Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

13 Nisan 2024
4 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


M harfiyle başlayan erkek bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Menzur :ArapçaErkek1. Adanmış, söz verilmiş.
2. Adak olarak belirtilmiş.
Muvakkar :ArapçaErkek1. Ağırbaşlı, vakarlı.
2. Ağırlanmış, saygı gösterilmiş.
Mangalay :TürkçeErkek1. Alın.
2. Binici, süvari.
Müfit :ArapçaErkek1. Anlatan, ifade eden, anlamlı.
2. Yararlı, faydalı.
Merih :ArapçaErkek1. Ateş rengi.
2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.
Mirat :ArapçaErkek1. Ayna.
2. Ünlü bir tür lale.
Mümtaz :ArapçaErkek1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş.
2. Seçkin.
Mülâzım :ArapçaErkek1. Ayrılmayan, tutunup kalan.
2. Bir işe girmek için bir süre parasız gidip gelen.
Muvaffak :ArapçaErkek1. Başarmış olan, başarılı.
2. Tanrının yardımını görmüş.
Mağrip :ArapçaErkek1. Batı.
2. Akşam.
Meşkûr :ArapçaErkek1. Beğenilmiş, övülmüş.
2. Teşekkür edilmeye değer olan.
Mübarek :ArapçaErkek1. Bereketli.
2. Uğurlu, hayırlı, kutlu.
Mevzun :ArapçaErkek1. Biçimli, yakışıklı.
2. Güzel.
Mazhar :ArapçaErkek1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer.
2. Şereflenme, onurlanma.
Mehcur :ArapçaErkek1. Bırakılmış, unutulmuş.
2. Uzaklaşmış, ayrılmış.
Muti :ArapçaErkek1. Boyun eğen, itaat eden.
2. Bağlı, sadık.
3. Rahat.
Mecit :ArapçaErkek1. Büyük, ulu.
2. Şan ve şeref sahibi.
3. Tanrının adlarındandır.
Mürit :ArapçaErkek1. Buyuran, emreden.
2. Bir tarikat şeyhine bağlı kimse.
Munis :ArapçaErkek1. Cana yakın, sevimli.
2. Alışılan, alışılmış.
Mecnun :ArapçaErkek1. Çılgın, deli, divane.
2. Çılgınca seven, tutkun.
Mennan :ArapçaErkek1. Çok ihsan eden, veren.
2. Tanrının adlarındandır.
Menaf :ArapçaErkek1. Dağın sivri tepesi.
2. Arap tarihinde Kureyş kabilesini oluşturan boylardan biri.
Menşur :ArapçaErkek1. Dağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş.
2. Eskiden padişahların verdiği vezirlik.
Mahra :ArapçaErkek1. Değerli kimse.
2. Elverişli uygun şey.
Mevlit :ArapçaErkek1. Doğma, dünyaya gelme.
2. Doğulan zaman.
3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt.
Mürşit :ArapçaErkek1. Doğru yolu gösteren, kılavuz.
2. Müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri gösteren tarikat şeyhi.
Müstakim :ArapçaErkek1. Doğru, düz.
2. Temiz, namuslu, doğru.
Mert :FarsçaErkek1. Erkek.
2. Özü sözü doğru olan.
Müftü :ArapçaErkek1. Fetva veren.
2. İl ve ilçelerde din işlerine bakan kimse.
Mucip :ArapçaErkek1. Gerektiren, lâzım kılan.
2. Neden, sebep.
Mürsel :ArapçaErkek1. Gönderilmiş, yollanmış.
2. Peygamber.
Meftun :ArapçaErkek1. Gönül vermiş, tutkun.
2. Hayran olmuş, şaşırmış.
Manzur :ArapçaErkek1. Görünen, görülmüş.
2. Beğenilen.
Müeyyet :ArapçaErkek1. Güçlendirilmiş, sağlam.
2. Yardım gören.
Masum :ArapçaErkek1. Günahsız, suçsuz.
2. Küçük çocuk.
3. Temiz, saf.
Mağrur :ArapçaErkek1. Gururlu.
2. Kendine çok fazla güvenen.
Müşir :ArapçaErkek1. Haber veren, bildiren.
2. Emir ve işaret eden.
Muharrem :ArapçaErkek1. Haram kılınmış.
2. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı.
Mahsut :ArapçaErkek1. Hasat edilmiş, ekini biçilmiş.
2. Biçilmiş ekin.
Muteber :ArapçaErkek1. Hatırı sayılan, saygın.
2. İnanılır, güvenilir.
Maruf :ArapçaErkek1. Herkesçe bilinen, tanınmış, belli.
2. Ünlü.
Mail :ArapçaErkek1. Hevesli, istekli.
2. Eğik, eğri.
Mehip :ArapçaErkek1. Heybetli, azametli.
2. Aslan.
Melik :ArapçaErkek1. Hükümdar, hakan.
2. Tanrı adlarındandır.
Müdrik :ArapçaErkek1. İdrak eden, anlayan, aklı eren.
2. Eren, erişen.
3. Yetişmiş, olgun.
Mirza :FarsçaErkek1. İranlılara özgü “beyzade“ anlamında bir soyluluk sanı.
2. Bir yıldızın adı.
Murat :ArapçaErkek1. İstek, dilek, arzu.
2. Amaç.
Mübin :ArapçaErkek1. İyiyi ve kötüyü ayıran.
2. Açık, besbelli.
Mezun :ArapçaErkek1. İzinli, izin almış.
2. Bir okuldan diploma almış.
Makbul :ArapçaErkek1. Kabul olunmuş, alınmış.
2. Beğenilen, hoş karşılanan.
Muhlis :ArapçaErkek1. Katkısız, halis.
2. İçten, samimi, dost canlısı.
Murtaza :ArapçaErkek1. Kendisinden razı olunmuş.
2. Hz. Ali´nin lakabı.
Maksur :ArapçaErkek1. Kısaltılmış.
2. Alıkonulmuş.
3. Bir şeye ayrılmış.
Muazzam :ArapçaErkek1. Kocaman, çok büyük.
2. Ulu.
3. Güçlü, önemli.
Mahfuz :ArapçaErkek1. Korunmuş, gözetilmiş.
2. Gizlenmiş, saklanmış.
Mebruk :ArapçaErkek1. Kutlanacak kimse, tebriğe layık kimse.
2. Kutlu.
Mekki :ArapçaErkek1. Mekkeli.
2. Mekke'yle ilgili.
Merdi :FarsçaErkek1. Mertlik, erlik.
2. Cesaret, yüreklilik.
3. İnsanlık.
Mesih :ArapçaErkek1. Meshedilmiş, kutsanmış.
2. Başka bir biçime girmiş, şekli bozulmuş.
3. Hz, İsa´nın lakabı.
Musa :ArapçaErkek1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.
2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
Merzuk :ArapçaErkek1. Mutlu.
2. Rızkı verilmiş.
Münim :ArapçaErkek1. Nimet veren, yedirip içiren Allah.
2. Velinimet.
Mestur :ArapçaErkek1. Örtülü, kapalı, gizli.
2. Namuslu.
Muhammet :ArapçaErkek1. Övülmüş.
2. Hz. Muhammed'in adlarından biri.
Mefhar :ArapçaErkek1. Övünme.
2. Övünmeyi gerektiren şey.
Munar :TürkçeErkek1. Pınar, çeşme.
2. Yalnız, kimsesiz.
3. Serap.
Mensur :ArapçaErkek1. Saçılmış, dağılmış.
2. Ölçüsüz, uyaksız, manzum olmayan söz.
Mahmur :ArapçaErkek1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik.
2. Uyku basmış göz, baygın göz.
Mestan :FarsçaErkek1. Savruk kimse.
2. Sarhoşlar.
Muhtar :ArapçaErkek1. Seçilmiş, seçkin.
2. Davranışlarında özgür olan, dilediğini yapan.
3. Köy ya da mahalle işlerine bakmak için halkın seçtiği kimse.
Mustafa :ArapçaErkek1. Seçilmiş, seçkin.
2. Hz. Muhammed'in adlarından.
Mazlum :ArapçaErkek1. Sessiz, sakin, yumuşak kimse.
2. Zulüm görmüş.
Müşfik :ArapçaErkek1. Sevecen, şefkatli.
2. Acıyan.
Memnun :ArapçaErkek1. Sevimli, sevinçli.
2. Razı olan, kabul eden.
Mihrican :FarsçaErkek1. Sonbahar.
2. İranlılarda bir bayram.
Makal :ArapçaErkek1. Söz, lakırtı.
2. Söyleme, söyleyiş.
Mukaddem :ArapçaErkek1. Sunulan, takdim edilen.
2. Önde olan, önde giden.
3. Değerli, üstün.
Mümin :ArapçaErkek1. Tanımış, iman etmiş.
2. İslam dinine inanmış, Müslüman.
Münip :ArapçaErkek1. Tanrı´ya yönelen.
2. Güzel yağan, yararlı yağmur.
3. Bahar.
Mescur :ArapçaErkek1. Taşkın su, deniz.
2. Alevli ateş.
Mutahhar :ArapçaErkek1. Temizlenmiş, temiz.
2. Kutlu, kutsal, mübarek.
Melûl :ArapçaErkek1. Usanmış, bıkmış.
2. Hüzünlü, mahzun.
Medeni :ArapçaErkek1. Uygar.
2. Şehirli, şehir halkından olan.
3. Terbiyeli, görgülü, kibar, ince.
Mülâyim :ArapçaErkek1. Uygun.
2. Yumuşak huylu, sakin kimse.
Mekin :ArapçaErkek1. Vakarlı, temkinli, güç sahibi kimse.
2. Oturan, yerleşen.
Mevcut :ArapçaErkek1. Var olan, bulunan.
2. Hazır olan, hazır bulunan.
Mersin :Rum.Erkek1. Yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç.
2. Akdeniz bölgesinde bir şehir.
Mevlût :ArapçaErkek1. Yeni doğmuş bebek.
2. Doğulan zaman veya yer.
Miraç :ArapçaErkek1. Yükselme, çıkma.
2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.
Mevlâna :ArapçaErkek1. “Efendimiz“ anlamında kullanılan bir ad.
2. Hazret anlamında bir san.
Maşallah :ArapçaErkek1. “Tanrının istediği gibi“ anlamında kullanılan bir ad.
2. “Tanrı nazardan saklasın“ anlamında kullanılan bir ad.
3. Hayret ve memnunluk anlatan söz.
Mengütekin :TürkçeErkekAdı ölümsüzleşmiş hükümdar.
Mengüer :TürkçeErkekAdı ölümsüzleşmiş kimse.
Mükrimin :ArapçaErkekAğırlayanlar, konukseverler, ikram edenler.
Makul :ArapçaErkekAkla uygun iş gören, anlayışlı, mantıklı.
Muvahhit :ArapçaErkekAllah’ın birliğine inanan.
Müzdat :ArapçaErkekArtmış, çoğalmış.
Mançer :TürkçeErkekAşısız kiraz ağacı ve meyvesi.
Matuk :ArapçaErkekAzat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış.
Mukadder :ArapçaErkekBeğenilen, değeri bilinmiş, takdir olunmuş.
Müldür :TürkçeErkekBerrak, saf, duru.
Miranmir :Arapça + Farsça + Türkçe (Emir'den)ErkekBeyler beyi.
Miran :FarsçaErkekBeyler.
Mirzat :FarsçaErkekBeyzade, bey oğlu.
Maarif :ArapçaErkekBilgi, kültür.
Menderes :Rum.ErkekBir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.
Mühürdar :Arapça +FarsçaErkekBir daire veya bakanlığın resmî mührünü kullanma yetkisi olan kimse.
Mensup :ArapçaErkekBir kimseyle, bir şeyle ilgisi veya bağıntısı bulunan.
Malik :ArapçaErkekBir şeye sahip, bir şeyi olan.
Mehti :ArapçaErkekbk. Mehdi
Mengi :TürkçeErkekbk. Mengü
Maral :Moğ.Erkekbk. Meral
Mevlüt :ArapçaErkekbk. Mevlit
Mithat :ArapçaErkekbk. Midhat
Müşteba :ArapçaErkekbk. Müçteba
Mehmet :TürkçeErkekbk. Muhammet
Mükremin :ArapçaErkekbk. Mükrimin
Moran :TürkçeErkekbk. Müren
Müslüm :ArapçaErkekbk. Müslim
Muaffak :ArapçaErkekbk. Muvaffak
Mete :TürkçeErkekBüyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)
Mihin :FarsçaErkekBüyük, ulu.
Mecdi :ArapçaErkekBüyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili.
Muğdat :ArapçaErkekÇorak su.
Müstecap :ArapçaErkekDileği kabul edilmiş kimse.
Mücahit :ArapçaErkekDin uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.
Muhittin :Arapça(Aslı Muhyid­din)ErkekDini canlandıran, dini ihya eden.
Muslihiddin :ArapçaErkekDini iyileştiren, düzelten, ıslah eden.
Mücahittin :ArapçaErkekDinin düşmanlarıyla savaşan, din mücahidi.
Mecittin :ArapçaErkekDinin ululuğu, büyüklüğü.
Muhyi :ArapçaErkekDirilten, canlandıran, yaşam veren.
Mehdi :ArapçaErkekDoğru yolu bulan, hidayete eren.
Mikâil :ArapçaErkekDört büyük melekten rızkları bölüştürmekle görevli olanı.
Mücap :ArapçaErkekDuası kabul edilen kimse.
Mungan :TürkçeErkekEli açık, cömert.
Mirhan :FarsçaErkekErkek hükümdar.
Müzekker :ArapçaErkekErkek, er.
Merdan :FarsçaErkekErkekler, yiğitler, mertler.
Mengücek :TürkçeErkekErzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar´ı içine alan bölgeyi fethederek XIII. yy.´ın ilk yarısına kadar elinde tutan Türk sülalesi.
Müesser :ArapçaErkekEtkilenmiş, kendisine bir şey tesir etmiş olan.
Müferrih :ArapçaErkekFerahlık veren, iç açan.
Mircan :FarsçaErkekGerçek dost olan değerli kimse.
Meral :Moğ.ErkekGeyik, ceylan.
Mahfi :ArapçaErkekGizli, saklı.
Muhacir :ArapçaErkekGöç eden, göçmen.
Müşahit :ArapçaErkekGören, bakan, izleyen.
Muhteşem :ArapçaErkekGösterişli, görkemli.
Mahsun :ArapçaErkekGüçlendirilmiş, güçlü.
Muktedir :ArapçaErkekGücü yeten, güçlü, iktidarlı.
Mutasım :ArapçaErkekGünahtan çekinen.
Mihri :FarsçaErkekGüneşle ilgili.
Mirkelâm :Farsça +ArapçaErkekGüzel, nazik konuşan kimse.
Melih :ArapçaErkekGüzel, şirin, sevimli.
Mebrur :ArapçaErkekHayırlı, beğenilmiş, makbul.
Mühip :ArapçaErkekHeybetli, korku ve saygı uyandıran.
Metehan :TürkçeErkekHükümdar olan Mete.
Melikhan :Arapça +TürkçeErkekHükümdar.
Mahir :ArapçaErkekHünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.
Mahser :ArapçaErkekHuy, tabiat.
Musafat :ArapçaErkekİçten ve gerçek dostluk.
Mükrim :ArapçaErkekİkram eden, ağırlayan, konuksever.
Mülhim :ArapçaErkekİlham veren, içe doğduran, esinlendiren.
Müminhan :Arapça +TürkçeErkekİnanmış, inançlı hükümdar.
Müren :TürkçeErkekIrmak, nehir, akarsu.
Müstenir :ArapçaErkekIşıklı, parlak.
Müslim :ArapçaErkekİslam dininde olan, Müslüman.
Melen :TürkçeErkekİşlenmemiş, kıraç toprak.
Murathan :Arapça +TürkçeErkekİsteğini elde etmiş hükümdar.
Matlup :ArapçaErkekİstenilen, aranılan, talep edilen şey.
Muslih :ArapçaErkekİyileştiren, düzelten, ıslah eden.
Muhsin :ArapçaErkekİyilikte, bağışta bulunan, ihsan eden.
Mut :TürkçeErkekKader, talih, kısmet.
Malkoçoğlu :TürkçeErkekKale koruyucusunun oğlu.
Malkoç :TürkçeErkekKale muhafızı, koruyucu.
Memun :ArapçaErkekKorkusuz, tehlikesiz, sağlam.
Münci :ArapçaErkekKurtarıcı, kurtaran, önder.
Meriç :TürkçeErkekKuş iskeleti.
Mukbil :ArapçaErkekKutlu, mutlu.
Mançu :TürkçeErkekKuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan.
Mebus :ArapçaErkekl. Gönderilmiş, yollanmış.
2. Milletvekili.
Mahi :ArapçaErkekMahveden, yok eden.
Mançuhan :TürkçeErkekMançuların hükümsarı.
Manço :TürkçeErkekManda yavrusu.
Müderris :ArapçaErkekMedresede ders veren.
Memik :TürkçeErkekMehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
Memiş :TürkçeErkekMehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimlerinden biri.
Mesrur :ArapçaErkekMemnun, sevinmiş.
Mertkan :Farsça +TürkçeErkekMert soydan gelen kimse.
Muştubey :TürkçeErkekMüjde veren bey.
Muştu :TürkçeErkekMüjde, sevindirici haber.
Müjdat :Farsça +ArapçaErkekMüjdeler, sevinçli haberler.
Mutlugün :TürkçeErkekMutlu günde doğmuş kimse.
Mutluay :TürkçeErkekMutlu güzel.
Mutluhan :TürkçeErkekMutlu hükümdar.
Mutlubay :TürkçeErkekMutlu kimse.
Mutlukan :TürkçeErkekMutlu soydan gelen kimse.
Mutlualp :TürkçeErkekMutlu yiğit.
Mesut :ArapçaErkekMutlu, sevinçli, bahtiyar.
Mutluğ :TürkçeErkekMutlu.
Mutluer :TürkçeErkekMutluluğa ermiş kimse.
Mutlu :TürkçeErkekMutluluğa ermiş olan, mesut.
Münir :ArapçaErkekNurlandıran, ışık veren, parlak.
Muallim :ArapçaErkekÖğreten, öğretmen, hoca.
Mengütaş :TürkçeErkekÖlümsüz anıt.
Mengübay :TürkçeErkekÖlümsüz kimse.
Mengüalp :TürkçeErkekÖlümsüz yiğit.
Mengü :TürkçeErkekÖlümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.
Muammer :ArapçaErkekÖmür süren, yaşayan, yaşamış.
Manga :TürkçeErkekOn kişilik askerî birlik.
Musaddık :ArapçaErkekOnaylayan, tasdik eden.
Mukim :ArapçaErkekOturan, ikamet eden.
Midhat :ArapçaErkekÖvme, methetme.
Medih :ArapçaErkekÖvme.
Memduh :ArapçaErkekÖvülmüş, övülecek.
Mahmut :ArapçaErkekÖvülmüş, övülmeye değer.
Müştak :ArapçaErkekÖzleyen, göreceği gelen, can atan.
Mertel :Farsça +TürkçeErkekÖzü sözü doğru kimse.
Mertkol :Farsça +TürkçeErkekÖzü, sözü doğru, güvenilir kimse.
Muhar :TürkçeErkekPınar, çeşme.
Mahya :FarsçaErkekRamazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim.
Metiner :Arapça +TürkçeErkekSağlam, dayanıklı, güçlü kimse.
Metin :ArapçaErkekSağlam, dayanıklı, güçlü.
Macit :ArapçaErkekŞan ve şeref sahibi kimse.
Muhterem :ArapçaErkekSaygıdeğer, saygın.
Mükerrem :ArapçaErkekSaygıdeğer, sayılan, aziz.
Müçteba :ArapçaErkekSeçilmiş, seçkin.
Medayin :ArapçaErkekŞehirler, kentler.
Müşerref :ArapçaErkekŞereflendirilmiş, şerefli, onurlu.
Muhip :ArapçaErkekSeven, sevgi besleyen, dost.
Muhibbi :ArapçaErkekSevgi duyan, dost.
Mergup :ArapçaErkekSevilen, beğenilen, aranılan.
Maşuk :ArapçaErkekSevilen, sevilmiş kimse.
Mahbup :ArapçaErkekSevilen, sevilmiş, sevgili.
Mevdut :ArapçaErkekSevilmiş, sevilen.
Mocan :Türkçe +FarsçaErkekSoğukkanlı, güçlü, dayanıklı.
Merter :Farsça +TürkçeErkekSözünün eri kimse.
Merttürk :Farsça +TürkçeErkekSözünün eri Türk.
Maksum :ArapçaErkekTaksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş.
Mecdut :ArapçaErkekTalihi açık, mutlu, şanslı kimse.
Mansur :ArapçaErkekTanrı’nın yardımıyla galip, üstün gelmiş.
Mehmetçik :TürkçeErkekTürk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad.
Meymun :ArapçaErkekUğurlu, bereketli, kutlu.
Maksut :ArapçaErkekUlaşılması istenilen şey, istek, emel.
Mülket :ArapçaErkekÜlke.
Meşahir :ArapçaErkekÜnlü kimseler.
Meşhur :ArapçaErkekÜnlü, şöhretli, tanınmış.
Müştehir :ArapçaErkekÜnlü, şöhretli.
Mergen :Moğ.ErkekUsta nişancı.
Münasip :ArapçaErkekUygun, yerinde, yaraşır, yakışır.
Medit :ArapçaErkekUzun, uzun süren.
Muin :ArapçaErkekYardım eden, yardımcı.
Medet :ArapçaErkekYardım, imdat.
Meşru :ArapçaErkekYasaya, dine uygun olan.
Mengüç :TürkçeErkekYaşlı.
Mucit :ArapçaErkekYeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.
Münif :ArapçaErkekYüksek, ulu, büyük.
Moray :TürkçeErkekYüzü mor renkli olan.
Muzaffer :ArapçaErkekZafer kazanmış, üstün.
Molu :TürkçeErkekZafer kazanmış.
Mezit :ArapçaErkekZiyadeleşmiş, artmış, büyümüş.
Mertkal :Farsça +TürkçeErkek“Her zaman sözünün eri ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Mutver :TürkçeErkek“Mutluluk ver“ anlamında kullanılan bir ad.
Mertol :Farsça +TürkçeErkek“Sözünün eri ol, verdiğin sözü tut“ anlamında kullanılan bir ad.
Mengüberti :TürkçeErkek“Tanrı verdi“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.
(Bkz. Yasin, 21)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ