibirli, kurumlu kimse.
Ege :TürkçeErkek1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.
2. Yaşça büyük.
3. Sahip
Ege :TürkçeKız1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.
2. Yaşça büyük.
3. Sahip.
Elçi :TürkçeErkek1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse.
2. Bir uzlaşma sağlamak için birinin yanına gönderilen kimse.
3. Peygamber.
Ecir :ArapçaErkek1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey.
2. Sevap.
3. Aziz, sevgili.
Erk :TürkçeErkek1. Bir işi yapabilme gücü, kudret.
2. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
3. Naz.
4. Sevgi.
5. İçtenlik.
Erim :TürkçeKız1. Bir şeyin erebileceği uzaklık.
2. İyi bir şeye işaret olan durum.
3. Sevgi.
4. Müjde.
Evin :TürkçeKız1. Bir şeyin içindeki öz, cevher.
2. Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü.
3. Çok taneli başak.
4. Tohum, tane.
Efendi :Yun.Erkek1. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.
2. Görgülü, nazik, kibar kimse.
Emir :ArapçaErkek1. Buyruk, komut.
2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı.
3. Prens, şehzade.
Ejder :FarsçaErkek1. Büyük yılan.
2. Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç biçimli masal canavarı.
3. Hiddetli, korkusuz, acımasız.
Ecevit :TürkçeErkek1. Çevik, çalışkan, açık fikirli.
2. Açıkgöz.
3. Sinirli.
Ekrem :ArapçaErkek1. Çok cömert, eli çok açık.
2. Çok onurlu.
Efdal :ArapçaErkek1. Çok erdemli, çok faziletli.
2. En iyi, üstün.
Eyüp :ArapçaErkek1. Çok ıstırap çeken kimse.
2. Kuran’da adı geçen ve “sabırlı insan“ örneği olarak gösterilen peygamber.
Evran :TürkçeErkek1. Çok uzun boylu insan.
2. Kasırga, hortum.
3. Evren.
Eymen :ArapçaErkek1. Daha uğurlu, daha bereketli.
2. Sağ tarafta olan.
Eda :ArapçaKız1. Davranış, tavır.
2. Naz, işve.
Eğrek :TürkçeErkek1. Dede Korkut'ta Serek'in kardeşi.
2. Dinlenme yeri.
Engiz :TürkçeErkek1. Derelerde sık ağaçlardan oluşan karanlık.
2. Ağaç filizi.
3. Çukur ve karanlık yer.
Elçin :TürkçeKız1. Deste, tutam.
2. Daha çok yaz gecelerinde öten bir böcek türü, ağustos böceği.
3. Bulmaca, bilmece.
Efkâr :ArapçaErkek1. Düşünceler.
2. Tasa, kaygı, kuruntu, üzüntü.
Ekin :TürkçeKız1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl.
2. Buğday.
3. Kültür.
Erce :TürkçeErkek1. Er gibi, ere yakışır biçimde.
2. Erken, erken olarak.
Evliya :ArapçaErkek1. Erenler, ermişler.
2. Koruyanlar, himaye edenler.
3. Allah’a yakın olanlar.
Ergen :TürkçeErkek1. Ergenlik çağında olan.
2. Henüz evlenmemiş.
Er :TürkçeErkek1. Erkek.
2. Kahraman, yiğit.
3. Aşamasız asker.
Eren :TürkçeErkek1. Erkek.
2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.
3. Deneyimli, akıllı kimseler.
4. Dost.
5. Hayırlı çocuk.
Erik :TürkçeErkek1. Erkli, güçlü, kuvvetli, yürekli.
2. Olgun.
Esin :TürkçeKız1. Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı.
2. Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.
Emsal :ArapçaKız1. Eşler, benzerler, yaşıtlar.
2. Örnek.
Eşkin :TürkçeErkek1. Filiz, sürgün.
2. Açık adımlarla, hızlı yürüyen at.
Erte :TürkçeErkek1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı.
2. Yarın.
3. Herhangi bir işte ilk başarı.
Evren :TürkçeErkek1. Gök varlıklarının tümü, kâinat.
2. Ejder, ejderha.
3. Boylu boslu, yakışıklı.
4. Kahraman, yiğit.
5. Zaman.
Eyyam :ArapçaErkek1. Günler, gündüzler.
2. Zaman.
3. Sözü geçerlik, nüfuz.
Emeç :TürkçeErkek1. Hedef.
2. Yamaç.
3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı.
4. Su ve kara yosunlarının kökü andıran tutunma organı.
Ergun :Moğ.Erkek1. Hızlı, çevik.
2. İlhanlı padişahlarından birisinin adı.
Emin :ArapçaErkek1. İnanılır, güvenilir.
2. Sakıncasız, tehlikesiz.
3. Kuşkusu olmayan.
Emine :ArapçaKız1. İnanılır, güvenilir.
2. Sakıncasız, tehlikesiz.
3. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.
Efrasiyap :FarsçaErkek1. İranlı olmayan yiğit.
2. Ünlü Türk büyüğü Alp Er Tunga’ya İranlılarca verilen ad.
Erke :TürkçeKız1. İş başarma gücü.
2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.
Ermiş :TürkçeErkek1. İsteğine erişmiş.
2. Olgunlaşmış.
3. Evliya, eren.
Elife :ArapçaKız1. İstenilen, alışılan şey.
2. Alışılmış, alışkın.
Ebru :FarsçaKız1. Kaş.
2. Kâğıt süslemeciliğinde kullanılan, mottifli boyama yöntemi.
Emanet :ArapçaErkek1. Korunmak için birine veya bir yere bırakılan kimse.
2. Can.
Emanet :ArapçaKız1. Korunmak için birine veya bir yere bırakılan şey.
2. mec. Can.
Ece :TürkçeKız1. Kraliçe.
2. Güzel kadın.
3. Büyük kardeş.
4. Ana.
Enfal :ArapçaErkek1. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı.
2. Düşmandan alınan mallar, ganimetler.
Elmas :Yun.Kız1. Mücevher olarak kullanılan saydam, değerli taş.
2. Çok sevgili ve değerli.
Eşit :TürkçeErkek1. Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan.
2. Aynı düzeyde olan.
Eren :TürkçeKız1. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.
2. Deneyimli, akıllı kimseler.
3. Dost.
4. Hayırlı çocuk.
Elvan :ArapçaKız1. Renkler, çeşitler.
2. Rengârenk.
Eskin :TürkçeErkek1. Rüzgâr.
2. Fırtına.
3. Karla dolan ve düz yerden ayırt edilemeyen çukur.
Erten :TürkçeKız1. Sabah güneşinin doğduğu zaman.
2. Gün.
Erten :TürkçeErkek1. Sabah, güneşin doğduğu zaman.
2. Gün.
Ehil :ArapçaKız1. Sahip, malik.
2. Becerikli, yetenekli.
3. Bir yerde oturan.
Emrah :ArapçaErkek1. Saz çalıp oynayan.
2. Erzurum'da doğmuş ünlü bir halk ozanı.
Eneç :TürkçeErkek1. Sel yarıntısı.
2. Dağlarda kışın akıp, yazın kesilen kaynağın yatağı.
3. İki sırt arasındaki düz alan.
4. Ufak tepe.
5. Eğilim.
Ervin :FarsçaKız1. Şeref, saygınlık.
2. Barış.
3. Rüzgâr.
4. Veda.
Eşraf :ArapçaErkek1. Şerefli, saygın kimseler.
2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Erge :TürkçeKız1. Şımarık.
2. Nazlı.
Eser :TürkçeKız1. Soğuk.
2. Sert esen rüzgâr.
3. Belirti, iz.
4. Ar. Yapıt.
Edibe :ArapçaKız1. Terbiyeli, saygılı, nazik kimse.
2. Edebiyatla ilgilenen kimse.
Edip :ArapçaErkek1. Terbiyeli, saygılı, nazik kimse.
2. Edebiyatla uğraşan kimse.
Ekim :TürkçeKız1. Toprağa ürün ekme işi.
2. Yılın onuncu ayı.
Evrensel :TürkçeErkek1. Tüm insanlığı ilgilendiren.
2. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.
Erzan :FarsçaErkek1. Uygun,layık, yerinde
2. Ucuz.
Erciyes :Yun.Erkek1. Uzaktan parlayan.
2. Kayseri’de bulunan dağın adı.
Emek :TürkçeKız1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma.
2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
Ertunga :TürkçeErkek1. Yiğit hakan.
2. Uygur yazıtlarında geçen Türk adlarından.
Erdoğan :TürkçeErkek1. Yiğit olarak doğan kimse.
2. Erken doğan kimse.
Eldem :TürkçeKız1. Yumuşak başlı, uyumlu.
2. Cana yakın.
Ersin :TürkçeErkek1. “Amacına ulaşsın, kavuşsun“ anlamında kullanılan bir ad.
2. “Sen yiğitsin, kahramansın“ anlamında kullanılan bir ad.
Erdin :TürkçeErkek1. “Amacına ulaştın, kavuştun“ anlamında kullanılan bir ad.
2. “Olgunlaştın“ anlamında kullanılan bir ad.
Evcan :TürkçeKızAceleci kimse.
Evgin :TürkçeErkekAceleci, telaşlı.
Enginsu :TürkçeKızAçık deniz.
Eflâtun :ArapçaKızAçık mor renk.
Erbelgin :TürkçeErkekAçık yürekli erkek.
Ertüze :TürkçeErkekAdaletli kimse.
Esma :ArapçaKızAdlar, isimler.
Evrimer :TürkçeErkekAğır ağır ve kendiliğinden oluşan değişen kimse.
Evrim :TürkçeKızAğır ağır ve kendiliğinden oluşan değişim.
Erdem :TürkçeErkekAhlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.
Ebecen :TürkçeErkekAkıllı çocuk.
Eribe :ArapçaKızAkıllı, zeki kadın
Erip :ArapçaErkekAkıllı, zeki kimse.
Ertün :TürkçeErkekAkşam, gecenin başlangıcı.
Emrullah :ArapçaErkekAllah buyruğu
Emetullah :ArapçaKızAllah'ın kulu (kadınlar için kullanılır).
Esedullah :ArapçaErkekAllah´ın aslanı. (Hz. Ali´nin lakabı).
Emanullah :ArapçaErkekAllah’ın güvendiği kişi.
Erakalın :TürkçeErkekAlnı ak, dürüst erkek.
Erişen :TürkçeKızAmacına ulaşan, istediğini elde eden.
Ergümen :TürkçeErkekAmacına ulaşan, isteğine kavuşan kimse.
Erensü :TürkçeErkekAmacına ulaşmış asker.
Erimşah :Türkçe +FarsçaErkekAmacına ulaşmış hükümdar.
Erimel :TürkçeErkekAmacına ulaşmış kimse.
Erentürk :TürkçeErkekAmacına ulaşmış Türk.
Erenuluğ :TürkçeErkekAmacına ulaşmış yüce kimse.
Erkarslan :TürkçeErkekArslan gibi güçlü, kuvvetli olan kimse.
Efza :FarsçaKızArtıran, çoğaltan.
Eraslan :TürkçeErkekAslan gibi güçlü erkek.
Eşay :TürkçeKızAy gibi, ay kadar güzel olan.
Erdenay :TürkçeErkekAy kadar temiz, el değmemiş.
Erdenay :TürkçeKızAy kadar temiz.
Eraydın :TürkçeErkekAydın insan.
Erışık :TürkçeErkekAydın, aydınlık kimse.
Egenur :Türkçe +ArapçaKızAydınlık saçan kimse.
Ernur :Türkçe +ArapçaErkekAYdınlık saçan, başkalarına yararlı olan kimse.
Eray :TürkçeKızAyın hilal durumu, yeni ay.
Erkinel :TürkçeErkekBağımsız davranan kimse.
Erkiner :TürkçeErkekBağımsız, özgür insan.
Eliüstün :TürkçeErkekBaşkalarından üstün olan kimse.
Eğilmez :TürkçeErkekBaşkasının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen
Ezelhan :Arapça +TürkçeErkekBaşlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman hükümdarı.
Ezel :ArapçaErkekBaşlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.
Eracar :TürkçeErkekBecerikli erkek.
Eliuz :TürkçeErkekBecerikli, mahir kimse.
Eriker :TürkçeErkekBecerikli, yürekli adam.
Ebubekir :ArapçaErkekBekir'in babası.
Ezgi :TürkçeKızBelli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme.
Emsal :ArapçaErkekBenzer, eş, yaşıt.
Emirşah :Arapça +FarsçaErkekBey ve şah.
Emirhan :Arapça +TürkçeErkekBey.
Elçibey :TürkçeErkekBeyin elçiliğini yapan kimse.
Elveda :ArapçaKızBir daha kavuşulamayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan bir söz.
Eylem :TürkçeErkekBir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
Erem :TürkçeKızBir işe gönüllü, istekli olma.
Elbirlik :TürkçeKızBir işi yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
Ehed :ArapçaErkekbk. Ahat
Eşe :TürkçeKızbk. Ayşe
Ebed :ArapçaErkekbk. Ebet
Ezgü :TürkçeErkekbk. Edgü
Ezgüer :TürkçeErkekbk. Edgüer
Ethem :ArapçaErkekbk. Edhem
Edis :TürkçeKızbk. Ediz
Elçim :TürkçeKızbk. Elçin
Emoş :TürkçeKızbk. Emine
Embiya :ArapçaErkekbk. Enbiya
Ertem :TürkçeErkekbk. Erdem
Erturan :TürkçeErkekbk. Erduran
Esentimur :TürkçeErkekbk. Esendemir
Erboğa :TürkçeErkekBoğa gibi güçlü erkek.
Egemen :TürkçeKızBuyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan.
Efsun :FarsçaKızBüyü, sihir.
Engintalay :TürkçeErkekBüyük deniz, okyanus.
Evecen :TürkçeKızÇabuk hareket eden, canlı, ivecen.
Erkınay :TürkçeErkekÇalışkan erkek.
Erkın :TürkçeErkekÇalışkan kimse.
Erçelik :TürkçeErkekÇelik gibi güçlü erkek.
Erkurt :TürkçeErkekCesur ve yiğit kimse.
Erdeşir :FarsçaErkekCesur, kahraman, aslan yürekli kimse.
Erçevik :TürkçeErkekÇevik, hızlı erkek.
Elik :TürkçeKızCeylan.
Ercihan :Türkçe +FarsçaErkekCihanın tanıdığı erkek.
Ender :ArapçaErkekÇok az, çok seyrek, az bulunan.
Ecemiş :TürkçeErkekÇok bilmiş, olgun.
Engür :TürkçeErkekÇok gür.
Erna :ArapçaKızÇok güzel ve cilveli sevgili.
Enfes :ArapçaKızÇok güzel, en güzel.
Ecmel :ArapçaErkekÇok güzel, yakışıklı.
Ecmel :ArapçaKızÇok güzel.
Esat :ArapçaErkekÇok mesut, çok mutlu.
Enmutlu :TürkçeErkekÇok mutlu.
Eşref :ArapçaErkekÇok onurlu, çok şerefli kimse.
Ebrak :ArapçaErkekÇok parlak olan.
Eşfak :ArapçaErkekÇok şefkatli, çok sevecen kimse.
Emcet :ArapçaErkekÇok şerefli, onurlu.
Ergenekon :TürkçeErkekDağın en yüksek noktası, doruğu.
Eldemir :TürkçeErkekDemir gibi güçlü eli olan kimse.
Erdemir :TürkçeErkekDemir gibi güçlü erkek.
Erengül :Türkçe +FarsçaKızDeneyimli, akıllı güzel kadın..
Erenalp :TürkçeErkekDeneyimli, akıllı kimse.
Erendemir :TürkçeErkekDeneyimli, akıllı, güçlü kimse.
Erenkara :TürkçeErkekDeneyimli, akıllı, siyah tenli kimse.
Erdeniz :TürkçeErkekDeniz gibi coşkulu kimse.
Erdinç :TürkçeErkekDinç, güçlü kimse.
Erzi :TürkçeErkekDinin buyruklarını yerine getiren kimse, veli
Erinç :TürkçeKızDirlik, rahat, huzur.
Erşet :ArapçaErkekDoğru yolda olan kimse.
Erçil :TürkçeKızDoğru, sözüne güvenilir kişi.
Erdoğmuş :TürkçeErkekDoğuştan yiğit olan kimse.
Ermiye :ArapçaKızDolu yağdıran kasırga bulutları.
Enise :ArapçaKızDost, arkadaş, yâr, sevgili.
Enis :ArapçaErkekDost, arkadaş.
Ertuğrul :TürkçeErkekDürüst, doğru, yiğit kimse.
Eronat :TürkçeErkekDürüst, güvenilir, iyi erkek.
Efgen :FarsçaErkekDüşüren, yıkan, yıkıcı.
Efekan :TürkçeErkekEfe soyundan gelen kimse.
Erguvan :FarsçaKızEflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güze1 bir süs ağacı.
Egesel :TürkçeErkekEgeyle ilgili olan.
Ekinci :TürkçeErkekEkin ekip biçmekle uğraşan kimse, çiftçi.
Ekmel :ArapçaErkekEksiksiz, olgun, en uygun.
Elbirle :TürkçeKızEl birliği ile.
Erden :TürkçeKızEl değmemiş, bakire.
Elbek :TürkçeErkekEli güçlü olan kimse.
Erel :TürkçeKızEli güçlü olan.
Erenel :TürkçeErkekEli her şeye ulaşan kimse.
Elitaş :TürkçeErkekEli taş gibi ağır ve güçlü olan kimse.
Elibol :TürkçeErkekEliaçık, cömert.
Emri :ArapçaErkekEmirle ilgili.
Emriye :ArapçaKızEmirle, buyrukla ilgili.
Ekber :ArapçaErkekEn büyük, çok büyük.
Esra :ArapçaKızEn çabuk, pek çabuk.
Ecvet :ArapçaErkekEn iyi olan.
Energin :TürkçeErkekEn olgun, çok olgun kimse.
Ener :TürkçeErkekEn yiğit, en kahraman kişi.
Ergil :TürkçeErkekEr kişi, sözüne güvenilir kişi.
Ertunca :TürkçeErkekEr ve tunca.
Ertugay :TürkçeErkekEr-tugay.
Erdemay :TürkçeKızErdemli güzel.
Erdemer :TürkçeErkekErdemli kimse.
Erdemli :TürkçeErkekErdemli olan, faziletli.
Erdemalp :TürkçeErkekErdemli yiğit.
Eneren :TürkçeErkekErenlerin en üstünü, değerlisi.
Erin :TürkçeErkekErginleşmiş kimse.
Erdilek :TürkçeErkekErin dileği, isteği.
Erdur :TürkçeErkekErkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
Eroğul :TürkçeErkekErkek evlat.
Ergüç :TürkçeErkekErkek gücü.
Ersagun :TürkçeErkekErkek hekim.
Erkul :TürkçeErkekErkek kimse.
Erozan :TürkçeErkekErkek ozan, şair.
Erkış :TürkçeErkekErken gelen kış.
Ereken :TürkçeErkekErkenden ekim yapan kimse.
Erensoy :TürkçeErkekErmişlerin soyundan gelen kimse.
Ersalmış :TürkçeErkekErYiğitliğiyle tanınmış kimse.
Eşmen :TürkçeKızEş, arkadaş, yaşıt.
Erşat :Türkçe +FarsçaErkekESevinçli, mutlu erkek.
Esiner :TürkçeErkekEsinlenen kimse.
Evdegül :Türkçe +FarsçaKızEvde olan güzel.
Evnur :Türkçe +ArapçaKızEve aydınlık veren.
Evşen :TürkçeErkekEve mutluluk ve şenlik getiren kimse..
Evcil :TürkçeKızEvine düşkün kimse.
Evcimen :TürkçeErkekEvine, ailesine çok bağlı kimse,
Evcimen :TürkçeKızEvine, ailesine çok bağlı kimse.
Evrenata :TürkçeErkekEvrene nam salmış ata.
Eskinalp :TürkçeErkekFırtına gibi yiğit.
Elgin :TürkçeKızGarip, yabancı, gurbette yaşayan.
Ergenç :TürkçeErkekGenç erkek.
Erdal :TürkçeErkekGenç kimse.
Ercivan :Türkçe +FarsçaErkekGenç yiğit.
Ergener :TürkçeErkekGenç, ergenlik çağında erkek.
Erek :TürkçeErkekGerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef.
Emel :ArapçaKızGerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.
Erendiz :TürkçeErkekGezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi, Jüpiter.
Erendiz :TürkçeKızGezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşinisi, Jüpiter.
Ergönül :TürkçeErkekGönül eri, iyi insan.
Ertuna :TürkçeErkekGösterişli kimse.
Elâ :FarsçaKızGözde sarıya çalan kestane rengi.
Ertok :TürkçeErkekGözü gönlü tok yiğit.
Elânur :Farsça +ArapçaKızGözü sarıya çalan kestane rengi olan güzel.
Erkuş :TürkçeErkekGözü yükseklerde olan kimse.
Eryaman :TürkçeErkekGüçlü becerikli yiğit.
Eroğan :TürkçeErkekGüçlü erkek.
Erktin :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli bir ruh yapısı olan kimse.
Esentürk :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli, sağlıklı Türk.
Erksoy :TürkçeErkekGüçlü soydan gelen kimse.
Erbilek :TürkçeErkekGüçlü ve sağlam bilekleri olan kimse.
Erkunt :TürkçeErkekGüçlü, dayanıklı erkek.
Erksan :TürkçeErkekGüçlü, etkili san, tanınmış ad.
Erkman :TürkçeErkekGüçlü, etkili, sözü geçer kimse.
Erkoç :TürkçeErkekGüçlü, iri yarı erkek.
Erkel :TürkçeErkekGüçlü, kudretli el sahibi olan kimse.
Erker :TürkçeErkekGüçlü, kudretli erkek.
Eroğuz :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli kimse.
Ecegül :Türkçe +FarsçaKızGül gibi güzel kız.
Ergüleç :TürkçeErkekGüler yüzlü erkek.
Ergüneş :TürkçeErkekGüneş gibi ışık saçan, yararlı olan kimse.
Ergüney :TürkçeErkekGüneyde bulunan kimse.
Ergüvenç :TürkçeErkekGüven duyulan kimse.
Eminel :Arapça +TürkçeErkekGüvenilir kimse.
Erdölek :TürkçeErkekGüzel, iyi, akıllı kimse.
Evsen :TürkçeErkekHafif, az, yavaş.
Ergülen :TürkçeKızHep gülen, güler yüzlü kimse.
Erkin :TürkçeErkekHiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür.
Ejderhan :Farsça +TürkçeErkekHiddetli, korkusuz, acımasız kimse.
Erguner :Farsça +TürkçeErkekHızlı, çevik erkek.
Ergunalp :Farsça +TürkçeErkekHızlı, çevik yiğit.
Esmahan :Arapça +TürkçeKızHükümdar adları.
Erinçer :TürkçeErkekHuzur veren kimse.
Erbaş :TürkçeErkekİhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.
Ecebay :TürkçeErkekİleri gelen, saygın, zengin kimse.
Ehlimen :ArapçaErkekİnançlı, inanan kimse.
Erden :TürkçeErkekİnsan eli değmemiş.
Erseven :TürkçeErkekİnsanları seven kimse.
Enhar :ArapçaErkekIrmaklar, çaylar.
Evirgen :TürkçeErkekİşini bilen, tedbirli kimse.
Elitez :TürkçeErkekİşlerini acele ile yapan kimse.
Efgan :FarsçaErkekIstırap ile haykırma, bağırıp çağırma.
Ezgütekin :TürkçeErkekİyi hükümdar.
Edgüer :TürkçeErkekİyi kimse.
Edgükan :TürkçeErkekİyi soydan gelen kimse.
Edgüalp :TürkçeErkekİyi yiğit.
Edgübay :TürkçeErkekİyi zengin.
Ergi :TürkçeErkekİyi, güzel bir şeye erişme.
Enginalp :TürkçeErkekİyi, güzel, değerli, yiğit.
Enginsoy :TürkçeErkekİyi, güzel, temiz, sağlam bir soydan gelen kimse.
Enginay :TürkçeKızİyi, güzel, temiz, sağlam kimse.
Edgü :TürkçeErkekİyi.
Enginiz :TürkçeKızİz bırakacak kadar değerli insan.
Erbatur :TürkçeErkekKahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.
Edhem :ArapçaErkekKarayağız at.
Erkaş :TürkçeErkekKaşları gür ve sık olan kimse.
Ersezen :TürkçeErkekKavrayışı güçlü erkek.
Erkaya :TürkçeErkekKaya gibi güçlü erkek.
Ergüven :TürkçeErkekKendine güveni olan kimse.
Erkılıç :TürkçeErkekKılıç gibi keskin, güçlü yiğit.
Emran :ArapçaErkekKürkler, hayvan derileri.
Erkut :TürkçeErkekKutlu, uğurlu erkek.
Erkutlu :TürkçeErkekKutlu, uğurlu insan.
Eslek :TürkçeErkekl. Çalışkan, gayretli.
2. Yumuşak başlı, uysal.
Ergök :TürkçeErkekMavi gözlü, sarışın kimse.
Elbeyi :TürkçeErkekMemleketin beyi.
Ermutlu :TürkçeErkekMutlu erkek.
Erşen :TürkçeErkekMutlu, neşeli erkek.
Elhan :ArapçaErkekNağmeler, ezgiler.
Edadil :Arapça +FarsçaKızNazlanan.
Edagül :Arapça +FarsçaKızNazlı güzel.
Ecenur :Türkçe +ArapçaKızNur gibi parlak ve güzel kız.
Enver :ArapçaErkekNurlu, çok parlak, çok güzel.
Etike :TürkçeKızÖğretmen, eğitici.
Ertingü :TürkçeErkekOlağanüstü, görülmemiş.
Erginsoy :TürkçeErkekOlgun kişilerin soyundan gelen kimse.
Ergincan :Türkçe +FarsçaErkekOlgun ruhlu kimse.
Erginbay :TürkçeErkekOlgun ve saygıdeğer kimse.
Erginalp :TürkçeErkekOlgun yiğit.
Erdibek :TürkçeErkekOlgun, ermiş, saygın bey.
Erdibay :TürkçeErkekOlgun, ermiş, saygın kimse.
Erişkin :TürkçeErkekOlgun, gelişmiş, büyümesi sona ermiş kimse.
Ergin :TürkçeErkekOlgunlaşmış, yetişmiş kimse.
Erdibike :TürkçeKızOlgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.
Ezelî :ArapçaKızÖncesiz, başlangıçsız.
Ercüment :FarsçaErkekOnurlu, şerefli, saygın kimse.
Elöve :TürkçeErkekÖvülen, beğenilen kişi.
Eröz :TürkçeErkekÖzü erkek, yiğit olan kimse.
Erenöz :TürkçeErkekÖzü ermiş kimse.
Eliaçık :TürkçeErkekParasını ve malını esirgemeyen, cömert.
Efruz :FarsçaErkekParlatan, tutuşturan.
Ertim :TürkçeErkekPeçeneklerin üç asıl boyundan biri.
Enbiya :ArapçaErkekPeygamberler.
Ertepınar :TürkçeErkekPınar gibi saf ve temiz olan.
Enç :TürkçeErkekRahat, huzur, erinç.
Ese :TürkçeErkekRüzgâr.
Esim :TürkçeKızRüzgârın esişi.
Erserim :TürkçeErkekSabırılı kimse.
Erduru :TürkçeErkekSaf, temiz yürekli yiğit.
Ertin :TürkçeErkekSağlam bir ruh yapısı olan kimse.
Ertop :TürkçeErkekSağlam ve güçlü kimse.
Esergül :Türkçe +FarsçaKızSağlıklı kimse.
Esertaş :TürkçeErkekSağlıklı, güçlü kimse.
Esenbay :TürkçeErkekSağlıklı, rahat kimse.
Esen :TürkçeKızSağlıklı, sağlam, rahat.
Esendağ :TürkçeErkekSağlıklı, salim, rahat kimse.
Esenboğa :TürkçeErkekSağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse.
Esen :TürkçeErkekSağlıklı, salim, rahat.
Erşahan :Türkçe +FarsçaErkekŞahin gibi güçlü yiğit.
Ertuğ :TürkçeErkekSavaşçı kimse.
Ersavaş :TürkçeErkekSavaşmayı seven kimse.
Erhun :Türkçe +FarsçaErkekSavaşmayı, kan dökmeyi seven kimse.
Ersayın :TürkçeErkekSaygıdeğer kimse.
Ecekan :TürkçeErkekSaygın bir soydan gelen kimse.
Ecehan :TürkçeErkekSaygın hükümdar.
Ecebey :TürkçeErkekSaygın, ileri gelen bey.
Ecehan :TürkçeKızSaygın, özel kadın.
Erbay :TürkçeKızSaygın, zengin kimse.
Erokay :TürkçeErkekSeçkin, beğenilen erkek.
Erçetin :TürkçeErkekSert, güçlü erkek.
Eryalçın :TürkçeErkekSert, güçlü, boyun eğmez yiğit
Erbaşat :TürkçeErkekSertlik, zorluk bakımından üstün olan kimse.
Ersevinç :TürkçeErkekSevinen kimse.
Erberk :Türkçe +ArapçaErkekŞimşek gibi yiğit.
Esvet :ArapçaErkekSiyah, kara.
Emet :ArapçaErkekSon, sonuç.
Ebet :ArapçaErkekSonu olmayan zaman, sonsuzluk.
Erson :TürkçeErkekSonuncu doğan erkek çocuk.
Enes :ArapçaErkekSoylu Arap atı, küheylan.
Elfaz :ArapçaErkekSözcükler, sözler.
Erdönmez :TürkçeErkekSözünden dönmeyen, doğru sözlü yiğit.
Ersav :TürkçeErkekSözüne güvenilir kimse.
Ersöz :TürkçeErkekSözüne güvenilir, dürüst sözlü kimse.
Erteke :TürkçeErkekSözünün eri olan kimse.
Etik :TürkçeKızSüs, bezek.
Ertaç :Türkçe +ArapçaErkekTaç takınmış kimse.
Efser :FarsçaErkekTaç.
Ertan :TürkçeErkekTan vakti, sabahın ilk vakitleri.
Ertek :TürkçeErkekTek olan, eşsiz yiğit.
Evhat :ArapçaErkekTek, yegâne, biricik.
Erincik :TürkçeErkekTembel, üşenen kimse.
Eraksan :TürkçeErkekTemiz adlı yiğit.
Erdenalp :TürkçeErkekTemiz, doğru yiğit.
Erdener :TürkçeErkekTemiz, dürüst kimse.
Esmeray :Arapça +TürkçeKızTeni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan kadın.
Esmer :ArapçaKızTeni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan, yağız kimse.
Eken :TürkçeErkekToprakla uğraşan kimse.
Ertüre :TürkçeErkekTörelere bağlı kimse.
Ertöre :TürkçeErkekTöreleri olan yiğit.
Ertunç :TürkçeErkekTunç gibi sağlam erkek.
Ertuncay :TürkçeErkekTunç renginde olan, şişman kimse.
Efnan :ArapçaErkekTürler, çeşitler.
Erkutay :TürkçeErkekUğurlu ayda doğan erkek.
Ediz :TürkçeKızUlu, yüce, değerli kimse.
Erandaç :TürkçeErkekÜnlü, tanınmış kimse.
Erün :TürkçeErkekÜnlü, tanınmış yiğit.
Erincek :TürkçeErkekÜşengeç, tembel kimse.
Erüstün :TürkçeErkekÜstün erkek.
Ergalip :Türkçe +ArapçaErkekÜstün, yenen kimse.
Ertaylan :TürkçeErkekUzun boylu, yakışıklı erkek.
Eralkan :TürkçeErkekVatanı uğrunda canını feda edebilecek yiğit.
Ergazi :Türkçe +ArapçaErkekVatanı uğrunda savaırken gazi olmuş kimse.
Elveren :TürkçeErkekYardım eden, yardımcı olan.
Ensar :ArapçaErkekYardımcılar, koruyucular.
Ensari :ArapçaErkekYardımcılardan olan kimse.
Ergül :Türkçe +FarsçaKızYeni açan gül.
Ecer :TürkçeKızYeni, güzel, iyi.
Erakıncı :TürkçeErkekYiğit akıncı.
Ersü :TürkçeErkekYiğit asker, yiğit subay.
Ernoyan :Türkçe +Moğ.ErkekYiğit başkomutan.
Eriz :TürkçeErkekYiğit bir soydan gelen kimse.
Eralp :TürkçeErkekYiğit erkek.
Erhan :TürkçeErkekYiğit hükümdar.
Eroğlu :TürkçeErkekYiğit oğlu.
Eratlı :TürkçeErkekYiğit olarak tanınmış kimse.
Erboy :TürkçeErkekYiğit soydan gelen kimse.
Ertürk :TürkçeErkekYiğit Türk.
Erdoğ :TürkçeErkekYiğit ve cesur kimse.
Erbilen :TürkçeErkekYiğit ve yürekliyi tanıyan kimse.
Ercan :Türkçe +FarsçaErkekYiğit, canlı, cesur kimse.
Erbey :TürkçeErkekYiğit, cesur hükümdar, bey.
Erkan :TürkçeErkekYiğit, erkek soydan gelen kimse.
Erkoçak :TürkçeErkekYiğit, güçlü kimse.
Erman :TürkçeErkekYiğit, kahraman, yürekli kimse.
Eryiğit :TürkçeErkekYiğit, korkusuz erkek.
Ersu :TürkçeErkekYiğitlerin soyundan gelen kimse.
Ersan :TürkçeErkekYiğitliğiyle ad yapmış kimse.
Erşan :Türkçe +ArapçaErkekYiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek.
Erlik :TürkçeErkekYiğitlik, erkeklik.
Ersel :TürkçeErkekYiğitlikle ilgili olan.
Erbilir :TürkçeErkekYiğt ve yürekli olanı tanıyan kimse.
Efgende :FarsçaErkekYıkılmış, yıkık, düşürülmüş.
Eryıldız :TürkçeErkekYıldız gibi parlak yiğit.
Eylül :ArapçaErkekYılın dokuzuncu ayı.
Eryılmaz :TürkçeErkekYılmayan, cesur yiğit.
Erdağ :TürkçeErkekYüce, saygın kimse.
Eraltay :TürkçeErkekYüce, yüksek değerli kimse.
Erülgen :TürkçeErkekYüce, yüksek, ulu kimse.
Esna :ArapçaKızYüksek, yüce.
Ertüzün :TürkçeErkekYumuşak huylu sakin, soylu, asil kimse.
Ergüner :TürkçeErkekYumuşak huylu, uysal erkek.
Ergün :TürkçeKızYumuşak, uysal kimse.
Erdil :Türkçe +FarsçaErkekYürekli, cesur kimse.
Eryavuz :TürkçeErkekYürekli, korkusuz yiğit.
Erünal :TürkçeErkek“Adın duyulsun, tanın, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Eriş :TürkçeKız“Amacına ulaş, isteğin olsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Elaldı :TürkçeKız“Becerisini büyüklerinden edindi“ anlamında kullanılan bir ad.
Erben :TürkçeErkek“Ben yiğit ve cesurum“ anlamında kullanılan bir ad.
Erkıral :TürkçeErkek“Çalışkan, gayretli ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Eşim :TürkçeKız“Dostum, arkadaşım“ anlamında kullanılan bir ad.
Eşin :TürkçeKız“Dostun, arkadaşın“ anlamında kullanılan bir ad.
Eröge :TürkçeErkek“Erkekler övsünler“ anlamında kullanılan bir ad.
Eral :TürkçeErkek“Erken davran“ anlamında kullanılan bir ad.
Eryetiş :TürkçeErkek“Erken gel“ anlamında kullanılan bir ad.
Erkol :TürkçeErkek“Güçlü ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erkmenol :TürkçeErkek“Güçlü, etkili ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erksal :TürkçeErkek“Güçlü, kuvvetli ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erksun :TürkçeErkek“Gücünü, kudretini göster anlamında kullanılan bir ad.
Erkal :TürkçeErkek“Her zaman yiğit kal“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersevin :TürkçeErkek“İnsanları sevin“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersev :TürkçeErkek“İnsanları sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Ergem :TürkçeKız“Nazlım, canım“ anlamında kullanılan bir ad.
Erginal :TürkçeErkek“Olgunlaşmış, yetişmiş kimselerle arkadaşlık yap“ anlamında kullanılan bir ad.
Erdibikem :TürkçeKız“Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadınım“ anlamında kullanılan bir ad.
Esenkal :TürkçeErkek“Sağlıklı, salim, rahat olarak kal“ anlamında kullanılan bir ad.
Ezgin :TürkçeKız“Senin ezgin, nağmen“ anlamında kullanılan bir ad.
Erer :TürkçeErkek“Ulaşır, kavuşur, amaçlarına erer anlamında kullanılan bir ad.
Elverdi :TürkçeErkek“Yardım etti, yardımcı oldu“ anlamında kullanılan bir ad.
Elver :TürkçeErkek“Yardımcı ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erol :TürkçeErkek“Yiğit ol, doğru ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Ergör :TürkçeErkek“Yiğit olarak benimse“ anlamında kullanılan bir ad.
Erdoğdu :TürkçeErkek“Yiğit olarak doğdu“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersay :TürkçeErkek“Yiğit olarak kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Ergönen :TürkçeErkek“Yiğit olarak mutlu ol, refaha kavuş, rahat et, sevin anlamında kullanılan bir ad.
Erseç :TürkçeErkek“Yiğit seç“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersun :TürkçeErkek“Yiğitliğini göster“ anlamında kullanılan bir ad.
Eranıl :TürkçeErkek“Yiğitliğinle anıl, tanın“ anlamında kullanılan bi ad.
Ersal :TürkçeErkek“Yiğitliğinle tanın“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersen :TürkçeErkek“Yiğitsin, erkeksin“ anlamında kullanılan bir ad.
Erbil :TürkçeKız“Yürekli, cesur olarak kabullen“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Resülüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir. (HUCURÂT - 4)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ