Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


G harfiyle başlayan kız bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Gülebetin :FarsçaKız1. Bezekli dikiş.
2. Güzellik, incelik simgesi.
Gözlem :TürkçeKız1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.
2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.
4. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5. Bir gök cismini veya olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat.
Gövem :TürkçeKız1. Bitki yeşilliği
2. Sonbaharda yetişen bir tür siyah zeytin.
Gazel :ArapçaKız1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi.
2.Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim.
3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
Güney :TürkçeKız1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan.
2. Her zaman güneş alan yer.
Güvercin :TürkçeKız1. Dünyanın pek çok yerinde rastlanan, hızlı ve uzun zaman uçabilen, çoğu evcilleşmiş kuş.
2. Barış simgesi.
Ganimet :ArapçaKız1. Düşmandan alınan mal.
2. Beklenmedik kazanç veya olanak.
Gevher :FarsçaKız1. Elmas, mücevher, inci.
2. Bir şeyin aslı, mayası.
Gelin :TürkçeKız1. Evlenmek üzere hazırlanıp, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın.
2. Genç kız.
Gurbet :ArapçaKız1. Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu.
2. Yabancı.
Gökşin :TürkçeKız1. Gökkuşağı, alkım.
2. Mavi renkli.
Göksu :TürkçeKız1. Gökten inen su.
2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
Görkem :TürkçeKız1. Gösteriş, heybet.
2. İyi gelişmiş, gürbüz.
Gün :TürkçeKız1. Güneş.
2. Gündüz.
3. İyi yaşanmış zaman.
Güvenç :TürkçeKız1. Güvenme duygusu.
2. Sevinçli.
3. Dayanak, arka, yardım.
Gökçe :TürkçeKız1. Güzel, gösterişli kimse.
2. Melek.
3. Mavi gözlü kimse.
Gökçek :TürkçeKız1. Güzel, sevimli, hoş kimse.
2. Yiğit, cesur.
3. Taze, körpe.
Güzelce :TürkçeKız1. Güzele yakın, güzel gibi.
2.İyice, adamakıllı.
Gediz :TürkçeKız1. İçinde su birikmiş çukur.
2. Ege bölgesinde bir akarsu.
Gözem :TürkçeKız1. İlgi çeken, sevimli, hoşa giden kimse.
2. Sulak yer.
3. Pınar.
Gölge :TürkçeKız1. Işığın önüne gelen bir cismin yere veya yanına bıraktığı karartı.
2. Güneş ışınlarından korunulacak yer.
3. Koruma, gözetme.
Göze :TürkçeKız1. Kaynak.
2. Suların kıyılarında olan küçük çayır.
3. Hücre.
4. Örme, örgü.
5. Sonbaharda çıkıp yazın kaybolan su.
Görez :TürkçeKız1. Süslü,zarif, şık.
2. Gösterişe düşkün kimse.
3. Kurumlu.
4. Kuruntulu.
5. Rüzgâr.
Gamze :ArapçaKız1. Süzgün ve yan bakış.
2. Çenedeki veya yanaktaki çukurluk.
Gök :TürkçeKız1. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk.
2. Mavi renk.
Göğem :TürkçeKız1. Yeşile çalar mor renk.
2. Bir çeşit yabani ekşi erik.
3. Yapraklanmış ekin.
Ganiye :ArapçaKız1. Zengin, varlıklı.
2. Çok hoş.
3. Kadın şarkıcı.
Güldehan :FarsçaKızAğzı gül gibi olan, küçük ağızlı.
Gizem :TürkçeKızAklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
Gülev :TürkçeKızAlev.
Gaye :ArapçaKızAmaç, erek, hedef.
Gülasya :Farsça +ArapçaKızAsya gülü.
Günçiçeği :TürkçeKızAyçiçeği.
Gültab :FarsçaKızAydınlatan, ışık veren güzel.
Gülender :Farsça +ArapçaKızAz bulunur, gül gibi güzel.
Gülbadem :FarsçaKızBadem gözlü güzel.
Gülengübin :FarsçaKızBal ve gül yaprağından yapılan tatlı.
Gültaç :Farsça +ArapçaKızBaşlara taç olan, çok sevilen güzel.
Gülbeyaz :Farsça +ArapçaKızBeyaz gül.
Güfte :FarsçaKızBir müzik yaptının bestelenmiş sözleri.
Gülbeşeker :FarsçaKızBir tür gül tatlısı.
Gencay :TürkçeKızbk. Gençay
Güher :FarsçaKızbk. Gevher
Göksal :TürkçeKızbk. Göksel
Gonce :FarsçaKızbk. Gonca
Güze :TürkçeKızbk. Göze
Gözenç :TürkçeKızbk. Gözen
Gülbüz :FarsçaKızbk. Gülbiz
Gülbin :FarsçaKızbk. Gülbün
Gülçün :FarsçaKızbk. Gülçin
Güldehen :FarsçaKızbk. Güldehan
Gülergün :Farsça +TürkçeKızbk. Gülergin
Gülgün :FarsçaKızbk. Gülgûn
Gülnare :FarsçaKızbk. Gülnar
Günçiçek :TürkçeKızbk. Günçiçeği
Girizan :FarsçaKızbk. Gürizan
Gönenç :TürkçeKızBolluk, rahatlık, varlık içinde yaşama.
Gürsu :TürkçeKızÇağlayan.
Gazal :ArapçaKızCeylan.
Güldan :FarsçaKızÇiçek konulan kap, çiçeklik.
Gülçimen :FarsçaKızÇimende yetişen gül gibi güzel olan.
Gülseli :Farsça +Arapça +TürkçeKızÇok sayıda gül.
Gözde :TürkçeKızÇok sevilen, beğenilen, nitelikli, üstün tutulan.
Gürşen :TürkçeKızÇokça neşeli ve şen olan kimse.
Gülsemin :Farsça +ArapçaKızDeğerli gül.
Güldeniz :Farsça +TürkçeKızDeniz gibi coşkulu güzel.
Gazale :ArapçaKızDişi geyik.
Gezer :TürkçeKızDolaşan, gezen, gezici.
Gülcihan :FarsçaKızDünyanın en güzel gülü.
Güldünya :Farsça +ArapçaKızDünyanın güzeli.
Güray :TürkçeKızEtrafa çokça ışık ve aydınlık saçan.
Ganime :ArapçaKızGanimet alan.
Gelengül :Türkçe +FarsçaKızGelen gül gibi güzel.
Gelinkız :TürkçeKızGelinlik çağındaki kız.
Güneş :TürkçeKızGezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.
Gökduman :TürkçeKızGöğe yükselen duman.
Gökşen :TürkçeKızGök gibi şen olan kimse.
Gökçel :TürkçeKızGök rengini andıran, mavimsi.
Göksel :TürkçeKızGökle ilgili, semavi.
Gülsema :Farsça +ArapçaKızGökyüzünün gülü.
Güzey :TürkçeKızGölgede kalan, az güneş alan yer.
Goncafem :FarsçaKızGonca ağızlı olan.
Goncafer :FarsçaKızGonca gibi parlak olan.
Goncagül :FarsçaKızGonca ve gül.
Gönülay :TürkçeKızGönlü ay gibi parlak, temiz olan.
Gülhatır :Farsça +ArapçaKızGönlü gül gibi saf ve temiz olan.
Gülgönül :Farsça +TürkçeKızGönlü gül gibi temiz ve saf olan.
Garibe :ArapçaKızGörülmemiş, tuhaf, şaşılacak.
Görkemli :TürkçeKızGösterişli, göz alıcı kimse.
Gözalan :TürkçeKızGösterişli, ilgi çekici.
Gürten :Türkçe +FarsçaKızGüçlü, kuvvetli.
Gülfem :FarsçaKızGül ağızlı, küçük ağızlı.
Gülbağ :FarsçaKızGül bahçesi.
Gülendam :FarsçaKızGül boylu, ince uzun, güzel endamlı.
Güldal :Farsça +TürkçeKızGül dalı.
Gülören :Farsça +TürkçeKızGül demeti yapan.
Güldeste :Farsça +TürkçeKızGül demeti.
Güldermiş :Farsça +TürkçeKızGül devşirmiş, gül toplamış.
Gülbün :FarsçaKızGül fidanı.
Gülfide :Farsça +Rum.KızGül fidesi.
Gülâver :FarsçaKızGül getiren, gül taşıyan.
Gülboy :Farsça +TürkçeKızGül gibi boyu olan.
Güldeğer :Farsça +TürkçeKızGül gibi değerli olan.
Gülbeden :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel bedeni olan.
Güldilek :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel dileği olan.
Gülhanım :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel hanım.
Güleser :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel iz bırakan.
Gülbanu :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel kadın.
Gülhan :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel kimse.
Gülkız :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel kız.
Gülbu :FarsçaKızGül gibi güzel kokusu olan..
Güleren :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel olan dost.
Gülâfet :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel olan sevgili.
Gülaydın :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel olan.
Gülcanan :FarsçaKızGül gibi güzel sevgili.
Gülcemal :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel yüzlü.
Gülmisal :Farsça +ArapçaKızGül gibi güzel, güle benzeyen.
Güldoğan :Farsça +TürkçeKızGül gibi güzel.
Gülferah :Farsça +ArapçaKızGül gibi insanı rahatlatan.
Güleda :Farsça +ArapçaKızGül gibi nazlı olan.
Gülözer :Farsça +TürkçeKızGül gibi özü doğru ve dürüst olan.
Güldenur :Farsça +Türkçe +ArapçaKızGül gibi parlak olan güzel.
Gülnur :Farsça +ArapçaKızGül gibi parlak ve aydınlık olan.
Gülfer :FarsçaKızGül gibi parlak, gül parlaklığında olan.
Gülsoy :Farsça +TürkçeKızGül gibi saf ve temiz bir soydan gelen.
Gülsan :Farsça +TürkçeKızGül gibi tanınmış, ünlü olan.
Gültop :Farsça +TürkçeKızGül gibi tombul olan.
Gülşeref :Farsça +ArapçaKızGül gibi ünlü olan.
Gülşan :Farsça +ArapçaKızGül gibi ünlü, tanınmış, gösterişli olan.
Gülce :Farsça +TürkçeKızGül gibi, güle benzeyen.
Gülnuş :FarsçaKızGül içen.
Gülgüney :Farsça +TürkçeKızGül renkli güzel.
Gülgûn :FarsçaKızGül renkli, pembe.
Gülfam :FarsçaKızGül renkli.
Gülriz :FarsçaKızGül saçan, gül serpen.
Gülefşan :FarsçaKızGül saçan.
Gülbiz :FarsçaKızGül serpen.
Gülden :FarsçaKızGül soluklu, nefesi gül kokan.
Gülara :FarsçaKızGül süsleyen, gül bezeyen.
Gülsu :Farsça +TürkçeKızGül suyu.
Güldane :FarsçaKızGül tanesi.
Gülşeker :FarsçaKızGül tatlısı.
Gülten :FarsçaKızGül tenli, pembe tenli.
Gültane :FarsçaKızGül tohumu.
Gülçin :FarsçaKızGül toplayan, gül devşiren.
Gülderen :Farsça +TürkçeKızGül toplayan, gülleri derleyen. Gül-deren.
Gülçiçek :Farsça +TürkçeKızGül ve çiçek gibi güzel olan..
Gülinci :Farsça +TürkçeKızGül ve inci.
Gülipek :Farsça +TürkçeKızGül ve ipek.
Gülperi :FarsçaKızGül ve peri gibi güzel olan.
Gülveren :Farsça +TürkçeKızGül veren.
Gülruh :FarsçaKızGül yanaklı güzel.
Gülizar :Farsça +ArapçaKızGül yanaklı, al yanaklı.
Gülgûne :FarsçaKızGül yanaklı, gül renkli.
Gülberk :FarsçaKızGül yaprağı.
Gülhiz :FarsçaKızGül yetiştiren.
Gülru :FarsçaKızGül yüzlü, al yanaklı.
Gülbeniz :Farsça +TürkçeKızGül yüzlü.
Güldem :FarsçaKızGül zamanı.
Güllühan :Farsça +TürkçeKızGüle benzeyen kadın.
Güllü :Fat. +TürkçeKızGüle benzeyen.
Güleray :TürkçeKızGülen ay gibi güzel.
Gülengül :Türkçe +FarsçaKızGülen gül gibi güzel.
Gülennur :Türkçe +ArapçaKızGülen nur gibi parlak güzel.
Güler :TürkçeKızGülen, gülümseyen kimse.
Gülgen :TürkçeKızGülen, gülümseyen.
Gülsel :Farsça +TürkçeKızGülle ilgili olan.
Gülân :FarsçaKızGüller.
Gülseren :Farsça +TürkçeKızGülleri seren, çevreyi güllerle bezeyen.
Gülay :Farsça +TürkçeKızGüllerin açtığı ay.
Gülşehri :FarsçaKızGüllerin yetiştiği şehirden olan.
Gülzemin :FarsçaKızGüllerle kaplı yer, gül bahçesi.
Gülüş :TürkçeKızGülme işi veya biçimi.
Gülseven :Farsça +TürkçeKızGülü, gül gibi güzel olanı seven.
Gülsezer :Farsça +TürkçeKızGülü, güzeli tanıyan, güzelden anlayan.
Gülmüş :TürkçeKızGülümsemiş, güler yüzlü.
Gülercan :Türkçe +FarsçaKızGülümseyen sevgili.
Gülenay :TürkçeKızGülümseyen, gülen kimse.
Gülen :TürkçeKızGülümseyen, güler yüzlü.
Gülüstü :TürkçeKızGülün üst tarafı.
Gülsim :FarsçaKızGümüş gibi beyaz renkli gül.
Gümüşhatun :TürkçeKızGümüş gibi değerli olan.
Gülsimin :FarsçaKızGümüşten gül.
Günsel :Türkçe +ArapçaKızGün ışığı, ışık seli.
Günfer :Türkçe +FarsçaKızGün ışığı.
Güntülü :Türkçe +ArapçaKızGündüz rüyası.
Güniz :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık bırakan ize sahip kimse.
Gündal :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan genç.
Günhan :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Günel :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan.
Günseren :TürkçeKızGüneş gibi aydınlık, ışık saçan.
Günnur :Türkçe +ArapçaKızGüneş gibi ışık ve aydınlkı saçan.
Güngül :Türkçe +FarsçaKızGüneş gibi parlak gül.
Güneşhanım :TürkçeKızGüneş gibi parlak ve güzwl olan kadın.
Günşıray :TürkçeKızGüneş gibi parlak yüzü olan kimse.
Günay :TürkçeKızGüney, güneş gören yer.
Günnar :Türkçe +ArapçaKızGünü heyecanlı ve ateşli geçen.
Günkut :TürkçeKızGünü kutlu ve mutlu geçen kimse.
Günşen :TürkçeKızGünü mutlu ve şen olan.
Günerim :TürkçeKızGünün iyi haberi, müjdesi.
Gündüz :TürkçeKızGünün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
Günşah :Türkçe +FarsçaKızGünün şahı, hükümdarı.
Güvenay :TürkçeKızGüvenilen güzel.
Güzelay :TürkçeKızGüzel kimse.
Görklü :TürkçeKızGüzel, gösterişli.
Gökçen :TürkçeKızGüzel, hoş kimse.
Gökcen :TürkçeKızGüzel, taze, dinç, sağlıklı.
Gülsunan :Farsça +TürkçeKızGüzellğini gösteren, güzelliğini belli eden.
Gülfeza :FarsçaKızGüzellik artıran.
Gürel :TürkçeKızHareketli, coşkun kimse.
Gülhayat :Farsça +ArapçaKızHayat veren güzel.
Gülgonca :FarsçaKızHenüz açılmamış gül.
Güleç :TürkçeKızHer zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü.
Gençay :TürkçeKızHilal, ayça.
Güzel :TürkçeKızHoşa giden, hayranlık uyandıran, beğenilen.
Gülhuri :Farsça +ArapçaKızHuri gibi güzel olan.
Gülsefa :Farsça +ArapçaKızİnsana rahatlık veren gül.
Gültan :Farsça +TürkçeKızİnsanı şaşırtan nitelikte güzel olan.
Gül :FarsçaKızKatmerli, kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi.
Gülfeda :Farsça +ArapçaKızKendini feda eden güzel.
Gülbahar :FarsçaKızKırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak.
Güven :TürkçeKızKorku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.
Gülçe :FarsçaKızKüçük gül, gülcük.
Gökay :TürkçeKızMavi gözlü kimse.
Gökçem :TürkçeKızMavi gözlü kız.
Gökperi :Türkçe +FarsçaKızMavi gözlü, peri gibi güzel.
Gökselen :TürkçeKızMavi gözlü, varlıklı kimse.
Gökçin :TürkçeKızMaviye çalan, mavimsi.
Gülnazik :FarsçaKızMenekşe.
Güldüren :TürkçeKızMutlu eden, sevindiren.
Gülşadiye :Farsça +ArapçaKızMutlu, seviçli güzel.
Güngören :TürkçeKızMutluluk, neşe içinde yaşayan.
Gülnar :FarsçaKızNar çiçeği.
Gülinaz :FarsçaKızNaz yapan güzel.
Günnaz :Türkçe +FarsçaKızNazlı güzel.
Gülergin :Farsça +TürkçeKızOlgun gül.
Gelenay :TürkçeKızOrtaya çıkan ay gibi güzel.
Göğünç :TürkçeKızÖzlem, hasret.
Gökben :TürkçeKızÖzü genç olan kimse.
Gülöz :Farsça +TürkçeKızÖzü gül gibi temiz olan.
Göknur :Türkçe +ArapçaKızParlak olan gökyüzü.
Günten :Türkçe +FarsçaKızParlak teni olan.
Gümüş :TürkçeKızParlak, beyaz renkli kolay işlenir, değerli bir maden.
Gülpembe :FarsçaKızPembe renkli gül gibi güzel olan.
Gülayşe :Farsça +ArapçaKızRahat ve huzur içinde yaşayan güzel.
Günaydın :TürkçeKızSabahları söylenen esenleme sözü.
Gülserim :FarsçaKızSabırlı güzel kimse.
Günsu :TürkçeKızSaf, dürüst ve temiz kimse.
Gürbüz :TürkçeKızSağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri.
Güzinay :Farsça +TürkçeKızSeçilmiş, seçkin, beğenilmiş güzel.
Güzin :FarsçaKızSeçilmiş, seçkin, beğenilmiş.
Güzide :FarsçaKızSeçkin, seçilen, beğenilmiş.
Gürsel :Türkçe +ArapçaKızSel gibi çağlayan, hareketli kimse.
Gürselin :TürkçeKızSel gibi coşkulu, hareketli kimse.
Gülneşe :Farsça +ArapçaKızŞen ve neşeli olan güzel.
Gürses :TürkçeKızSesi gür olan.
Gülşad :FarsçaKızSevinçli, mutlu güzel.
Güzay :TürkçeKızSonbahar ayı.
Güz :TürkçeKızSonbahar.
Gülaslı :Farsça +Arapça +TürkçeKızSoyu sopu gül gibi güzel olan.
Gülziba :FarsçaKızSüslü, güzel gül.
Gonca :FarsçaKızTam açılmamış çiçek, gül.
Güner :TürkçeKızTan vakti.
Gülter :FarsçaKızTaze gül, gonca.
Goncater :FarsçaKızTaze, açılamamış gonca.
Gültaze :FarsçaKızTaze, yeni yetişmiş gül.
Günsili :TürkçeKızTemiz, iffetli, namuslu kimse.
Gökşan :Türkçe +ArapçaKızÜnlü, meşhur kimse.
Günbatu :TürkçeKızÜstün gelen, gücü yeten, galip.
Galibe :ArapçaKızÜstün gelen, yenen, önde gelen.
Günden :TürkçeKızUysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.
Gelincik :TürkçeKızYazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki.
Gönül :TürkçeKızYürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.
Gönülden :TürkçeKızYürekten, içten, candan.
Gülsüm :ArapçaKızYuvarlak, dolgun yüzlü.
Gülçehre :FarsçaKızYüzü gül gibi güzel olan.
Gülyüz :Farsça +TürkçeKızYüzü güzel olan.
Günal :TürkçeKız“Aydın ol, aydınlan“ anlamında kullanlıan bir ad.
Günver :TürkçeKız“Aydınlık ve ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülver :Farsça +TürkçeKız“Bana gül ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülben :Farsça +TürkçeKız“Ben gül gibi güzelim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gürsevil :TürkçeKız“Çokça sevil“ anlamında kullanılan bir ad.
Gürsev :TürkçeKız“Çokça sev“ anlamında kullanılan bir söz.
Gürsen :TürkçeKız“Coşkulu ve hareketlisin“ anlamında kullanılan bir ad.
Görsev :TürkçeKız“Görüp sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbende :Farsça +TürkçeKız“Gül benim elimdedir“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülal :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel bil kızla evlen“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbikem :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel kadınım“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsunam :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olan sevdiğim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsinem :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olan sevgilim“ anlanmında kullanılan bir ad.
Gülsezin :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olanı tanıyın“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbil :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olarak kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Güldöne :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel olsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülayım :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzel sevgilim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsen :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi güzelsin“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsalın :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi nazlı ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsevil :Farsça +TürkçeKız“Gül gibi sevil“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülüm :Farsça +TürkçeKız“Gül kadar güzel olan sevdiğim“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülder :Farsça +TürkçeKız“Gül topla“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülbitti :Farsça +TürkçeKız“Gül yetişti“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülgez :TürkçeKız“Gülerek dolaş“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülersin :TürkçeKız“Gülersin, gülümsersin“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülser :Farsça +TürkçeKız“Gülleri ser, çevreyi güllerle beze“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülsevin :Farsça +TürkçeKız“Gülü, gül gibi güzel olanı sevin“ anlamnda kullanılan bir ad.
Gülsev :Farsça +TürkçeKız“Gülü, gül gibi güzel olanı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülaçtı :Farsça +TürkçeKız“Gülümsedi“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülaç :Farsça +TürkçeKız“Gülümse“ anlamında kullanılan bir ad.
Günaç :TürkçeKız“Gün gibi doğ, aydınlat“ anlamında kullanılan bir ad.
Günser :TürkçeKız“Güneş gibi aydınlık, ışık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Günana :TürkçeKız“Işığı ve aydınlığı her zaman hatırlasın“ anlamında kullanılan bir ad.
Günan :TürkçeKız“Işığı ve aydınlığı her zaman hatırla“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksen :TürkçeKız“Mavi gözlüsün“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülesin :TürkçeKız“Mutlu olasın, gülesin“ anlamında kullanılan bir ad..
Gülsün :TürkçeKız“Mutlu olsun, şen olsun, gülsün“ anlamında kullanılan bir ad.
Güngör :TürkçeKız“Mutluluk, neşe içinde yaşa” anlamında kullanılan bir ad.
Gözal :TürkçeKız“Niteliklerinle ve güzelliğinle ilgi topla“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülesen :TürkçeKız“Sağlık ve mutlulukla gül“ anlamında kullanılan bir ad.
Gülümşen :TürkçeKız“Şen, mutlu olan sevdiğim“ anlamında kullanılan bir ad.
Günsenin :Kız“Senin günün“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksun :TürkçeKız“Yüksel, yücel“ anlamında kullanılan bir ad.
Göksev :TürkçeKız“Yükselmeyi yücelmeyi sev“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ