05 Aralık 2023
22 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


U harfiyle başlayan kız bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Ülfet :ArapçaKız1. Alışma, kaynaşma.
2. Görüşme, konuşma.
3. Dostluk, arkadaşlık.
Ünsiye :ArapçaKız1. Alışmış, sokulgan.
2. Arkadaş, dost.
Ümran :ArapçaKız1. Bayındırlık, mamurluk.
2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.
Uğur :TürkçeKız1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.
2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.
3. İyilik, şans, talih, baht.
4. Fırsat, tesadüf.
Ülke :TürkçeKız1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü.
2. Devlet.
Ulun :Kız1. Büyük, yüce.
2. Temrensiz ok.
3. Buğday, arpa kökü.
Uçmak :TürkçeKız1. Cennet.
2. Yar, uçurum.
Ürün :TürkçeKız1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey.
2. Yapıt, eser.
3. Sık orman.
4. Çokluk, bolluk.
Ufuk :ArapçaKız1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.
2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü.
3. Çevre, dolay.
Übük :TürkçeKız1. İbibik kuşu.
2. İbik.
Uçkun :TürkçeKız1. Kıvılcım.
2. Pahalı, yüksek.
3. Uçan, çapkın.
4. Becerikli, eli tez.
Übeyde :ArapçaKız1. Küçük köle, kölecik.
2. Kul.
Umay :TürkçeKız1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı.
2. Devlet kuşu.
Ülger :TürkçeKız1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy.
2. Vecize.
Üftade :FarsçaKız1. Tutkun, âşık, sevdalı.
2. Düşmüş, düşkün.
Ümniye :ArapçaKız1. Umut.
2. İstek, arzu.
3. Niyet.
Ürpek :TürkçeKız1. Ürperen, ürpermiş.
2. Mazı ağaçlarının üstündeki tüylü nesne.
Uçur :TürkçeKız1. Vakit, an,
2. Fırsat.
3. Mevsim.
Ülgen :TürkçeKız1. Yüce, üstün, ulu.
2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.
Uysal :TürkçeKız1. Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen.
2. Terbiyeli.
Uslu :TürkçeKızAkıllı, zeki, uysal, sakin kimse.
Ülkü :TürkçeKızAmaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
Umnise :ArapçaKızAna kadın, kadınana.
Ümmiye :ArapçaKızAnneye ait, anneyle ilgili olan.
Ünay :TürkçeKızAy gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.
Ülküdeş :TürkçeKızAynı ülküye bağlı olanlardan her biri.
Ülkühan :TürkçeKızBir ülküsü, amacı olan hükümdar.
Uğan :TürkçeKızbk. Ogan
Ulcay :Moğ.Kızbk. Olcay
Ubeyde :ArapçaKızbk. Übeyde
Uğuş :TürkçeKızbk. Ukuş
Ülgür :TürkçeKızbk. Ülker
Umran :ArapçaKızbk. Ümran
Ülker :TürkçeKızBoğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.
Uzay :TürkçeKızBütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.
Umar :TürkçeKızÇare, çıkar yol.
Ürünay :TürkçeKızÇok parlak, çok aydınlık olan.
Ünsel :Türkçe +ArapçaKızÇok ünlü, çok meşhur.
Ulya :ArapçaKızÇok yüce, en yüce.
Ulunay :TürkçeKızDeğerli, saygın, erdemli kimse.
Uğanbike :TürkçeKızGüçlü, kuvvetli kadın.
Ümmühan :Arapça +TürkçeKızHükümdar anası.
Usun :TürkçeKızHüzün.
Usunbike :TürkçeKızHüzünlü kadın.
Ünzile :ArapçaKızİndirilmiş, inzal olunmuş.
Ürmegül :Türkçe +FarsçaKızSarmaşık.
Ulufer :Türkçe +FarsçaKızSaygın ve aydın olan kimse.
Üge :TürkçeKızŞöhretli, tanınmış, ünlü.
Uğurtan :TürkçeKızTan vakti gibi uğurlu olan.
Ünlü :TürkçeKızTanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı.
Ürper :TürkçeKızTitreme, titreyiş.
Üçel :TürkçeKızÜç el.
Üçışık :TürkçeKızÜç ışık.
Ufukay :ArapçaKızUfuk ve ay.
Uğuray :TürkçeKızUğurlu güzel.
Uğursoy :TürkçeKızUğurlu soydan gelen kimse.
Uğurcan :Türkçe +FarsçaKızUğurlu, hayırlı kimse.
Uğursel :Türkçe +ArapçaKızUğuru çok olan kimse.
Uğurlu :KızUğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu.
Ülküye :TürkçeKızÜlkü adına yanlış olarak Arapça dişillik getirilerek elde edilmiş bir ad.
Umman :ArapçaKızUlu, büyük, engin deniz, okyanus.
Umut :TürkçeKızUmmaktan doğan güven duygusu, ümit.
Umutlu :TürkçeKızUmudu olan, umut besleyen.
Ümit :FarsçaKızUmut.
Ünseven :TürkçeKızÜnlü olmayı, tanınmayı seven kimse.
Ünübol :TürkçeKızÜnü yayılmış olan, çok tanınan kimse.
Utku :TürkçeKızÜstünlük, zafer.
Uygur :TürkçeKızUygar, medeni.
Üçgül :Türkçe +FarsçaKızYaban yoncası.
Ulviye :ArapçaKızYüksek, yüce.
Ülkenur :Türkçe +ArapçaKızYurdu aydınlatan ışık.
Ünal :TürkçeKız“Adın duyulsun, tanın, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsaç :TürkçeKız“Adın duyulsun, ünlen“ anlamında kullanılan bir ad.
Ülküm :TürkçeKız“Amacım, ulaşmak istediğim şey“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğursal :TürkçeKız“Uğur dağıt, uğur sal“ anlamında kullanılan bir ad.
Uğurser :TürkçeKız“Uğur dağıt“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsay :TürkçeKız“Ünlen, adın duyulsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünver :TürkçeKız“Ünlen, tanınmış bir insan ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Ünsev :TürkçeKız“Ünlü olmayı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Ülkem :TürkçeKız“Yurdum, vatanım“ anlamında kullanılan bir ad..

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şübhesiz, Allah’ın velî (kul)larına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun
(da) olmayacaklardır.
(YÛNUS - 62)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ