26 Eylül 2023
11 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


I harfiyle başlayan kız bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Ilgın :TürkçeKız1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaççık.
2. Hafif esen rüzgâr.
3. Kavurucu sıcak.
4. Belli belirsiz, hafif.
5. Serap.
6. Hayal.
7. İnce.
8. Konya'nın bir ilçesi.
Ilgaz :TürkçeKız1. Atın dört nala koşması.
2. Hücum, akın.
Işık :TürkçeKız1. Aydınlık, ziya.
2. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, yüzde ve gözlerde beliren parıltı.
3. Yol gösteren, aydınlatan, önderlik eden kimse.
İkbal :ArapçaKız1. Baht açıklığı.
2. Arzu, istek.
İrfan :ArapçaKız1. Bilme, anlama
2. Kültür, ekin.
3. Tasavvufta, evrenin sırlarını bilme gücü.
İnkılâp :ArapçaKız1. Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm.
2. Devrim.
İnanç :TürkçeKız1. Bir düşünceye gönülden bağlılık.
2. Allah’a, bir dine inanma, iman.
3. Güven ve inanma duygusu.
Işım :TürkçeKız1. Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti.
2. Simşek.
İpek :TürkçeKız1. Bir tür böceğin ördüğü kozadan elde edilen ve kumaş yapımında kullanılan ince parlak tel ve bundan yapılan kumaş.
2. Zarif, kibar, ince.
İklim :ArapçaKız1. Bir ülke veya bölgenin ortalama hava koşullarıyla beliren durumu.
2. Ülke, diyar.
3. Çevre, ortam.
İclâl :ArapçaKız1. Büyüklük, ululuk.
2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram.
İrem :ArapçaKız1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe.
2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.
3. Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.
İslim :FarsçaKız1. Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek.
2. Buhar.
İslimî :FarsçaKız1. Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek.
2. Buharlı.
İba :TürkçeKız1. Çiy, nem.
2. İncelik, nezaket.
İme :TürkçeKız1. Çukur, kuytu yer.
2. Bir tür dağ keçisi veya geyik.
3. İlaç, çare, şifa, deva.
İhya :ArapçaKız1. Diriltme, canlandırma.
2. İyilik, lütuf.
3. Uyandırma, canlandırma, tazelik verme.
İstikbal :ArapçaKız1. Gelecek zaman, gelecek.
2. Karşılama.
Itır :ArapçaKız1. Güzel koku.
2. Itır çiçeği.
İyimser :TürkçeKız1. Her olayı umutla karşılayan ve her şeyin sonunu iyi gören.
2. İyiliksever kimse.
İhsan :ArapçaKız1. İyilik etme, iyilik.
2. Bağış, bağışlama.
3. Bağışlanan şey.
İsmet :ArapçaKız1. Masumluk, günahsızlık, temizlik.
2. Haramdan çekinme, namus.
İris :Yun.Kız1. Mitolojide geçen, Tanrıların elçisi ve gökkuşağının simgesi olarak bilinen kızın adı.
2. Çiçek adı.
3. Gözün bir tabakası.
Ildır :TürkçeKız1. Parıltı, parlayış.
2. Alaca karanlık.
3. Ege Denizi kıyısında Karaburun yarımadasının batısında arkeolojik nitelikte bir köy.
İncilâ :ArapçaKız1. Parlaklık, ışık.
2. Parlama, aydınlanma.
3. Görünme, ortaya çıkma.
Işılar :TürkçeKız1. Parlayan, ışıldayan.
2. Neşeli, canlı, şen.
İsabet :ArapçaKız1. Rast gelme, yerini bulma.
2. Doğru bir fikir söyleme.
İtibar :ArapçaKız1. Saygı gösterme, önem verme.
2. Onur, şeref.
İkram :ArapçaKız1. Saygı gösterme.
2. Ağırlama.
3. Bir şeyi armağan olarak verme
Ilgım :TürkçeKız1. Serap, belli belirsiz görünme.
2. Göz erimi, ufuk.
İlke :TürkçeKız1. Temel düşünce, temel kanı.
2. Temel bilgi.
3. Davranış kuralı.
İffet :ArapçaKız1. Temizlik.
2. Namus.
İdil :TürkçeKız1. Volga Nehri'ne Türklerin verdiği isim.
2. Aşkla ilgili olup köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı.
3. Yun. İçten ve saf aşk.
İnayet :ArapçaKız1. Yardım, ihsan, iyilik, lütuf.
2. Gözetme, kayırma.
3. İnsanları rahata kavuşturmak için Allah’ın yapmış olduğu doğaüstü bağış veya yardım.
Ildız :TürkçeKız1. Yıldız.
2. Gün dönümünden on gün önceki gün.
İnsaf :ArapçaKızAcımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet.
İsmigül :Arapça +Türkçe +FarsçaKızAdı da kendi gibi güzel olan.
İsmican :Arapça +Türkçe +FarsçaKızAdı da kendi gibi sevimli olan.
İsminaz :Arapça +Türkçe +FarsçaKızAdı gibi kendi de nazlı olan.
İsmihan :Arapça +TürkçeKızAdı hükümdar adı gibi olan.
Işınay :TürkçeKızAy gibi parlak yüzlü kimse.
Işıtan :TürkçeKızAydınlatan, ışık saçan.
İlkay :TürkçeKızAyın hilal durumu, yeni ay.
İldeş :TürkçeKızAynı ülkeden olanlardan her biri.
İstiklâl :ArapçaKızBağımsızlık, özgürlük
İnciser :Türkçe +FarsçaKızBaş inci, en güzel inci.
Işın :TürkçeKızBir ışık kaynağından çıkarak her yöne dağılıp giden ışık demeti.
İnan :TürkçeKızBir kimsenin veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İmece :TürkçeKızBirçok kimsenin el birliğiyle, bir kişinin veya topluluğun işini yapması.
İlgin :TürkçeKızbk. Elgin
İncilây :ArapçaKızbk. İncilâ
İzgi :TürkçeKızbk. İzgü
Iraz :TürkçeKızbk. Raziye
İzem :ArapçaKızBüyüklük, ululuk.
İklil :ArapçaKızÇiçekten taç.
Irmak :TürkçeKızÇoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
İmer :TürkçeKızÇok zengin, varlıklı.
İmbat :Yun.KızDenizden esen serin rüzgâr.
İlmiye :ArapçaKızDinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İnce :TürkçeKızDüşünce, duygu veya davranış bakımından sevgi ve saygı uyandıran, nazik.
İlgü :TürkçeKızEngel.
İsen :TürkçeKızEsen, esenlikte olan.
İsenbike :TürkçeKızEsenlikte olan kadın.
İsenkutluğ :TürkçeKızEsenlikte ve uğurlu olan.
İlginay :TürkçeKızGarip, yabancı, gurbette yaşayan güzel kimse.
İmren :TürkçeKızGörünen bir şeyi veya benzerini edinme isteği.
İzgül :Türkçe +FarsçaKızGül gibi güzel etki yapan.
İzgün :TürkçeKızGüneş gibi parlak bir iz bırakan.
İyem :TürkçeKızGüzellik.
İlgün :TürkçeKızHalk, ulus, ahali.
İfakat :ArapçaKızHastalıktan kalkma, iyileşme, kurtulma, onma.
İçim :TürkçeKızHoş, güzel
İçimbike :TürkçeKızHoş, güzel kadın.
İlgi :TürkçeKızİki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.
İlkiz :TürkçeKızİkiz doğan çocuklarda ikinci doğanın adı.
İlkim :TürkçeKızİlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.
İlkbal :TürkçeKızİlk doğan çocuklara verilen adlardandır.
İlkgül :Türkçe +FarsçaKızİlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlkyaz :TürkçeKızİlkbahar.
İbili :TürkçeKızİnce, narin, nazik
İncifem :Türkçe +FarsçaKızİnci gibi güzel ağızlı.
İncigül :Türkçe +FarsçaKızİnci gibi güzel olan.
İnciden :TürkçeKızİnci gibi güzel, zarif, değerli.
İncinur :Türkçe +ArapçaKızİnci gibi parlak olan.
İncifer :Türkçe +FarsçaKızİnci gibi parlak, güzel.
İrfaniye :ArapçaKızİrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
Işıl :TürkçeKızIşıldayan, parlayan.
İnci :TürkçeKızİstiridye gibi kimi kavkılı deniz hayvanlarının içinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
İşvekâr :Arapça +FarsçaKızİşveli, nazlı, edalı.
İzel :TürkçeKızİz bırakan bir ele sahip olan kimse.
İnal :TürkçeKızKendisine inanılan, güvenilen kimse.
İçli :TürkçeKızKolay duygulanan, duygulu, hassas.
İlgül :Türkçe +FarsçaKızMemleketin güzeli.
Irısgül :Türkçe +FarsçaKızMutluluk gülü.
Irıs :TürkçeKızMutluluk, saadet.
İpekel :TürkçeKızNazik, zafir, kibar kimse.
Işıldar :TürkçeKızParlak, göz alıcı, ışıldayan.
Işıltı :TürkçeKızParlaklık, aydınlık.
Işılay :TürkçeKızParlayan, ışıldayan ay, ay ışığı.
İrgün :TürkçeKızSabahın erken saatleri.
Işıltan :TürkçeKızSabahın ilk aydınlığı.
Ilıcan :Türkçe +FarsçaKızSıcakkanlı kimse.
Işınsu :TürkçeKızSu gibi parlak ve saf olan.
İlayda :TürkçeKızSu perisi.
İpekten :Türkçe +FarsçaKızTeni ipek gibi yumuşak olan.
İldeniz :TürkçeKızÜlkenin denizi.
İlbilge :TürkçeKızÜlkenin en bilge kişisi.
İlay :TürkçeKızÜlkenin en güzeli.
İlbike :TürkçeKızÜlkenin hanımefendisi.
İlşen :TürkçeKızÜlkenin mutlu ve şen insanı.
İlsu :TürkçeKızÜlkenin su gibi sar ve temiz insanı.
İlden :TürkçeKızYaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan.
İlkbahar :Türkçe +FarsçaKızYılın ılık mevsimi, bahar.
İpar :TürkçeKızYüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen bir çeşit dikenli otun sarımtırak çiçekleri.
İlter :TürkçeKızYurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.
İçten :TürkçeKızYürekten, candan, samimi.
Işınbike :TürkçeKızYüzü ay gibi parlak kadın.
İmge :TürkçeKızZihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal.
Işıt :TürkçeKız“Aydınlat, ışık saç, parlaklık ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Işınsal :TürkçeKız“Etrafı aydınlat, ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.
(SAFF - 3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ