19 Aralık 2017
30 Rebiü'l-Evvel 1439
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.

MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Hazret-i Muhammed'in (S.A.V) Hayatı • MEKKE VE KÂBE
 • FİL VAK'ASI
 • HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'İN HAYATI
 • HZ.MUHAMMED (S.A.S)'İN PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ HAYÂTI
 • HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'İN GENÇLİK DÖNEMİ
 • HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'İN EVLİLİK DÖNEMİ
 • HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'İN MEKKE DEVRİ
 • NEBÎLİK VE RASÛLLUK
 • MEKKE MÜŞRİKLERİNİN MÜSLÜMANLARA KARŞI DAVRANIŞLARI
 • HABEŞİSTAN'A HİCRET
 • HZ. HAMZA VE HZ. ÖMER'İN MÜSLÜMAN OLMALARI
 • HÜZÜN YILI (Nübüvvet'in 10.Yılı)
 • KABÎLELERİ İSLÂMA DÂVET ve AKABE BÎATLARI
 • İSRÂ VE MÎRÂC MÛCİZESİ (Receb 621 M.)
 • MEDİNEYE HİCRET
 • HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN HİCRETİ
 • MEDİNE'YE VARIŞ
 • MEDİNE DEVRİ
 • HİCRETİN İKİNCİ YILI (623-624 M.)
 • HİCRETİN ÜÇÜNÇÜ YILI
 • HiCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI
 • HİCRETİN BEŞİNCİ YILI
 • HİCRETİN ALTINCI YILI
 • HİCRETİN YEDİNCİ YILI
 • HİCRETİN SEKİZİNCİ YILI (629-630 M.)
 • MEKKE'NİN FETHİ
 • HUNEYN GAZVESİ (6 Şevval 8 H./ 27 Ocak 630 M.)
 • EVTÂS SAVAŞI
 • ESİRLER VE GANİMETLER
 • HİCRETİN DOKUZUNCU YILI
 • HİCRETİN ONUNCU YILI
 • HİCRETİN ONBİRİNCİ YILI OLAYLARI
 • RASÛLÜLLAH (S.A.S.)'İN VEFÂTININ ASHÂB-I KİRÂM ÜZERİNDEKİ TESİRİ
 • RASÛLÜLLAH (S.A.S.)'İN TERİKESİ
 • 
  SON EKLENENLER
  GÜNÜN AYETİ
  Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.
  (SAFF - 3)


  NAMAZ VAKİTLERİ