19 Aralık 2017
30 Rebiü'l-Evvel 1439
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.

MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


On birinci İmam Hasan Askeri (aleyhisselam)’ın oğlu olan İmam Mehdi Hicri 255 yılı Şaban ayının 15’inde, Samerra şehrinde sabah vakti dünyaya geldi. İsmini “Muhammed” koydular. Annesinin adı Nergis’tir. İmam’ın doğuşu, halkın çoğundan, özellikle Abbasi casuslarından gizli tutuluyordu. Çünkü 12. İmam’ın kıyamı Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih )tarafından müjdelendiği için Abbasi saltanatı endişe içerisindeydi. Bu yüzden Hz. İmam Muhammed Mehdi (aleyhisselam)’nin yok edilmesi için planlar tertipliyorlardı.

Abbasi saltanatı, Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin öldürülmesi için geniş çaplı bir harekete girişti. Allah Teâlâ da bu hücceti için “Gaybet”i karar kıldı ve halkın gözünden uzak bir şekilde yaşamasını irade buyurdu.


Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin hayatını iki döneme ayırmak mümkündür:

1- Gaybet-i Suğra (küçük gizlilik dönemi).
2- Gaybet-i Kubra (büyük gizlilik dönemi).

Birinci gaybet döneminde temiz ve pâk yaratılışa sahip bazı kimseler Hz. İmam Muhammed Mehdi tarafından, “vekâlet” ve “niyabet” makamına tayin edildiler. Bu vekiller, soru ve istifhamları Hz. İmam Muhammed Mehdi’ye ulaştırır ve Hazretin yazdığı cevap ve tavsiyeleri “tevki” adıyla halkın istifadesine sunuyorlardı. Bu naiplerin isimleri şöyledir:


1- Ebu Amr Osman bin Said.
2- Ebu Cafer Muhammed bin Osman.
3- Hüseyn bin Ruh.
4- Ali bin Muhammed.

Dördüncü naip olan Ali bin Muhammed’in vefatı ile Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin tarafından özel olarak belirlenen niyabet makamı da kalkmış oldu ve İmam’la dolaylı olarak irtibat kurma yolu da kapanarak “Gaybet-i Kubra” dönemi başladı.

Hicri 328 yılından itibaren başlayan “Gaybt-i Kubra” ile artık hiç kimse Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin bulunduğu yerden haberdar değildi. Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin gerek mülakatlarında ve gerekse tevkiatlarında söylediği derin manalı sözler bu dönemdeki meselelere ışık tutmaktadır. Bu buyruklar gereğince Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin bu dönemde diğer imamlar (aleyhisselam)’dan hadis nakleden fakihlere uymalıdırlar. Gaybet-i Kubra döneminde bu fakihlerin taşıdıkları vazifeye Niyabet-i Amme (Genel Naiplik) denir. Bu esasa göre şartları haiz fakihler taklit mercii yani şer’i hükümlerde fetvalarına uyulması gereken kişilerdir. Yine bu esastan yöneticilik makamının da fakihe ait olduğu anlaşılıyor.

Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin dünyaya gelişinden bu güne kadar, H. Kameriye göre 1163 yıl, H. Şemsiye göre ise 1122 yıl geçmektedir. Bu zaman boyunca Hz. İmam Muhammed Mehdi’nin, büyük bir coşku, aşk ve samimiyetle yolunu beklemekteler. İnşallah o büyük kıyam dönemi en kısa bir zamanda başlar. Bütün dünyanın, zulmet ve karanlıklarından sıyrılarak adalet ve nurla dolmasını dileriz, o günün ümidiyle...


İMAM MEHDİ ’NİN HAYAT DÖNEMLERİ

1-Gaybet-i Suğra(küçük gaybet):
İmam Hasan’ül Askeri (aleyhisselam) ‘ın Hicri 260 yılında şahadeti, şereflendirmesi ile İmam Mehdi (Allah zuhrunu acil etsin)’ın küçük gaybet dönemi başlamış ve Hicri 329 yılına kadar toplam 70 yıl boyunca devam etmiştir. Bu gaybetin müddeti sınırlı ve az olduğu için buna Gaybet-i Suğra ismi verilmiştir. Bu dönemde İmam ile görüşüp hükümleri bildirmekteydi.

2-Gaybet-i Kübra (büyük gaybet):
İmam Mehdi (Allah zuhûrunu acil etsin)’ın yaşantısının üçüncü bölümünü müddeti uzun olan büyük gaybet dönemi teşkil etmektedir. Bu dönem Gaybet-i Suğra bittikten sonra başlamış ve şimdiye kadar devam etmiştir. Ve yüce Allah’ın muradı olan zuhur zamanına kadar da devam edecektir.

Sayfalar:
1 2

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.
(SAFF - 3)


NAMAZ VAKİTLERİ