Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

13 Nisan 2024
4 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


T harfiyle başlayan erkek bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Tüzemen :TürkçeErkek1. Adaletli kimse.
2. Yasa adamı, hukukçu.
Tutuk :TürkçeErkek1. Akıcı, rahat konuşamayan.
2. Eski işlevini göremez duruma gelmiş.
3. Kısılmış, tutulmuş, kesik.
4. Kapalı, tıkalı.
5. Çekingen, sıkılgan.
6. Sıkıntılı.
Tanır :TürkçeErkek1. Anımsayan.
2. Bilip ayıran, seçen.
Tuhfe :ArapçaErkek1. Armağan, hediye.
2. Hoşa giden, güzel şey.
Telek :TürkçeErkek1. Armağan.
2. Dilek.
3. Kuş vb. hayvanların kanat tüyleri.
Teberdar :FarsçaErkek1. Baltacı.
2. Yeniçeriler arasında baltalı asker sınıfı.
Tevsen :FarsçaErkek1. Başı sert at.
2. Dik başlı, inatçı.
Tuğlu :TürkçeErkek1. Bayraklı, sancaklı.
2. Şımarık.
Tuğ :TürkçeErkek1. Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, sorguç.
2. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.
Tulum :TürkçeErkek1. Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
2. Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda.
3. Şişman, tombul.
Topa :TürkçeErkek1. Beceriksiz.
2. Kötü.
Tahsin :ArapçaErkek1. Beğenme, alkışlama.
2. Güzelleştirme.
Tepel :TürkçeErkek1. Bir şeyin en üstteki kısmı.
2. Küçük dağ.
Temel :Rum.Erkek1. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
2. En önemli, belli başlı, ana, esas.
3. Dayanıklı.
4. Bir yapının sağlam dayanak buluncaya kadar toprak içinde aşağıya doğru uzatılan dip duvarları.
Tekçe :TürkçeErkek1. Bir topluluk oluşturan şeylerin her biri.
2. Tek başına, yalnız.
3. Yegâne, eşsiz, benzersiz.
Tatar :TürkçeErkek1. Bir Türk kavmi.
2. Posta sürücüsü.
3. Gül, zambak vb. çiçeklerin açılmamış goncaları.
Toktamış :TürkçeErkek1. Bir yere yerleşmiş, oturmuş kimse.
2. Dinmiş, sakinleşmiş kimse.
Tek :TürkçeErkek1. Biricik, eşi olmayan.
2. Sessiz, hareketsiz, uslu.
Tevhit :ArapçaErkek1. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme.
2. Allah’ın birliğine inanma.
Tongar :TürkçeErkek1. Büyük, güçlü.
2. Yaşlı.
Tın :TürkçeErkek1. Can, ruh, öz.
2. Nefes, soluk.
Tutuş :TürkçeErkek1. Çekişme, tartışma.
2. Savaş, mücadele.
3. Tamam, hepsi, bütün.
Tevir :ArapçaTavr’danErkek1. Çeşit, tür.
2. Renk.
Topaç :TürkçeErkek1. Çocukların sicim sarıp salarak çevirdikleri armut biçimindeki oyuncak.
2. Sağlıklı, gürbüz çocuk.
Titiz :TürkçeErkek1. Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen memnun edilmesi güç kimse.
2. Temizliğe aşırı düşkün olan kimse.
3. Huysuz, öfkeli kimse.
Tuna :TürkçeErkek1. Çok, bol.
2. Yavru.
3. Görkemli, gösterişli.
Taşkın :TürkçeErkek1. Coşkulu, coşkun.
2. Su baskını.
Tekir :TürkçeErkek1. Daire, yuvarlak.
2. Çevre, etraf, dolay.
3. Postu siyah çizgili ve benekli, kül renkli kedi.
4. Aralık ayı.
Tayak :TürkçeErkek1. Dayanılacak şey, destek.
2. Koruyan, koruyucu.
Tur :TürkçeErkek1. Delikanlı, genç.
2. Gelir, kazanç, verim.
3. Ar. Dağ.
4. Fr. Devir, dolaşma.
Talay :Moğ.Erkek1. Deniz, büyük nehir.
2. Çok, fazla.
Taplı :TürkçeErkek1. Doğru, düzgün.
2. Uygun, yerinde.
3. Şişman.
Tokuz :TürkçeErkek1. Dokuz.
2. Kalın ve sık dokunmuş kumaş.
Tola :TürkçeErkek1. Dolu, boş olmayan.
2. Güçlü, korkusuz.
3. Keyif, neşe.
Tokay :TürkçeErkek1. Dolunay.
2. Zengin, yiğit dövüşçü.
3. Nehir kıvrımı.
4. Orman.
Tok :TürkçeErkek1. Doymuş, aç olmayan.
2. Kalın ve gür sesli.
3. Kibirli.
Töre :TürkçeErkek1. Eğitim, görgü, gelenek.
2. Soyluluk, asalet.
3. Eksiksiz, mükemmel.
4. Geline verilen armağan.
Tömek :TürkçeErkek1. Ekin yığını.
2. Kaba.
3. Alçak, kısa.
4. Top gibi, toprak.
Tonguç :TürkçeErkek1. En büyük çocuk.
2. Bir tür kuş, baykuş.
Tay :TürkçeErkek1. Eşit, denk, yaşıt.
2. Tek, eşsiz.
3. Yan, taraf.
4. Toy.
5. Atın yavrusu.
6. Çift olan şeyin teki.
7. Çocuk.
Teke :TürkçeErkek1. Evcil keçinin erkeği.
2. Mert, sözünün eri.
3. Hazar Denizi´nin doğusunda yaşayan bir Türkmen oymağı.
Toygun :TürkçeErkek1. Genç delikanlı.
2. Çakırdoğan.
Toy :TürkçeErkek1. Genç olduğu için deneyimsiz, beceriksiz.
2. Ziyafet, yemekli eğlence.
3. Göçebe kuşlardan kızıl tüylü, eti yenir bir kuş.
Tuygun :TürkçeErkek1. Genç, güçlü.
2. Çılgın, şımarık.
3. Duygulu, hassas.
Tercan :Türkçe +FarsçaErkek1. Genç, taze, delikanlı.
2. Kırmızı buğday.
Tapınç :TürkçeErkek1. Geniş alan.
2. İn.
3. Kuş veya balık kümeleri.
Tarım :TürkçeErkek1. Göllere, kumluklara dökülen çay kolları.
2. Verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü.
Tutkun :TürkçeErkek1. Gönül vermiş.
2. Bir şeye alışmış, bağlanmış, düşkün.
Türe :TürkçeErkek1. Görenek, gelenek, töre.
2. Subay, komutan.
3. Hak ve hukuka uygunluk, adalet.
Tunga :TürkçeErkek1. Görkemli, kuvvetli, muazzam.
2. Yiğit, kahraman.
3. Rütbe, unvan.
4. Bir tür kaplan.
Tecelli :ArapçaErkek1. Görünme, belirme.
2. Kader, talih.
3. Allah’ın lütfuna kavuşma.
Tepegöz :TürkçeErkek1. Gözleri yukarı doğru kalkmış kimse.
2. Sağa sola çarpan sakar kimse.
3. Yaramaz çocuk.
4. Herkese çatan, kavgacı.
Türk :TürkçeErkek1. Güç, kuvvet.
2. Güzel, civan.
3. Türk soyundan gelen halk.
4. Adam, insan.
Toran :TürkçeErkek1. Güçlü, kuvvetli, iri yarı kimse.
2. Yiğit, kahraman.
Tan :TürkçeErkek1. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak vakti.
2. Sabah akşam esen serin rüzgâr.
Torlak :TürkçeErkek1. Güzel, genç, yakışıklı.
2. İyi gelişmiş ağaç fidanı.
Töreli :TürkçeErkek1. Güzel.
2. İyi.
3. Konuk ağırlamayı seven.
4. Soylu.
Tekiş :TürkçeErkek1. Her şeyin sonu, bitimi.
2. Boynuzsuz keçi.
Tozan :TürkçeErkek1. İnce toz tanesi.
2. Tozu çok olan yer.
3. Kar fırtınası.
Taylan :TürkçeErkek1. İnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu.
2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumdaki toprak.
Tansık :TürkçeErkek1. İnsanın aklının alamayacağı şaşırtıcı, olağanüstü olay, mucize.
2. Özlem, hasret.
3. Değerli, kıymetli.
4. Tatlı, nefis.
Tutku :TürkçeErkek1. İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.
2. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.
Tarkan :TürkçeErkek1. İslâmlıktan önce verilmiş vekil, vezir, bey gibi san.
2. Ayrıcalıklı, saygın kişi.
Tavlı :TürkçeErkek1. İstekli.
2. Boyun eğmiş.
3. Hızlı.
Tayyip :ArapçaErkek1. İyi, güzel, hoş.
2. Çok temiz.
Tez :FarsçaErkek1. Keskin.
2. Çabuk, hızlı.
Temiz :TürkçeErkek1. Kirli olmayan, pak.
2. Ahlak yönünden temiz, nezih.
3. Özenle yapılmış, güzel.
Teber :FarsçaErkek1. Küçük balta.
2. Dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta.
3. Meşin kesmek için kullanılan araç.
Tülek :TürkçeErkek1. Kumaz, açıkgöz, düzenci.
2. Efe.
3. Çok genç, delikanlı.
4. Zengin.
5. Saygın kimse.
6. Sakin.
7. Gururlu.
Tebrik :ArapçaErkek1. Kutlama.
2. Bereket.
Tuman :TürkçeErkek1. Nem, çiy.
2. Duman, sis.
3. Şalvar.
Tufan :ArapçaErkek1. Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur.
2. Şiddetli yağmur.
Tüney :TürkçeErkek1. Öğle güneşi alan yer.
2. Güneş battıktan sonraki zaman.
3. Güneşli yer.
Tümen :TürkçeErkek1. On bin.
2. Pek çok.
3. Yığın, küme, sürü.
Tör :TürkçeErkek1. Ön, orun, şeref yeri.
2. Evin veya odanın en önemli, en iyi yeri.
3. Evde veya odada saygıdeğer kişilerin oturduğu başköşe.
Tin :TürkçeErkek1. Ruh, can.
2. Sağlam vücutlu.
3. Tepe, zirve.
Tözüm :TürkçeErkek1. Sabırlı.
2. Alçak gönüllü.
Tevs :ArapçaErkek1. Sakinlik, dinginlik, durgunluk.
2. Barış, sulh.
Tapık :TürkçeErkek1. Saygı, hürmet.
2. İkram, hizmet.
Talu :TürkçeErkek1. Seçkin, seçilmiş, güzel.
2. İki kürek kemiği arası.
Tuyan :TürkçeErkek1. Semiz, şişman.
2. Zengin.
3. Kibirli, gururlu.
Tunay :TürkçeErkek1. Sessiz, sakin.
2. Gece görünen aydınlık.
Tagay :TürkçeErkek1. Silah.
2. Annenin erkek kardeşi, dayı.
Tav :FarsçaErkek1. Şişman.
2. Harlı.
3. Orman
4. Hız.
5. Boyun eğme.
Tarı :TürkçeErkek1. Soy, nesil,
2. Ekin.
3. Darı, tahıl.
4. İyi, güzel.
Turhan :TürkçeErkek1. Soylu ve seçkin kimse.
2. Eski Türklerde vergi ödemeyen, hükümdar huzuruna izinsiz girebilen, saygın kişi.
Taç :ArapçaErkek1. Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık.
2. Gelinlerin başlarına takılan süs.
Tepir :FarsçaErkek1. Tahılın taşını ayıklamaya yarayan elek.
2. Ağaç tepesi.
Tükel :TürkçeErkek1. Tam, bütün.
2. Mükemmel.
Tekmil :ArapçaErkek1. Tam, eksiksiz, hep.
2. Kemale erdirme, tamamlama.
Tekin :TürkçeErkek1. Tek, eşsiz.
2. Uyanık, tetikte.
3. Uslu.
4. Şehzade, prens.
5. Uğurlu.
Temelli :TürkçeErkek1. Temeli olan
2. Geçici ve eğreti olmayıp sonuna kadar sürecek olan.
Tecimen :TürkçeErkek1. Ticaret adamı, tüccar.
2. Tutumlu, idareli.
Tor :TürkçeErkek1. Toy, deneyimsiz.
2. Ürkek, çekingen, utangaç.
3. Mağrur, gururlu.
4. Fidan.
5. Tok sözlü.
6. Balık ağı.
Tura :TürkçeErkek1. Tuğra.
2. Kalkan, siper.
Turan :TürkçeErkek1. Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı.
2. Türklerin Orta Asya'daki en eski yurtları.
Topuz :TürkçeErkek1. Ucu top biçiminde eski bir silah..
2. Top biçiminde toplanmış saç.
Tapgaç :TürkçeErkek1. Ünlü.
2. Aziz.
Tetik :TürkçeErkek1. Uyanık, açıkgözlü.
2. Çabuk davranan, çevik.
3. Becerikli.
4. Kedi, köpek vb. hayvanların pençeleri.
5. Önder, kılavuz.
6. Ateşli silahları ateşlemek için çekilen küçük manivela.
Tevfik :ArapçaErkek1. Uydurma, uygun düşürme.
2. Başarıya ulaştırma.
3. Tanrı'nın yardımına kavuşma.
Talas :TürkçeErkek1. Yelin kaldırdığı toz.
2. Fırtına, kasırga.
3. Can sıkıntısı.
4. Köşe.
5. Oğuzların 24 boyundan biri.
Taylak :TürkçeErkek1. Yeni doğmuş at yavrusu.
2. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu.
3. Deve yavrusu.
4. Yaramaz çocuk.
Toprak :TürkçeErkek1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.
2. Ülke, memleket.
3. İşlenmiş arazi.
Talât :ArapçaErkek1. Yüz, surat, çehre.
2. Güzellik.
Tongal :TürkçeErkek1. Zengin kimse.
2. Yaşlı erkek.
Tongur :TürkçeErkek1. Zor anlayan, kalın kafalı.
2. Çirkin sesli.
3. Yuvarlak.
4. Düğünleri yöneten kimse.
Tezok :Farsça +TürkçeErkekAcele eden güçlü, kuvvetli kimse.
Tezcanlı :Farsça +TürkçeErkekAceleci.
Tokyüz :TürkçeErkekAçgözlü olmadığı yüzünden anlaşılan kimse.
Tokgöz :TürkçeErkekAçgözlü olmayan.
Tüze :TürkçeErkekAdalet, hukuk.
Tüzeer :TürkçeErkekAdaletli kimse.
Türksan :TürkçeErkekAdı duyulmuş, Türk gibi ünlü.
Tünaydın :TürkçeErkekAkşamları söylenen iyi dilek ve selâm sözü.
Tuncal :TürkçeErkekAl renkli tunç.
Tugay :TürkçeErkekAlayla tümen arasındaki askerî birlik.
Tekbir :ArapçaErkekAllah büyüklüğünü hatırlama ve “Allahu ekber“ deme.
Tanrıkulu :TürkçeErkekAllah'ın kulu.
Toros :TürkçeErkekAnadolu´nun güney kesiminde Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağ.
Tanırcan :Türkçe +FarsçaErkekAnımsayan, bilip ayıran, seçen kimse.
Tören :TürkçeErkekAnma, kutlama gibi amaçlarla yapılan toplantı.
Türkiz :TürkçeErkekArkasında Türk gibi onurlu iz bırakan.
Tardu :TürkçeErkekArmağan, hediye.
Tartış :TürkçeErkekArmağan.
Türkaslan :TürkçeErkekAslan gibi güçlü Türk.
Turay :TürkçeErkekAy gibi güzel genç.
Türkay :TürkçeErkekAy gibi parlak, aydınlık Türk.
Tenvir :ArapçaErkekAydınlatma, ışıklandırma.
Tanyolaç :TürkçeErkekAydınlığa götüren, yol açan.
Tanyolu :TürkçeErkekAydınlık yol.
Tayaydın :TürkçeErkekAydınlık, parlak yüzlü çocuk.
Tamay :Arapça +TürkçeErkekAyın bütün durumu, dolunay.
Tolunbay :TürkçeErkekAyın on dördü gibi güzel olan kimse.
Tolun :TürkçeErkekAyın on dördü, dolun.
Toluntiğin :TürkçeErkekAyon on dördü gibi güzel olan hükümdar.
Tulgar :TürkçeErkekAzim, irade.
Türkyılmaz :TürkçeErkekAzimli, yılmayan Türk.
Tunca :TürkçeErkekBalkan yarımadasında Meriç ırmağının kolu.
Tatu :TürkçeErkekBarış, sulh.
Tuğser :TürkçeErkekBaştuğ.
Teceren :TürkçeErkekBecerikli, tasarruflu.
Tecer :TürkçeErkekBecerikli.
Takdir :ArapçaErkekBeğenme, değer verme.
Tanış :TürkçeErkekBildik, tanıdık, dost.
Tunçbilek :TürkçeErkekBileği güçlü olan kimse.
Tedü :TürkçeErkekBilge, zeki, anlayışlı kimse.
Timurlenk :Türkçe +FarsçaErkekBir ayağının aksak olması nedeniyle “Aksak Timur“ anlamındaki bu adla anılan Timurlular Hanedanı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1336-1405).
Torun :TürkçeErkekBir kimseye göre çocuğunun çocuğu.
Tekinay :TürkçeErkekBiricik ve uğurlu kimse.
Tekbey :TürkçeErkekBiricik, eşsiz bey.
Teker :TürkçeErkekBiricik, eşsiz kimse.
Tunçaral :TürkçeErkekBirine destek olan güçlü kimse.
Tamar :TürkçeErkekbk. Damar
Temircan :Türkçe +FarsçaErkekbk. Demircan
Temirhan :TürkçeErkekbk. Demirhan
Temirkan :TürkçeErkekbk. Demirkan
Temirkut :TürkçeErkekbk. Demirkut
Timuröz :TürkçeErkekbk. Demiröz
Temürşah :Türkçe +FarsçaErkekbk. Demirşah
Temirtaş :TürkçeErkekbk. Demirtaş
Tengiz :TürkçeErkekbk. Deniz
Tengizalp :TürkçeErkekbk. Denizalp
Tilmaç :TürkçeErkekbk. Dilmaç
Toğan :TürkçeErkekbk. Doğan
Toğay :TürkçeErkekbk. Doğay
Toğuş :TürkçeErkekbk. Doğuş
Tölek :TürkçeErkekbk. Dölek
Tolonay :TürkçeErkekbk. Dolunay
Tağay :TürkçeErkekbk. Tagay
Taluy :TürkçeErkekbk. Talay
Taluyhan :TürkçeErkekbk. Talayhan
Tali :ArapçaErkekbk. Talih
Tanyu :TürkçeErkekbk. Tanju
Tanlak :TürkçeErkekbk. Tanla
Tanrıkul :TürkçeErkekbk. Tanrıkulu
Tansığ :TürkçeErkekbk. Tansık
Tanyel :TürkçeErkekbk. Tanyeli
Tanyer :TürkçeErkekbk. Tanyeri
Tanyol :TürkçeErkekbk. Tanyolu
Tapduk :TürkçeErkekbk. Taptuk
Tarduk :TürkçeErkekbk. Tardu
Tarman :TürkçeErkekbk. Tarıman
Targan :TürkçeErkekbk. Tarkan
Tayla :TürkçeErkekbk. Taylak
Taybars :Türkçe +FarsçaErkekbk. Taypars
Tegin :TürkçeErkekbk. Tekin
Temuçin :TürkçeErkekbk. Timuçin
Teymur :TürkçeErkekbk. Timur
Temürlenk :Türkçe +FarsçaErkekbk. Timurlenk
Toktimur :TürkçeErkekbk. Tokdemir
Tulga :TürkçeErkekbk. Tolga
Tolon :TürkçeErkekbk. Tolun
Tolonbay :TürkçeErkekbk. Tolunbay
Tunguç :TürkçeErkekbk. Tonguç
Törü :TürkçeErkekbk. Töre
Tuğluk :TürkçeErkekbk. Tulum
Tunçal :TürkçeErkekbk. Tuncal
Tunçalp :TürkçeErkekbk. Tuncalp
Tunçay :TürkçeErkekbk. Tuncay
Tunçel :TürkçeErkekbk. Tuncel
Tunçer :TürkçeErkekbk. Tuncer
Toygar :TürkçeErkekbk. Turgay
Tuyuk :TürkçeErkekbk. Tuyuğ
Tüzmen :TürkçeErkekbk. Tüzemen
Turgay :TürkçeErkekBoz renkli, küçük, ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür serçe, toygar.
Tekant :TürkçeErkekBüyük yemin.
Toyka :TürkçeErkekBüyük, kalın sopa.
Tezveren :Farsça +TürkçeErkekÇabucak veren.
Tezel :Farsça +TürkçeErkekÇabuk iş gören, becerikli.
Tezeren :Farsça +TürkçeErkekÇabuk ulaşan.
Tezalp :Farsça +TürkçeErkekÇabuk, hızlı yiğit.
Tezer :Farsça +TürkçeErkekÇabuk, hızlı, çevik kimse.
Tavgaç :TürkçeErkekÇekicilik, cazibe.
Torcan :Türkçe +FarsçaErkekÇekingen, utangaç kimse.
Tamçelik :Arapça +TürkçeErkekÇelik gibi güçlü kimse.
Tekeş :TürkçeErkekCenkçi, savaşkan.
Tolgay :TürkçeErkekÇevre, dolay.
Tarancı :TürkçeErkekÇiftçi, rençper.
Tengir :TürkçeErkekCimri.
Tayfun :İng.ErkekÇin Denizi'nde ve Hint Denizi'nde görülen güçlü kasırga.
Tibet :TürkçeErkekÇin´in batısında özerk bir bölge.
Tanyıldız :TürkçeErkekÇoban yıldızı.
Taygun :TürkçeErkekÇocuk, torun.
Tekcan :Türkçe +FarsçaErkekÇok değerli, eşsiz kimse.
Tekbay :TürkçeErkekÇok değerli, eşsiz, saygın kimse.
Tümerdem :TürkçeErkekÇok erdemli.
Toydemir :TürkçeErkekÇok genç ve deneyimsiz güçlü kimse.
Toycan :Türkçe +FarsçaErkekÇok genç ve deneyimsiz kimse.
Tümenboğa :TürkçeErkekÇok güçlü ve kuvvetli.
Tamkut :Arapça +TürkçeErkekÇok mutlu, talihli kimse.
Tümkut :TürkçeErkekÇok talihli, kutlu.
Tekün :TürkçeErkekÇok ünlü kimse.
Tümenbay :TürkçeErkekÇok zengin.
Tökel :TürkçeErkekÇok.
Tuğsel :Türkçe +ArapçaErkekÇokça tuğu olan.
Türksel :Türkçe +ArapçaErkekCoşkulu Türk.
Taşar :TürkçeErkekCoşkulu, coşkun kimse.
Taşan :TürkçeErkekCoşkulu, taşkın kimse.
Tuğyan :ArapçaErkekCoşma, taşma, coşkunluk.
Tağalp :TürkçeErkekDağ gibi gösterişli, heybetli, güçlü yiğit.
Tağman :TürkçeErkekDağ gibi iri yarı, gösterişli kimse.
Tağ :TürkçeErkekDağ.
Taru :TürkçeErkekDarı.
Tayanç :TürkçeErkekDayanma gücü, sabır.
Temirbay :TürkçeErkekDemir gibi sağlam kimse.
Tokdemir :TürkçeErkekDemir gibi sağlam ve güçlü olan kimse.
Temir :TürkçeErkekDemir.
Talayman :TürkçeErkekDeniz adamı, denizci.
Talayer :Moğ. +TürkçeErkekDeniz eri, denizci.
Talaykan :Moğ. +TürkçeErkekDenizci bir sydan gelen kimse.
Talaykoç :Moğ. +TürkçeErkekDenizci yiğit.
Talayhan :Moğ. +TürkçeErkekDenizlerin hükümdarı.
Takiyettin :ArapçaErkekDindar, mümin.
Tevhiddin :ArapçaErkekDinin birliği, birleştiriciliği.
Tacettin :ArapçaErkekDinin tacı.
Tulûi :ArapçaErkekDoğan.
Tulû :ArapçaErkekDoğma, doğuş.
Temizkan :TürkçeErkekDoğru ve dürüst soydan gelen.
Temizsan :TürkçeErkekDoğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.
Taptuk :TürkçeErkekDoğumuna çok sevinilen çocuklara “bulduk“ anlamında konulan bir ad.
Tokuzer :TürkçeErkekDokuz kişi.
Tokuztuğ :TürkçeErkekDokuz tane tuğ.
Tolgan :TürkçeErkekDolanan, dolaşan.
Tulun :TürkçeErkekDolun.
Tümay :TürkçeErkekDolunay
Tolgunay :TürkçeErkekDolunay.
Tokalp :TürkçeErkekDoymuş, gözü tok yiğit.
Tural :TürkçeErkekDuran, yaşayan.
Temizhan :TürkçeErkekDürüst hükümdar.
Temizel :TürkçeErkekDürüst kimse.
Taymaz :TürkçeErkekDüşmeyen, kaymayan, dengeli kimse.
Törehan :TürkçeErkekEksiksiz, kusursuz hükümdar.
Töregün :TürkçeErkekEksiksiz, kusursuz kimse.
Tokel :TürkçeErkekEli açık, cömert kimse.
Topel :TürkçeErkekEli sıkı, fazla cömert olmayan kimse.
Tekinel :TürkçeErkekEli uğurlu olan kimse.
Tokal :TürkçeErkekErişkin, olgun.
Totuk :TürkçeErkekEski Türklerde askerî vali.
Tuğbay :TürkçeErkekEskiden tugay komutanlığı yapan albay.
Taykara :TürkçeErkekEsmer, kara yağız çocuk.
Tekay :TürkçeErkekEşsiz ay.
Teksoy :TürkçeErkekEşsiz bir soydan gelen kimse.
Tekdoğan :TürkçeErkekEşsiz, benzersiz doğmuş olan.
Tekalp :TürkçeErkekEşsiz, benzersiz yiğit.
Tutun :TürkçeErkekEv, aile.
Tanak :TürkçeErkekGarip, tuhaf, şaşırtıcı.
Tüner :TürkçeErkekGece adamı.
Tünay :TürkçeErkekGece ve ay.
Tayhan :TürkçeErkekGenç hükümdar.
Turbay :TürkçeErkekGenç kimse.
Taycan :Türkçe +FarsçaErkekGenç ve güçlü kimse.
Turalp :TürkçeErkekGenç, delikanlı yiğit.
Turcan :Türkçe +FarsçaErkekGenç, delikanlı.
Tayman :TürkçeErkekGenç, taze, toy kimse.
Tümhan :TürkçeErkekGerçek hükümdar.
Tümerkin :TürkçeErkekGerçek özgür.
Tümcan :Türkçe +FarsçaErkekGerçekten dost olan kimse.
Tümkurt :TürkçeErkekGerçekten güçlü olan kimse.
Tümkoç :TürkçeErkekGerçekten yiğit olan kimse.
Tümbay :TürkçeErkekGerçekten zengin olan kimse.
Tokcan :Türkçe +FarsçaErkekGönlü tok olan.
Tun :TürkçeErkekGönül rahatlığı.
Tunahan :TürkçeErkekGörkemli, gösterişli hükümdar.
Tunacan :Türkçe +FarsçaErkekGörkemli, gösterişli kimse.
Tunakan :TürkçeErkekGörkemli, gösterişli soydan gelen kimse.
Tuğrultekin :TürkçeErkekGözü pek hükümdar.
Tokkan :TürkçeErkekGözü tok bir soydan gelen kimse.
Tokhan :TürkçeErkekGözü tok hükümdar.
Toker :TürkçeErkekGözü tok kimse.
Toktaş :TürkçeErkekGözü tok sağlam yapılı ve güçlü kimse.
Tokyay :TürkçeErkekGözü tok, kuvvetli ve sağlam yapılı kimse.
Toktuğ :TürkçeErkekGözü tok, savaşçı kimse.
Toköz :TürkçeErkekGözü ve gönlü doymuş olan kimse.
Taybek :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli çocuk.
Taydemir :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli kimse.
Tunçkan :TürkçeErkekGüçlü soydan gelen kimse.
Tekyay :TürkçeErkekGüçlü ve kuvvetli biricik kimse.
Tunçdemir :TürkçeErkekGüçlü ve kuvvetli kimse.
Tunçkılıç :TürkçeErkekGüçlü ve kuvvetli olan kimse.
Tunçkaya :TürkçeErkekGüçlü ve sağlam yapılı kimse.
Teköktem :TürkçeErkekGüçlü, gururlu biricik kimse.
Taykoç :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli çocuk.
Taşhan :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli hükümdar.
Tamerk :Arapça +TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli kimse.
Toyboğa :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli, deneyimsiz kimse.
Tuvana :FarsçaErkekGüçlü, kuvvetli.
Tunçöven :TürkçeErkekGüçlüleri öven kimse.
Taflan :TürkçeErkekGülgillerden, kışın yaprağını dökmeyen bir bitki.
Taki :ArapçaErkekGünahtan, haramdan kaçınan, dinine bağlı kimse.
Tanyeri :TürkçeErkekGüneş doğmak üzereyken ufukta hafifçe aydınlanan yer.
Türgün :TürkçeErkekGünün töresi.
Taçkın :TürkçeErkekGurur.
Torhan :TürkçeErkekGururlu hükümdar.
Torel :TürkçeErkekGururlu kimse.
Torkan :TürkçeErkekGururlu ve tok sözlü soydan gelen kimse.
Toralp :TürkçeErkekGururlu yiğit.
Tuzer :TürkçeErkekGüzel, şirin kimse.
Türeli :TürkçeErkekGüzel.
Tuz :TürkçeErkekGüzellik, şirinlik.
Tarhun :ArapçaErkekHekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki.
Tevekkül :ArapçaErkekHerhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma.
Tezay :Farsça +TürkçeErkekHızlı, çabuk kimse.
Türel :TürkçeErkekHukukla ilgili, hukuksal.
Teoman :TürkçeErkekHun İmparatoru Mete´nin babası.
Temizcan :Türkçe +FarsçaErkekİçi temiz olan kimse.
Tamaydın :Arapça +TürkçeErkekİlerici, her yönüyle aydın kimse.
Tayuk :TürkçeErkekİnce, kibar genç.
Taylaner :TürkçeErkekİnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu kimse.
Terim :TürkçeErkekİnce, kibar.
Taşdöven :TürkçeErkekİş bilen, becerikli, kuvvetli kimse.
Tünak :TürkçeErkekIşıklı, mehtaplı gece.
Talip :ArapçaErkekİsteyen, istekli.
Temizalp :TürkçeErkekİyi ahlaklı yiğit.
Tuğkun :TürkçeErkekİzinsiz yanına varılmayan; varlıklı, saygın.
Tezkan :Farsça +TürkçeErkekKanı kaynayan, heyecanlı kimse.
Tümkan :TürkçeErkekKanlı canlı, sağlıklı.
Tağar :TürkçeErkekKap, çanak, küp, çömlek.
Tipi :TürkçeErkekKar fırtınası.
Tekiz :TürkçeErkekKar üzerindeki adım adım yol.
Talaz :TürkçeErkekKasırga, fırtına.
Timuçin :TürkçeErkekKatı, sağlam demir.
Turaç :TürkçeErkekKeklik cinsinden eti yenir bir av kuşu.
Telimer :TürkçeErkekKibirli kimse.
Telim :TürkçeErkekKibirli.
Terem :TürkçeErkekKıl keçisi ile tiftik keçisinin çiftleşmesinden doğan oğlak.
Topçay :TürkçeErkekKıvırıla kıvrıla akan ırmak.
Teberhun :FarsçaErkekKızıl söğüt, tarhun.
Tamkoç :Arapça +TürkçeErkekKoç gibi güçlü kimse.
Töz :TürkçeErkekKök, asıl, cevher.
Tunçsoy :TürkçeErkekKöklü, güçlü soydan gelen kimse.
Turgut :TürkçeErkekKonut, oturulacak yer.
Turkan :TürkçeErkekKoruyucu, muhafız.
Tunç :TürkçeErkekKoyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz.
Tayfur :ArapçaErkekKüçük bir kuş türü.
Tamkurt :Arapça +TürkçeErkekKurt gibi güçlü kimse.
Taha :ArapçaErkekKur´an-ı Kerim'in yirminci surenin adı.
Tükelay :TürkçeErkekKusursuz insan.
Tükelalp :TürkçeErkekKusursuz yiğit.
Taykut :TürkçeErkekKutlu, uğurlu çocuk.
Terek :TürkçeErkekl. Raf, sergen.
2. Merdiven gibi set set olan dağ.
Tecen :TürkçeErkekMağrur, gururlu.
Tekebey :TürkçeErkekMert, sözünün eri olan bey.
Tekebaş :TürkçeErkekMert, sözünün eri olan kimse.
Talaykut :Moğ. +TürkçeErkekMutlu denizci.
Tellibey :TürkçeErkekNazlı, alıngan, çabuk küsen bey.
Telli :TürkçeErkekNazlı, alıngan, çabuk küsen kimse.
Tacim :ArapçaErkekNoktalama, noktalama.
Tekok :TürkçeErkekOk gibi hızlı harekete eden biricik kimse.
Temren :TürkçeErkekOk, kargı gibi silahların ucundaki sivri demir.
Tokalan :TürkçeErkekOlgunlaşmış, erginleşmiş.
Türev :TürkçeErkekOluşan, ortaya çıkan, türeyen.
Tuğcu :TürkçeErkekOsmanlı döneminde savaşlarda padişahın tuğlarını taşıyan kimse.
Tuğra :TürkçeErkekOsmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.
Tınaz :TürkçeErkekOt veya saman yığını.
Tancan :Türkçe +FarsçaErkekÖzü aydınlık kimse.
Teközer :TürkçeErkekÖzü benzersiz nitelikler taşıyan erkek.
Teköz :TürkçeErkekÖzü benzersiz nitelikler taşıyan kimse.
Temizöz :TürkçeErkekÖzü temiz, dürüst olan kimse.
Tinkut :TürkçeErkekÖzü uğurlu, kutlu, şanslı kimse.
Türköz :TürkçeErkekÖzü, aslı Türk olan.
Taypars :Türkçe +FarsçaErkekPars gibi güçlü kimse.
Taşgan :TürkçeErkekPınar, kaynak.
Tutuhan :TürkçeErkekRehin alan hükümdar.
Tutu :TürkçeErkekRehin.
Tanaçar :TürkçeErkekSabah vaktindeki alaca karanlık
Tanaçan :TürkçeErkekSabah vaktindeki alaca karanlık.
Tarık :ArapçaErkekSabah yıldızı, Venüs.
Tansever :TürkçeErkekSabahı, ışığı, aydınlığı seven kimse.
Tanseven :TürkçeErkekSabahı, ışığı, aydınlığı seven.
Tansu :TürkçeErkekŞafağın aydınlattığı su gibi parlak ve temiz olan.
Tanbek :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık bey.
Tanaltan :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık hükümdar.
Tanal :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık insan.
Tansoy :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık soyu olan.
Tanalp :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık yiğit.
Tanel :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık, güçlü eli olan kimse.
Tanberk :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık, güçlü insan
Tankan :TürkçeErkekŞafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen kimse.
Tansel :Türkçe +ArapçaErkekŞafak seli, ışık seli.
Tanyeli :TürkçeErkekŞafak vakti esen rüzgâr.
Tankoç :TürkçeErkekŞafak vakti gibi aydın, güçlü kimse
Taner :TürkçeErkekŞafak vakti gibi aydınlık, güçlü kimse.
Tanhan :TürkçeErkekŞafak vakti gibi parlak, güçlü hükümdar.
Tangüç :TürkçeErkekŞafak vakti gibi parlak, güçlü kimse.
Tankut :TürkçeErkekŞafak vakti gibi parlak, mutlu kimse.
Tanpınar :TürkçeErkekŞafak vakti gibi parlak, temiz kimse.
Tanören :TürkçeErkekŞafak vaktinde de çalışan kimse.
Tandoğan :TürkçeErkekŞafak vaktinde doğan kimse.
Tandoruk :TürkçeErkekŞafak vaktinde doğmuş gururlu kimse.
Tansı :TürkçeErkekŞafak vaktini andıran.
Tanla :TürkçeErkekŞafak.
Tangün :TürkçeErkekŞafakla başlayan aydınlık gün.
Tansal :TürkçeErkekŞafakla ilgili, şafağa ait.
Tunçtürk :TürkçeErkekSağlam ve güçlü Türk.
Taşel :TürkçeErkekSağlam, güçlü eli olan kimse.
Taşer :TürkçeErkekSağlam, güçlü kimse.
Tunçboğa :TürkçeErkekSağlam, güçlü olan kimse.
Taşkan :TürkçeErkekSağlam, güçlü soydan gelen kimse.
Tiner :TürkçeErkekSağlam, güçlü, canlı kimse.
Tosunbey :TürkçeErkekSağlıklı, tıknaz bey.
Tosun :TürkçeErkekSağlıklı, tıknaz delikanlı.
Tanık :TürkçeErkekŞahit.
Talih :ArapçaErkekŞans, baht.
Tanzer :Türkçe +FarsçaErkekSarı altın renginde tan yeri.
Terlan :TürkçeErkekSarı renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş.
Tuğsavaş :TürkçeErkekSavaş için tuğunu takınmış olan kimse.
Tokuş :TürkçeErkekSavaş.
Tolgahan :TürkçeErkekSavaşa hazır hükümdar.
Tokuşhan :TürkçeErkekSavaşçı hükümdar.
Tolga :TürkçeErkekSavaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.
Tamkan :Arapça +TürkçeErkekSaygın bir soydan gelen kimse.
Torgay :TürkçeErkekSerçe, tarla kuşu.
Teşrif :ArapçaErkekŞereflendirme, onurlandırma.
Tavuş :TürkçeErkekSes, hafif gürültü, tıkırtı.
Tumay :TürkçeErkekSessiz, sakin.
Türkcan :Türkçe +FarsçaErkekSevilen Türk.
Türkşen :TürkçeErkekSevinçli Türk.
Tuyuğ :TürkçeErkekŞiir, şarkı, türkü.
Tümkor :TürkçeErkekSıkıntılara göğüs geren kimse.
Tavlan :TürkçeErkekŞişman.
Tüzüner :TürkçeErkekSoylu kimse.
Tüzünkan :TürkçeErkekSoylu, asil kandan gelen.
Tüzüntürk :TürkçeErkekSoylu, asil Türk.
Tozun :TürkçeErkekSoylu, asil.
Tuğkan :TürkçeErkekSoyu savaşçı olan kimse.
Toktahan :TürkçeErkekSürekli olan hükümdar.
Tecir :TürkçeErkekSürü hayvanlarının alım satımını yapan kimse.
Tacver :Arapça +FarsçaErkekTaç sahibi padişah.
Taci :ArapçaErkekTaç takınmış kimse.
Tümer :TürkçeErkekTam erkek, yiğit.
Tansan :TürkçeErkekTan gibi aydınlık, temiz adı olan kimse.
Tantuğ :TürkçeErkekTan ışığı gibi çevresini aydınlatan kimse.
Tantürk :TürkçeErkekTan ışığı gibi çevresini aydınlatan Türk.
Tanrıkorur :TürkçeErkekTanrı'nın koruduğu kimse.
Tanrıöver :TürkçeErkekTanrı'nın övdüğü, Tanrı'nın beğendiği kimse.
Tarıman :TürkçeErkekTarımla uğraşan kimse, rençper.
Tarımer :TürkçeErkekTarımla uğraşan kimse.
Taştan :TürkçeErkekTaş gibi güçlü.
Taşcan :Türkçe +FarsçaErkekTaş gibi sağlam kimse.
Taşboğa :TürkçeErkekTaş gibi sert, boğa gibi güçlü kimse.
Taşdemir :TürkçeErkekTaş ve demir gibi sağlıklı, sağlam kimse.
Taşkent :TürkçeErkekTaş-kent. Özbekistan´ın başkenti.
Tatarhan :TürkçeErkekTatar soyundan olan han.
Tatarkan :TürkçeErkekTatar soyundan olan kimse.
Tekinal :TürkçeErkekTek ve eşsiz kimse.
Tekinalp :TürkçeErkekTek ve eşsiz yiğit.
Tekil :TürkçeErkekTek, bir.
Tekinhan :TürkçeErkekTek, eşsiz ve uğurlu hükümdar.
Tekiner :TürkçeErkekTek, eşsiz ve uğurlu kimse.
Taygan :TürkçeErkekTek, eşsiz.
Tezcan :FarsçaErkekTelaşlı, heyecanlı, beklemeye dayanamayan, sabırsız.
Tümel :TürkçeErkekTemel.
Temizsoy :TürkçeErkekTemiz ve dürüst soydan gelen kimse.
Tahir :ArapçaErkekTemiz, pak.
Türek :TürkçeErkekTepeliklerin ortasındaki çıkıntı.
Tarik :ArapçaErkekTerk eden, bırakan, vazgeçen.
Tecim :TürkçeErkekTicaret.
Tacir :ArapçaErkekTicareti meslek edinmiş olan kimse.
Toku :TürkçeErkekTokmak, değnek.
Toper :TürkçeErkekTopçu asker.
Topçam :TürkçeErkekToplu ve düzenli çam türü.
Tolay :TürkçeErkekTopluluk, cemiyet.
Türabi :ArapçaErkekTopraktan yaratılmış.
Türehan :TürkçeErkekTörelere bağlı hükümdar.
Törel :TürkçeErkekTöreye uygun olan, töre ile ilgili.
Taip :ArapçaErkekTövbe eden.
Tecimer :TürkçeErkekTüccar.
Tuğtay :TürkçeErkekTuğ takınmış benzersiz kimse.
Tuğaltay :TürkçeErkekTuğ takınmış değerli, yüce kimse.
Tuğtaş :TürkçeErkekTuğ takınmış güçlü kimse.
Tuğaltan :TürkçeErkekTuğ takınmış hükümdar.
Tuğalp :TürkçeErkekTuğ takınmış yiğit.
Tuğtekin :TürkçeErkekTuğ takmış hükümdar.
Turatekin :TürkçeErkekTuğralı hükümdar.
Tuğhan :TürkçeErkekTuğu olan hükümdar.
Tuğsav :TürkçeErkekTuğuyla ünlenmiş kimse.
Tuğsan :TürkçeErkekTuğuyla ünlü olmuş kimse.
Tamer :Arapça +TürkçeErkekTümüyle nitelikli kişi.
Tuncel :TürkçeErkekTunç gibi güçlü eli olan kimse.
Tuncer :TürkçeErkekTunç gibi güçlü kimse.
Tuncalp :TürkçeErkekTunç gibi güçlü, kuvvetli yiğit.
Tuncay :TürkçeErkekTunç renginde ay.
Tanju :TürkçeErkekTürk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen san.
Türkdoğan :TürkçeErkekTürk olarak doğan.
Türkkan :TürkçeErkekTürk soyundan gelen.
Türkili :TürkçeErkekTürk yurdu.
Tamtürk :Arapça +TürkçeErkekTürklüğün bütün niteliklerini taşıyan kimse.
Türkoğlu :TürkçeErkekTürkün oğlu.
Türkmen :TürkçeErkekTürk’e benzer, Türk’e benzeyen.
Tüzel :TürkçeErkekTüzeye uygun, hukuksal.
Tayyar :ArapçaErkekUçucu, uçan.
Tekindağ :TürkçeErkekUğurlu dağ.
Tanuğur :TürkçeErkekUğurlu şafak vakti.
Tekinsoy :TürkçeErkekUğurlu soydan gelen kimse.
Tabgaç :TürkçeErkekUlu, saygıdeğer.
Tetiker :TürkçeErkekUyanık, çevik, becerikli kimse.
Tepedelen :TürkçeErkekYalçın kayalar üstüne yapılmış şato.
Tendürek :TürkçeErkekYanardağ ağzı.
Törüm :TürkçeErkekYaradılış.
Türemen :TürkçeErkekYasa adamı, hukukçu.
Taydaş :TürkçeErkekYaşıt, akran.
Tayguner :TürkçeErkekYaşlı kimse.
Türkalp :TürkçeErkekYiğit Türk.
Tendübay :Moğ. +TürkçeErkekYiğit, cesur kimse.
Tendü :Moğ.ErkekYiğit, cesur.
Tümerkan :TürkçeErkekYiğit.
Torumtay :TürkçeErkekYırtıcı bir kuş türü.
Tuğrul :TürkçeErkekYırtıcı bir kuş.
Tevil :ArapçaErkekYorumlama.
Tüzünalp :TürkçeErkekYumuşak başlı, asil, sakin yiğit.
Tüzün :TürkçeErkekYumuşak huylu, sakin, soylu, asil kimse.
Tokyürek :TürkçeErkekYürekli, cesur kimse.
Topdemir :TürkçeErkekYuvarlak demir.
Topak :TürkçeErkekYuvarlak.
Tanyüz :TürkçeErkekYüzü şafak gibi aydınlık ve parlak olan.
Tunççağ :TürkçeErkekZamanının sağlam ve güçlü kimsesi.
Talha :ArapçaErkekZamk ağacı.
Tekal :TürkçeErkek“Bir tane al“ anlamında kullanılan bir ad.
Tamal :Arapça +TürkçeErkek“Bütünüyle ele geçir“ anlamında kullanılan bir ad..
Tezal :Farsça +TürkçeErkek“Çabucak al“ anlamında kullanılan bir ad.
Tezol :Farsça +TürkçeErkek“Çabuk davran, daima hareketli ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Tezerol :Farsça +TürkçeErkek“Çabuk iş gören, becerikli biri ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Temizol :TürkçeErkek“Doğru ve iyi ahlaklı ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Tokta :TürkçeErkek“Dur, yerleş, uzun süre kal“ anlamında kullanılan bir ad..
Tutel :TürkçeErkek“El tut, yardım et“ anlamında kullanılan bir ad.
Tünal :TürkçeErkek“Geceleyin al“ anlamında kullanılan bir ad.
Torkal :TürkçeErkek“Hep utangaç ve çekingen ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Temizkal :TürkçeErkek“Her zaman doğru ve dürüst ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Türkol :TürkçeErkek“Her zaman Türk kal“ anlamında kullanılan bir ad.
Tümkal :TürkçeErkek“Olduğun gibi kal, bozulma“ anlamında kullanılan bir ad.
Tanver :TürkçeErkek“Şafak gibi ışık saç, aydınlat“ anlamında kullanılan bir ad.
Tanyücel :TürkçeErkek“Şafak gibi temiz ve parlak ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Tanser :TürkçeErkek“Şafak vakti gibi aydınlık saç“ anlamında kullanılan bir ad.
Tangör :TürkçeErkek“Şafak vaktinin parlaklığını gör“ anlamında kullanılan bir ad.
Tansen :TürkçeErkek“Sen şafak gibi aydınlık ve parlaksın“ anlamında kullanılan bir ad.
Teksen :TürkçeErkek“Sen teksin, eşsizsin“ anlamında kullanılan bir ad.
Tınal :TürkçeErkek“Soluk al, yaşamını sürdür“ anlamında kullanılan bir ad.
Tansev :TürkçeErkek“Tan vakti gibi olan parlaklığı ve güzelliği sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Tekol :TürkçeErkek“Tek ve benzersiz ol“ anlamında kullanılan bir ad..
Tuğal :TürkçeErkek“Tuğ takın“ anlamında kullanılan bir ad.
Tuğsavul :TürkçeErkek“Tuğla uzaklaş“ anlamında kullanılan bir ad.
Tuğsavun :TürkçeErkek“Tuğunla savun“ anlamında kullanılan bir ad.
Türkdoğdu :TürkçeErkek“Türk olarak doğdu“ anlamında kullanılan bir ad..
Tanın :TürkçeErkek“Ünlen, herkes adını duysun“ anlamında kullanılan bir ad.
Tacal :Arapça +TürkçeErkek“Üstün ol, baş ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Tuter :TürkçeErkek“Yiğitliği, cesareti sürdür“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.
(Bkz. Yasin, 21)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ