17 Ekim 2017
26 Muharrem 1439
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.

MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
İMAM ALİ K.A.V RA İMAM HASANÜL MÜÇTEBA İMAM HÜSEYNİ KERBELA İMAM ZEYNEL ABİDİN İMAM MUHAMMED BAKIR İMAM CAFERİ SADIK İMAM MUSAİ KAZIM İMAM ALİYÜN RİZA İMAM MUHAMMED TAKİ İMAM ALİYÜN NAKİ İMAM HASANÜL ASKERİ İMAM MUHAMMED MEHDİ


KUR'AN-I KERİM (Sesli ve yazılı)


Sure AdıSure No Sure AdıSure No Sure AdıSure No
Fâtiha1Bakara2Âl-i İmrân3
Nisâ4Mâide5En’âm 6
A’râf7Enfâl8Tevbe9
Yûnus10Hûd11Yûsuf 12
Ra’d13İbrahim14Hicr15
Nahl16İsrâ17Kehf18
Meryem19Tâ-Hâ20Enbiyâ21
Hac22Mü’minûn23Nûr24
Furkân25Şu’arâ26Neml27
Kasas28Ankebût29Rûm30
Lokman31Secde32Ahzâb33
Sebe’34Fâtır35Yâsîn36
Sâffât37Sâd38Zümer39
Mü’min40Fussilet41Şûrâ42
Zuhruf43Duhân44Câsiye45
Ahkâf46Muhammed47Fetih48
Hucurât49Kâf50Zâriyât51
Tûr52Necm53Kamer54
Rahmân55Vâkı’a56Hadîd57
Mücâdele58Haşr59Mümtehine60
Saff61Cum’a62Münâfikûn63
Teğâbun64Talâk65Tahrîm66
Mülk67Kalem68Hâkka69
Me’âric70Nûh71Cin72
Müzzemmil73Müddessir74Kıyâme75
İnsan76Mürselât77Nebe’78
Nâzi’ât79Abese80Tekvîr81
İnfitâr82Mutaffifîn83İnşikâk84
Bürûc85Târık86A’lâ87
Gâşiye88Fecr89Beled90
Şems91Leyl92Duhâ93
İnşirâh94Tîn95Alak96
Kadr97Beyyine98Zilzâl99
Âdiyât100Kâri’a101Tekâsür102
Asr103Hümeze104Fil105
Kureyş106Mâ’ûn107Kevser108
Kâfirûn109Nasr110Tebbet111
İhlâs112Felâk113Nâs114

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.
(Bkz. Fetih, 10)


NAMAZ VAKİTLERİ