Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Nisan 2024
13 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


I harfiyle başlayan erkek bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Ilgın :TürkçeErkek1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık.
2. Hafif esen rüzgâr.
3. Kavurucu sıcak.
4. Belli belirsiz, hafif.
5. Serap.
6. Hayal.
7. İnce.
İsa :İbr.Erkek1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti.
2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İmre :TürkçeErkek1. Âşık, tutkun.
2. Kardeş.
3. Arkadaş.
Ilgaz :TürkçeErkek1. Atın dört nala koşması.
2. Hücum, akın.
Işık :TürkçeErkek1. Aydınlık, ziya.
2. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, yüzde ve gözlerde beliren parıltı.
3. Yol gösteren, aydınlatan, önderlik eden kimse.
İkbal :ArapçaErkek1. Baht açıklığı.
2. Arzu, istek.
İleri :Erkek1. Benzerlerini geride bırakmış.
2. Henüz gelmemiş zaman, gelecek.
İrfan :ArapçaErkek1. Bilme, anlama.
2. Kültür, ekin.
3. Tasavvufta evrenin sırlarını bilme gücü.
İlim :ArapçaErkek1. Bilme, biliş, bir şeyin doğrusunu bilme.
2. Bilim.
İnkılâp :ArapçaErkek1. Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm.
2. Devrim.
İnanç :TürkçeErkek1. Bir düşünceye gönülden bağlılık.
2. Allah’a, bir dine inanma, iman.
3. Güven ve inanma duygusu.
İklim :ArapçaErkek1. Bir ülke veya bölgenin ortalama hava koşullarıyla beliren durumu.
2. Ülke, diyar.
3. Çevre, ortam.
Ilgarlı :TürkçeErkek1. Çabuk davranan, hızlı.
2. Sözünde duran.
3. Öfkeli.
Ilgar :TürkçeErkek1. Çok çabuk, hızlı.
2. Hücum, akın.
3. Verilen söz.
4. Havanın parlak, açık olması.
5. Öfke.
İzzet :ArapçaErkek1. Değer, kıymet.
2. Yücelik, ululuk.
3. Güç, kuvvet.
4. Saygı, ikram.
İhya :ArapçaErkek1. Diriltme, canlandırma.
2. İyilik, lütuf.
3. Uyandırma, canlandırma, tazelik verme.
İmam :ArapçaErkek1. En önde bulunan, önder.
2. Namazda kendisine uyulan kimse.
3. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.
4. Halife olan kimse.
Idıkut :TürkçeErkek1. Eski Türklerde bir san.
2. Devlet yönetme gücü.
İstikbal :ArapçaErkek1. Gelecek zaman, gelecek.
2. Karşılama.
İlvan :TürkçeErkek1. Gösteriş, çalım.
2. Süs.
İdi :TürkçeErkek1. Güç, kuvvet.
2. Sahip.
İshak :İbr.Erkek1. Gülen.
2. Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi.
İyimser :TürkçeErkek1. Her olayı umutla karşılayan ve her şeyin sonunu iyi gören.
2. İyiliksever kimse.
İlhan :TürkçeErkek1. Hükümdar, imparator.
2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san.
İslâm :ArapçaErkek1. Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık.
2. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.
İlham :ArapçaErkek1. İçe, gönle doğma, esin.
2. İçe, gönle doğan şey.
3. Allah’ın Peygamberlerin yüreğine doğdurduğu Tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.
İkrami :ArapçaErkek1. İkram ile ilgili, saygı ve ağırlamayla ilgili.
2. İkramı seven.
İman :ArapçaErkek1. İnanma, inanç.
2. İslam dinini kabul etme.
İzgü :TürkçeErkek1. İyi, güzel.
2. Akıllı, adaletli.
İhsan :ArapçaErkek1. İyilik etme, iyilik.
2. Bağış, bağışlama.
3. Bağışlanan şey.
İbik :TürkçeErkek1. Köşe, kenar, uç.
2. Tavuk, kuş vb. hayvanların gagası.
İbat :ArapçaErkek1. Kullar, insanlar.
2. İbadet edenler.
İlyas :İbr.Erkek1. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
2. Mersin ağacı.
İsmet :ArapçaErkek1. Masumluk, günahsızlık, temizlik.
2. Haramdan çekinme, namus.
İdris :ArapçaErkek1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü.
2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adı.
İskit :Yun.Erkek1. Milattan önce Orta Asya’dan Güney Rusya’ya göç ederek burada imparatorluk kuran kavim.
2. Koşuda dördüncü gelen at.
Ira :TürkçeErkek1. Öz yapı, karakter.
2. Yüz, çehre, görünüş.
İskender :ArapçaErkek1. Padişah.
2. M.Ö. 356-323 arasında yaşayan, Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Hindistan’ı ele geçirmiş olan büyük kumandan.
Ildır :TürkçeErkek1. Parıltı, parlayış.
2. Alacakaranlık.
3. Ege denizi kıyısında Karaburun Yarımadasının batısında arkeolojik nitelikte bir köy.
Işılak :TürkçeErkek1. Parlak.
2. Göz.
3. Temiz.
4. Geniş yapraklarının bir yüzü parlak olan bir tür ot.
Işılar :TürkçeErkek1. Parlayan, ışıldayan.
2. Neşeli, canlı, şen.
İhvan :ArapçaErkek1. Sadık, candan dostlar.
2. Bir tarikata mensup kişiler.
İrtek :TürkçeErkek1. Şafak vaktinde doğan.
2. Masal, efsane.
İkram :ArapçaErkek1. Saygı gösterme.
2. Ağırlama.
3. Bir şeyi armağan olarak verme.
Ilgım :TürkçeErkek1. Serap, belli belirsiz görünme.
2. Gök erimi, ufuk.
Ilıcak :TürkçeErkek1. Sıcak su kaynayan yer.
2. Ilıkça.
3. Yoğurt yapmak için yeni mayalanmış süt.
Ilgı :TürkçeErkek1. Soy sop.
2. Sürü.
3. Çoban.
4. Hısım, akraba.
İsmail :İbr.Erkek1. Tanrı'yı işiten.
2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.
İmdat :ArapçaErkek1. Tehlikede veya güç durumda olana yapılan yardım.
2. Yardım için gelen kuvvet.
İlke :TürkçeErkek1. Temel düşünce, temel kanı.
2. Temel bilgi.
3. Davranış kuralı.
İhlâs :ArapçaErkek1. Temiz, doğru sevgi.
2. Gönülden gelen dostluk, içtenlik, bağlılık.
İffet :ArapçaErkek1. Temizlik.
2. Namus.
İnayet :ArapçaErkek1. Yardım, ihsan, iyilik, lütuf.
2. Gözetme, kayırma.
3. İnsanları rahata kavuşturmak için Allah’ın yapmış olduğu doğaüstü bağış veya yardım.
Ildız :TürkçeErkek1. Yıldız.
2. Gündönümünden 10 gün önceki zaman.
İvecen :TürkçeErkekAceleci, canı tez.
Ilgazcan :Türkçe +FarsçaErkekAkıncı, savaşçı kimse.
İbadullah :ArapçaErkekAllah'ın kulları, insanlar.
İbadet :ArapçaErkekAllah’ın buyruklarını yerine getirme, tapınma.
Işınbay :TürkçeErkekAy gibi parlak yüzlü kimse.
Işıkay :TürkçeErkekAy ışığı.
Işıkkan :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü bir soydan gelen kimse.
Işıkhan :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü hükümdar.
Işıker :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü kimse.
Işıkalp :TürkçeErkekAydın, ileri görüşlü yiğit.
Işıtan :TürkçeErkekAydınlatan, ışık saçan.
İlkay :TürkçeErkekAyın hilal durumu, yeni ay.
İldeş :TürkçeErkekAynı ülkeden olanların her biri.
İstiklâl :ArapçaErkekBağımsızlık, özgürlük.
İyiyürek :TürkçeErkekBaşkaları için hep iyilik düşünen, iyiliksever kimse.
İlimdar :Arapça +FarsçaErkekBilim sahibi, bilgili kimse.
İkiz :TürkçeErkekBir çift, iki tane.
Işın :TürkçeErkekBir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti.
İnan :TürkçeErkekBir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İlmen :TürkçeErkekBir ülke halkından olan kimse, yurttaş.
İlbasan :TürkçeErkekBir ülke üzerine yürüyen, o ülkeyi fetheden.
İlbaş :TürkçeErkekBir ülkenin başı, hükümdar.
İlçi :TürkçeErkekbk. Elçi
İlgin :TürkçeErkekbk. Elgin
İbad :ArapçaErkekbk. İbat
İbiş :TürkçeErkekbk. İbrahim
İlaldı :TürkçeErkekbk. İlalan
İlbasmış :TürkçeErkekbk. İlbasan
İlbeg :TürkçeErkekbk. İlbey
İltemir :TürkçeErkekbk. İldemir
İlgar :TürkçeErkekbk. Ilgar
İşman :TürkçeErkekbk. İşmen
İzgi :TürkçeErkekbk. İzgü
İzem :ArapçaErkekBüyüklük, ululuk.
İşcan :Türkçe +FarsçaErkekÇalışkan, becerikli, iş bilen.
Irız :TürkçeErkekCesur, yiğit.
Irmak :TürkçeErkekÇoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
İmer :TürkçeErkekÇok zengin, varlıklı.
İlteriş :TürkçeErkekDevleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren.
İzzettin :ArapçaErkekDinin değeri, gücü ve ululuğu.
İmadettin :ArapçaErkekDinin direği.
İmamettin :ArapçaErkekDinin öncüsü, önderi.
İmat :ArapçaErkekDirek, sütun.
İrşat :ArapçaErkekDoğru yolu gösterme, uyarma.
İyidoğan :TürkçeErkekDoğumu uğur getiren.
İnce :TürkçeErkekDüşünce, duygu veya davranış bakımından, sevgi ve saygı uyandıran, nazik.
İlgü :TürkçeErkekEngel.
İlig :TürkçeErkekEski Türklerde hükümdar.
Işkın :TürkçeErkekFiliz, sürgün.
İlgazi :Türkçe +ArapçaErkekGazi olan.
İnak :TürkçeErkekGerçek dost, arkadaş, sırdaş.
İstemihan :TürkçeErkekGöktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın kardeşi olan Türk hakanı.
İmren :TürkçeErkekGörülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği.
İdikurt :TürkçeErkekGüçlü kimse.
İzboğa :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli bir iz bırakan kimse.
İyem :TürkçeErkekGüzellik.
İlgün :TürkçeErkekHalk, ulus, ahali.
İçaçan :TürkçeErkekİç açan, gönlü rahatlatan, beğenilen.
İlhami :ArapçaErkekİçe, gönle doğan duygularla, düşüncelerle, esinle ilgili.
İçöz :TürkçeErkekİçi özlü, değerli.
İlgi :TürkçeErkekİki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.
İlkiz :TürkçeErkekİkiz doğan çocuklarda ikinci doğanın adı.
İlginç :TürkçeErkekİlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çeken.
İlkim :TürkçeErkekİlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.
İlker :TürkçeErkekİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
İnanır :TürkçeErkekİnanan, inançlı.
İbrahim :İbr.Erkekİnananların, halkların babası.
İnançlı :TürkçeErkekİnancı olan, imanlı.
İsfendiyar :FarsçaErkekİran Mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı.
İrfani :ArapçaErkekİrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
İşgüden :TürkçeErkekİş yapan, çalışan.
İşseven :TürkçeErkekİş yapmayı seven kimse.
İşmen :TürkçeErkekİş yapmayı seven, çalışkan kimse.
Işıklı :TürkçeErkekIşığı olan, aydınlık.
İsrafil :ArapçaErkekİslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
İyisan :TürkçeErkekİyi adla anılan, iyi tanınan kimse.
İyigün :TürkçeErkekİyi günde doğan.
İyicil :TürkçeErkekİyilik etmeyi seven, iyiliksever.
Irkıl :TürkçeErkekKâhin, falcı.
İlkehan :TürkçeErkekKendine göre ilkeleri olan hükümdar.
İnalbey :TürkçeErkekKendisine inanılan, güvenilen bey.
İnal :TürkçeErkekKendisine inanılan, güvenilen kimse.
İnalkut :TürkçeErkekKendisine inanılan, güvenilen kutlu kimse.
Itri :ArapçaErkekKokulu; güzel koku ile ilgili.
İçli :TürkçeErkekKolay duygulanan, duygulu, hassas.
İzbörü :TürkçeErkekKurt izi.
İdikut :TürkçeErkekKutlu, saadetli, yüksek rütbeli.
Idık :TürkçeErkekKutsal, mübarek.
İğdemir :TürkçeErkekMarangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç.
İlbudun :TürkçeErkekMemleket halkı.
İlcan :Türkçe +FarsçaErkekMemleketin sevimlisi.
İlbey :TürkçeErkekMemleketin, ülkenin hükümdarı.
İncebey :TürkçeErkekNazik kimse.
İncebay :TürkçeErkekNazik, kibar kimse.
İlerigün :TürkçeErkekÖnceki gün
İren :TürkçeErkekÖzgür, hür.
İnanöz :TürkçeErkekÖzünde inanç olan, iman eden.
Işıman :TürkçeErkekParlak, aydınlık yüzlü kimse.
Işıltı :TürkçeErkekParlaklık, aydınlık.
Işıltan :TürkçeErkekSabahın ilk aydınlığı.
İsvan :TürkçeErkekSacda pişen ekmeği çevirmeye yarayan araç.
Ismık :TürkçeErkekSessiz, utangaç, az konuşan kimse.
Ilıcan :Türkçe +FarsçaErkekSıcakkanlı kimse.
İzbudak :TürkçeErkekSoyu iyi bir iz bırakmış olan kimse.
Işınsu :TürkçeErkekSu gibi parlak ve saf olan.
İncesu :TürkçeErkekSu gibi saf ve temiz olan nazik kimse.
İzbudun :TürkçeErkekTarihe geçen millet.
İyisoy :TürkçeErkekTemiz ve iyi tanınmış soydan gelen kimse.
İnönü :TürkçeErkekTürkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanı, kumandan ve devlet adamı İsmet Paşanın soyadı.
İlalan :TürkçeErkekÜlke alan, ülke fetheden.
İlbozan :TürkçeErkekÜlkenin altını üstüne getiren kimse.
İltan :TürkçeErkekÜlkenin beğenilen insanı.
İltay :TürkçeErkekÜlkenin benzersiz insanı.
İldeniz :TürkçeErkekÜlkenin denizi.
İlbilge :TürkçeErkekÜlkenin en bilge kişisi.
İlarslan :TürkçeErkekÜlkenin en güçlü insanı.
İlpars :Türkçe +FarsçaErkekÜlkenin en güçlü kimsesi.
İldemir :TürkçeErkekÜlkenin güçlü kimsesi.
İlkut :TürkçeErkekÜlkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.
İlkutlu :TürkçeErkekÜlkenin kutlusu, saygın kimsesi.
İlkutay :TürkçeErkekÜlkenin mutlusu olan kimse.
İltaş :TürkçeErkekÜlkenin sert, güçlü insanı.
İlsu :TürkçeErkekÜlkenin su gibi sar ve temiz insanı.
İltekin :TürkçeErkekÜlkenin tek ve eşsiz insanı.
İltemiz :TürkçeErkekÜlkenin temiz ve dürüst insanı.
İltüzün :TürkçeErkekÜlkenin yumuşak huylu, saygın kimsesi.
İlaydın :TürkçeErkekÜlkenini aydın ve mutlu kimsesi.
İlbars :Türkçe +FarsçaErkekÜlkenini en güçlü kimsesi.
İlergin :TürkçeErkekÜlkenini olgun kimsesi.
İlsavaş :TürkçeErkekÜlkenini savaşçı kimsesi.
İltüze :TürkçeErkekÜlkeninin adaletini sağlayan kimse.
İlseven :TürkçeErkekÜlkesini seven.
İltutmuş :TürkçeErkekÜlkeyi idare altında yöneten kimse.
İlbay :TürkçeErkekVali.
İldem :TürkçeErkekYaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.
İrfat :ArapçaErkekYardım etme, bir şey verme.
İlter :TürkçeErkekYurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.
İçten :TürkçeErkekYürekten, candan, samimi.
İl :TürkçeErkekYurt, ülke, devlet, halk.
Işınkan :TürkçeErkekYüzü ay gibi parlak bir soydan gelen kimse.
Işınhan :TürkçeErkekYüzü ay gibi parlak hükümdar.
Işıner :TürkçeErkekYüzü ay gibi parlak kimse.
Işıkal :TürkçeErkek“Aydınlan“ anlamında kullanılan bir ad.
İşkur :TürkçeErkek“Bir iş edin“ anlamında kullanılan bir ad.
İyiol :TürkçeErkek“İyi ol, iyi davran“ anlamında kullanılan bir ad.
İlkan :TürkçeErkek“Öncelikle an, hatırla“ anlamında kullanılan bir ad.
İzbul :TürkçeErkek“Soyunu, sopunu araştır“ anlamında kullanılan bir ad.
İlal :TürkçeErkek“Ülke al, fethet“ anlamında kullanılan bir ad.
İlsavun :TürkçeErkek“Ülkeni düşmanlardan koru, savun“ anlamında kullanılan bir ad.
İlsev :TürkçeErkek“Ülkeni sev“ anlamında kullanılan bir ad.
İlbozdu :TürkçeErkek“Ülkenin altını üstüne getirdi“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline.
(Fussilet, 6)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ