04 Aralık 2023
21 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ALLAH’IN ZUHUR MEKANI İNSAN


Toplum halinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünce ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen, aynı zamanda huy ve ahlak yönünden üstün niteliklere sahip olan kimselere insan diyoruz.

En güzel biçimde yaratılan, Rahman ve Rahim esmasının hamili ve Cenab-ı Resulullah Efendimizin varis-i nebisi olan insandan, Allah'ın bir beklentisi olsa gerek. Çünkü Allah, Tin Suresi 4. ayette “Biz insanı en güzel biçimde yarattık” diye buyurmaktadır.

Cenab-ı Allah’ın hüviyet ve eniyetini kendisinde cem eden ve Cenab-ı Hakk’a muhatap olan insanın bu aleme zuhur edilişindeki asli sebep; Hakk’ı hakkıyle bilmek ve Hakk’a hakiki manada kul olmaktır. Allah, Zariyat Suresi 56.ayette “Ben cin ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye halk ettim” diye buyurmaktadır. Öyleyse, bu manada insanın, var oluşunun sebebini kavramak, farziyetini yaşamak ve gereğini tatbik etmek mükellefiyetinin bilincinde olması da gerekmektedir.

İnsan denildiği zaman akla sadece bedensel bir varlık gelmemelidir. Bizler kendimizi her zaman bireysel, müstakil, münferit varlık zannediyor olsak ve dolayısiyle herkesi, farklı farklı zannederken Rabbimizi de hep ulaşılmaz, bilinmez bir varlık olarak tasavvur etsek de aslında Hakk’a muhatap olanın da, dost olanın da, Hakk’ı temsil edenin de, Hakk adına iş görenin de bizatihi insanın kendisi olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda başlangıçtan sonsuza kadar eksiksiz biçimde Hakk’ı idrak edebilmesi, Hakk’a yakin olabilmesi ve Hak’ta ebed olabilmesi için insanın mutlaka Hakk’ı “gören” ve “bilen” olması gereklidir.

İnsanın, içinde bulunduğu eşşiz ve muazzam düzeni yorumladığında “Benim bu alemdeki asli rolüm nedir?” diye merak etmesi ve bununla beraber cevabını da doğru belirlemesi kaçınılmaz bir sebep-sonuç ilişkisidir. Belirlenen cevap, “Yeryüzünde Hakk’ı temsil için halk edildiniz” ayetine uygun olmalıdır. (Fatır, 39)

İnsan, ne çok ibadetle miraç edebilir ne de çok bilgiyle vuslat erebilir. Aşk-ı Süphan ve Aşk-ı Resulullah olmadan hiçbir varlığın Rabbine ünsiyeti yoktur. Zira eşref-i mahluk olan, yaratılmışların en seçkini ve en şereflisi olan insanın “en değerli” olmasındaki asli sır; insanın gerçeğinde Hakk’ın sırrının mevcut olmasıdır. Cenab-ı Hakk’ın zuhur mekanı olan insanın sırrının çözülmediği yerde ne tehvid ne de ledün sırrının ayan olmayacağı çok iyi bilinmelidir.

Tenzihin, teşbihin ve tesbitin talim edildiği yer olan insan, aynı zamanda Hakk’a dost olmanın, Hakk’a kul olmanın ve Hakk’ta ebed olmanın talim edildiği yerdir de. İnsanın, kendisini okuyabilmesi ve kendi gerçeğini tesbit edebilmesi için öncelikle “İkra/Oku” emrini ehlinden talim ederek başlaması gerekir. İnsanı asliyesine kavuşmuş bir kul, Hakk’ın mazhariyeti olduğunu bilmelidir. Nasıl ki musluk su değilse, beşer olan kulda Hak değildir. İnsanın et bedeni Hak değildir. Fakat, mutlak varlığın ef’aliyeti, mevsufiyeti ve mevcudiyeti insandan açığa çıkar. Musluk suyun göründüğü yer ise, insanda Hakk’ın aynasıdır.1 Çünkü; Allah, vechini dost yüzünden izhar etmektedir.

İnsan, ben dediğinden arınmadıkça, varlığının Hakk’tan gayri bir varlık olmadığının şuhuduna ve şahitliğine ulaşmadıkça varlığını Hakk’ta tevhid etmiş olamaz.

Unutulmamalıdır ki insan Rahman'ın muradıdır. Rahman ve Rahim'in halifesi olan insan, sır şehridir. Dinin bütün hükümleri, insanı hem dünyada hem de ahirette saadetli kılmak içindir. İnsanın dünyada ve ahirette saadete ulaşmış olması, o insanın bütün zorluklardan ve zilletlerden uzaklaşmış olması anlamındadır. “Selamete ulaşan ve Hakk’a veli olanlar için korku yoktur, onlar mahzunda olmayacaklardır” hitabı kendisini Hakk’ta ebed edenleredir.

İnsan, zahiren ten bedeni sınırlı varlıktır. Fakat manası itibariyle nice alemlere sığmayan bir varlıktır. İnsan mana-i ekberdir, alem-i ekberdir ve insan misilsiz bir varlıktır. Bu manada Hak Taala Hazretleri bir hadis-i kutsilerinde: “Arz’a ve Semaya sığmadım, ancak mümin kulumun gönlüne sığdım.” diye buyurmaktadır. Cenab-ı Allah'ın, bu uyarısıyla insandaki kendi ekberiyetini beyan etmektedir. Diğer bir hadis-i kutsilerinde ise: “İnsan benim sırrım, ben insanın sırrıyım” diye buyurmaktadır. “Allah arzı yarattı, arşa istiva etti” yani insanı yarattı ve insandaki aliyete, gönül yüceliğine istiva etti.( A’raf-54)

Şu hususu çok iyi bilmekte fayda vardır. Hakk’tan ayrı olan ne bir mekan ne bir varlık ne de bir zerre vardır. Allah, zanlardan dahi müstağni değilken nasıl olur da varlıkların en şereflisi kıldığı insandan münezzeh olabilir. İnsan, Allah’ın zuhur mekanı olduğuna göre, Allah insandan münezzeh olamaz.

Sonuç olarak; insanın hakikati idrak edebilmesi ve yaşayabilmesi için tevhidi talim ile kısa yoldan kendi gerçeğine ulaşması ve kendisini bilmesi gerekmektedir. Bunun idraki için sadece bilmek ve ezberlemek yeterli değildir. Tehvidi yaşamadıktan sonra bilmiş olmanın bize hiçbir getirisi yoktur. Tehvidin bize bir getirisi olabilmesi için, talep eden olmamız gerekmektedir. Ürpermeyecek kadar katılaşan kalpten, Hakk’ı göremeyecek kadar körelen gözden, Hakk’ı duymayacak kadar sağır kulaktan Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun.

Mevlam, cümlemizi maksadına ulaşanlardan, davasında kararlı olanlardan eylesin.

Mevlam, bizleri bu aleme ne için geldiğini bilenlerden, bu alemde yaşamamız gerekenleri tesbit edip, yaşayanlardan ve neticesi Hakk’ta ebet olanlardan eylesin.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Rabbim cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 15.12.20141 “Ayna ve Yansımaları Üzerine” adlı makalede “AYNA” bahsi tam anlamıyla açıklanmıştır.

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır."
(SÂFFÂT - 96)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ