26 Eylül 2023
11 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


R harfiyle başlayan kız bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Rahime :ArapçaKız1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli.
2. Hafif sesli, latif sözlü kız.
Rasime :ArapçaKız1. Âdet, eskiden kalma âdet.
2. Tören, merasim.
Reviş :FarsçaKız1. Biçim, tarz, üslup.
2. Tutum, davranış, yol.
3. Gidiş, yürüyüş.
Resmiye :ArapçaKız1. Devlet tarafından veya devlet adına olan.
2. Alayla, törenle olan.
3. Ciddi.
Reşide :ArapçaKız1. Doğru yolu tutan.
2. İyi hareket eden, akıllı.
3. Ergin.
Rabia :ArapçaKız1. Dördüncü.
2. Saatteki salisenin altmışta biri.
3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
Rüya :ArapçaKız1. Düş.
2. Hayal, umut.
Risalet :ArapçaKız1. Elçilik.
2. Peygamberlik.
Rekine :ArapçaKız1. Gururlu, ağırbaşlı.
2. Saygın yüce, yüksek.
Rikkat :ArapçaKız1. İncelik, naziklik.
2. Sevecenlik, acıma duygusu.
Rağbet :ArapçaKız1. İstek, arzu.
2. İstekle karşılama.
Refika :ArapçaKız1. Kadın, eş.
2. Kadın arkadaş.
Rebiyye :ArapçaKız1. Kış sonlarında yapılan ekim.
2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
3. Baharla ilgili.
Rasiha :ArapçaKız1. Köklü, kök salan
2. Bilgisi çok geniş olan.
Rümeysa :ArapçaKız1. Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük yıldızın adı.
2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
Reha :FarsçaKız1. Kurtulma, kurtuluş.
2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.
Ragibe :ArapçaKız1. Rağbet eden, isteyen.
2. Bol hediye.
Rengin :FarsçaKız1. Renkli, parlak renkli.
2. Güzel, hoş.
3. Süslü.
Raciye :ArapçaKız1. Rica eden, yalvaran.
2. Umutlu.
Ratibe :ArapçaKız1. Sıraya koyan, tertipleyen.
2. Görev.
Rüçhan :ArapçaKız1. Üstünlük, üstün olma.
2. Üstün tutma.
Rezin :ArapçaKız1. Vakarlı, temkinli, ağır, ağırbaşlı.
2. Sağlam.
Ruhsar :FarsçaKız1. Yanak.
2. Yüz, çehre.
Revan :FarsçaKız1. Yürüyen, giden, akan.
2. Ruh, can.
Rüzgâr :FarsçaKız1. Zaman, devir.
2. Dünya.
3. Yel.
Rahmet :ArapçaKızAcıma, esirgeme, koruma.
Refet :ArapçaKızAcıma, esirgeme, merhamet etme.
Raife :ArapçaKızAcıyan, esirgeyen, merhametli.
Rahmiye :ArapçaKızAcıyan, merhamet eden.
Rezzan :ArapçaKızAğır, ağırbaşlı, onurlu kimse.
Raşide :ArapçaKızAkıllı, doğru yola giden.
Raika :ArapçaKızAlımlı, güzel, hoş.
Renginar :Farsça +ArapçaKızAteş renginde olan.
Ruşen :FarsçaKızAydın, parlak.
Rahiye :ArapçaKızBal arısı.
Rebia :ArapçaKızBir Arap kavmi adı.
Revza :ArapçaKızbk. Ravza
Refiye :ArapçaKızbk. Refia
Rezan :ArapçaKızbk. Rezzan
Ruhsare :FarsçaKızbk. Ruhsar
Rüveyde :ArapçaKızbk. Rüveyda
Refihe :ArapçaKızBolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refah :ArapçaKızBolluk, rahatlık.
Raziye :ArapçaKızBoyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Rukiye :ArapçaKızBüyü, sihir, efsun.
Rasiye :ArapçaKızBüyük dağ.
Ravza :ArapçaKızÇimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
Renan :ArapçaKızÇok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.
Radife :ArapçaKızDinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Rindan :FarsçaKızDünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
Rakide :ArapçaKızDurgun, sessiz, hareketsiz.
Rüştiye :ArapçaKızErginlikle ilgili, erginliğe ait.
Reside :FarsçaKızErişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Rüksan :FarsçaKızFirdevsi’nin Şahname”sinde geçen, XI. yüzyıl İran efsanevi prensesinin adı.
Ramiye :ArapçaKızFırlatan, atan.
Reftar :FarsçaKızGidiş, yürüyüş.
Resmigül :Arapça +FarsçaKızGül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.
Ruhugül :FarsçaKızGül yanaklı.
Ruziye :FarsçaKızGündüze ait, gündüzle ilgili.
Rayiha :ArapçaKızGüzel koku.
Reyhan :ArapçaKızGüzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
Rana :ArapçaKızGüzel, göze hoş görünen.
Rakibe :ArapçaKızHerhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
Rüveyha :ArapçaKızİncelik, zariflik.
Remziye :ArapçaKızİşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Ruhsat :ArapçaKızİzin, müsaade.
Rafia :ArapçaKızKaldıran, yükselten, destek olan.
Raufe :ArapçaKızMerhametli, acıyan.
Ruhşen :Arapça +TürkçeKızNeşeli, şen, mutlu kimse.
Ruhinur :Farsça +ArapçaKızNur yüzlü, aydınlık yüzlü.
Resane :FarsçaKızÖzlem, hasret.
Rahşende :FarsçaKızParıldayan, parıldayıcı.
Rahşan :FarsçaKızParlak, parıltılı, ışıklı.
Radiye :ArapçaKızRıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Ruhfeza :Arapça +FarsçaKızRuha canlılık katan.
Ruhsal :Arapça +TürkçeKızRuhla ilgili olan, ruhi.
Ruhiye :ArapçaKızRuhla ilgili,ruha ait.
Ruhişen :ArapçaKızŞen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
Reyyan :ArapçaKızSuya kanmış, suya doymuş.
Remide :FarsçaKızÜrkmüş, korkmuş.
Refhan :ArapçaKızVarlık içinde yaşayan kimse.
Ruhan :FarsçaKızYanaklar.
Ruhunur :FarsçaKızYanakları parlayan.
Rüveyda :ArapçaKızYavaş yavaş, adım adım.
Rakıme :ArapçaKızYazan, çizen.
Rakime :ArapçaKızYazılan şey, mektup.
Rahile :ArapçaKızYolcu, sefere çıkan.
Refia :ArapçaKızYüksek, yüce.
Rıfkıye :ArapçaKızYumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Ruhsen :Arapça +TürkçeKız“Sen cana can katıyorsun“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.
(SAFF - 3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ