Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

28 Mayıs 2024
20 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


H harfiyle başlayan erkek bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Hudavent :FarsçaErkek1. Allah, Tanrı.
2. Efendi, sahip.
3. Hükümdar.
Halilullah :ArapçaErkek1. Allah’ın sadık dostu.
2. Hz. İbrahim’e verilen san.
Hudavendigâr :FarsçaErkek1. Amir, hâkim.
2. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı.
Hamza :ArapçaErkek1. Aslan, güçlü adam.
2. İslam tarihinde Hz. Muhammed'in amcası.
Haydar :ArapçaErkek1. Aslan.
2. Cesur, yiğit kimse.
3. Hz.Ali’nin lakabı.
Hüner :FarsçaErkek1. Beceri, marifet.
2. Ustalık.
Hikmet :ArapçaErkek1. Bilgelik.
2. Neden, gizli neden.
3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı.
4. Özlü söz, vecize.
Hicret :ArapçaErkek1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme.
2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi.
Halef :ArapçaErkek1. Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, sonradan gelen.
2. Soy.
Halife :ArapçaErkek1. Birinin yerine geçen kimse.
2. Hz. Muhammed'in vekili ve dünyadaki Müslümanların başı olan kimse.
Haşmet :ArapçaErkek1. Büyüklük, görkem.
2. Kibarlık, nezaket.
3. Alçak gönüllülük.
Hasip :ArapçaErkek1. Değerli, saygın, soyu temiz kimse.
2. Muhasebeci.
Han :TürkçeErkek1. Eski Türklerde kağana bağlı veya kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı.
2. Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.
Himmet :ArapçaErkek1. Gayret, emek, çaba.
2. Yüksek irade.
3. Yardım, kayırma.
4. Kutsal sayılan bir kişi tarafından yapılan etki.
Hakikat :ArapçaErkek1. Gerçek, doğru.
2. Gerçek olan şey, gerçeklik.
Hatip :ArapçaErkek1. Güzel, düzgün.
2. Bir topluluk karşısında etkili konuşan kimse.
3. Camide hutbe okuyan kimse.
Hasan :ArapçaErkek1. Güzel.
2. İyi ve hayırlı iş.
Hidayet :ArapçaErkek1. Hak yolunu, doğru yolu gösterme.
2. Hak yolu, doğru yol.
Hayalî :ArapçaErkek1. Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgesel.
2. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.
Hayran :ArapçaErkek1. Hayranlık duyan, hayrette kalan.
2. Son derece beğenen, tutkun.
Hanif :ArapçaErkek1. İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse.
2. İslamiyetten önce tek Tanrı'ya inanan.
Hüsam :ArapçaErkek1. İyi bilenmiş, keskin kılıç.
2. Hüsamettin adının kısa söylenişi.
Halis :ArapçaErkek1. Karışık olmayan, saf, katışıksız.
2. İçten, samimi.
Haşim :ArapçaErkek1. Kıran, ezen, parçalayan.
2. Ekmek doğrayan.
Hami :ArapçaErkek1. Koruyan, koruyucu, himaye eden.
2. Kayıran, kayırıcı.
Hisar :ArapçaErkek1. Küçük kale.
2. Kuşatma, etrafını çevirme.
Hulagu :Moğ.Erkek1. Kula tüylü at.
2. İlhanlılar Devletinin kurucusu olan hükümdar.
Hümayun :FarsçaErkek1. Kutlu, kutsal.
2. Padişaha özgü, hükümdarla ilgili.
Hatem :ArapçaErkek1. Mühür.
2. Cömert.
3. Son, en son, sonuncu.
Hatemî :ArapçaErkek1. Mühürle ilgili olan.
2. Mühür yapan.
3. Cömertlik.
4. Sonuncu.
Hamit :ArapçaErkek1. Övülmeye değer.
2. Allah'ın adlarındandır.
3. Hamdeden, şükreden.
Harun :İbr.Erkek1. Parlayan.
2. Hz. Musa'nın ağabeyi.
Hulûsi :ArapçaErkek1. Saf halis, içi temiz.
2. İçten, candan.
Hıfzı :ArapçaErkek1. Saklama, koruma ile ilgili.
2. Ezberleme, akılda tutma.
Hüccet :ArapçaErkek1. Seçkin âlimlere verilen san.
2. Delil, kanıt.
Hatif :ArapçaErkek1. Sesi işitilip kendisi görülmeyen kimse.
2. Çağıran, seslenen.
3. Gaipten seslenir gibi haber veren melek.
Hitam :ArapçaErkek1. Son, nihayet.
2. Bitme, tükenme.
Hatim :ArapçaErkek1. Sona erdiren, bitiren.
2. Mühürleyen, mühürleyici.
3. Sonuncu.
Hamil :ArapçaErkek1. Taşıyan, taşıyıcı.
2. Sahip olan.
3. Destek.
Hakan :FarsçaErkek1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı“ anlamında kullanılan bir unvan.
2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
Hilkat :ArapçaErkek1. Yaradılış, yaratılma.
2. Huy özelliği.
Hulki :ArapçaErkek1. Yaradılışla ilgili.
2. İyi yaradılışlı, iyi ahlaklı.
Hayati :ArapçaErkek1. Yaşamla ilgili, yaşamsal.
2. Büyük önem taşıyan, önemli.
Hilâlî :ArapçaErkek1. Yeni ay biçiminde olan.
2. Yeni ay ile ilgili.
Hazret :ArapçaErkek1. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan.
2. Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz.
3. Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü.
Halim :ArapçaErkek1. Yumuşak huylu, sert olmayan.
2. Allah’ın adlarındandır.
Haktan :Arapça +TürkçeErkekAllah'tan gelen, Allah'ın verdiği.
Hamdi :ArapçaErkekAllah’ı övmeyle, Allah’a şükretmekle ilgili.
Hayrullah :ArapçaErkekAllah’ın hayırlı kıldığı.
Hikmetullah :ArapçaErkekAllah’ın hikmeti.
Hamdullah :ArapçaErkekAllah’ın övgüsü.
Hakverdi :Arapça +TürkçeErkekAllah’ın verdiği kimse.
Hudayi :FarsçaErkekAllah’ın yarattığı.
Hazar :ArapçaErkekBarış ve güven.
Huzur :ArapçaErkekBaş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç.
Hamis :ArapçaErkekBeşinci.
Hemdem :FarsçaErkekBirlikte yaşayan, arkadaş.
Hasane :ArapçaErkekbk. Hasene
Hıdır :ArapçaErkekbk. Hızır
Hüdavendigâr :FarsçaErkekbk. Hudavendigâr
Hüdavent :FarsçaErkekbk. Hudavent
Hüdaverdi :Farsça +TürkçeErkekbk. Hudaverdi
Hüdayi :FarsçaErkekbk. Hudayi
Hülâgü :Moğ.Erkekbk. Hulagu
Hüsmen :TürkçeErkekbk. Hüsamettin
Hızlıer :TürkçeErkekÇabuk, süratli kimse.
Hızlı :TürkçeErkekÇabuk, süratli.
Hamaset :ArapçaErkekCesaret, kahramanlık, yiğitlik.
Hezarfen :Farsça +ArapçaErkekÇok bilen, elinden çok iş gelen.
Hürsel :ArapçaErkekCoşkuda özgür olan.
Haşmettin :ArapçaErkekDinin büyüklüğü, ihtişamı.
Hidayettin :ArapçaErkekDinin gösterdiği doğru yol.
Hayrettin :ArapçaErkekDinin hayırlısı.
Hikmettin :ArapçaErkekDinin hikmeti.
Hüsamettin :ArapçaErkekDinin keskin kılıcı.
Halittin :ArapçaErkekDinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü.
Hakkı :ArapçaErkekDoğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.
Hekim :ArapçaErkekDoktor, tabip, bilge kişi, filozof.
Heyecan :ArapçaErkekDuygularda meydana gelen coşma, coşkunluk.
Hanbek :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli hükümdar.
Hurşit :FarsçaErkekGüneş.
Hattat :ArapçaErkekGüzel el yazıları yazan ve mesleği hattatlık olan kimse.
Hasanalp :Arapça +TürkçeErkekGüzel yiğit.
Hüsnü :ArapçaErkekGüzel.
Hâlet :ArapçaErkekHâl, durum.
Hızır :ArapçaErkekHalk inanışlarına göre ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğuna inanılan ulu kimse.
Hankan :TürkçeErkekHan soyundan gelen kimse.
Hanefi :ArapçaErkekHanefi mezhebinden olan kimse.
Hayri :ArapçaErkekHayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.
Hayrani :ArapçaErkekHayranlık, şaşkınlık.
Hepyener :TürkçeErkekHer zaman üstün gelen, yenen kimse.
Heper :TürkçeErkekHer zaman yiğit, yürekli olan kimse.
Hiçsönmez :Farsça +TürkçeErkekHiç sönmeyen, her zaman ışık ve aydınlık saçan.
Hiçyılmaz :Farsça +TürkçeErkekHiç yılmayan, bıkmayan.
Hanzade :Türkçe +FarsçaErkekHükümdar çocuğu.
Hanbey :TürkçeErkekHükümdar ve bey.
Hüsrev :FarsçaErkekHükümdar, padişah.
Hürdoğan :Arapça +TürkçeErkekHür, özgür olarak doğan.
Hüray :Arapça +TürkçeErkekHür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız.
Havi :ArapçaErkekİçine alan, kaplayan.
Haslet :ArapçaErkekİnsanın yaradılışındaki huyu, doğası.
Heybet :ArapçaErkekİnsanlara korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş, büyüklük, ululuk.
Hasbi :ArapçaErkekİsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.
Halûk :ArapçaErkekİyi ahlak sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.
Hasbek :Arapça +TürkçeErkekİyi, dürüst, saf insan.
Hayır :ArapçaErkekİyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım.
Haspolat :Arapça +FarsçaErkekKatışıksız, saf, çelik gibi kimse.
Hüseyin :ArapçaErkekKüçük sevgili.
Halâskâr :Arapça +FarsçaErkekKurtarıcı.
Halâs :ArapçaErkekKurtuluş, kurtulma.
Hıfzırrahman :ArapçaErkekMerhamet eden, acıyan Allah’ın koruyuculuğu.
Hürbey :Arapça +TürkçeErkekÖzgür, bağımsız bey.
Hürcan :Arapça +FarsçaErkekÖzgür, bağımsız kimse.
Hür :ArapçaErkekÖzgür, bağımsız.
Hüryaşar :Arapça +TürkçeErkekÖzgür, serbest yaşayan.
Hürkan :Arapça +TürkçeErkekÖzgürlüğü, bağımsızlığı seven, özgür soydan gelen.
Hürriyet :ArapçaErkekÖzgürlük, bağımsızlık, serbestlik.
Hasret :ArapçaErkekÖzlem, özleyiş.
Hükümdar :Arapça +FarsçaErkekPadişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.
Hünkâr :FarsçaErkekPadişah, sultan, hükümdar.
Hanedan :FarsçaErkekPeygamber, hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kimseye dayanan soy, büyük aile.
Halil :ArapçaErkekSadık, samimi, dost.
Hayret :ArapçaErkekŞaşkınlık, şaşma.
Hunalp :Farsça +TürkçeErkekSavaşçı yiğit.
Hürmet :ArapçaErkekSaygı.
Hasefe :Arapça +TürkçeErkekSeçkin kabadayı.
Hazım :ArapçaErkekSindiren, sindirici kimse.
Haldun :ArapçaErkekSonsuz olan, ebedî olan.
Halit :ArapçaErkekSürekli, sonsuz, ebedî.
Hazık :ArapçaErkekUsta, mahir, becerikli.
Hicap :ArapçaErkekUtanma, sıkılma.
Hicabi :ArapçaErkekUtanmayla ilgili.
Hanalp :TürkçeErkekYiğit, cesur hükümdar.
Hilmi :ArapçaErkekYumuşak huylu, nazik, ince kimse.
Hoşgör :Farsça +TürkçeErkek“Anlayışlı, görgülü ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Hepyüksel :TürkçeErkek“Her zaman gözün yükseklerde olsun, yüksel“ anlamında kullanılan bir ad.
Hıncal :TürkçeErkek“Hıncını al“ anlamnda kullanılan bir ad.
Hızlan :TürkçeErkek“Hız kazan, hızını artır“ anlamında kullanılan bir ad.
Hürkal :Arapça +TürkçeErkek“Özgür, bağımsız yaşa“ nalamında kullanılan bir ad.
Hürsev :Arapça +TürkçeErkek“Özgür, serbest olanı sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Hürol :Arapça +TürkçeErkek“Özgür, serbest ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Hudaverdi :Farsça +TürkçeErkek“Tanrı verdi, bağışladı“ anlamında kullanılan bir ad.
Hüdaver :Farsça +TürkçeErkek“Tanrı'm! Bana uzun ömürlü bir çocuk ver“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
...Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin; çünkü, Allah’ın rahmetinden de, küfre sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez."
(YÛSUF - 87)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ