23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ASHAB-I KEHF


Ashab-ı kehf; mağara arkadaşları demektir. M.S 250 yıllarında tevhid inancı olmayan putperest kral Dokyanus ve O’nun zulmünden firar eden 7 kişinin (en doğrusunu Allah bilir) akıbetini Allah, Kur’an-ı Kerim’de bizlere ibret almamız için anlatıyor.

Bu imanlı kişiler, kralın zulmünden korktukları için değil, Allah’a daha güzel ve huzur içinde ibadet edebilmek için hicret etmişlerdir. Nitekim ‘Rabbimiz, bize katından bir nimet ver!’ diye dua etmişlerdi. (Bkz. Kehf-10) Allah, onların bu samimi dualarını kabul edip ‘Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmişlerdi. Bizde onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık.” diyerek bu salih kullarını müjdelemiştir. (Bkz. Kehf-13)

Değerli dostlar; bizler Ashab-ı Kehf’in bu kıssasını geçmiş tarih diye okumayalım. Mağarayı kendi üzerimize uyarlarsak beden varlığımız olarak da düşünebiliriz, Allah’ı ve kendi asliyetimizi tefekkür edip kulluğumuzu bilinçli bir şekilde yapabilmemiz için mabed olarak da düşünebiliriz. Yani, hayatımızı cahilce düşünüp Cehennem’e ya da arifçe tefekkür edip Cennete çevirebiliriz.

Tevhid dini, müşriklere değil müşrikliğe, firavuna değil firavunluğa, cahillere değil cehalete karşı savaş açmıştır. Bizler, kendi mağaramızı (gönlümüzü) mabedimiz yapalım. Rabbimizi çokça zikir ve tefekkür edelim. Nitekim Hz. İbrahim mağaradaki tefekküründen sonra güneş, ay ve yıldızlara bakıp “Rabbim her şeyi kuşatmıştır” diyerek tevhide ermiştir.

Hz. Yunus’un balığın karnındaki yaşantısını mağara olarak kabul edersek oradaki tefekkürü ve zikri Hz. Yunus’un miracına vesile olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin Cebeli Rahmet’te (Hira, Nur dağı) günlerce itikafda kalıp Allah’ı tefekkür etmesi namütenahi güzelliklere ve hallere şahid olmasına vesile olmuştur.

Bizler de üç fena meratibimizi mağara olarak tefekkür edip zikrimizle, ibadetimizle, tefekkürümüzle ve rabıtamızla burada fenafillah mertebesine erişelim. Ashab-ı Kehf’in üç yüz yıl mağarada uyuyup uyandıktan sonra, şehirde yaptıkları alışverişlerde kullandıkları para antik değerde olup kıymet kazanmış ise, bizler de kendi mağaralarımızda cehaletimizden uyanıp Hak ile Hak’ta diriliriz. Bu dirilme ile uyananların, gerek halk içinde, gerek Hak katında her şeyleri kıymetlidir. Böyle kullarını Allah, “Dünyada bulunan her şeyi biz O’na ziynet kıldık.” (Bkz. Kehf-7) diye müjdeliyor.

“ Rabbiniz Allah’tır. Öyleyse O’nu tanıyın.” ayetince bizler dünyamızda Rabbimizi tanıyabilirsek, Kendi mağaramızdan Bekabillah olarak uyanırız inşaallah. (Bkz. Yunus-3)

Rabbim bizlerin gaflet uykusundan ve cehaletten, kemalâta uyanmamızı nasib eyler inşaallah.

Rabbim bu yolda gayretlerimizi arttırsın.

Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

Enver Efe
İstanbul, 22.09.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ