Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ADEM ALEYHİSSELAM


Başlangıçta kainatta hiç bir maddi varlık mevcut değilken Cenabı Hak bu alemi bir hikmet tahtında yedi gün içinde halketti. Aslında cenabı hakkın birşeyi halkedeceği zaman sadece ol demesi yeterlidir ve herhangi bir şeyi halk etmesi için zamana ihtiyacı yoktur.anvak yedi gün kelamındaki muammayı çözebilmek için tevhid ilmini tahsil etmekle mümkündür.( Yasin ,82)( Ehlulllah’ın bir zevkine göre Cenabı Allahın arzı yedi günde halk etmesinden murat; yedi sıfat-ı subutiyesini, tekvin sıfatı ile maddi alemde tecelli ettirmesidir.)Adem A.S.dan önce Hazreti Allah Kendisine kulluk (ibadet) etsinler diye dumansız ateşten cinleri yarattı.(Rahman-15, Hicr,27) zaman içinde bu cinnilerden bir kısmı vazifelerinden saparak delalete düştüler.Cenabı Hak onları doğru yola döndürmek üzere Azazil’i (iblis’i) görevlendirdi. Tüm uyarılara rağmen doğru yola dönmeyen cinnileri ise helak etti.( Şuara-94-95).

Adem A.S. yaratılmadan evvel takriben m.ö 6000 ile 5000 seneleri arasında Hazreti Allah meleklerine yer yüzüne bir halife yaratacağını bildirdi. Bunun üzerine melekler:” Bizler seni tenzih ve tesbih ederken , sen yeryüzünde kan dökecek fesat çıkaracak bir beşer mi yaratacaksın “dediler. Cenabı Hak da onlara;”Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.”buyurdu.( Bakara-30) Hazreti Allah’ın cinleri, melekleri, Adem a.s. ve ondan da beşeriyeti halk etmesinden murat, herşeyden evvel latif alemde kendi nurundan var ettiği Muhammed SAV in maddi aleme tecelli etmesi, hikmetlerinin zuhur edebilmesi, dolayısıyla da kendi varlığının bilinmesi içindir.

Hazreti Allah meleklerine emir verip yeryüzünün dört bir yanından toprak getirtti. O toprağı iki eli ile kırkı gün yoğurup yağmurla besledi. Sonra vurulduğunda çınlayacak dereceye gelinceye kadar kuruttu.(Secde-7-8-9, Rahman-14, Ali imran-59) Daha sonra melekleri topladı ve Adem A.S. ‘a kendi ruhundan ruh üfledi. Böylece Adem A.S. ın şahsında bir nutfeden (hakir bir sudan) yaptı.( Vallahu halekaküm vema ta’melun; yani sizi ve sizin fiillerinizi yaratan Hakteala hazretleridir.)

Cenabı Hak kendi varlığının bilenmesi için yarattığı mükevvenatta gizlenmiş, bu sırrın çözümünü de peygamberler ve onların varisleri kamiller vasıtasıyla insanlara beyan etmiştir. İnsanların da Adem A.S. ın halk olunrken geçirmiş olduğu bu evreleri mana yönünden peygember ve varislerinden tahsil ederek Ademiyet sırrını kendilerinde çözmeleri gerekmektedir. Melekler, bu sırra vakıf olan insana i Adem A.S. ‘a secde ettikleri gibi secde ederler.

Adem A.S. ‘a yaratılması tamamlanınca Hazreti Allah meleklere Adem A.S. ‘a secde etmelerini emretti. Bütün melekler Adem A.S. ‘a secde ettiler.fakat iblis fırtaından ötürü kendisini Adem A.S. dan üstün gördüğü için secde etmedi( Taha-116, Araf-12). Bunun sonucunda hor ve hakir olarak cennetten kovuldu. Bunun üzerine İblis Cenabı Hakk’dan insanları doğru yoldan saptırmak üzere kıyamet gününe kadar kendisine mühlet verilmesini istedi. Cenabı Hak’da ona sırrı ilahi tahtında dilediği mühleti verdi. İblis Cenabı Allah’a; kullarını doğru yoldan saptıracağının söyleyince Hak Teala onu şöyle azarladı; “Her kim sana uyar sana yoldaşlık ederse Cehennemi onlarla dolduracağım”( Araf,13-14-15-16-17-18) Cenabı Allah Aden A.S. ‘a esmanın küllüsünü öğretti ve sonra meleklerden bu isimleri bildirmelerini istedi. Melekler ona “seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz.senin öğrettiğinden başka bizim hiç bir bilgimiz yoktur” dediler. Bu defa Cenabı Hak Adem A.S ‘dan bu esmaları bildirmesini isteyince Adem A.S esmanın küllüsünü bildirdi. Bunu üzerine Hak Teala Hazretleri meleklere şöyle buyurdu;” Ben size göklerde ve yerde olanı ve olacağı bildiririm sizin söylediğiniz ve gizli tuttuğunuzu da bilirim demedim mi”( Araf-31-32-33).

Allah-u Teala bir Cuma günü Adem A.S. uykuda iken onun eğe kemiğinden Havva validemizi halk etti(araf-189). Sonra onlara “Ey Adem sen ve zevcen Cennette sakin olun dilediğiniz yerden yiyin , yalnız secere ağacına dokunmayın, yoksa zalimlerden olursunuz”buyurdu( araf-19). İblis bu durumu fırsat bilerek bir hile ile cennete girdi. Cenabı Hak’ta buna bir hikmet tahtında rıza gösterdi. İblis, Adem A.S. ile Havva validemize; “ Rabbiniz size bu secere ağacını iki melek olasınız yahut cennette devamlı kalmayasınız diye yasak etti. Eğer o ağacın meyvesini yerseniz bizler gibi cennette ebedi kalırsınız.muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim” diyerek onlara vesvese verdi( araf,20-21).onlar bu vesvese ile o ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine açılıverdi, onlarda bu halden utanarak cennet yaprakları ile örtünüverdiler. Rab’lerinden onlara;” Ben sizlere bu ağacın meyvesini yasak etmedim mi, şeytan size apaçık bir düşmendır demedim mi”diye nida geldi. Adem ve Havva; “Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen muhakkak ziyan edenlerden oluruz”dediler( Araf,20-21-22-23-24-25, Bakara,36-37). Cenabı Hak onlara;”Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak ininiz. Orada sizin için bir zamana kadar kalmak ve geçinmek var, orada yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz. Yine oradan dirilip çıkaralacaksınız” buyurdu( Araf,20-21-22-23-24-25, Bakara,36-379). Kim zerre miktarı hayır işlerse onun mükafatını görecek, kim zerre miktarı bir şer işlerse onun cezasını görecektir( zilzal,7-8)

Adem A.S. ve zevcesi yasak olan ağacın meyvesini yediklerinde, işlemiş oldukları günahın decercesini anlattıkları zamanAdem A.S. Rabbi’ne şöyle niyaz etti. “Tövbe yarabbi , Muhammed Al-i Muhammed hakkı için tövbemi kabul eyle.” Ve izzet dergahından şöyle bir nida geldi. “Ey Adem sen Muhammed SAV i ne bilirsin kionun şefaat eteğine varırsın.” Adem A.S. cevap verdi . “ Yarabbi Muhammed SAV in Şerif adını Arş dalları üstündecsenin Latif adına yakın gördüm bildim ki ondan daha şerefli ve faziletlisi yoktur.( Hadikat-üs Süeda(saadete erenlerin bahçesi)-Fuzuli).

Daha sonra Adem A.S. Serendib ( Seylan), Havva anamızda Hicaz topraklarında Cidde’ye indirildi. Adem A.S. yıllar süren uzun yolculuklardan sonra Hindistan , Pakistan, Afkanistan,İran , Anadolu, Lübnan ve İsrail’den geçerek Mekke’ye ulaştı. Nihayet Alemlerin Rabbi onları bağışlayarak Arafat’ta buluşturdu. Onlar da ilk gecelerini Müzdelife’de sabaha kadar şükrederek geçirdiler. Cenabı Hak Onlara biri kız biri erkek olmak üzere her batında ikiz çocuklar ihsan etti. Birinci batındaki kız ile ikinci batındaki erkeğin, ikinci batındaki kız ile birinci batındaki erkeğin evlenmelerini emretti. İlk çocuklarından olan Kabil bu emre karşı gelerek kendi ikizi olan kız kardeşiyle evlenmek için , kardeşi Habil’i öldürdü(Maide,27-28-29-30-).

Yaptığı kötü işin şaşkınlığı ile Habil’in cesedini uzun bir süre ne yapacağını bilemeyen Kabil, sonunda bir karganın getirdiği leşi toprağa gömdüğüne şahit oldu ve onu örnek alarak kardeşinşn cesedini gömdü. Daha sonra Kabil ikizi olan İklima’yı kaçırarak onunla evlenip ayrı bir yerde yaşamını sürdürdü( Maide,31)

Cenabı Hakk’ın Adem A.S. ‘a Kabe’nin mevkiini bildirerek inşaasını istediği ve Kabe’ye konulmak üzere CenneT’ten Hacer-ül Esved taşını indirdiği rivayet edilmektedir. Tebarani İbni Abbas R.A dan rivayet edildiğine göre ; Hazreti Mumammed SAV “Hacer-ül Esved Cennet taşlarındandır. Yeryüzünde ondan başka Cennet taşı yoktur. O su gibi bembeyazdı.”buyurmuştur.

Adem AS.’a 10 suhuf şeriat indirilmiştir. Adem AS 930 sene yaşamış, bir Cuma günü yerine oğlu Şit A.S’ı vasi tayin ederek beka alemine göç etmiştir.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ