Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

17 Haziran 2024
10 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


E harfiyle başlayan erkek bebek isimleri


KIZ BEBEK İSİMLERİ ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

İsimKökeniCinsiyetAnlamı
Engin :TürkçeErkek1. Açık deniz.
2. Ucu bucağı görünmeyecek kadar çok geniş.
3. İyi, güzel, temiz, sağlam.
Erdi :TürkçeErkek1. Amacına ulaşan, erişen.
2. Olgun.
3. Ermiş, veli.
Emre :TürkçeErkek1. Âşık, tutkun.
2. Halk şairi.
3. Kardeş.
4. Arkadaş
Ede :TürkçeErkek1. Ata, dede.
2. Büyük erkek kardeş.
3. Kendisine saygı gösterilen kimse.
Eti :TürkçeErkek1. Baba.
2. Küçük kardeş.
Ece :TürkçeErkek1. Başkan, ulu, ileri gelen.
2. Ak sakallı ihtiyar.
3. Arkadaş, dost.
Efe :TürkçeErkek1. Batı Anadolu köy yiğidi.
2. Ağabey.
3. Kabadayı.
Erenler :TürkçeErkek1. Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Allah'a adamış kimseler.
2. Gönül gözüyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimseler.
3. Allah yolunda sırlara ermiş tarikat uluları.
4. Erkekler.
Eke :TürkçeErkek1. Bilgili, deneyli, olgun, yetişkin.
2. Kurnaz, açıkgöz kimse.
3. Bilmiş çocuk.
4. Dâhi.
Ekemen :TürkçeErkek1. Bilgili, görgülü, olgun kimse.
2. Kibirli, kurumlu kimse.
Ege :TürkçeErkek1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.
2. Yaşça büyük.
3. Sahip
Elçi :TürkçeErkek1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse.
2. Bir uzlaşma sağlamak için birinin yanına gönderilen kimse.
3. Peygamber.
Ecir :ArapçaErkek1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey.
2. Sevap.
3. Aziz, sevgili.
Erk :TürkçeErkek1. Bir işi yapabilme gücü, kudret.
2. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
3. Naz.
4. Sevgi.
5. İçtenlik.
Erim :TürkçeErkek1. Bir şeyin erebileceği uzaklık.
2. İyi bir şeye işaret olan durum.
3. Sevgi.
4. Müjde.
Efendi :Yun.Erkek1. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.
2. Görgülü, nazik, kibar kimse.
Emir :ArapçaErkek1. Buyruk, komut.
2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı.
3. Prens, şehzade.
Ejder :FarsçaErkek1. Büyük yılan.
2. Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç biçimli masal canavarı.
3. Hiddetli, korkusuz, acımasız.
Ecevit :TürkçeErkek1. Çevik, çalışkan, açık fikirli.
2. Açıkgöz.
3. Sinirli.
Ekrem :ArapçaErkek1. Çok cömert, eli çok açık.
2. Çok onurlu.
Efdal :ArapçaErkek1. Çok erdemli, çok faziletli.
2. En iyi, üstün.
Eyüp :ArapçaErkek1. Çok ıstırap çeken kimse.
2. Kuran’da adı geçen ve “sabırlı insan“ örneği olarak gösterilen peygamber.
Evran :TürkçeErkek1. Çok uzun boylu insan.
2. Kasırga, hortum.
3. Evren.
Eymen :ArapçaErkek1. Daha uğurlu, daha bereketli.
2. Sağ tarafta olan.
Eğrek :TürkçeErkek1. Dede Korkut'ta Serek'in kardeşi.
2. Dinlenme yeri.
Engiz :TürkçeErkek1. Derelerde sık ağaçlardan oluşan karanlık.
2. Ağaç filizi.
3. Çukur ve karanlık yer.
Elçin :TürkçeErkek1. Deste, tutam.
2. Daha çok yaz gecelerinde öten bir böcek türü, ağustos böceği.
3. Bulmaca, bilmece.
Efkâr :ArapçaErkek1. Düşünceler.
2. Tasa, kaygı, kuruntu, üzüntü.
Ekin :TürkçeErkek1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl.
2. Buğday.
3. Kültür.
Erce :TürkçeErkek1. Er gibi, ere yakışır biçimde.
2. Erken, erken olarak.
Evliya :ArapçaErkek1. Erenler, ermişler.
2. Koruyanlar, himaye edenler.
3. Allah’a yakın olanlar.
Ergen :TürkçeErkek1. Ergenlik çağında olan.
2. Henüz evlenmemiş.
Er :TürkçeErkek1. Erkek.
2. Kahraman, yiğit.
3. Aşamasız asker.
Eren :TürkçeErkek1. Erkek.
2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.
3. Deneyimli, akıllı kimseler.
4. Dost.
5. Hayırlı çocuk.
Erik :TürkçeErkek1. Erkli, güçlü, kuvvetli, yürekli.
2. Olgun.
Esin :TürkçeErkek1. Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı.
2. Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.
Eşkin :TürkçeErkek1. Filiz, sürgün.
2. Açık adımlarla, hızlı yürüyen at.
Erte :TürkçeErkek1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı.
2. Yarın.
3. Herhangi bir işte ilk başarı.
Evren :TürkçeErkek1. Gök varlıklarının tümü, kâinat.
2. Ejder, ejderha.
3. Boylu boslu, yakışıklı.
4. Kahraman, yiğit.
5. Zaman.
Eyyam :ArapçaErkek1. Günler, gündüzler.
2. Zaman.
3. Sözü geçerlik, nüfuz.
Emeç :TürkçeErkek1. Hedef.
2. Yamaç.
3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı.
4. Su ve kara yosunlarının kökü andıran tutunma organı.
Ergun :Moğ.Erkek1. Hızlı, çevik.
2. İlhanlı padişahlarından birisinin adı.
Emin :ArapçaErkek1. İnanılır, güvenilir.
2. Sakıncasız, tehlikesiz.
3. Kuşkusu olmayan.
Efrasiyap :FarsçaErkek1. İranlı olmayan yiğit.
2. Ünlü Türk büyüğü Alp Er Tunga’ya İranlılarca verilen ad.
Erke :TürkçeErkek1. İş başarma gücü.
2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.
Ermiş :TürkçeErkek1. İsteğine erişmiş.
2. Olgunlaşmış.
3. Evliya, eren.
Emanet :ArapçaErkek1. Korunmak için birine veya bir yere bırakılan kimse.
2. Can.
Enfal :ArapçaErkek1. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı.
2. Düşmandan alınan mallar, ganimetler.
Eşit :TürkçeErkek1. Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan.
2. Aynı düzeyde olan.
Elvan :ArapçaErkek1. Renkler, çeşitler.
2. Rengârenk.
Eskin :TürkçeErkek1. Rüzgâr.
2. Fırtına.
3. Karla dolan ve düz yerden ayırt edilemeyen çukur.
Erten :TürkçeErkek1. Sabah, güneşin doğduğu zaman.
2. Gün.
Emrah :ArapçaErkek1. Saz çalıp oynayan.
2. Erzurum'da doğmuş ünlü bir halk ozanı.
Eneç :TürkçeErkek1. Sel yarıntısı.
2. Dağlarda kışın akıp, yazın kesilen kaynağın yatağı.
3. İki sırt arasındaki düz alan.
4. Ufak tepe.
5. Eğilim.
Eşraf :ArapçaErkek1. Şerefli, saygın kimseler.
2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Eser :TürkçeErkek1. Soğuk.
2. Sert esen rüzgâr.
3. Belirti, iz.
4. Ar. Yapıt.
Edip :ArapçaErkek1. Terbiyeli, saygılı, nazik kimse.
2. Edebiyatla uğraşan kimse.
Ekim :TürkçeErkek1. Toprağa ürün ekme işi.
2. Yılın onuncu ayı.
Evrensel :TürkçeErkek1. Tüm insanlığı ilgilendiren.
2. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.
Erzan :FarsçaErkek1. Uygun,layık, yerinde
2. Ucuz.
Erciyes :Yun.Erkek1. Uzaktan parlayan.
2. Kayseri’de bulunan dağın adı.
Emek :TürkçeErkek1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma.
2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
Ertunga :TürkçeErkek1. Yiğit hakan.
2. Uygur yazıtlarında geçen Türk adlarından.
Erdoğan :TürkçeErkek1. Yiğit olarak doğan kimse.
2. Erken doğan kimse.
Eldem :TürkçeErkek1. Yumuşak başlı, uyumlu.
2. Cana yakın.
Ersin :TürkçeErkek1. “Amacına ulaşsın, kavuşsun“ anlamında kullanılan bir ad.
2. “Sen yiğitsin, kahramansın“ anlamında kullanılan bir ad.
Erdin :TürkçeErkek1. “Amacına ulaştın, kavuştun“ anlamında kullanılan bir ad.
2. “Olgunlaştın“ anlamında kullanılan bir ad.
Evcan :TürkçeErkekAceleci kimse.
Evgin :TürkçeErkekAceleci, telaşlı.
Enginsu :TürkçeErkekAçık deniz.
Eflâtun :ArapçaErkekAçık mor renk.
Erbelgin :TürkçeErkekAçık yürekli erkek.
Ertüze :TürkçeErkekAdaletli kimse.
Evrimer :TürkçeErkekAğır ağır ve kendiliğinden oluşan değişen kimse.
Evrim :TürkçeErkekAğır ağır ve kendiliğinden oluşan değişim.
Erdem :TürkçeErkekAhlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.
Ebecen :TürkçeErkekAkıllı çocuk.
Erip :ArapçaErkekAkıllı, zeki kimse.
Ertün :TürkçeErkekAkşam, gecenin başlangıcı.
Emrullah :ArapçaErkekAllah buyruğu
Esedullah :ArapçaErkekAllah´ın aslanı. (Hz. Ali´nin lakabı).
Emanullah :ArapçaErkekAllah’ın güvendiği kişi.
Erakalın :TürkçeErkekAlnı ak, dürüst erkek.
Ergümen :TürkçeErkekAmacına ulaşan, isteğine kavuşan kimse.
Erensü :TürkçeErkekAmacına ulaşmış asker.
Erimşah :Türkçe +FarsçaErkekAmacına ulaşmış hükümdar.
Erimel :TürkçeErkekAmacına ulaşmış kimse.
Erentürk :TürkçeErkekAmacına ulaşmış Türk.
Erenuluğ :TürkçeErkekAmacına ulaşmış yüce kimse.
Erkarslan :TürkçeErkekArslan gibi güçlü, kuvvetli olan kimse.
Eraslan :TürkçeErkekAslan gibi güçlü erkek.
Erdenay :TürkçeErkekAy kadar temiz, el değmemiş.
Eraydın :TürkçeErkekAydın insan.
Erışık :TürkçeErkekAydın, aydınlık kimse.
Ernur :Türkçe +ArapçaErkekAYdınlık saçan, başkalarına yararlı olan kimse.
Eray :TürkçeErkekAyın hilal durumu, yeni ay.
Erkinel :TürkçeErkekBağımsız davranan kimse.
Erkiner :TürkçeErkekBağımsız, özgür insan.
Eliüstün :TürkçeErkekBaşkalarından üstün olan kimse.
Eğilmez :TürkçeErkekBaşkasının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen
Ezelhan :Arapça +TürkçeErkekBaşlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman hükümdarı.
Ezel :ArapçaErkekBaşlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.
Eracar :TürkçeErkekBecerikli erkek.
Eliuz :TürkçeErkekBecerikli, mahir kimse.
Eriker :TürkçeErkekBecerikli, yürekli adam.
Ebubekir :ArapçaErkekBekir'in babası.
Emsal :ArapçaErkekBenzer, eş, yaşıt.
Emirşah :Arapça +FarsçaErkekBey ve şah.
Emirhan :Arapça +TürkçeErkekBey.
Elçibey :TürkçeErkekBeyin elçiliğini yapan kimse.
Eylem :TürkçeErkekBir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
Erem :TürkçeErkekBir işe gönüllü, istekli olma.
Ehed :ArapçaErkekbk. Ahat
Ebed :ArapçaErkekbk. Ebet
Ezgü :TürkçeErkekbk. Edgü
Ezgüer :TürkçeErkekbk. Edgüer
Ethem :ArapçaErkekbk. Edhem
Embiya :ArapçaErkekbk. Enbiya
Ertem :TürkçeErkekbk. Erdem
Erturan :TürkçeErkekbk. Erduran
Esentimur :TürkçeErkekbk. Esendemir
Erboğa :TürkçeErkekBoğa gibi güçlü erkek.
Egemen :TürkçeErkekBuyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan.
Engintalay :TürkçeErkekBüyük deniz, okyanus.
Erkınay :TürkçeErkekÇalışkan erkek.
Erkın :TürkçeErkekÇalışkan kimse.
Erçelik :TürkçeErkekÇelik gibi güçlü erkek.
Erkurt :TürkçeErkekCesur ve yiğit kimse.
Erdeşir :FarsçaErkekCesur, kahraman, aslan yürekli kimse.
Erçevik :TürkçeErkekÇevik, hızlı erkek.
Ercihan :Türkçe +FarsçaErkekCihanın tanıdığı erkek.
Ender :ArapçaErkekÇok az, çok seyrek, az bulunan.
Ecemiş :TürkçeErkekÇok bilmiş, olgun.
Engür :TürkçeErkekÇok gür.
Ecmel :ArapçaErkekÇok güzel, yakışıklı.
Esat :ArapçaErkekÇok mesut, çok mutlu.
Enmutlu :TürkçeErkekÇok mutlu.
Eşref :ArapçaErkekÇok onurlu, çok şerefli kimse.
Ebrak :ArapçaErkekÇok parlak olan.
Eşfak :ArapçaErkekÇok şefkatli, çok sevecen kimse.
Emcet :ArapçaErkekÇok şerefli, onurlu.
Ergenekon :TürkçeErkekDağın en yüksek noktası, doruğu.
Eldemir :TürkçeErkekDemir gibi güçlü eli olan kimse.
Erdemir :TürkçeErkekDemir gibi güçlü erkek.
Erenalp :TürkçeErkekDeneyimli, akıllı kimse.
Erendemir :TürkçeErkekDeneyimli, akıllı, güçlü kimse.
Erenkara :TürkçeErkekDeneyimli, akıllı, siyah tenli kimse.
Erdeniz :TürkçeErkekDeniz gibi coşkulu kimse.
Erdinç :TürkçeErkekDinç, güçlü kimse.
Erzi :TürkçeErkekDinin buyruklarını yerine getiren kimse, veli
Erinç :TürkçeErkekDirlik, rahat, huzur.
Erşet :ArapçaErkekDoğru yolda olan kimse.
Erdoğmuş :TürkçeErkekDoğuştan yiğit olan kimse.
Enis :ArapçaErkekDost, arkadaş.
Ertuğrul :TürkçeErkekDürüst, doğru, yiğit kimse.
Eronat :TürkçeErkekDürüst, güvenilir, iyi erkek.
Efgen :FarsçaErkekDüşüren, yıkan, yıkıcı.
Efekan :TürkçeErkekEfe soyundan gelen kimse.
Egesel :TürkçeErkekEgeyle ilgili olan.
Ekinci :TürkçeErkekEkin ekip biçmekle uğraşan kimse, çiftçi.
Ekmel :ArapçaErkekEksiksiz, olgun, en uygun.
Elbek :TürkçeErkekEli güçlü olan kimse.
Erel :TürkçeErkekEli güçlü olan.
Erenel :TürkçeErkekEli her şeye ulaşan kimse.
Elitaş :TürkçeErkekEli taş gibi ağır ve güçlü olan kimse.
Elibol :TürkçeErkekEliaçık, cömert.
Emri :ArapçaErkekEmirle ilgili.
Ekber :ArapçaErkekEn büyük, çok büyük.
Ecvet :ArapçaErkekEn iyi olan.
Energin :TürkçeErkekEn olgun, çok olgun kimse.
Ener :TürkçeErkekEn yiğit, en kahraman kişi.
Ergil :TürkçeErkekEr kişi, sözüne güvenilir kişi.
Ertunca :TürkçeErkekEr ve tunca.
Ertugay :TürkçeErkekEr-tugay.
Erdemer :TürkçeErkekErdemli kimse.
Erdemli :TürkçeErkekErdemli olan, faziletli.
Erdemalp :TürkçeErkekErdemli yiğit.
Eneren :TürkçeErkekErenlerin en üstünü, değerlisi.
Erin :TürkçeErkekErginleşmiş kimse.
Erdilek :TürkçeErkekErin dileği, isteği.
Erdur :TürkçeErkekErkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.
Eroğul :TürkçeErkekErkek evlat.
Ergüç :TürkçeErkekErkek gücü.
Ersagun :TürkçeErkekErkek hekim.
Erkul :TürkçeErkekErkek kimse.
Erozan :TürkçeErkekErkek ozan, şair.
Erkış :TürkçeErkekErken gelen kış.
Ereken :TürkçeErkekErkenden ekim yapan kimse.
Erensoy :TürkçeErkekErmişlerin soyundan gelen kimse.
Ersalmış :TürkçeErkekErYiğitliğiyle tanınmış kimse.
Eşmen :TürkçeErkekEş, arkadaş, yaşıt.
Erşat :Türkçe +FarsçaErkekESevinçli, mutlu erkek.
Esiner :TürkçeErkekEsinlenen kimse.
Evşen :TürkçeErkekEve mutluluk ve şenlik getiren kimse..
Evcil :TürkçeErkekEvine düşkün kimse.
Evcimen :TürkçeErkekEvine, ailesine çok bağlı kimse,
Evrenata :TürkçeErkekEvrene nam salmış ata.
Eskinalp :TürkçeErkekFırtına gibi yiğit.
Elgin :TürkçeErkekGarip, yabancı, gurbette yaşayan.
Ergenç :TürkçeErkekGenç erkek.
Erdal :TürkçeErkekGenç kimse.
Ercivan :Türkçe +FarsçaErkekGenç yiğit.
Ergener :TürkçeErkekGenç, ergenlik çağında erkek.
Erek :TürkçeErkekGerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef.
Erendiz :TürkçeErkekGezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi, Jüpiter.
Ergönül :TürkçeErkekGönül eri, iyi insan.
Ertuna :TürkçeErkekGösterişli kimse.
Ertok :TürkçeErkekGözü gönlü tok yiğit.
Erkuş :TürkçeErkekGözü yükseklerde olan kimse.
Eryaman :TürkçeErkekGüçlü becerikli yiğit.
Eroğan :TürkçeErkekGüçlü erkek.
Erktin :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli bir ruh yapısı olan kimse.
Esentürk :TürkçeErkekGüçlü kuvvetli, sağlıklı Türk.
Erksoy :TürkçeErkekGüçlü soydan gelen kimse.
Erbilek :TürkçeErkekGüçlü ve sağlam bilekleri olan kimse.
Erkunt :TürkçeErkekGüçlü, dayanıklı erkek.
Erksan :TürkçeErkekGüçlü, etkili san, tanınmış ad.
Erkman :TürkçeErkekGüçlü, etkili, sözü geçer kimse.
Erkoç :TürkçeErkekGüçlü, iri yarı erkek.
Erkel :TürkçeErkekGüçlü, kudretli el sahibi olan kimse.
Erker :TürkçeErkekGüçlü, kudretli erkek.
Eroğuz :TürkçeErkekGüçlü, kuvvetli kimse.
Ergüleç :TürkçeErkekGüler yüzlü erkek.
Ergüneş :TürkçeErkekGüneş gibi ışık saçan, yararlı olan kimse.
Ergüney :TürkçeErkekGüneyde bulunan kimse.
Ergüvenç :TürkçeErkekGüven duyulan kimse.
Eminel :Arapça +TürkçeErkekGüvenilir kimse.
Erdölek :TürkçeErkekGüzel, iyi, akıllı kimse.
Evsen :TürkçeErkekHafif, az, yavaş.
Ergülen :TürkçeErkekHep gülen, güler yüzlü kimse.
Erkin :TürkçeErkekHiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür.
Ejderhan :Farsça +TürkçeErkekHiddetli, korkusuz, acımasız kimse.
Erguner :Farsça +TürkçeErkekHızlı, çevik erkek.
Ergunalp :Farsça +TürkçeErkekHızlı, çevik yiğit.
Erinçer :TürkçeErkekHuzur veren kimse.
Erbaş :TürkçeErkekİhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.
Ecebay :TürkçeErkekİleri gelen, saygın, zengin kimse.
Ehlimen :ArapçaErkekİnançlı, inanan kimse.
Erden :TürkçeErkekİnsan eli değmemiş.
Erseven :TürkçeErkekİnsanları seven kimse.
Enhar :ArapçaErkekIrmaklar, çaylar.
Evirgen :TürkçeErkekİşini bilen, tedbirli kimse.
Elitez :TürkçeErkekİşlerini acele ile yapan kimse.
Efgan :FarsçaErkekIstırap ile haykırma, bağırıp çağırma.
Ezgütekin :TürkçeErkekİyi hükümdar.
Edgüer :TürkçeErkekİyi kimse.
Edgükan :TürkçeErkekİyi soydan gelen kimse.
Edgüalp :TürkçeErkekİyi yiğit.
Edgübay :TürkçeErkekİyi zengin.
Ergi :TürkçeErkekİyi, güzel bir şeye erişme.
Enginalp :TürkçeErkekİyi, güzel, değerli, yiğit.
Enginsoy :TürkçeErkekİyi, güzel, temiz, sağlam bir soydan gelen kimse.
Enginay :TürkçeErkekİyi, güzel, temiz, sağlam kimse.
Edgü :TürkçeErkekİyi.
Enginiz :TürkçeErkekİz bırakacak kadar değerli insan.
Erbatur :TürkçeErkekKahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.
Edhem :ArapçaErkekKarayağız at.
Erkaş :TürkçeErkekKaşları gür ve sık olan kimse.
Ersezen :TürkçeErkekKavrayışı güçlü erkek.
Erkaya :TürkçeErkekKaya gibi güçlü erkek.
Ergüven :TürkçeErkekKendine güveni olan kimse.
Erkılıç :TürkçeErkekKılıç gibi keskin, güçlü yiğit.
Emran :ArapçaErkekKürkler, hayvan derileri.
Erkut :TürkçeErkekKutlu, uğurlu erkek.
Erkutlu :TürkçeErkekKutlu, uğurlu insan.
Eslek :TürkçeErkekl. Çalışkan, gayretli.
2. Yumuşak başlı, uysal.
Ergök :TürkçeErkekMavi gözlü, sarışın kimse.
Elbeyi :TürkçeErkekMemleketin beyi.
Ermutlu :TürkçeErkekMutlu erkek.
Erşen :TürkçeErkekMutlu, neşeli erkek.
Elhan :ArapçaErkekNağmeler, ezgiler.
Enver :ArapçaErkekNurlu, çok parlak, çok güzel.
Ertingü :TürkçeErkekOlağanüstü, görülmemiş.
Erginsoy :TürkçeErkekOlgun kişilerin soyundan gelen kimse.
Ergincan :Türkçe +FarsçaErkekOlgun ruhlu kimse.
Erginbay :TürkçeErkekOlgun ve saygıdeğer kimse.
Erginalp :TürkçeErkekOlgun yiğit.
Erdibek :TürkçeErkekOlgun, ermiş, saygın bey.
Erdibay :TürkçeErkekOlgun, ermiş, saygın kimse.
Erişkin :TürkçeErkekOlgun, gelişmiş, büyümesi sona ermiş kimse.
Ergin :TürkçeErkekOlgunlaşmış, yetişmiş kimse.
Ercüment :FarsçaErkekOnurlu, şerefli, saygın kimse.
Elöve :TürkçeErkekÖvülen, beğenilen kişi.
Eröz :TürkçeErkekÖzü erkek, yiğit olan kimse.
Erenöz :TürkçeErkekÖzü ermiş kimse.
Eliaçık :TürkçeErkekParasını ve malını esirgemeyen, cömert.
Efruz :FarsçaErkekParlatan, tutuşturan.
Ertim :TürkçeErkekPeçeneklerin üç asıl boyundan biri.
Enbiya :ArapçaErkekPeygamberler.
Ertepınar :TürkçeErkekPınar gibi saf ve temiz olan.
Enç :TürkçeErkekRahat, huzur, erinç.
Ese :TürkçeErkekRüzgâr.
Esim :TürkçeErkekRüzgârın esişi.
Erserim :TürkçeErkekSabırılı kimse.
Erduru :TürkçeErkekSaf, temiz yürekli yiğit.
Ertin :TürkçeErkekSağlam bir ruh yapısı olan kimse.
Ertop :TürkçeErkekSağlam ve güçlü kimse.
Esertaş :TürkçeErkekSağlıklı, güçlü kimse.
Esenbay :TürkçeErkekSağlıklı, rahat kimse.
Esendağ :TürkçeErkekSağlıklı, salim, rahat kimse.
Esenboğa :TürkçeErkekSağlıklı, salim, rahat, güçlü kimse.
Esen :TürkçeErkekSağlıklı, salim, rahat.
Erşahan :Türkçe +FarsçaErkekŞahin gibi güçlü yiğit.
Ertuğ :TürkçeErkekSavaşçı kimse.
Ersavaş :TürkçeErkekSavaşmayı seven kimse.
Erhun :Türkçe +FarsçaErkekSavaşmayı, kan dökmeyi seven kimse.
Ersayın :TürkçeErkekSaygıdeğer kimse.
Ecekan :TürkçeErkekSaygın bir soydan gelen kimse.
Ecehan :TürkçeErkekSaygın hükümdar.
Ecebey :TürkçeErkekSaygın, ileri gelen bey.
Erbay :TürkçeErkekSaygın, zengin kimse.
Erokay :TürkçeErkekSeçkin, beğenilen erkek.
Erçetin :TürkçeErkekSert, güçlü erkek.
Eryalçın :TürkçeErkekSert, güçlü, boyun eğmez yiğit
Erbaşat :TürkçeErkekSertlik, zorluk bakımından üstün olan kimse.
Ersevinç :TürkçeErkekSevinen kimse.
Erberk :Türkçe +ArapçaErkekŞimşek gibi yiğit.
Esvet :ArapçaErkekSiyah, kara.
Emet :ArapçaErkekSon, sonuç.
Ebet :ArapçaErkekSonu olmayan zaman, sonsuzluk.
Erson :TürkçeErkekSonuncu doğan erkek çocuk.
Enes :ArapçaErkekSoylu Arap atı, küheylan.
Elfaz :ArapçaErkekSözcükler, sözler.
Erdönmez :TürkçeErkekSözünden dönmeyen, doğru sözlü yiğit.
Ersav :TürkçeErkekSözüne güvenilir kimse.
Ersöz :TürkçeErkekSözüne güvenilir, dürüst sözlü kimse.
Erteke :TürkçeErkekSözünün eri olan kimse.
Ertaç :Türkçe +ArapçaErkekTaç takınmış kimse.
Efser :FarsçaErkekTaç.
Ertan :TürkçeErkekTan vakti, sabahın ilk vakitleri.
Ertek :TürkçeErkekTek olan, eşsiz yiğit.
Evhat :ArapçaErkekTek, yegâne, biricik.
Erincik :TürkçeErkekTembel, üşenen kimse.
Eraksan :TürkçeErkekTemiz adlı yiğit.
Erdenalp :TürkçeErkekTemiz, doğru yiğit.
Erdener :TürkçeErkekTemiz, dürüst kimse.
Eken :TürkçeErkekToprakla uğraşan kimse.
Ertüre :TürkçeErkekTörelere bağlı kimse.
Ertöre :TürkçeErkekTöreleri olan yiğit.
Ertunç :TürkçeErkekTunç gibi sağlam erkek.
Ertuncay :TürkçeErkekTunç renginde olan, şişman kimse.
Efnan :ArapçaErkekTürler, çeşitler.
Erkutay :TürkçeErkekUğurlu ayda doğan erkek.
Ediz :TürkçeErkekUlu, yüce, değerli kimse.
Erandaç :TürkçeErkekÜnlü, tanınmış kimse.
Erün :TürkçeErkekÜnlü, tanınmış yiğit.
Erincek :TürkçeErkekÜşengeç, tembel kimse.
Erüstün :TürkçeErkekÜstün erkek.
Ergalip :Türkçe +ArapçaErkekÜstün, yenen kimse.
Ertaylan :TürkçeErkekUzun boylu, yakışıklı erkek.
Eralkan :TürkçeErkekVatanı uğrunda canını feda edebilecek yiğit.
Ergazi :Türkçe +ArapçaErkekVatanı uğrunda savaırken gazi olmuş kimse.
Elveren :TürkçeErkekYardım eden, yardımcı olan.
Ensar :ArapçaErkekYardımcılar, koruyucular.
Ensari :ArapçaErkekYardımcılardan olan kimse.
Ergül :Türkçe +FarsçaErkekYeni açan gül.
Ecer :TürkçeErkekYeni, güzel, iyi.
Erakıncı :TürkçeErkekYiğit akıncı.
Ersü :TürkçeErkekYiğit asker, yiğit subay.
Ernoyan :Türkçe +Moğ.ErkekYiğit başkomutan.
Eriz :TürkçeErkekYiğit bir soydan gelen kimse.
Eralp :TürkçeErkekYiğit erkek.
Erhan :TürkçeErkekYiğit hükümdar.
Eroğlu :TürkçeErkekYiğit oğlu.
Eratlı :TürkçeErkekYiğit olarak tanınmış kimse.
Erboy :TürkçeErkekYiğit soydan gelen kimse.
Ertürk :TürkçeErkekYiğit Türk.
Erdoğ :TürkçeErkekYiğit ve cesur kimse.
Erbilen :TürkçeErkekYiğit ve yürekliyi tanıyan kimse.
Ercan :Türkçe +FarsçaErkekYiğit, canlı, cesur kimse.
Erbey :TürkçeErkekYiğit, cesur hükümdar, bey.
Erkan :TürkçeErkekYiğit, erkek soydan gelen kimse.
Erkoçak :TürkçeErkekYiğit, güçlü kimse.
Erman :TürkçeErkekYiğit, kahraman, yürekli kimse.
Eryiğit :TürkçeErkekYiğit, korkusuz erkek.
Ersu :TürkçeErkekYiğitlerin soyundan gelen kimse.
Ersan :TürkçeErkekYiğitliğiyle ad yapmış kimse.
Erşan :Türkçe +ArapçaErkekYiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek.
Erlik :TürkçeErkekYiğitlik, erkeklik.
Ersel :TürkçeErkekYiğitlikle ilgili olan.
Erbilir :TürkçeErkekYiğt ve yürekli olanı tanıyan kimse.
Efgende :FarsçaErkekYıkılmış, yıkık, düşürülmüş.
Eryıldız :TürkçeErkekYıldız gibi parlak yiğit.
Eylül :ArapçaErkekYılın dokuzuncu ayı.
Eryılmaz :TürkçeErkekYılmayan, cesur yiğit.
Erdağ :TürkçeErkekYüce, saygın kimse.
Eraltay :TürkçeErkekYüce, yüksek değerli kimse.
Erülgen :TürkçeErkekYüce, yüksek, ulu kimse.
Ertüzün :TürkçeErkekYumuşak huylu sakin, soylu, asil kimse.
Ergüner :TürkçeErkekYumuşak huylu, uysal erkek.
Ergün :TürkçeErkekYumuşak, uysal kimse.
Erdil :Türkçe +FarsçaErkekYürekli, cesur kimse.
Eryavuz :TürkçeErkekYürekli, korkusuz yiğit.
Erünal :TürkçeErkek“Adın duyulsun, tanın, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad.
Eriş :TürkçeErkek“Amacına ulaş, isteğin olsun“ anlamında kullanılan bir ad.
Erben :TürkçeErkek“Ben yiğit ve cesurum“ anlamında kullanılan bir ad.
Erkıral :TürkçeErkek“Çalışkan, gayretli ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Eröge :TürkçeErkek“Erkekler övsünler“ anlamında kullanılan bir ad.
Eral :TürkçeErkek“Erken davran“ anlamında kullanılan bir ad.
Eryetiş :TürkçeErkek“Erken gel“ anlamında kullanılan bir ad.
Erkol :TürkçeErkek“Güçlü ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erkmenol :TürkçeErkek“Güçlü, etkili ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erksal :TürkçeErkek“Güçlü, kuvvetli ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erksun :TürkçeErkek“Gücünü, kudretini göster anlamında kullanılan bir ad.
Erkal :TürkçeErkek“Her zaman yiğit kal“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersevin :TürkçeErkek“İnsanları sevin“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersev :TürkçeErkek“İnsanları sev“ anlamında kullanılan bir ad.
Erginal :TürkçeErkek“Olgunlaşmış, yetişmiş kimselerle arkadaşlık yap“ anlamında kullanılan bir ad.
Esenkal :TürkçeErkek“Sağlıklı, salim, rahat olarak kal“ anlamında kullanılan bir ad.
Erer :TürkçeErkek“Ulaşır, kavuşur, amaçlarına erer anlamında kullanılan bir ad.
Elverdi :TürkçeErkek“Yardım etti, yardımcı oldu“ anlamında kullanılan bir ad.
Elver :TürkçeErkek“Yardımcı ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Erol :TürkçeErkek“Yiğit ol, doğru ol“ anlamında kullanılan bir ad.
Ergör :TürkçeErkek“Yiğit olarak benimse“ anlamında kullanılan bir ad.
Erdoğdu :TürkçeErkek“Yiğit olarak doğdu“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersay :TürkçeErkek“Yiğit olarak kabul et“ anlamında kullanılan bir ad.
Ergönen :TürkçeErkek“Yiğit olarak mutlu ol, refaha kavuş, rahat et, sevin anlamında kullanılan bir ad.
Erseç :TürkçeErkek“Yiğit seç“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersun :TürkçeErkek“Yiğitliğini göster“ anlamında kullanılan bir ad.
Eranıl :TürkçeErkek“Yiğitliğinle anıl, tanın“ anlamında kullanılan bi ad.
Ersal :TürkçeErkek“Yiğitliğinle tanın“ anlamında kullanılan bir ad.
Ersen :TürkçeErkek“Yiğitsin, erkeksin“ anlamında kullanılan bir ad.
Erbil :TürkçeErkek“Yürekli, cesur olarak kabullen“ anlamında kullanılan bir ad.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Biz sana Kevser’i
(bol ni’met, ilim ve büyük şeref) verdik.
(KEVSER-1)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ