halveti halveti halveti halveti
21 Kasım 201428 Muharrem 1436


KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM (Sesli elifba)


Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
(RAHMÂN- 26,27)
Velilerin himmeti, istidadı olan yol kesici şakîyi, yol gösteren şâkir yapar.