Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

13 Nisan 2024
4 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


M harfiyle başlayan kız bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Menzure :ArapçaKız1. Adanmış, söz verilmiş.
2. Adak olarak belirtilmiş.
Müsemma :ArapçaKız1. Adlanmış, adlı, ismi olan.
2. Belirli zaman.
Muvakkar :ArapçaKız1. Ağırbaşlı, vakarlı.
2. Ağırlanmış, saygı gösterilmiş.
Münibe :ArapçaKız1. Allah’a yönelen.
2. Güzel yağan, yararlı yağmur.
3. Bahar.
Müfide :ArapçaKız1. Anlatan, ifade eden, anlamlı.
2. Yararlı, faydalı.
Maya :FarsçaKız1. Asıl, öz, kendi, yaradılış.
2. İktidar, güç.
3. Bilgi.
4. Para, mal.
5. Dişi deve.
6. Uzun hava, türkü.
Merih :ArapçaKız1. Ateş rengi.
2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.
Mehtap :FarsçaKız1. Ay ışığı.
2. Dolunay.
Münevver :ArapçaKız1. Aydınlatılmış, ışıklı, parlatılmış.
2. Aydın.
Mümtaze :ArapçaKız1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş.
2. Seçkin.
Melis :Rum.Kız1. Bal, tatlı şey, sevgili, can.
2. Bal arısı.
3. Çayır, çayırlık.
4. Oğul otu.
Meşkûre :ArapçaKız1. Beğenilmiş, övülmüş.
2. Teşekkür edilmeye değer olan.
Mübareke :ArapçaKız1. Bereketli.
2. Uğurlu, hayırlı, kutlu.
Mevzune :ArapçaKız1. Biçimli, yakışıklı.
2. Güzel.
Mina :FarsçaKız1. Billur, şeffaf.
2. Şarap şişesi.
3. Mine.
4. Gökyüzü.
5. Ar. Liman.
Mısır :ArapçaKız1. Bir tarım bitkisi ve taneli ürünü.
2. Afrika’da bir ülke.
Mehcure :ArapçaKız1. Bırakılmış, unutulmuş.
2. Uzaklaşmış, ayrılmış.
Mutia :ArapçaKız1. Boyun eğen, itaat eden.
2. Bağlı, sadık.
3. Rahat.
Mehabet :ArapçaKız1. Büyük ve saygıdeğer kimselere duyulan saygı.
2. Büyüklük, ululuk, yücelik.
Mecide :ArapçaKız1. Büyük, ulu.
2. Şan ve şeref sahibi.
Merve :ArapçaKız1. Çakıl taşı.
2. Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.
Munise :ArapçaKız1. Cana yakın, sevimli.
2. Alışılan, alışmış.
Muarra :ArapçaKız1. Çıplak, soyulmuş.
2. Arı, temizlenmiş.
Meyyal :ArapçaKız1. Çok istekli, düşkün.
2. Eğilen, meyleden.
Medar :ArapçaKız1. Dayanak, yardımcı.
2. Neden, sebep, vasıta.
Mevlide :ArapçaKız1. Doğma, dünyaya gelme.
2. Doğulan zaman.
Müstakime :ArapçaKız1. Doğru, düz.
2. Temiz, namuslu, doğru.
Meyil :ArapçaKız1. Eğimli, eğiklik.
2. Sevme, tutulma.
3. Gönül akışı.
Müeddep :ArapçaKız1. Eğitilmiş, terbiye edilmiş, uslu.
2. Çok okumuş, bilgili.
Mebuse :ArapçaKız1. Gönderilmiş, yollanmış.
2. Milletvekili.
Meftune :ArapçaKız1. Gönül vermiş, tutkun.
2. Hayran olmuş, şaşırmış.
Müeyyet :ArapçaKız1. Güçlendirilmiş, sağlam.
2. Yardım gören.
Masume :ArapçaKız1. Günahsız, suçsuz.
2. Küçük çocuk.
3. Temiz, saf.
Muteber :ArapçaKız1. Hatırı sayılan, saygın.
2. İnanılır, güvenilir.
Mucize :ArapçaKız1. Hayran bırakan, doğaüstü sayılan olay.
2. İnsan aklının alamayacağı olay.
Marufe :ArapçaKız1. Herkesçe bilinen, tanınmış, belli.
2. Ünlü.
Muattar :ArapçaKız1. Itırlı, güzel kokulu.
2. Bir tür lale.
Mübine :ArapçaKız1. İyiyi ve kötüyü ayıran.
2. Açık, besbelli.
Makbule :ArapçaKız1. Kabul olunmuş, alınmış.
2. Beğenilen, hoş karşılanan.
Melike :ArapçaKız1. Kadın hükümdar.
2. Padişah karısı.
Mihrinisa :Farsça +ArapçaKız1. Kadınlığın güneşi.
2. Erdemli, nitelikli kadın.
Muhlise :ArapçaKız1. Katkısız, halis.
2. İçten, samimi, dost canlısı.
Medine :ArapçaKız1. Kent, şehir.
2. Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.
Maksure :ArapçaKız1. Kısaltılmış.
2. Alıkonulmuş.
3. Bir şeye ayrılmış.
Mebruke :ArapçaKız1. Kutlanacak kimse, tebriğe layık kadın.
2. Kutlu.
Mine :FarsçaKız1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı.
2. İnce ve parlak nakış.
3. Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki.
Merzuka :ArapçaKız1. Mutlu.
2. Rızkı verilmiş.
Mükâfat :ArapçaKız1. Ödül.
2. Sevindirici haber.
Misal :ArapçaKız1. Örnek.
2. Benzer, eş.
3. Rüya, düş.
4. Masal.
Mesture :ArapçaKız1. Örtülü, kapalı, gizli.
2. Açık saçık gezmeyen nazlı kadın.
Methiye :ArapçaKız1. Övgü.
2. Birini veya bir şeyi övmek için yazılmış şiir.
Mefharet :ArapçaKız1. Övünme.
2. Övünmeyi gerektiren şey.
Meryem :ArapçaKız1. Peygamber İsa’nın annesi.
2. Dindar kadın.
3. İbr. İsyan, ayaklanma.
Mahmure :ArapçaKız1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik.
2. Uyku basmış göz, baygın göz.
Muazzez :ArapçaKız1. Saygı duyulan, saygı ile karşılanan.
2. Değerli, kıymetli.
Mazlume :ArapçaKız1. Sessiz, sakin, yumuşak kimse.
2. Zulüm görmüş kimse.
Müşfika :ArapçaKız1. Sevecen, şefkatli.
2. Acıyan.
Muhabbet :ArapçaKız1. Sevgi.
2. Dostça konuşma.
Memnune :ArapçaKız1. Sevinmiş, sevinçli.
2. Razı olan, kabul eden.
Mihrican :FarsçaKız1. Sonbahar.
2.İranlılarda bir bayram.
Mümine :ArapçaKız1. Tanımış, iman etmiş.
2. İslam dinine inanmış, Müslüman.
Melek :ArapçaKız1. Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.
2. Terbiyeli, uysal kimse.
Mutarra :ArapçaKız1. Taze.
2. Güzel kokulu.
3. Cilalı, parlak.
Mutahhar :ArapçaKız1. Temizlenmiş, temiz.
2. Kutlu, kutsal, mübarek.
Mercan :ArapçaKız1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan.
2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde.
3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.
Meşale :ArapçaKız1. Ucunda alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan aydınlatmaya yarayan değnek.
2. Herhangi bir konuda ışık tutan kimse, önder.
Melûl :ArapçaKız1. Usanmış, bıkmış.
2. Hüzünlü, mahzun.
Mevcude :ArapçaKız1. Var olan, bulunan.
2. Hazır olan, hazır bulunan.
Maide :ArapçaKız1. Yemek, ziyafet.
2. Üzerinde yemek bulunan sofra.
3. Kur’an-ı Kerim'in bir suresinin adı.
Mevlûde :ArapçaKız1. Yeni doğmuş bebek.
2. Doğulan zaman veya yer.
Muallâ :ArapçaKız1. Yüksek, yüce.
2. Onuru yüksek olan kimse.
Madelet :ArapçaKızAdalet, doğruluk.
Mevhibe :ArapçaKızAllah vergisi, ihsan, bağış.
Muvahhide :ArapçaKızAllah’ın birliğine inanan.
Mansure :ArapçaKızAllah’ın yardımıyla üstün gelen, galip gelen.
Mağfiret :ArapçaKızAllah’ın, kullarının günahlarını bağışlaması.
Müdrike :ArapçaKızAnlama gücü.
Mahfer :FarsçaKızAy aydınlığı, ay ışığı.
Mahten :FarsçaKızAy gibi beyaz, ışıklı, parlak teni olan.
Mehveş :FarsçaKızAy gibi güzel kadın.
Miray :Farsça +TürkçeKızAy gibi ışık saçan bey.
Mahperi :FarsçaKızAy gibi, peri kadar güzel.
Mehlika :Farsça +ArapçaKızAy parçası, çok güzel kadın.
Mehru :FarsçaKızAy yüzlü güzel.
Mahpeyker :FarsçaKızAy yüzlü, güzel.
Mahru :FarsçaKızAy yüzlü, yüzü ay gibi olan güzel.
Mehir :FarsçaKızAy.
Mahçiçek :Far +TürkçeKızAyçiçeği
Mahizar :FarsçaKızAyın çok olduğu gece.
Mir :FarsçaKızBaş, amir, bey.
Marifet :ArapçaKızBeceriklilik, el uzluğu.
Mukadder :ArapçaKızBeğenilen, değeri bilinmiş, takdir olunmuş.
Melodi :Fr.KızBelli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi.
Mengli :TürkçeKızBenli, beni olan.
Müstesna :ArapçaKızBenzerlerinden farklı, üstün, ayrı tutulan.
Meziyet :ArapçaKızBir kişiyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik.
Malike :ArapçaKızBir şeye sahip, bir şeyi olan.
Mısra :ArapçaKızBir şiiri oluşturan dizelerden her biri.
Mahnur :Farsça +ArapçaKızbk. Mahinur
Mahizer :FarsçaKızbk. Mahizar
Merziye :ArapçaKızbk. Marziye
Mehtiye :ArapçaKızbk. Mehdiye
Mahpare :FarsçaKızbk. Mehpare
Melisa :Rum.Kızbk. Melis
Meliz :Kızbk. Melis.
Menevşe :FarsçaKızbk. Menekşe
Maral :Moğ.Kızbk. Meral
Mirrih :ArapçaKızbk. Merih
Mevlüde :ArapçaKızbk. Mevlide.
Müslüme :ArapçaKızbk. Müslime
Mihine :FarsçaKızBüyük, ulu.
Müsevver :ArapçaKızÇevresine sur, duvar çevrilmiş, korunmuş.
Müzehher :ArapçaKızÇiçekli, çiçek açmış.
Mücessem :ArapçaKızCisim durumunda olan, cisimlenmiş, somut.
Melda :ArapçaKızÇok genç, körpe.
Manolya :Fr.KızÇok iri, beyaz çiçekler açan, yaprakları almaşık, parlak yeşil renkte süs bitkisi.
Mihrinaz :FarsçaKızÇok nazlı güzel.
Mestinaz :FarsçaKızÇok nazlı, naz sarhoşu.
Menşure :ArapçaKızDağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş.
Mücevher :ArapçaKızDeğerli süs eşyası.
Muadelet :ArapçaKızDenklik, eşitlik.
Mehdiye :ArapçaKızDoğru yolu bulan, hidayete eren.
Mürşide :ArapçaKızDoğru yolu gösteren, kılavuz.
Muhibbe :ArapçaKızDost, sevgili.
Müesser :ArapçaKızEtkilenmiş, kendisine bir şey tesir etmiş olan.
Mirnur :Farsça +ArapçaKızEtrafına ışık saçan kadın hükümdar.
Müferrih :ArapçaKızFerahlık veren, iç açan.
Mircan :FarsçaKızGerçek dost olan değerli kimse.
Meral :Moğ.KızGeyik, ceylan.
Mavi :ArapçaKızGökyüzünün rengi.
Muhteşem :ArapçaKızGösterişli, görkemli.
Müşküle :ArapçaKızGüç, zor, çetin.
Mihrinur :Farsça +ArapçaKızGün ışığı, güneş ışığı.
Mubahat :ArapçaKızGünah veya sevap olmayan işler.
Mihrişah :FarsçaKızGüneş gibi ışık saçan padişah.
Mihrimah :FarsçaKızGüneş ile ay.
Mihri :FarsçaKızGüneşle ilgili.
Meliha :ArapçaKızGüzel, şirin, sevimli.
Melâhat :ArapçaKızGüzellik, yüz güzelliği.
Mahrur :ArapçaKızHararetli, ateşli.
Mebrure :ArapçaKızHayırlı, beğenilmiş, makbul.
Müheyya :ArapçaKızHazır.
Marziye :ArapçaKızHoşa giden, beğenilen.
Mahire :ArapçaKızHünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.
Mülhime :ArapçaKızİlham veren, içe doğduran, esinlendiren.
Müge :Fr.Kızİnci çiçeği.
Mürüvvet :ArapçaKızİnsanlık, cömertlik, iyilikseverlik.
Müren :TürkçeKızIrmak, nehir, akarsu.
Müstenire :ArapçaKızIşık saçan, parlak.
Mahinur :Farsça +ArapçaKızIşıklı ay.
Müslime :ArapçaKızİslam dininde olan, Müslüman.
Meram :ArapçaKızİstek, niyet, amaç.
Müride :ArapçaKızİsteyen, arzulayan.
Muslihe :ArapçaKızİyileştiren, düzelten, ıslah eden.
Minnet :ArapçaKızİyilik yapana karşı duyulan teşekkür, gönül borcu.
Muhsine :ArapçaKızİyilikte, bağışta bulunan, ihsan eden.
Mirhan :FarsçaKızKadın hükümdar.
Muhaddere :ArapçaKızKapalı, örtülü, namuslu kadın.
Müjgân :FarsçaKızKirpik, kirpikler.
Müyesser :ArapçaKızKolaylıkla olan, kolay yapılan.
Mihman :FarsçaKızKonuk, misafir.
Mükrime :ArapçaKızKonuksever, ikram eden, ağırlayan.
Mühibe :ArapçaKızKorku ve saygı uyandıran.
Mengûş :FarsçaKızKüpe.
Münciye :ArapçaKızKurtarıcı, kurtaran, önder.
Meriç :TürkçeKızKuş iskeleti.
Mahsure :ArapçaKızKuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.
Mukbile :ArapçaKızKutlu, mutlu.
Mukaddes :ArapçaKızKutsal, mübarek.
Martı :İt.KızMartıgillerden, çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı deniz kuşlarının ortak adı.
Maviş :TürkçeKızMavi gözlü, sarışın kız.
Melekper :Arapça +FarsçaKızMelek kanatlı.
Melekru :Arapça +FarsçaKızMelek yüzlü.
Mükevven :ArapçaKızMeydana getirilmiş, yaratılmış.
Meyransa :TürkçeKızMihrinisa adının bozulmuş biçimi.
Misli :TürkçeKızMis kokulu, güzel kokan.
Morgül :Türkçe +FarsçaKızMor renkli gül.
Menekşe :FarsçaKızMor renkli, güzel kokulu çiçekler açan, çok yıllık otsu bir bitki.
Mutluay :TürkçeKızMutlu güzel.
Mesude :ArapçaKızMutlu, sevinçli, bahtiyar.
Mutlu :TürkçeKızMutluluğa ermiş olan, mesut.
Mesadet :ArapçaKızMutluluk, kutluluk.
Münime :ArapçaKızNimet veren, yedirip içiren.
Münire :ArapçaKızNurlandıran, ışık veren, parlak.
Mengü :TürkçeKızÖlümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.
Muammer :ArapçaKızÖmür süren, yaşayan, yaşamış.
Mübeyyen :ArapçaKızOrtaya çıkarılmış, açıklanmış, açıkça bildirilmiş.
Mukime :ArapçaKızOturan, ikamet eden.
Mediha :ArapçaKızÖvülen, beğenilen kadın.
Memduha :ArapçaKızÖvülmüş, övülecek.
Mahmude :ArapçaKızÖvülmüş, övülmeye değer.
Mübahat :ArapçaKızÖvünme, kendini övme.
Mutena :ArapçaKızÖzenle, dikkatle seçilmiş.
Mücellâ :ArapçaKızParlatılmış, parlak, cilalı.
Mesure :ArapçaKızRivayet yoluyla öğrenilmiş olan ünlü, önemli haber.
Mensure :ArapçaKızSaçılmış, dağılmış.
Metine :ArapçaKızSağlam, dayanıklı, güçlü.
Macide :ArapçaKızŞan ve şeref sahibi kimse.
Mimoza :Fr.KızSarı, beyaz veya menekşe renginde çiçekler açan, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi.
Mübeccel :ArapçaKızSaygı gösterilmiş, yüceltilmiş, ulu.
Muhterem :ArapçaKızSaygıdeğer, saygın.
Mükerrem :ArapçaKızSaygıdeğer, sayılan, aziz.
Mihriban :FarsçaKızŞefkatli, güler yüzlü, yumuşak huylu, dost.
Mavisel :ArapçaKızSel gibi coşkun, coşkulu olan.
Müşerref :ArapçaKızŞereflendirilmiş, şerefli, onurlu.
Müveddet :ArapçaKızSevgi, muhabbet, dostluk.
Mergube :ArapçaKızSevilen, beğenilen, aranılan.
Maşuka :ArapçaKızSevilen, sevilmiş kimse.
Mahbube :ArapçaKızSevilen, sevilmiş, sevgili.
Meserret :ArapçaKızSevinç, şenlik.
Müjde :FarsçaKızSevindirici haber.
Mesrure :ArapçaKızSevinmiş, memnun.
Meva :ArapçaKızSığınacak yer, yurt, mesken.
Münteha :ArapçaKızSon, sonuç.
Müzeyyen :ArapçaKızSüslenmiş, bezenmiş, süslü.
Maksume :ArapçaKızTaksim edilmiş, bölünmüş.
Müberra :ArapçaKızTemize çıkmış, aklanmış.
Musaffa :ArapçaKızTemizlenmiş, arıtılmış.
Meleknur :ArapçaKızTerbiyeli, uysal, güzel kadın.
Meleknaz :Arapça +FarsçaKızTerbiyeli, uysal, nazlı kadın.
Maklûbe :ArapçaKızTers çevrilmiş, devrilmiş.
Meymune :ArapçaKızUğurlu, bereketli, kutlu.
Maksude :ArapçaKızUlaşılması istenen şey, istek, emel.
Mefkûre :ArapçaKızÜlkü, ideal.
Medide :ArapçaKızUzun, uzun süren.
Muine :ArapçaKızYardım eden, yardımcı.
Miyase :FarsçaKızYarısı değerli taşlarla süslü bir tür taç.
Meltem :TürkçeKızYazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.
Mahınev :FarsçaKızYeni ay, ayça, hilal.
Mucide :ArapçaKızYeni bir buluş ortaya koyan, icat eden.
Müceddet :ArapçaKızYenilenmiş.
Mevsim :ArapçaKızYılın, iklim koşulları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri.
Münife :ArapçaKızYüksek, ulu, büyük.
Moray :TürkçeKızYüzü mor renkli olan.
Muzaffer :ArapçaKızZafer kazanmış, üstün.
Mezide :ArapçaKızZiyadeleşmiş, artmış, büyümüş.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.
(Bkz. Yasin, 21)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ