halveti halveti halveti halveti
24 Ekim 201430 Zi'l-Hicce 1435


KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM (Sesli elifba)


De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline.
(Fussilet, 6)
Sen-ben kavgasıyla hiçbir zaman kâmil insan olamayız.